Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naistenklinikka 2013

523 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naistenklinikka 2013

 1. 1. PUMPPUENEMMÄN DUOO KU SOOLOO Naistenklinikka 2013 Katri Sipilä, TEOSTO
 2. 2. Mitä Pumppu on? • Koko toimialan muutoshanke, jolla rakennetaan uutta tapaa toimia • Toimialan yhteinen tavoite, nimittäjä, tahtotila  helpottaa yhteistyötä, nähdään suurempia kokonaisuuksia • Toimialan yksittäisten projektien kiinnittämisalusta • Tiedon keräämisen ja jakamisen alusta  enemmän yhteistyötä, päällekkäisyydet pois • Toimialan kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehityssuunnitelma • Toimijoiden ja ratkaisijoiden verkosto2
 3. 3. Mitä Pumppu EI ole? • Ei ole yksi uusi organisaatio musiikkitoimialalle • Pumppu ei syrjäytä tai korvaa mitään toimijaa • Pumppu ei ole Teoston hanke • Pumppu ei ole tekijänoikeushanke • Pumppu ei ole lyhyt projekti • Pumppu ei ole rahoitushakemus3
 4. 4. Pumpussa rakennetaanmusiikintekijän menestyspolkua
 5. 5. Ammattimaisen suomalaisen musiikintekijän menestys • Menestyksen tekijät mukaan mahdollisimman kattavasti • Muutos nykytilaan systemaattisesti  hanke • Musiikintekijän menestyspolku • poistetaan esteet • rakennetaan onnistumisten päälle5
 6. 6. Mitä hyötyä Pumpusta on? Pilotti Kv. rahoitus Etenemispolku € Muut toimialat Yritykset6
 7. 7. Pumpun tavoitteet1. Lisää musiikin harrastajia2. Nostetaan osaaminen uudelle tasolle koko verkostossa3. Musiikkialaan lisää imua4. Lisää tehoa ja selkeyttä yhteistyöllä5. Lisää markkinaosuutta ja vientituloja6. Lisää menestystä musiikkialalla
 8. 8. Mitä Pumpussa tapahtuu nyt?
 9. 9. Pumpun nykytila1. Pumppu-hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan yli 50 organisaatiota ja toimijaa2. Ensimmäinen hanketyöpaja järjestettiin lokakuussa ja sen perusteella perustettiin ensimmäiset alahankkeet ja työryhmät3. Uusia alahankkeita ja pilottiprojekteja on käynnistynyt4. Pumppu-hanke on saanut vaikutusvaltaisen ohjausryhmän. Ohjausryhmätyöskentelyn tuloksena on asetettu hankkeen tavoitteet.5. Hankekoordinaattori Mikko Pietinen aloitti työnsä joulukuussa 20126. Seuraava hanketyöpaja on huhtikuussa 2013
 10. 10. Pumpun konkreettisia toimenpiteitä• Musiikin tekeminen perusopetuksessa työryhmä: - Uudistuva muusikkous -tutkimushanke kartoittaa musiikin luovan tekemisen tilaa kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa - Toteutetaan pilottimaisia projekteja kouluissa, joissa testataan luovan musiikin tekemisen istuttamista - Paikallis-Pumppu: rakennetaan alueellisia musiikkipolkuja, jossa paikalliset toimijat muodostavat yhteistyössä ketjun. Toimintaa mm. Joensuussa ja Seinäjoella• Teosto-akatemia työnimellä suunnitellaan uudenlaista kaksivuotista ammatillista koulutusta Seinäjoelle• Kansainvälistymisen reitit -työryhmässä kehitetään musiikin vientiin uusia avauksia ja toimintamalleja Music Finlandin kanssa
 11. 11. Naiset tekijöinä Teoston tilastoja 2008 – 2012
 12. 12. Teoston tekijäasiakkaat Kehitys 2008-2012: Naisten määrä on kasvanut 43 %, miesten 39 %. Tilanne 2012: Naisten osuus tekijäasiakkaista 18 %. 24 285 2012 4 295 19 990 23 534 2011 4 105 19 429 22 875 Yhteensä 2010 3 946 18 929 Naiset 18 546 Miehet 2009 3 263 15 283 17 510 2008 3 010 14 500 1 000 5 000 9 000 13 000 17 000 21 000 25 00012
 13. 13. Naistekijöiden määrän kehitys rooleittain Teoston tekijäasiakkuuksissa Naisten osuus sanoittajista 10% miehiä suurempi. 2012 sanoittajista naisia 1008 , miehiä 912. 2008 jälkeen naissäveltäjien määrä on noussut 53% , säveltäjä-sovittajien 47%, sanoittajien 26 % 1 008 2012 912 974 2011 892 937 2010 Naiset 865 Miehet 848 2009 747 2008 800 sanoittajat 718 0 200 400 600 800 1000 120013
 14. 14. Teoston tekijäasiakkaat, maksetut korvaukset Naistekijöiden korvausten määrä on kasvanut 29 %, miesten 2 %. Naisille maksettujen korvausten määrän kasvu on myös euromääräisesti suurempi . 1,8 2012 14,2 1,7 2011 13,5 1,5 2010 Naiset 13,6 Miehet 1,4 2009 13,7 1,4 2008 13,9 0 2 4 6 8 10 12 14 1614
 15. 15. Teoston jäsenet Naistekijöiden määrän lisääntyminen tekijäasiakkaissa ei heijastu Teoston jäsenistössä: jäsenistä naisia 10 % , tekijäasiakkaista 18 % 572 287 122 122 65 42 50 31 17 Miehet 10 Naiset 5 1 1 1960 1970 1980 1990 2000 Yhteensä15
 16. 16. Alueellisuus POSTINROALUE NAISIA Teoston tekijäasiakkaat Ulkomaat 47 Forssa 30 Helsinki 1793 Hämeenlinna 81 Joensuu 93 Ylivieska 24 Jyväskylä 185 Vaasa 80 Turku 311 Kajaani 16 Tampere 353 Seinäjoki 99 Kemi 21 Savonlinna 20 Kokkola 97 Rovaniemi 70 Pori 60 Kotka 19 Pieksämäki 19 Kouvola 51 Oulu 172 Mikkeli 27 Kuopio 85 Lappeenranta 46 Lahti 103 Lahti 103 Kuopio 85 Lappeenranta 46 Kouvola 51 Mikkeli 27 Kotka 19 Kokkola 97 Oulu 172 Kemi 21 Kajaani 16 Pieksämäki 19 Jyväskylä 185 Pori 60 Joensuu 93 Hämeenlinna 81 Rovaniemi 70 Helsinki 1793 Savonlinna 20 Forssa 30 Ulkomaat 47 Seinäjoki 99 0 500 1000 1500 2000 Tampere 353 Turku 311 Vaasa 80 Ylivieska 2416
 17. 17. Johtopäätöksiä Naisia on tullut Teoston asiakkaiksi viime vuosina suhteellisesti miehiä enemmän Sanoittaminen on naisten vahva alue: • Naissanoittajia Teostossa 10% enemmän kuin miehiä • Miehet enemmistönä säveltäjä-sanoittaja– ja säveltäjä asiakkaissa Naisille maksetut korvaukset ovat kasvaneet merkittävästi 2008-2012 : •naiset + 29 % •miehet +2% Naisia on edelleen vähän Teoston jäsenistössä: • naisasiakkaista n. 1,5% Teoston jäseniä (65) • miesasiakkaista n. 2,9% Teoston jäseniä (572) Teoston naisasiakkaiden enemmistö keski-ikäistä: • 31-40 v: 27 % •41-50 v: 19 % •21-30 v: 19% Myös naistekijät keskittyneet pääkaupunkiseudulle17
 18. 18. Keskustelukysymyksiä Sanoittaminen vs. säveltäminen: Miksi naiset päätyvät / hakeutuvat sanoittajiksi? Miten naisia voisi kannustaa säveltämään? Alueellisuus vs. pääkaupunkikeskeisyys: Miten naistekijöiden määrä saadaan maakunnissa kasvuun? Miten Teosto ry:n jäsenyys ja vaikuttaminen yhteisiin asioihin saataisiin kiinnostamaan naisia? Harrastuskynnyksen madaltaminen on yksi Pumpun keskeisiä tavoitteita; Miten tytöt saadaan mukaan musiikin tekemiseen?18
 19. 19. Tule mukaan Pumppuun – kaikki ovat tervetulleita!• Liity Pumpun avoimeen Facebook –ryhmään: www.facebook.com/groups/musapumppu• Ota yhteyttä: mikko.pietinen@teosto.fi, katri.sipila@teosto.fi
 20. 20. Kiitos!

×