Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NyAnalyse prosjekter 2012

202 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NyAnalyse prosjekter 2012

  1. 1. NyAnalyse leverte:- Gullkunde-rapport- Om Innbyggervekst og kjøpekraft i Norge- Input Brosjyre- Ekspertkommentar på konferanse- Vinkling mediesakerVirke nytteverdi:- Vellykket Handelskonferanse- Dobbeltside Finansavisen- Mulighet for lokale oppslag
  2. 2. Jakt på GULLKUNDEN - VIRKEs Handelskonferanse 2012
  3. 3. Telenor ”Samfunn og Teknologi 2012” NyAnalyse leverte: - Forprosjekt - Rapporter - Mediestøtte - Foredrag Telenor nytteverdi: - Vellykket konferanse - Ny innsikt ”ekspertrollen” - Nrk radio/TV - Forside og leder i Budstikka
  4. 4. Medieoppslag – Eldrebølgen

×