Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reformbehov mot 2020 11mars endelig

163 views

Published on

Møte Stortinget mars 2010

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reformbehov mot 2020 11mars endelig

 1. 1. Reformbehov, modernisering og mulige løsninger frem mot 2020? Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse Stortinget, 11.mars 2010
 2. 2. Oljeavhengigheten er stor… 1 av 4 kroner kommer fra olje/gass Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010
 3. 3. Trygd- og kommuneavhengige? Halvparten av offentlige utgifter går til kommuner, fylker og Folketrygden • Utgiftene på 907 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1 300 ulike enkeltposter i statsbudsjettet Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010
 4. 4. ”Oljemilliarder vil redde dagen…”  AS Norge har 2640 mrd på bok i Pensjonsfondet.  Kriseforståelsen er liten selv etter ”finanskriseåret” 2009 Viktig spørsmål:  Skygger oljerikdommen for viktige reformer som færre kommuner, bedre samordning i helseforetak og flere offentlig privat samarbeid prosjekter innen samferdsel? E24: Oljemilliarder vil redde dagen
 5. 5. Hovedtall offentlig sektor  Ca 792.000 sysselsatte, eller 30% av 2,6 mill. (4kv 09)  Vekst på nesten 40.000 fra 2kv 2008.  Av dette ca 513.000 i kommunal sektor som tilsvarer vekst på 25.000 i perioden fra 2.kv 08 til 4.kv 09.  Offentlig utgifter i % av Fastlands-BNP: snart 60%?  Utvikling fra 51,9% i 2006 til 56,7% i 2010.
 6. 6. Svar fra ordførere i 2003 og 2010  2003 svar:  2 av 3 ordførere mener vi har for mange kommuner i Norge!  2010 svar:  4 av 10 ordførere åpner for tvangssammenslåinger!  ”Å be landets ordførere om å løse et nasjonalt problem er omtrent som å overlate til passasjerene å kjøre bussen”
 7. 7. Hva mener partienes ordførere?  8 av 10 i SP sier frivillig  5,5 av 10 i AP sier frivillig  4 av 10 i H sier frivillig  Mer enn halvparten i H åpner for tvang  1 av 3 i AP åpner for tvang Kilde: MandagMorgen, mars
 8. 8. Gavepakke til budsjettkonferansen?  SSB analyse (2002), konklusjoner med oppdaterte tall:  Innsparing mulig ved halvering av antall kommuner = konklusjon på ca 3 mrd kroner per år.  Oppdatert i forhold til dagens langt større kommunesektor = ca 3,9 mrd kroner i årlig innsparingspotensial Til budsjettkonferansen: Politikerne kan vel ikke si ”nei takk” til rundt 4 mrd årlig til bedre tjenester og/eller innsparing?
 9. 9. Hvorfor ikke kommunesammenslåing?  De praktiske utfordringene overskygger fordelene:  Hvem blir ordfører?  Hva blir navnet på storkommunen etterpå?  Hvor mange kommuner får være med i ny storkommune? Bærum Asker? Odal-Kongsvinger? Skedsmo-Lørenskog eller Nedre Romerike?
 10. 10. Nord-Odal Grue Eidskog Sør-Odal Åsnes Kongs- vinger 5100 5100 6400 7800 7600 17300 Hedmark sør vekstregion 49300 Penger spart årlig? 117 mill kroner 2 380 kr per innbygger
 11. 11. Men kan overvinnes!  Og kritisk spørsmål:  Fordeling av innsparingen over tid, mellom kommunen, staten og andre (fylkeskommunen…)  Hvor lenge skal de få beholde gevinsten av sammenslåingen?  Svar;  Tilstrekkelig tidshorisont, incentiv til å inngå bindene avtaler om sammenslåing innen kommunevalg i 2015?  Muligheter for kommunene å beholde hele gevinsten i 10-20 år, rammetilskudd + småkommunetilskuddet?
 12. 12. Perspektivmeldingen (2009)  Kommunal administrasjon 17-28% effektiviseringspotensial, som kan utgjøre 3-4 mrd spart per år i kommune-Norge ved å utnytte “best practice”?  Pleie og omsorg (i kommunene) 10-21% effektiviseringspotensial. Budsjettposten er mye større og gir innsparingsmuligheter i intervallet 10-15 mrd kr.  Ikke enkelt, men MULIGHETENE finnes til å tenke nytt og forbedre den Nordiske modellen.  Behov for ”Ny Analyse” som et bidrag til samfunnsdebatt og politisk nytenkning
 13. 13. Statsminister eller samfunnsøkonom… Bilde: nrk.no
 14. 14. …tid for reform!  Det er tid for reform. Regjeringen har tilgang på mange flinke samfunnsøkonomer, inkl. statsministeren, som forstår sammenhengene.  Selv den store sparegrisen, Pensjonsfondet, kan tømmes ved lang tids reformtørke og år etter år med uklok pengebruk over budsjettene. Just do it… Sjansen til å skape og dele ligger der - rett foran øynene til styrende politikere – så gjør det!
 15. 15. NyAnalyse – skaper verdier av fakta Takk for oppmerksomheten! Terje Strøm 46 44 10 09 terje@nyanalyse.no

×