Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaedah utama dalam pembelajaran bahasa

9,778 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kaedah utama dalam pembelajaran bahasa

 1. 1. KEMAHIRAN UTAMA DALAM PEMBELAJARAN BAHASAMENDENGARBERTUTURMEMBACAMENULIS
 2. 2. Kadar Kebolehan Membaca Berbeza di Kalangan Murid• Kanak-kanak biasa yang berumur 5-6 thn sudah boleh diajar membaca• Walau bagaimanapun ada kanak-kanak cepat menguasai kemahiran membaca dan minat membaca .• Ada mengambil masa yang panjang untuk menguasai.
 3. 3. – KAEDAH ABJAD– KAEDAH FONIK– KAEDAH PANDANG DAN SEBUT (Kaedah Seluruh Kata )– KAEDAH CERAKIN– KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA
 4. 4. • Kaedah Abjad Mengajar murid nama huruf secara teratur dalam abjad : a b c ….. x , y, z Kemudian baru mengajar membaca suku kata perkataan dan ayatKaedah Fonik Membunyikan setiap huruf : a, b, c, …z
 5. 5. Murid membaca seluruh perkataanbagi setiap perkataanPerkataan seperti ‘meja’ dan‘cawan’ dituliskan di papan tulisbersama gambar, murid menyebut‘meja’ dan melihat gambar mejaKaedah ini sesuai untuk BahasaInggeris.
 6. 6. Kaedah Cerakin• Setiap perkataan dicerakinkan• Perkataan diajar dahulu• Kemudian dipecahkan mengikut suku kata dan hurufCth : ‘buku’ – ‘bu ku’
 7. 7. ISU-ISU KAEDAH• Pendekatan “seluruh perkataan .• Perlukah mengajar huruf besar pada awal pembelajaran membaca• Perlukah diajar “nama huruf ”• Perlukah di ajar menulis selepas membaca ?• Perlukah diperbetulkan ‘ejaan’ yang dibuat oleh kanak-kanak pada awal pembelajaran menulis
 8. 8. KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATAa. Berasaskan gabungan kaedah fonik ( bunyi huruf) membina suku kata dan kaedah ‘seluruh perkataam’( membentuk perkataan) untuk dibaca .a. Dalam 1 atau 2 pelajaran sahaja, murid boleh membaca beberapa patah perkataan, frasa dan ayat mudah.b. Murid tidak perlu tahu semua huruf dalam abjad sebelum diajar membacac. Siri unit pengajaran dan pembelajaran berasaskan binaan: pelajaran yang lalu asas untuk pelajaran kemudian dan seterusnya.
 9. 9. LANGKAH UTAMA MENGAJARMENGGUNAKAN KAEDAH KGBKa. Perkenalkan bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a I u, dan satu konsonan , cth : bb. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu ; bu bi bac. Bina perkataan dan baca perkataand. Buat frasa dan ayat , dan bacaannyae. Tulis atau salin apa yang di bacaf. Buat latihan pengayaan : cth permainan secara berpasangan atau kumpulan kecil
 10. 10. Unit 11. Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u2. Pilih konsonan mudah spt : b k s3. Bunyikan huruf ‘b’ (bh)/ beberapa kali4. Bina suku kata ‘ ba bi bu’. Dan ulang5. Bina dan baca perkataan ‘ba’ ‘bi’ ‘bu’ dan ‘u bi i bu a bu’6. Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’7. Murid menulis huruf, sukuka dan huruf
 11. 11. UNIT 21. Ulang pelajaran unit 12. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf ‘k’ (kh)3. Bina dan sebutkan suku kata ‘ka ki ku ;4. Guru dan murid membina dan membaca perkataan ‘kuku’, ‘kaki’, ‘buku’ ‘ika’5. Guru dan murid membina dan membaca frasa dan ayat ‘buku abu’; ‘abu buka buku’.6. Murid menulis apa yang di baca
 12. 12. UNIT 31. Ulang pelajaran Unit 1 dan 22. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan ‘c’ ( cch )3. Bina dan sebut suku kata ‘ca ci cu4. Bina dan baca perkataan : caca cici cucu cuba cuci baca aci acu5. Bina dan baca frasa dan ayat : aci cucu kaki; cucu abu baca buku
 13. 13. UNIT 41. Ulang pelajaran 2 & 32. Perkenalkan bentuk dan bunyi huruf ‘ s’3. Bentuk dan sebut suku kata ; sa si su; si su sa4. Bentuk dan baca perkataan, frasa dan ayat; ‘susu busu’; ‘busu suka susu’5. Murid tulis apa yang dibaca.
 14. 14. MEMBINA DAN MEMBACA CERITAitu bukuitu buku abuabu buka bukuabu baca bukuabu suka baca buku
 15. 15. MENGAJAR SUKU KATA TERTUTUP• b ba bi bu bat bit but ubat sabut• k ka ki ku kan kin kun makan ikan• s sa si su sak sik suk masak masuk
 16. 16. MENGAJAR HURUF VOKAL ‘e’ dan ‘o’ dikemudiankan•e e mak e nam em pat•e e kor e lok be lon emak Ella bela enam ekor kera. bapa letak kereta di tepi rumah• o ko po lo ro lom otak, pokok koko roda lori
 17. 17. UNIK KGBK• Huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi keliru• Huruf besar juga dikemudiankan• Susunan huruf dalam abjad dikemudiankan• Suku kata tertutup dikemudiankan
 18. 18. Latihan Menulis Mengukuhkan Kemahiran Membaca• Beri latihan menulis huruf, suku kata dan ayat apa yang murid pelajari, dalam buku kerja atau dalam buku latihan, pada akhir setiap pelajaran membaca.• Sediakan buku latihan menulis• Adakan buku skrap /fail untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid
 19. 19. MURID DIAJAR MENGIKUT KADAR KEBOLEHAN• Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil ( 2- 4 orang )• Buat latih tubi bagi murid yang lemah• Contohnya : ulang ( guna kad imbasan ) b ba ba bi bi bu bu k ka ka ki ki ku ku s sa sa si si su su
 20. 20. AJAR BUNYI KONSONAN YANG MUDAH: BERBEZA BENTUK DAN BUNYINYA• CONTOHNYA : b k s t m r g n• Jangan serentak mengajar murid huruf yang hampir serupa bentuk dan bunyinya: b d m n j g m w u vIni menyusahkan murid.
 21. 21. JADIKAN PELAJARAN MEMBACA MENARIK DAN MENYERONOKKAN• Gunakan semua panca indera, terutama lihat ( visual ), Dengar, dan lakukan ( LDL)• Buat cerita rekaan ; meramal cerita seterusnya• Baca cerita kepada murid dan baca bersama murid buku yang menarik; Beri peluang murid membaca• Adakan pelbagai permainan ( games) misalnya membina perkataan daripada suku kata, melengkapkan perkataan dengan huruf, cari gambar , baca dan tunjuk• Menyanyi, berlakon, boneka/papet
 22. 22. ANDA BOLEH BUKTIKAN ….• Belajar membaca Bahasa Melayu mudah• Guru boleh membantu murid membaca dengan - kaedah yang mudah - Latihan yang bermakna, mencukupi dan meyeronokkan secara ‘bermain’ - Memberi pujian dan galakan kepada murid yang mencuba “PERCAYALAH MURID PEMULIHAN BOLEH MEMBACA AKHIRNYA”

×