Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Currículum professional

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Currículum professional

 1. 1. EMPRENEDORIA COMPETÈNCIES I ACTITUDS NECESSÀRIES A LES EMPRESES Què es valora a les empreses
 2. 2. PERSONES EMPRESA PREMSA INTERNET ESCOLES FUNCIONS DEL LLOC DE INTERÈS PER L’OFERTA UNIVERSITATS TREBALL CONEGUTS REFERÈNCIES Què haurà de fer? OFERTA DE TREBALL CURRÍCULUM PERFIL PROFESSIONAL PERFIL PROFESSIONAL Coneixements Coneixements (Què sé) Experiència (habilitats) Experiència (Què sé fer) Actituds Actituds (Com ho faig)
 3. 3. Descripció de l’empresa: Activitat, sector, dimensió, qualificatius (important, petita, internacional, en expansió, en creixement, nova,...) Descripció del lloc de treball: Funcions i EMPRESA responsabilitats que tindrà la persona: ADMINISTRATIU/VA PER ATENCIÓ AL CLIENT AMB ANGLÈS -Recepció i canalització de trucades -Atenció als clients i proveïdors -Actualització de bases de dades FUNCIONS DEL LLOC DE -Realització de comunicacions (cartes, TREBALL mails,...) Què haurà de fer? -.... Descripció del lloc de treball: Funcions i OFERTA DE TREBALL responsabilitats que tindrà la persona PERFIL PROFESSIONAL -Coneixements necessaris Coneixements -Experiència Experiència (habilitats) -Actituds Actituds Descripció del lloc de treball: Condicions de contractació -Tipus de contracte -Horari -Retribució
 4. 4. De què partim ??? 1 QUÈ ES DEMANA A LES EMPRESES 2 QUÈ DEMANEN LES EMPRESES
 5. 5. REACCIONAR RÀPIDAMENT
 6. 6. LA CAPACITAT DE LES EMPRESES PER ATRAURE I RETENIR ALS CLIENTS. Empreses orientades al client. El client ha de ser el centre de tota activitat empresarial.
 7. 7. Què cal fer ? Les empreses s’hauran d’organitzar pel que fa a: Processos-Operacions. Màrqueting Sistemes d’informació Persones
 8. 8. Però sobretot, sobretot.... UNA ESTRATÈGIA ORIENTADA A LES PERSONES EL QUE MARCA LA DIFERÈNCIA, SÓN LES PERSONES
 9. 9. Previ.... EL NOSTRE ENTORN LA FAMÍLIA L’ESCOLA ELS AMICS LA SOCIETAT EN GENERAL DE NOSALTRES MATEIXOS
 10. 10. Previ.... NOSALTRES TRIEM
 11. 11. Què triem ser les persones dins de les empreses ??. Diu si en general. Podem assumir Accepta en general Es mostra passiu Necessita motivació continuada Té una visió només de la seva feina Podem implicar-nos Participa quan se li demana No s’anticipa No té un ritme d’activitat continuat S’anticipa als problemes Podem comprometre’ns Activitat mantinguda Mentalitat de qualitat Es proactiu (genera activitat) Podem Actua de locomotora corresponsabilitzar-nos Te visió global de l’empresa Coneix les necessitats de l’equip i les satisfà
 12. 12. Que esperen de nosaltres les empreses ??. Assumir Implicar-se Comprometre’s Corresponsabilitzar-se FER EL SALT D’UN NIVELL A L’ALTRE
 13. 13. Què cal per fer el salt ??. Més o menys, és el conjunt de coses que una persona -Sap (coneixements) -El que sap fer (pràctica - habilitats) -El com les fa (actituds, estil, forma de fer)
 14. 14. Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que una persona ha de tenir desenvolupats per integrar-se a un entorn actual i futur. CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS Adquisició de tècniques Desenvolupament de Desenvolupament de i coneixements trets personals que comportaments adequats com a base defineixen com fem les adequats per a la per a l’aprenentatge coses. Són susceptibles integració de la persona futur de la persona. Fan de ser desenvolupats i a l’entorn. Fan referència referència a aspectes millorats a través de a valors personals com la conceptuals com els l’entrenament i responsabilitat, el coneixements tècnics l’experiència. Es compromís, la (l’ús de les TIC), requereix però uns trets constància, l’actitud bàsics (matemàtiques, personals bàsics positiva, la proactivitat, física,...) i culturals desenvolupats al llarg de etc. Són aquells trets de la (llengua, les primeres etapes de la persona que assenyalen la humanitats,...) vida. Fan referència a diferència. Les actituds es aspectes com el saber fonamenten en hàbits i relacionar-se, constància i per tant comunicar-se, l’ordre, el requereixen temps i treball en equip,... mètode per a ser desenvolupats
 15. 15. El què hem de saber. CONEIXEMENTS CONEIXEMENTS Coberts en bona part per la TÈCNICS formació en el lloc de treball ESPECIALITZATS Dificulta l’adquisició de coneixements tècnics CONEIXEMENTS BÀSICS especialitzats. Aprenentatge DE CARÀCTER TÈCNIC necessari al llarg de tota la vida (matemàtiques, química, professional. física, ... Dificulta una bona interrelació CONEIXEMENTS BÀSICS amb l’entorn. CULTURALS (llengua, humanitats,...). Dificulta l’aprenentatge d’idiomes
 16. 16. El què hem de saber fer. LA PRACTICA CONEIXEMENTS Dificulta la integració BÀSICS en l’empresa i la CULTURALS DE comprensió global L’ENTORN d’una empresa. EMPRESARIAL APROFITAR L’OPORTUNITAT QUE ENS DÓNA EL SISTEMA EDUCATIU
 17. 17. Com fem les coses. Les nostres habilitats . Habilitats i qualitats personals. Saber relacionar-se. FAN REFERÈNCIA A TRETS Saber comunicar-se PERSONALS. Saber treballar en SÓN SUSCEPTIBLES DE SER equip. DESENVOLUPADES I MILLORADES AMB Tenir visió global. L’ENTRENAMENT, LA FORMACIÓ Tenir visió de futur. I L’EXPERIÈNCIA. Capacitat d’adaptar- se al canvi. ES REQUEREIX, PERÒ UNS Flexibilitat. TRETS PERSONALS BÀSICS, L’autocontrol. DESENVOLUPATS AL LLARG DE LES PRIMERES ETAPES DE LA Ser Ordenat VIDA. Ser disciplinat.
 18. 18. El nostre estil i forma de fer. Els nostres VALORS. Els nostres valors – Les nostres actituds Sentit de la responsabilitat. ÉS EL QUE S’ESPERA Compromís amb l’organització. DE NOSALTRES. La Constància. ÉS LA NOSTRA Motivació pel treball ben fet. CONTRIBUCIÓ. Esperit de superació. Conciliador. NO TÉ A VEURE AMB Proactiu. EL LLOC DE TREBALL. Actitud positiva. S’ESPERA DE TOTHOM DINS DE LES EMPRESES.
 19. 19. El nostre estil i forma de fer. Els nostres VALORS. ÉS EL MÉS VALORAT I EL QUE MÉS COSTA D’ASSOLIR. ES FONAMENTEN EN HÀBITS I CONSTÀNCIA
 20. 20. NOSALTRES TRIEM
 21. 21. El nostre currículum Dades personals Formació Coneixements Experiència Habilitats Trets personals Actituds Altres Aficions, lleure,...
 22. 22. http://www.youtube.com/watch?v=xsHMFWFcNx8

×