Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dilema 3

185 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dilema 3

 1. 1. S’ha de controlar el ciberespai?Iris AmetllerLaura CastellFrancesc FanerTeresa MoraCarme Vàzquez1r A BatxilleratFilosofia i CiutadaniaCurs 2012 - 2013
 2. 2. Índex1. Activitat 1 -Definició de gabinet d’assessorament -Què significa què un problema és ètic? Quina diferència hi ha entre l’ètic i el moral? Per què el problema del vostre client és ètic? -Resum de la notícia1. Activitat 2-Pluja d’idees1. Activitat 3-S’ha de controlar el ciberespai?1. Activitat 4 -Informe-Conclusió
 3. 3. Dilema 3Un comitè del congrés dels diputats ha rebut una iniciativa popular, amb 500.000 firmes, per a tirar endavant una llei que controli la circulació d’informació per Internet: spam, phishing, pornografia infantil... són pràctiques que lesionen els interessos col·lectius. Per tant, ells ens demanen arguments a favor i en contra. És ètic controlar el ciberespai?
 4. 4. Gabinet d’assessorament filosòfic Un gabinet dassessorament filosòfic és un grup de professionals que ajuden mitjançant lús de la filosofia a solucionar els problemes duna persona, lajuden a conduir la pròpia vida duna manera més plena, autèntica i coherent. Així com hi ha gabinets de psicologia o dadvocats també hi ha gabinets on la gent té problemes, dubtes ètics o morals.
 5. 5. Què és un problema ètic?Un problema ètic és un esdeveniment en el qual es plantejauna situació possible en làmbit de la realitat però conflictiva anivell moral. Això demanda, bé una solució raonada delconflicte, o una anàlisi de la solució adoptada pel subjecteprotagonista de la història
 6. 6. Diferència entre ètica i moralLa moral està composta per les normes de la societat queregulen el comportament dels éssers humans, és a dir, laresposta a la pregunta ¿què he de fer?.En canvi l’ètica és una reflexió sobre la moral. L’ètica, com afilosofia de la moral, es troba a un nivell diferent: es preguntaper què considerem vàlids uns i no altres comportaments,compara les pautes morals que tenen diferents persones osocietats sempre cercant el seu fonament i legitimació,investiga què és específic del comportament moral, enunciaprincipis generals o universals inspiradors de tota conducta icrea teories que estableixen i justifiquen allò pel qual val lapena viure.
 7. 7. Per què el problema del nostre client és ètic?El problema dels nostres clients el considerem ètic ja que cerquem les raons per les quals hem dactuar o deixar dactuar duna manera determinada. És a dir, feim una reflexó sobre el tema en el qual esteim vinculats, aplicar o no una llei.
 8. 8. Resum de la notícia Censura en el ciberespai Primer, perquè Ricardo Labos, ex-president xilè, els ciutadans es assegura que les xarxes socials són el podien expressar quint poder, és a dir, el posa a la amb llibertat. mateixa altura que els tres poders (executiu, legislatiu i judicial), coincideix amb Pedro Pablo Segon, si no havien Zucsynski. La crisi que van portar els vist la difusió dels dos ministres va ser conseqüència de mitjans de les ficades de pota, i del que va comunicació, a passar a les xarxes socials través de la xarxa podien informar-se des de diferents punts de vista. I tercer, per comprovar que el govern li falta estratègia, i que des de la xarxa es pot controlar una crisi política a través d’avatars.
 9. 9. Resum de larticle a favor dInternet publicat per Pere Marqués el 2001 “Bones idees per aprofitar Internet”- L’aprofitament d’Internet als centres educatius augmenta.- Les possibilitats del ciberespai en el món educatiu, va molt més allà que la recerca en la viquipèdia, la recerca d’imatges, etc. Internet també serveix als estudiants, per desenvolupar les seves capacitats expressives i creatives de tot tipus, mitjançant un blog, un video , etc Per tant, com bé diu Pere, això és molt positiu ja que no hi ha distàncies, tenim al nostre abast tota la informació, podem comunicar-nos amb qualsevol persona, tota sensació i percepció està intervinguda per aparells, podem oferir una nova imatge als altres...
 10. 10. A partir de les funcionalitats bàsiques dInternet com a font d’informació i canal decomunicació, les possibilitats educatives del món virtual són moltes. A continuació, es presenten algunes bones idees per aprofitar aquestes possibilitats educatives del ciberespai en els centres docents:
 11. 11. PLUJA DIDEES Internet és una bona eina de treball i de comunicació, ja que tens a la teva disposició un munt d’informació, però aquesta informació és aportada per qualsevol individu, estigui informat o no, i per tant, a vegades no te pots fiar de tot el que es diu.
 12. 12. PLUJA Els ordinadors poden convertir-se en DIDEES eines que enriqueixen el llenguatge escrit, pel seu maneig el qual requereix un cert coneixement. La seva utilització està profundament immersa en la comunicació i això pot estimular la motivació per aprendre a escriure. Internet és una eina molt utilitzada.Hi ha que saber el El món de lnternet té Es pot utilitzar per qualsevol cosa,que es penja per inconvenients però multitud ja que tot s’ha modernitzat. Ambinternet, ja que és d’avantatges, el que és internet, per exemple, potsaccessible a imprescindible és saber-ho comunicar-te amb gent de tot arreuqualsevol persona i diferenciar i donar-li lús del món, però també hi ha quemoment sense adequat. saber que molta gent l’utilitza fent elimportar la mal, com per exemple, ellocalització física delrecurs ciberbullying. Per tant, has de saber desconfiar de la gent perquè pot ser no estiguis parlant amb el que tu creus.
 13. 13. Sha de controlar el ciberespai?El ciberespai no ha de ser controlat, però creiem que si ho hade ser, és de forma moderada i amb certes limitacions,perquè tots som propietaris de Internet, i si no li donam unbon ús lEstat ha dintervenir amb mesures. Però hem de teniren compte que a vegades aquestes mesures no són lesapropiades. Anem a posar uns quants exemples.
 14. 14. Una d’aquestes lleis que s’ha intentat aplicar ha estat la lleiSOPA (Stop Online Piracy Act), proposada a EUA el 2011, ésun projecte que amplia el poder per part dels propietaris dedrets intel·lectuals per combatre el tràfic online d’informacióprotegida per drets d’autor.
 15. 15. Una altre llei que trobam és la llei SINDE (Llei de l’economiasostenible). Vol aconseguir tres grans objectius. El primer esla millora de lentorn econòmic. Com a segon hi ha l’impulsde la competitivitat. I com a tercera trobem l’aposta per lasostenibilitat mediambiental. Pel que fa a Internet aquesta lleigaranteix la propietat intel·lectual. es creia que laplicaciódaquesta llei permetrà tancar webs de descàrregues que«vulnerin els drets dautor».
 16. 16. En canvi, creiem necessari el control i laprohibició dactivitats que dificultin lalliure navegació per Internet, i les pràctiquesque lesionin els interessos col·lectius. Com per exemple: SPAM PIRATARIA PORNOGRAFIA INFANTIL PHISHING ...
 17. 17. Per donar una resposta a aquesta pregunta hem de conèixer elconcepte de SPAM correu escombraries o missatge escombrariesals missatges no sol·licitats, no desitjats o de remitent no conegut(correu anònim), habitualment de tipus publicitari, generalmentenviats en grans quantitats (fins i tot massives) que perjudiquendalguna o diverses maneres al receptor. Lacció denviar aquestsmissatges es denomina spamming.
 18. 18. PIRATERIAEls pirates d’Internet, son persones quedescarreguen i comparteixen senseautorització de continguts protegits pel dretde l’autor. De cada vegada hi ha nous‘perills o bloquejos a lús dInternet, comara lleis, demandes de les indústries delcinema o de la música per la violació delsdrets dautor a la Xarxa Aquesta vegada,lobjectiu és que a través de la mateixatecnologia, la ciberpiratería pugui sercombatuda i els delinqüents siguinidentificats a través de fotografies en tempsreal.
 19. 19. Pornografia infantilDesgraciadament a Internet existeix i de cada dia més la pornografiainfantil, la qual es tota representació de menors dedat de qualsevolsexe en conductes sexualment explícites. Es pot tractar derepresentacions visuals, descriptives (per exemple en ficció) o fins itot sonoresLaccés a continguts pornogràfics en general ha evolucionat elsdiferents mitjans, literatura, fotografia, vídeo, cinema, DVD, dibuixosdanimació i en els últims anys Internet. Internet ha permès detectar iperseguir productors i distribuïdors de continguts il·legals que durantdècades havien operat impunement, però també ha facilitatenormement laccés a aquest tipus de pornografia.
 20. 20. Recopilació de la informació Tots i cada un dels participants han exposat a la resta del grup els coneixements que han adquirit i tot el que han après gràcies a aquest treball. Per tant, entre tots hem pogut sintetitzar la informació i recopilar-la perquè així ens resulti més fàcil decantar-nos per una opció o altre.
 21. 21. Discussió oberta Entre tots els membres d’aquest grup hem tingut un fort debatsobre la postura que defensarem posteriorment davant el nostreclient. Hem arribat a la conclusió de que el millor és acceptaraquesta proposta, ja que estem parlant d’una iniciativa popularde 500.000 firmes, això significa que hi ha molta gent que creu iopina que aquesta llei seria el millor per tots els cibernautes.Apart d’això, defensem que és totalment ètic controlar aquestespràctiques vicioses que naveguen per el ciberespai. Senseelles, si les aconseguíssim eliminar, faríem d’Internet la einaideal per qualsevol persona.
 22. 22. InformeApreciats Diputats,El nostre gabinet filosòfic us comunica, finalment, l’esperada resposta a la vostrapetició dassessorament filosòfic sobre el comentat tema del control delciberespai. Després d’un fort debat entre els nostres assessors, i amb l’ajuda depersones expertes en el món del ciberespai, hem pogut arribar a una conclusiófinal. Respecte a tota la informació donada i obtinguda, i tot el treball fet, creiemnecessari la intervenció política amb lleis raonables que regulin, supervisin icontrolin la informació i les accions sospitoses que es duen a terme en el mónde Internet. Algunes d’aquestes que creiem que han de ser rigorosamentcontrolades són el correu spam, la pornografía, els hackers, el phishing, etc.Sense deixar mai de banda el concepte de llibertat a l’hora de navegar per lesxarxes, és a dir, Internet ha de continuar sent lliure, sempre respectant alscibernautes. Encara que nosaltres veiem necessari, apart d’aplicar aquesta llei,donar xerrades sobre la informació ja que pensem que saber donar un bon ús aaquesta eina és un gran avantatge tant en l’àmbit escolar com en el laboral, socialo personal.Esperam que us hagi estat de gran ajuda. Firmat, Gabinet dassessorament filosòfic.
 23. 23. Valoració del grup La valoració en general del grup és molt bona, ja que tothomha debatit, opinat i discutit sobre aquest dilema. Lambient feinerens ha facilitat i ha agilitat molt la feina. Per fer aquest treball ens hem repartit un poc les pautes,encara que ha estat una feina realitzada molt col·lectivament.Cada participant ha anat aportant la informació que haviarecopilat i lhem anada posant en comú. Ha estat un poc difícilja que no sabíem molt bé com repartir-nos la feina. Al final hohem fet alhora tots junts. Encara que a vegades no ensposàvem dacord hi ha hagut un ambient de feina molt bo ja quetots ens hem anat ajudant amb els nostres dubtes i problemes.
 24. 24. CONCLUSIÓ FINALGràcies a aquest treball som molt més conscients dela importància que té fer un bon ús de Internet. Hem aprés a sintetizar la informació, a fer un treball en equip, a ser metòdics a lhora daconsellar una persona, ja sigui cercant informació com posant arguments i opinions diferents en comú. En conclusió, creiem que la filosofia pot ser una gran eina per resoldre conflictes com aquests. Encara que hi hagi moltes maneres de resoldrels,aquesta és molt més democràtica i està basada en la confiança de les persones a arribar a acords.

×