Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E lärande och examinationer

170 views

Published on

Hur nyttjar vi digitala resurser i bedömning och examination av våra studenter? Vad ligger bakom horisonten?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E lärande och examinationer

 1. 1. E-LÄRANDE OCH EXAMINATIONER - VAD VILL VI OCH HUR KAN VI TÄNKA NYTT? Teresa Sörö Strategisk pedagogisk utvecklare, Karolinska Institutet @teresasoro
 2. 2. ÖKAT ANTAL STUDENTER
 3. 3. UTBILDNINGSPLANER KURSPLANER
 4. 4. 3 SYSTEM
 5. 5. Minnas • Komma ihåg; Definiera, beskriva, ange Förstå • Förstå med egna ord; förklara, skilja, Tillämpa • Använda i den aktuella kontexten; bevisa, modifiera, Analysera • Ta isär komponenter för att förstå strukturen Värdera • Bedömning genom kriterier Skapa • Sammansätta nya mönster och strukturer. BLOOMS TAXONOMI (REVIDERAD) David R. Krathwohl (2002) A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice, 41:4, 212-218 Översättning från Karstads Universitet: https://www.kau.se/resurssidor/larandemal/taxonomier-larande
 6. 6. MILLERS PYRAMID Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine, 65(9). Do Show Know how Know
 7. 7. VAL
 8. 8. GARBAGE CAN MODEL COHEN, MARCH & OLSEN 1972 Lösningar Problem Deltagare (beslutsfattare) Deltagare (beslutsfattare) Deltagare (beslutsfattare) Deltagare (beslutsfattare) Lösningar Lösningar Lösningar Problem Problem
 9. 9. DET FINNS MÅNGA SOM ÄR BEREDDA ATT SÄLJA ER LÖSNINGAR!
 10. 10. Hur använder vi oss av teknologi?
 11. 11. Hur använder vi teknologi idag? • Replacement • Amplification • Transformation Hughes, Thomas & Scharber (2006) Assessing Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation framework
 12. 12. REPLACEMENT Hughes, Thomas & Scharber (2006) Assessing Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation framework
 13. 13. AMPLIFICATION Hughes, Thomas & Scharber (2006) Assessing Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation framework
 14. 14. TRANSFORMATION Hughes, Thomas & Scharber (2006) Assessing Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation framework
 15. 15. Minnas • Komma ihåg; Definiera, beskriva, ange Förstå • Förstå med egna ord; förklara, skilja, Tillämpa • Använda i den aktuella kontexten; bevisa, modifiera, Analysera • Ta isär komponenter för att förstå strukturen Värdera • Bedömning genom kriterier Skapa • Sammansätta nya mönster och strukturer. BLOOMS TAXONOMI (REVIDERAD) David R. Krathwohl (2002) A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice, 41:4, 212-218 Översättning från Karstads Universitet: https://www.kau.se/resurssidor/larandemal/taxonomier-larande
 16. 16. Assessment Learning FOR AS OF
 17. 17. CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE OF ASSESSMENT
 18. 18. RESOURCES teresa.soro@ki.se @teresasoro MedEdTalk

×