3modul 2tema

653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3modul 2tema

 1. 1. Направление 3. Услуги в модерната библиотекаМодул ІІІ. Електронни ресурси и услуги с местно съдържание Тема 2. Информационни услуги
 2. 2. Тематичен обхват Разглеждат се въпроси, отнасящи се до библиографските и фактографските справки с местно съдържание – видове, тематична насоченост, обхват, електронни източници за издирване, начини на предоставяне на потребителя, повторяемост на справките Обръща се внимание на формите за текущо информиране и значението им в краеведската информационна дейност Очертава се ролята на обществената библиотека като посредник за местна електронна информация, създавана от други институции Характеризира се общественият информационен център като модел на библиотечни услуги Слайд 2
 3. 3. Цели и задачи Запознаване с възможностите на обществената библиотека да предлага устна и писмена библиографска и фактографска информация с местно съдържание Създаване на умения за издирване и ефективно използване на готови писмени краеведски библиографски справки, изработени от други библиотеки в региона Познаване на библиографските ресурси за текущо информиране и формите на неговото организиране – бюлетини и списъци Придобиване на умения за използване възможностите на обществената библиотека като посредник за местна информация, създадена от други институции Запознаване с концепцията за превръщането на българските библиотеки в обществени информационни центрове Представяне на добри практики на обществени библиотеки Слайд 3
 4. 4. Очаквани резултати Умение да се общува с потребителя, да се формулират точно неговите запитвания и да му се предлага релевантна информация с местно съдържание Повишаване на компетентностите в използването на наличните и в създаването на нови информационни услуги с краеведско съдържание Придобиване на увереност в библиографското издирване и в използването на съществуващите електронни краеведски ресурси за предлагане на разнообразни информационни услуги с местна тематика Знание за същността на обществения информационен център като модел на библиотечни услуги Умение да се разработват и управляват адекватни на информационните потребности на местната общност и достъпни обществени информационни услуги Слайд 4
 5. 5. Уроци 1. Библиографски и фактографски справки 2. Текущо информиране 3. Библиотеката – посредник на местна информация4 – 6. Библиотеката – Обществен информационен център 7. Търсене, организиране и предоставяне на обществена информация 8. Библиотечен уебсайт с рубрики с обществена информация Слайд 5
 6. 6. Урок 1. Библиографски и фактографски справкиТема 2. Информационни услуги
 7. 7. Библиографска справкас краеведска тематика Библиографска справка с краеведска тематика – отговор на читателско запитване за библиографска информация, свързана с даден край По форма  писмена  устна По начина на получаване на информацията от потребителя  на място в библиотеката  по телефона  по електронна поща По начина на предлагане на библиографската услуга  безплатна  платена Урок 1. Слайд 7
 8. 8. Параметри на библиографската справка Географски/териториални граници – точно определено населено място, конкретно географско понятие, административна област, регион и др. Тематичен обхват – ясна формулировка на темата и аспектите, в които тя ще се разглежда. Посочване на подтеми и ключови понятия. Посочване на местни събития и свързаните с тях лица, ако темата го изисква Хронологични рамки на темата (особено това е необходимо за справките с историческа насоченост) Хронологичен обхват на издирваните по темата документи (всичко, издирено по темата или само за публикации, издадени през конкретно посочен период от време) Обхват на документите по вид – книги, публикации от периодични издания, електронни публикации, служебни/официални документи на местни институции, карти, графични издания и и др. Езикови рамки на справката – публикации на български език, на всякакви езици, на конкретно изискван чужд език (като се допуска, че има документи по краеведската тема в исторически аспект – напр. на румънски, на сръбски, на турски език и т.н.) Изискване за пълнота на справката – поставя се условие за пълно или за подборно (по определени критерии) библиографско издирване Урок 1. Слайд 8
 9. 9. Методика на библиографското издирване Определя се от:  Параметрите на справката – особено от хронологичния период на издирваните документи и вида им (печатни или електронни), а също и от изискването за пълнота/подбор на информацията  Степента на пълнота на библиографираните източници, от хронологичния обхват на отразените документи и от разнообразието на изградените информационни ресурси в конкретната библиотека, в която е заявена справката  Квалификацията на библиографа/библиотекаря по отношение на познаването и използването на информационни бази данни с краеведско съдържание, създавани от други библиотеки в региона и достъпни за ползване в интернет Урок 1. Слайд 9
 10. 10. Методика на библиографското издирване Съобразена е със спецификата в търсенията на документи с местно съдържание:  Които често изискват провеждането на ретроспективни издирвания за големи исторически периоди  Които предполагат търсене в значителен брой местни източници, предимно периодични издания, издавани в миналото  Които не са пълно представени в справочния апарат, в националната библиография и в електронните ресурси на голям брой други библиотеки. Поради тази особеност подобна библиографска справка може да бъде направена в пълнота само в една или няколко библиотеки от дадения регион Урок 1. Слайд 10
 11. 11. Библиографско издирванеИзвършва се паралелно в: Традиционния краеведски справочен апарат на библиотеката  Специализирани краеведски картотеки (систематична, топографска, на местните дейци, на местния печат)  Каталози – според вида на документите (на книги, на периодични издания, на аудио-визуални документи, на графични и картографски издания и др.) Електронните ресурси на библиотеката, в която е постъпила справката, и в други библиотеки от региона с достъпни краеведски ресурси в интернет  Електронен каталог  Бази данни Бази данни на националната библиография на България Цялостно преглеждане “de visu” на отделни заглавия местни периодични издания Урок 1. Слайд 11
 12. 12. Резултати от библиографското издирване Писмена библиографска справка – хронологичен или азбучен списък, подреден в зависимост от тематиката и предпочитанията на заявителя, предоставена му в библиотеката Писмена библиографска справка – хронологичен или азбучен списък, подреден в зависимост от тематиката и предпочитанията на заявителя, предоставена му чрез електронна поща Устен отговор на читателя – в самата библиотека или по телефона Урок 1. Слайд 12
 13. 13. Повторяемост в търсенията на библиографскисправки с краеведска тематика Исканията за краеведски библиографски справки имат циклична повторяемост, свързана с:  Празнуване на юбилеи и чествания на едни и същи събития от местната история, на местни дейци и институции  Изучаването на регионалната история, география, особеностите на езика, бита, фолклора и други краеведски знания като част от учебното съдържание в училище  Периодично включване на “местния елемент” (археологически обекти, исторически събития, местни знаменитости, природни забележителности, знакови институции и др.) в общонационални изследвания, проекти и програми Това предполага съхраняване и многократно използване на информацията (със съответно допълване) от вече направени справки Урок 1. Слайд 13
 14. 14. Информация за готовиписмени библиографски справки Картотека на писмените библиографски справки и архив на справките Списък на заглавията на готови писмени библиографски справки с оглед многократното им използване – на електронната страница на обществената библиотека – напр.  РБ Шумен http://www.libshumen.org/54.php  РБ Варна http://www.libvar.bg/cic/spravki.html, като се предлага и свободен достъп до част от самите справки, напр. Скални църкви, скални манастири, скални обители  РБ Смолян http://www.librarysm.com/nashi_izdaniq.html и др. Списък на заглавия библиографски указатели, включително и краеведски, които могат да бъдат многократно използвани в справочната дейност – РБ Варна, РБ Сливен, РБ Монтана, РБ Смолян, РБ Пазарджик и много др. Урок 1. Слайд 14
 15. 15. Електронна заявка за писменабиблиографска справка Опитът на РБ Варна Електронна заявка за писмена библиографска справка  Включва следните елементи:  Адресни данни  Тема на справката  7 ключови думи  Източници – книги, статии от списания, статии от вестници, електронни ресурси  Обем – брой заглавия  Езици  Хронологичен период  Цел на справката http://www.libvar.bg/cic/order.html Урок 1. Слайд 15
 16. 16. Фактографска справкас краеведска тематика Представлява отговор на запитване, свързано с предоставяне на фактографски сведения по разнообразна тематика, отнасяща се до населеното място и региона, до изявени местни личности, до местни забележителности, институции, прояви. Изпълнява се:  на място – в самата библиотека  чрез “Виртуална справочна служба” – на страницата на съответната обществена библиотека в интернет  чрез телефонни запитвания Урок 1. Слайд 16
 17. 17. Фактографска справка с краеведскатематика – методика Отговорът на фактографско запитване изисква познаване на:  Фонда от справочни издания на самата библиотека  Фактографските картотеки – “Персоналия”, “Юбилейни дати и чествания” и др. (Фирмите в региона; Учебните заведения в региона)  Фактографските данни на сайта на библиотеката – Календар за бележити дати; Рубриките за града и региона, за местните органи на управление, за културните институции, за местните забележителности и др.  Връзките, които се предлагат от сайта на библиотеката към местни електронни ресурси – местна власт, социални, здравни, образователни, културни и др. институции, електронни медии, политически и обществени структури по места  Възможностите за навигиране в интернет; търсене в електронни справочници, енциклопедии, речници Урок 1. Слайд 17
 18. 18. Библиографски и фактографски справки –задача Направете по една библиографска и по една фактографска справка с краеведска насоченост като използвате следните възможности:  Електронните библиографски ресурси на отделна обществена библиотека  Налични писмени библиографски справки, оповестени на сайта на отделна библиотека в интернет, като ги актуализирате с най-новата информация  Съществуващите фактографски сведения на сайта на библиотеката и връзките, които се предлагат към други ресурси  Произволно намерена фактографска информация по темата в интернет Формулирайте точно и конкретно параметрите на справката Сравнете резултатите и коментирайте различията Урок 1. Слайд 18
 19. 19. Урок 2. Текущо информиране Тема 2. Информационни услуги
 20. 20. Текущо информиране – определение Предоставяне на библиографска информация през определен, еднакъв период от време (месечен, тримесечен, шестмесечен) и в една и съща форма Текущата информация се извлича от вече създадени за други цели информационни ресурси – каталози, картотеки, бази данни По форма на представяне на предлаганата текуща информацията:  бюлетини – информационни издания с повтаряща се структура и справочен апарат (показалци)  списъци – азбучно подредени библиографски описания, без справочен апарат Урок 2. Слайд 20
 21. 21. Текущо информиране – параметри Текущото информиране се осъществява по предварително уточнени параметри:  Отрасъл, тема, въпрос, географска определеност, език и др.  Времеви обхват на включената библиографска информация – месец, тримесечие и т.н.  Категория потребители – индивидуални, институционални или за абстрактни потребители в интернет  Форма на структуриране на информацията – бюлетин, списък  Форма на разпространение – чрез книжно издание, чрез преносим електронен носител, по електронна поща, чрез интернет  Начин на разпространение – безплатен, по предварителен годишен абонамент, чрез индивидуално договаряне за съвместни дейности Урок 2. Слайд 21
 22. 22. Текущо информиране за краеведскидокументи Част от общото текущо информиране – систематичен бюлетин “Нови книги” за извличане на нова библиографска информация за книги (поддържа се от библиотеките, ползващи софтуерен продукт АБ, напр. РБ Шумен, ЧБ “Родина” Стара Загора и др.)  Бюлетинът има отделни рубрики:  “Краезнание – отраслова литература” http://lib-shumen.iservice.bg/abnb/K0912/K22_091228.HTM#93I  “Краезнание – художествена литература” http://rodina-bg.org/nk/0909/Default.HTM Информационният бюлетин, създаден чрез модула на АБ, представлява извадка от притежавани от дадена библиотека документи, структуриран по определен начин и снабден със справочен апарат (показалци по автори, заглавия, предметни рубрики, ключови думи, географски понятия, за него/за нея) Нови заглавия периодични издания, включително местни периодични издания – общ азбучен списък за всички заглавия, получавани в библиотеката през съответната година Урок 2. Слайд 22
 23. 23. Текущо информиране за краеведскидокументи Самостоятелни систематични бюлетини за нова краеведска информация – чрез извличане на библиографски сведения:  От база данни “Краезнание” на съответната библиотека – за определен хронологичен период  От всички електронни ресурси с местно съдържание на съответната библиотека – за определен хронологичен период  От сводни електронни ресурси с местно съдържание на няколко библиотеки от един регион или на библиотеки от различни региони в рамките на по-голяма икономикогеографска територия Структурата и справочният апарат на бюлетините позволяват формулиране на параметри за търсене, съответстващи на спецификата на краеведските публикации – по автори; географски понятия; предметни рубрики; имена, за които става дума Урок 2. Слайд 23
 24. 24. Текущо информиране за краеведскидокументи Списъци на нова краеведска информация – извличане и сортиране на данни от електронните ресурси на библиотеката без подреждането им в по-сложна структура и без създаване на справочен апарат от показалци Предоставяне на потребителя в различна форма – разпечатки, на електронен носител, по електронна поща и др. Предоставяне на подобна информация от страна на отделната регионална библиотека – за определен брой читалищни библиотеки от същия регион Текущи библиографски справки по абонамент – включително и с местно съдържание, напр. РБ Търговище Урок 2. Слайд 24
 25. 25. Текущо информиране за краеведскидокументи – задача Разгледайте информационни бюлетини за нови книги на сайтовете на обществени библиотеки и потърсете краеведската информация в тях Характеризирайте структурата им и възможностите за търсене в тях Коментирайте използвате ли в работата си информационните бюлетини или предпочитате директното търсене в електронните ресурси на библиотеката по конкретни параметри, свързани с краезнанието Имате ли читатели/институционални потребители, които изискват регулярно библиографски сведения за краеведски публикации и ако има такива, от каква конкретно местна тематика най-често те се интересуват Урок 2. Слайд 25
 26. 26. Урок 3. Библиотеката – посредник на местна информация Тема 2. Информационни услуги
 27. 27. Библиотеката – посредник на местнаинформация Обществената библиотека:  създава и разпространява собствени информационни ресурси с краеведска тематика  явява се посредник на местна информация, изграждана и организирана от други институции – чрез своята електронна страница Урок 3. Слайд 27
 28. 28. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Местни органи за управление  Областна администрация http://www.bsregion.org/  Общинска администрация http://www.obstina-bourgas.org/  Селища в региона http://www.aitos.org/ ; http://www.primorsko-bg.com/ Културни институции  Галерии (Бургаска художествена галерия, Дружество на Бургаските художници, Галерия “Богориди” и др.)  Музеи (Регионален Бургаски музей, Къща музей “Петя Дубарова”)  Държавен архив  Театри, музика... (Драматичен театър “Адриана Будевска” и др.)  Издателства (Издателство “Либра Скорп” и др.)  Творчески съюзи (Сдружение “Артпиерия” http://www.bse.bg/media/artpieria/art.htm и др.)  Книжарници (“Хеликон”, “Пингвините” и др.)  МКЦ (Младежки културен център) Урок 3. Слайд 28
 29. 29. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Културни прояви Общински Национални Международни Литературни новини Народни читалища Народно читалище “ПРОБУДА“ Народно читалище “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Народно читалище “ИЗГРЕВ“ Народно читалище “АСЕН ЗЛАТАРОВ” и др. Национален парк “Странджа” http://www.strandja.bg/ Урок 3. Слайд 29
 30. 30. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Учебни заведения  Регионален инспекторат по образование Висши учебни заведения  Бургаски свободен университет  Център по информатика и природо-технически науки  Университет “Проф. д-р Асен Златаров”  Технически колеж  Медицински колеж  Колеж по туризъм  Департамент по езиково обучение Урок 3. Слайд 30
 31. 31. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Велико Търново Спортни клубове  Великотърновски шахматен клуб http://vtsk.hit.bg/ Европейски информационен център http://www.europeinfocentre.bg Областен управител http://www.vt.government.bg/ Общински съвет http://www.veliko-turnovo.bg/obs/ Регионален исторически музей http://www.museumvt.com/museum/intro.php Урок 3. Слайд 31
 32. 32. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Габрово регион – портали и търсачки  Пулс.нет – Порталът за Габрово. Актуални новини от региона и страната, справочна информация и обяви  Уикипедия – информация за регион Габрово  Yes.bg – информация за Габрово и региона  All.bg – обяви за Габрово  Gabrovo.com – информация за Габрово и региона  VisitBulgaria.net – за забележителности и хотели в Област Габрово Урок 3. Слайд 32
 33. 33. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Областни и регионални портали – включва над 40 адреса Сред тях са: Областна администрация Областен съвет по етнически и демографски въпроси МВР – Област Габрово Окръжен съд Съдебна палата Регионален съюз на болниците “Стара планина” Регионална туристическа асоциация “Стара планина” ТД “Държавен архив” Дирекция Национален парк “Централен Балкан” Дирекция Народен парк “Българка” и др. Урок 3. Слайд 33
 34. 34. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Община Габрово  Местни власти  Социални дейности и осигуряване  Работа и продължаващо обучение  Общество  Образование  Бизнес и финанси  Право, ред, законност  Здравеопазване  Култура и изкуство  Медии  Туризъм  Развлечения, хоби, спорт  Общински календар  Полезни контакти  Добави сайт Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна – по същия начин Урок 3. Слайд 34
 35. 35. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Монтана Област Монтана Община Монтана Култура и образование  Дружество на художниците “Тенец” http://www.tenecbg.com/index_bg.html  Драматичен театър “Драгомир Асенов” http://www.dtmontana.hit.bg/  Общински младежки дом http://www.omd-montana.dir.bg/  Празници на духовите оркестри “Дико Илиев” и др. http://www.festival-dikoiliev.com/ Печатни и електронни медии, вкл. местни медии  Новини от община Монтана, България и света http://www.montana-news.com/  Информационен портал www.montana-dnes.com  Новините от Берковица http://www.noviniteb.com/ Урок 3. Слайд 35
 36. 36. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Варна http://www.libvar.bg/cic/portal.html Местни власти Културни институции Неправителствени организации Здравеопазване Образование Полезна информация Работни места Медии Афиш Туризъм Информационни центрове и порталиЧаст от предлаганите връзки не засягат местни институции и местна проблематика Урок 3. Слайд 36
 37. 37. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Варна Местни власти  Община Варна Официален сайт на Общината – структура, обществени съвети, документи: правилници, наредби, административни услуги, конкурси, природогеографска характеристика, история и култура, човешки ресурси, инфраструктура, инвестиционна среда, актуална статистическа информация и още...  Общински съвет Ръководство, комисии, статути, решения, наредби, протоколи на заседанията на Общински съвет мандат 2003/2007  Областна администрация Официална страница на Областния управител , характеристика на областта, стратегия, новини, административни услуги, връзки с общините във Варненска област  Български черноморски общини  Портал за държавната администрация  Публикации за местното самоуправление  Властта.com – Истината за местната власт Урок 3. Слайд 37
 38. 38. Библиотеката – посредник на местнаинформация – задача Направете издирване в два сайта на обществени библиотеки за наличие на уеб връзки към други сайтове и портали, предлагащи местна информация Съпоставете резултатите с тези, посочени в урока Намирате ли за полезно структурирането на подобни “информационни гнезда” на електронната страница на една обществена библиотека? Кои от предлаганите възможности за бърз достъп до други местни ресурси бихте използвали най-активно във Вашата професионална дейност? Бихте ли препоръчали на Вашите читатели самостоятелно да ползват подобна информация? На кои от тях и за какъв род издирвания? Имате ли Ваши идеи за развитието на обществената библиотека като посредник на местна информация? Споделете ги. Урок 3. Слайд 38
 39. 39. Урок 4. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 40. 40. Американско-български библиотечен обмен:Пътища за сътрудничество.Развитие на обществени информационни услуги Един проект на Ресурсен център за международна дейност в Айова Асоциация на библиотеките в Колорадо Българска библиотечно-информационна асоциация Финансиран от Бюро по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ Урок 4. Слайд 40
 41. 41. Предизвикателства Нагласите в мисленето и практиката на българските библиотеки и библиотекари:  библиотеката е призвана да съхранява собствените си колекции  библиотеката вече на практика осъществява информационно обслужване Нагласите в общественото мислене, в т.ч. и в разбирането на местните власти:  информационно обслужване се прави в други информационни центрове (община, пощи и т.н.)  библиотеката е скъпо струващ пазител на книги Урок 4. Слайд 41
 42. 42. Библиотеката – Общественинформационен център (ОИЦ) Събира, организира и предоставя на хората в общността информацията, от която се нуждаят, за:  Обществени услуги  Местната общност  Местните и централните власти Работи в сътрудничество с властите и обществените организации при разпространяването на информация Демонстрира ценността на библиотеката за обществото и носи положително признание за институцията Урок 4. Слайд 42
 43. 43. Защо ОИЦ в библиотеката? Място – съществуваща институция и в най-малките населени места Колекции – печатни и електронни документи от различни области на знанието Сътрудничество – с държавни, неправителствени и бизнес организации Връзка със света – уеб страници, електронни бази данни, интернет работни станции Персонал – опит като информационни навигатори, обучители на потребители Урок 4. Слайд 43
 44. 44. Предпоставки за успешен ОИЦ Да е свързан с целите на библиотеката Да обновява постоянно информацията и услугите си Да развива човешкия и техническия си капацитет Да поддържа и развива контактите си Да информира за дейността си обществото и властите Да пропагандира ролята на библиотеката за обществото Урок 4. Слайд 44
 45. 45. Ползи от ОИЦЗа обществото Комбинирана информация от множество източници Тематично разнообразие Неутрално място за намиране на информация Свободен и равен достъп до интернет Обучение на хората от общността да ползват интернет Урок 4. Слайд 45
 46. 46. Ползи от ОИЦЗа обществените организации и властите Увеличава се видимостта им от обществото Прави се информацията за тях достъпна на неутрално място Виждат информацията за техните услуги развита и допълнена от друга информация Катализатор на общуването – свързване на институции с други такива, работещи по същите теми Урок 4. Слайд 46
 47. 47. Ползи от ОИЦЗа библиотеката Нарастване на видимостта на библиотеката Развиване на нейните партньорства и създаване на нови Признание от общността, обществените организации и властите – увеличаване на доверието Потенциал за финансиране, субсидиране, дарения Интерес у нови потребители Развиване на професионалните знания и умения на персонала Удовлетворение от предлагането на необходими на обществото услуги Урок 4. Слайд 47
 48. 48. Разлика между ОИЦ исправочно обслужване Активност вместо пасивност:  СО – намира информация в отговор на потребителски въпроси (в библиотечните колекции)  ОИЦ – намирането на възможно най-много информация за обществото, изпреварващо организиране и предоставяне на тази информация (интернет, библиографски бази данни, пълнотекстови бази данни и др.) Фокусиране върху намиране и организиране на специфични видове информация Фокусиране на целите извън библиотеката – партньорства, маркетинг Урок 4. Слайд 48
 49. 49. Създаване на ОИЦ Решение на директора на библиотеката Одобрение от местните ръководни власти (Общински съвет, читалищно настоятелство) Подкрепа от библиотечния персонал Избор на екип на проекта – планиране и реализация на ОИЦ Обучение на библиотечния персонал – текущо Набиране и ползване на доброволци Урок 4. Слайд 49
 50. 50. Изисквания към екипа на проекта Убеденост във важността на концепцията за превръщането на библиотеката в ОИЦ Знания или желание за усвояване на знания и опит за обществените информационни ресурси и услуги Познаване на механизма за извършване на справки и интернет Способност да се обучават хората да ползват информационните ресурси Силна воля за поддържане на връзки с обществото Способност да се демонстрира ценността на библиотеката пред обществото Умения за работа в екип Урок 4. Слайд 50
 51. 51. Необходим човешки итехнически капацитет Одобрение от директора и ангажираност на екипа на проекта Подкрепа от останалия персонал Способност за събиране и организиране на информация Добра интернет връзка Уебсайт на библиотеката Компютри за ползване от читатели Библиотечен персонал, обучен да предоставя услугите Урок 4. Слайд 51
 52. 52. Урок 5. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 53. 53. ОИЦ предоставя Информация за обществени услуги  възможности за обучение  възможности за наемане на работа  помощ при безработица  стартиране на бизнес  финансова подкрепа в кризисни моменти  гражданскоправни и наказателноправни услуги  услуги за родителите и семейството  услуги за хора с увреждания  услуги за възрастни хора  физическо и психическо здравно обслужване  борба с алкохолизъм и наркомания и др. Урок 5. Слайд 53
 54. 54. ОИЦ предоставя Информация за местното общество и България  обща информация за България  клубове и групи по интереси и населеното място  етнически клубове и групи  туристически обекти в България  медии  карти на населеното место,  домове за стари и болни хора региона и страната  културни институции  местна история  спорт  музеи и исторически общества  църкви и др.  местна и регионална икономика  училища, университети, колежи  неправителствени организации  туристически обекти  фестивали и конкурси  библиотечни услуги Урок 5. Слайд 54
 55. 55. ОИЦ предоставя Информация за местното и централното управление и за начините на участие в него  централни органи на управление: Народно събрание, Президент, Правителство на Република България  документи от органите на централното управление  местни органи на управление  протоколи от заседанията на органите на местното управление  регионални органи на управление  членство в Европейския съюз  членство в НАТО  отношения с други страни и др. Урок 5. Слайд 55
 56. 56. Обхват на ОИЦ Решение за обхвата на ОИЦ се взема на основата на:  Целите на ОИЦ  Библиотечните ресурси  Анкети и проучвания Урок 5. Слайд 56
 57. 57. Източници на информация Интернет Идеи на персонала Идеи на обществото Местни власти Урок 5. Слайд 57
 58. 58. Събиране на информацияСъбиране чрез: Примерен въпросник Уебсайт на организацията Личен контакт Урок 5. Слайд 58
 59. 59. Организиране и достъпностна информацията На уебсайта на библиотеката – профил на организациите в леснодостъпни бази данни, организирани на предметен принцип или по тематични области Печатна информация От персонала на библиотеката Текущо осъвременяване на разпространяваната информация и уебсайт на библиотеката Национален уебсайт – портал на проекта Урок 5. Слайд 59
 60. 60. Представяне на общественитеинформационни услуги Пред властите Пред институциите Пред обществените организации Пред бизнеса Пред медиите Постигане промяна в поведението Урок 5. Слайд 60
 61. 61. Урок 6. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 62. 62. Маркетинг на ОИЦ Постигане промяна в поведението – осведоменост, интерес, желание, действие Основни компоненти – продукт, място, цена, реклама + конкуренция План за действие и стратегия:  Определете пазара си  Определете нуждите си  Повишете качеството на услугите си  Рекламирайте услугите си  Целете се специално в хора “свързочници”  Направете оценка и започнете отначало Създаване на запазена марка Методи/техники за маркетинг Сътрудничество Работа с медиите Урок 6. Слайд 62
 63. 63. Урок 6. Слайд 63
 64. 64. Набиране на средства за финансиране Кои са перата за разходи по ОИЦ за Вашата библиотека, които могат да се финансират чрез опити за набиране на средства? Как можете да стигнете до евентуалните поддръжници? Познавате ли някой, който може да Ви съдейства? Каква информация искате да подготвите, за да предоставяте на потенциалните поддръжници? Дарителство, спонсорство, грантове – писане на проекти Приятели на библиотеката, доброволци Урок 6. Слайд 64
 65. 65. Как да стигнем до дарителите? Основни моменти в Предложение за финансиране:  Кои сме ние и защо съществуваме?  Каква е ползата на обществото от нашия проект?  Каква сума се опитваме да наберем?  За какъв период от време ще ни е необходима? Послание към дарителите:  Ние отговаряме на следните нужди….  Ефективни сме, защото…  Ние сме различни, защото…  Ако не съществувахме, …  Ние сме най-добрите, защото… Няма значение колко пъти сте казали “Благодаря”! Кажете го пак. Урок 6. Слайд 65
 66. 66. Работа с местните и централните власти Местни власти – пътища за влияние:  Познаване на проблемите и потребностите на общността и предлагане на адекватни услуги  Установяване на лични контакти  Сътрудничество с други местни организации  Запознаване на управляващите с дейността на библиотеката Централни власти – пътища на влияние:  Позиция и влияние на ББИА на национално ниво:  Еднопосочни действия на библиотечната общност в областта на: парламентарна и правителствена подкрепа на библиотеките като основен информационен център на местно ниво; финансиране и др.  Национална библиотечна седмица  Поддържане на лични контакти Урок 6. Слайд 66
 67. 67. Най-добрият начин да се въздейства навластите е да се предоставя възможно най- доброто библиотечно обслужване и да се иска обществото и правителството да подкрепи и подобри това обслужване.Не казвайте “Библиотеката се нуждае от...”, казвайте “Обществото се нуждае, а библиотеката може да осигури...” Урок 6. Слайд 67
 68. 68. Сътрудничество Библиотеката да работи съвместно с друга институция по различни проекти или дейности Отношения, базирани на:  взаимно доверие  позитивни работни взаимоотношения  взаимноизгоден резултат Съвместни дейности: информация за гражданите; изготвяне на програми; реклама; чест личен контакт; кандидатстване за допълнително финансиране; тематични срещи на партньорите; Консултативен съвет към библиотечния ОИЦ и др. Урок 6. Слайд 68
 69. 69. Библиотечни програми Програмиране – процес, чрез който се посрещат нуждите на посетителите от информация, образование и развлечение, като посетителите се свързват с човешките ресурси, които най-добре отговарят на тези нужди (Лиър) Програмирането – средство за разширяване на ОИЦ Библиотечните програми – един аспект на сътрудничеството Урок 6. Слайд 69
 70. 70. Типове библиотечни програми Програми за четене Дискусии с лектори Инструктажни представяния Семинари Демонстрации Живи представления Дискусионни групи Филмови или видеопрожекции Урок 6. Слайд 70
 71. 71. Урок 7. Търсене, организиране ипредоставяне на обществена информация Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 72. 72. Задача за търсене, организиране и предоставяне наинформация, свързана с ежедневието на хоратаРабота по групи Въвеждане в темата. Обучаемите се разделят в 3 групи. Всяка група представлява за изпълнението на задачата една библиотека и си избира говорител. Възлагане на задачата. Въпросите за отделните групи са в презентацията и са записани на флипчарта. Задаване на времеви обхват:  Въвеждане в темата (5 мин.)  Търсене на информация и обсъждане в групата (20 мин.)  Изслушване на съобщения от групите (15 мин.)  Обсъждане на резултатите (5 мин.) Урок 7. Слайд 72
 73. 73. Група 1 Какво е Вашето хоби? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 73
 74. 74. Група 2 Кое е предпочитаното от Вас място за почивка? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 74
 75. 75. Група 3 С какъв профил е учебното заведение, в което искате да продължи образованието си детето Ви, което завършва 7- и клас? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 75
 76. 76. Урок 8. Библиотечен уебсайт срубрики с обществена информация Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 77. 77. Задача за изработване на идейно задание за уебсайтна библиотека с разработени рубрикис обществена информацияРабота по групи Въвеждане в темата. Обучаемите се разделят в 3 групи. Всяка група представлява за изпълнението на задачата една обществена библиотека и си избира говорител. Възлагане на задачата. Примерните стъпки за изготвяне на идейно задание за уебсайт на библиотеката ги има в презентацията и са записани на флипчарта. Задачата е обща за трите групи. Задаване на времеви обхват:  Въвеждане в темата (5 мин.)  Обсъждане в групата и изработване на заданието (20 мин.)  Изслушване на съобщения от групите (15 мин.)  Обсъждане след всяко изслушване (5 мин.) Урок 8. Слайд 77
 78. 78. Примерни стъпки за изготвяне на идейнозадание за уебсайт на библиотеката Изяснете си целите – какво искате да постигнете със създаването на този сайт и към кого е адресирана информацията в него Кой ще го изработи? Къде ще се хоства? Какъв домейн ще изберете? Кой ще го поддържа? Изяснете визията си за първата (основната) страница на сайта, т.нар. Home page – лого, данни за контакт, работно време и др. Изработете структурата на сайта – основно и допълнителни менюта, форма за обратна връзка (контакт с нас), търсене в сайта, регистрация на потребителите, анкети, брояч и др. Урок 8. Слайд 78
 79. 79. Примерни стъпки за изготвяне на идейнозадание за уебсайт на библиотеката Планирайте представянето на електронните ресурси и услуги на библиотеката – Електронен каталог, Нови книги, Попитай библиотекаря и др. Разработете рубрики с обществена информация – Култура, Образование, Здравеопазване и др. Планирайте връзките към външни сайтове Помислете за илюстративния материал (снимки, клипове и др.) по страници Изберете текстовете за чуждоезикова/и версия/и на сайта Урок 8. Слайд 79
 80. 80. Искате потребителите да са ентусиазирани ида стоят повече в сайта Ви? Изпълнете го с полезно и интересно съдържание Създайте лесна за ориентиране структура (навигация) Постоянно го актуализирайте Използвайте кратки, уместни изречения с правилен правопис Създайте линкове с точно наименование на мястото, до което водят Направете го достъпен за хора със зрителни увреждания Урок 8. Слайд 80

×