Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Casepedagogik

204 views

Published on

För Dalarnas Högskola 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Casepedagogik

 1. 1. Casemetodik Teresa Sörö MSc, RN Strategic Education Developer Medical Case Centre
 2. 2. Efter sessionen kommer du som deltagare att kunna:  Diskutera studentaktiverat förhållningssätt i er verksamhet  Ange hörnstenarna i casepedagogik  Diskutera hur casepedagogik passar i ert pedagogiska pussel Lärandemål
 3. 3. Utgångspunkt
 4. 4. Visible learning Hattie J. 2009. Visible Learning: A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, London; Hattie J & Yates G. 2014. Visible Learning and the Science of How We Learn. Routledge, London.
 5. 5. What the Learners’ Do
 6. 6. Aligning educational events
 7. 7. Ped grundsyn Planering och genomf av undervisn. Val av lärstrate- gier av studenter Studenters lärande Lärares syn på lärande och undervisning styr utfallet inom högre utbildning Trigwell m.fl, 1999; Kember och Kwan, 2000; Prosser m.fl., 2003)
 8. 8. Studentaktivitet
 9. 9. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 10 Vad ser jag som min största pedagogiska utmaning?
 10. 10. Frenk et al. (2010) HPE hänger inte med i dagens utmaningar. Utbildningarna är fragmenterade, inaktuella och har statiskt curriculum Saknas: Kontextuell kunskap och förmåga att ta förändra sig (change-agents) 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 11
 11. 11. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 12 Hur minska gapet mellan teori och verksamhet?
 12. 12. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 13 Bro mellan teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning
 13. 13. Vad är utgångspunkten? Teresa.Soro@ki.se 14 Medicinsk dx Fysiotera- peutiskt problem Omvårdnads dx Patient perspektiv ”Situation” ”dilemma”
 14. 14. Problemlösningsmodell klinik 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 15 Utförande Planering Utvärdering Analys •Diagnos •Mål Bedömning •Anamnes •Status
 15. 15. Caset 21 augusti 2016Teresa Sörö 16
 16. 16. CASE Enligt Harvard-modellen 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 17
 17. 17. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 18 Perspektiv
 18. 18. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 19 Open-ended
 19. 19. Värdering Syntes Analys Tillämpning Förståelse Faktakunskaper 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 20 Blooms taxonomi Översättning Khalid El Gaidi efter Gronlund N.E. (2000)
 20. 20. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 21 Narrativ
 21. 21. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 22 Autencititet
 22. 22. Vad är utgångspunkten? Teresa.Soro@ki.se 23 Medicinsk dx Fysiotera- peutiskt problem Omvårdnads dx Patient perspektiv ”Situation” ”dilemma”
 23. 23.  Delge erfarenheter inom professionen  Vilka behov finns inom professionsutbildningarna?  Vilka lärandeaktiviteter stimulerar kopplingen mellan teoretisk kunskap och praktisk?  Länk mellan situation och kunskapstillämpning  Insocialisation i ett yrke  Lärande i ett socialt sammanhang – hur läser jag kontexten?  Tydligt professionsperspektiv!  Den röda tråden – case är inte den enda lösningen 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 24 Caseundervisning – ett verktyg för professionslärande?
 24. 24. Studieprocessen
 25. 25. Studentgrupper 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 28
 26. 26. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 29
 27. 27. Facilitator
 28. 28. Lyssna
 29. 29. Nivå 5: Generalisera, hypotetisera, reflektera, teoritisera Nivå 4: Analysera, tillämpa, argumentera, jämföra, kotrastera, kritisera, förklara orsaker, relatera och motivera. Nivå 3: Kombinera, beskriva, räkna upp, utföra enkla procedurer, lista Nivå 2: Identifiera, namnge, följa enkla procedurer Nivå 1: Missar poängen 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 32 Structure of Observed student Learning Outomes Biggs, J. Tang C. Teaching for Quality Learning in Higher Education. Open University Press, London: 2011.
 30. 30. Vad gör case?  Interaktivt  Reflektion  Motiverande  Autentiskt  Relevant  Integrerande  Socialisation  Professionalism  Studenternas egna erfarenheter  Förbereder inför klinik 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 33 Vad säger Knowels?  Internt motiverade och självstyrande i sitt lärande  Använder sig av livserfarenheter och tidigare kunskaper i sitt lärande  Är målinriktade  Vill förstå relevansen  Praktiska  Vill bli respekterade
 31. 31. Utmaningar Studenter – Ansvar Lärare – Förtroende 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 34
 32. 32. The relationship and the contract  Förberedelse – studenter som deltar förutsätt att ha en plan för huvudrollsinnehavaren i caset och kunna motivera det.  Närvaro – Om en student inte är näravarande, hen kommer inte att lära och än mer viktigt, kommer inte att kunna delge sina unika tankar och analyser till den stora gruppen.  Punktlighet– studenter stör seminarieprocessen om man är sen till diskussionen.  Delaktighet – För att öka gruppens färdigheter och förmågor krävs att många deltar. Att artiklulera högt ens analys eller ståndpunkt ökar även det egna lärandet. 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 35 Preperation Prescence Promptness Participation
 33. 33. Skriva case 21 augusti 2016Teresa Sörö 36
 34. 34.  Casematerialet: anything does not go  Lärarförberedelserna  Aktualitet med casematerial 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 37 Utmaningar
 35. 35.  Locka fram kunskap – inte ge bort  Facilitatorrollen  Nivå på diskussion – vad kan studenterna egentligen?  Studenters uppfattning kontra lärarnas uppfattning  Tidigare erfarenheter och kunskap 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 38 Undervisning
 36. 36. Caseundervisning som del av det pedagogiska pusslet Lärandemål Lärandeaktiviet Examination 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 39 Case Simulering Föreläsningar PBLVFU Grupparbete
 37. 37. Implementering  Motstånd: studenter & lärare  Förbereda bra material  Förbereda lärare  Se hur det hänger ihop  Se det i examinationsstrukturen  Ofta inga större förändringar utan komplement 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 40
 38. 38. Struktur på seminariet Beslutsorientering  Vilka beslut står huvudpersonen inför,  Vilka är konsekvenserna av de olika besluten? 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 41 Analys av situationen  Vad är problemet?  Vad kan vara orsaken till problemet?  Vilka teorier kan vi använda för att förstå detta? Avslut Vad kan vi lära av detta? HBS – Choreographing a Case Class
 39. 39. Undervisning  Locka fram kunskap – inte ge bort  Facilitatorrollen  Nivå på diskussion – vad kan studenterna egentligen?  Studenters uppfattning kontra lärarnas uppfattning  Tidigare erfarenheter och kunskap 21 augusti 2016Teresa.Soro@ki.se 42
 40. 40. Christensen Center for Teaching and learning Medical Case Centre Resurser

×