Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NyAnalyse presentasjon - enkel feb 2012

509 views

Published on

En kort presentasjon av hvem NyAnalyse er og hva vi bidrar med for våre kunder. Noen aktuelle kunder og referanser. Ta kontakt på epost terje@nyanalyse.no for et møte eller mer info.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NyAnalyse presentasjon - enkel feb 2012

  1. 1. Hvem er NyAnalyse? Hva bidrar vi med? Februar 2012 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier
  2. 2. Hvem er NyAnalyse? Terje Strøm, sjeføkonom, Cand.OeconErfaring fra NHO, Stortinget (H), SSB og Storebrand Andreas Ringen, prosjektleder/samfunnsøkonomErfaring fra KPMG, Stortinget og Unge Aksjonærer Øystein Sørvig, samfunnsøkonom (UiO)Prosjekter og tidligere nestleder KrfU NyAnalyse fagnettverk
  3. 3. Hva gjør NyAnalyse? ”Vi forenkler og forklarer økonomi og samfunn” Aktør i markedet for fakta, utredning og økonomisk kommunikasjon for organisasjoner og bedrifter Rapporter knyttet til arbeidsliv, skatt og avgift, verdiskaping og næringspolitiske temaer Medievennlige tall og fakta som kan sette dagsorden angående politikk og samfunn Bidrar til å utvikle ”samfunnsaktøren”, bedriften eller identifisere samfunnsbidraget?
  4. 4. Våre kunderBrødrene Sundt AS AS Bjørgvin
  5. 5. Oppslag Virke-konferansenLenke film og rapporthttp://www.nyanalyse.no/virke.html
  6. 6. ”Samarbeidet med NyAnalyse gjorde det mulig for oss å produsere etstort antall kommuneanalyser på kort tid.Høyt faglig nivå og solid kunnskap om kommunikasjon med vesentligesamfunnsaktører gjorde NyAnalyse til en naturlig samarbeidspartnerfor oss.”Dag Ekelberg, Direktør NæringspolitikkNHO Service Kirkens Nødhjelp har brukt NyAnalyse til å få skrevet en kort rapport for oss. De var profesjonelle, faglig sterke, leverte på tiden og var veldig gode å samarbeide med. Anbefales!"NyAnalyse leverte oppdraget innenfor satte frister – og til en megetbra faglig kvalitet. Bedriftsforbundet har mottatt en rapport som kanbenyttes til flere ulike formål, herunder innspill til media og politiskepartier. Vi opplevde NyAnalyse som en proaktiv og faglig sterksamarbeidspartner.Lars-Erik Sletner, Adm.dir, BedriftsforbundetTusen takk for godt samarbeid og solid håndverk, dere har levertover hele fjøla! Morsomt å kunne jobbe sammen igjen. Du har mangetalenter og en enorm faglig styrke. Det er veldig gøy å se hva du ogditt team får til nå!Erland Skogli, leder av Utredning og næringspolitisk analyse

×