Направление 3.   Услуги в модерната библиотека   Модул II. Справочно-  информационна дейностТема 3. Източници за общ...
Тематичен обхватВключва запознаване с нормативната уредба в РепубликаБългария и демонстриране на възможностите на различни...
Цели  Усвояване на познания за същността на електронното  правителство и ролята на библиотеките и библиотечно-  инфо...
Основни задачи  Запознаване с нормативната уредба и основните източници за достъп  до българското и европейското закон...
Очаквани резултатиПридобиване на знания и умения от обучаемите за: работа с различни информационни ресурси, предлагащи д...
Уроци1 – 4. Достъп до национално, местно и европейско  законодателство5 – 8. Е-правителство в България  9. Информация ...
Определение за “обществена информация”  Обществена информация по смисъла на Закона за достъп  до обществена информация...
Уроци 1 – 4. Достъп до национално,местно и европейско законодателство Тема 3. Източници за обществена електронна     ...
Йерархия на източниците на българското право1. Конституция – основен източник на цялото българско право и Общностното  пр...
Органи, упълномощени да приемат законови актове  Единственият законодателен орган в Република  България е Народното съ...
Достъп до национално, местно и европейско законодателство1.    Национално законодателство      БД Сиела – http://c...
База данни СИЕЛА          Уроци 1 – 4. Слайд 12
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Норми”  Актове – действащи (Всички нормативни актове от действащото българско  за...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Практика”  Решения  Определения от проведени съдебни заседания  Информация за с...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Процедури”  Тематична систематизация (към всяка област – процедури, бланки)  Сист...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Счетоводство”  Промени в съдържанието  Нормативна уредба  Законопроекти  * Из...
БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “ЕвроСчетоводител”  Европейски съюз  България в ЕС  Евроинтеграция  Право на ЕС...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Митница”  Кодекси  Закони  Закони за ратификация  Правилници  Спогодби, спо...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Строител”  Кодекси  Закони  Постановления         В областта на строит...
БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Енергетика”  Нормативна уредба  Министерство на икономиката, енергетиката и туриз...
БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “Образование”  Процедури и бланки  Трудово право и синдикални права  Практика на ...
БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “Образование Финанси”  Нормативна уредба  Процедури и бланки  Авторски коментари...
БД СИЕЛА – Инфо регистри  Търговски регистър  Регистър БУЛСТАТ  НИС “Делфи”  Справочник (Годишни финансови отчети;...
Държавен вестник – онлайн издание  Съдържа  пълните  текстове на  всички броеве  на ДВ от 2004 г.  насам, с  ...
Български правен портал – Lex.bg           • Съдържа информация за           правни отрасли,     ...
Национално сдружение на общините в БългарияЗакони, свързани  с местнотосамоуправление                  ...
Национално сдружение на общините –База данни Общински съвети                    Актове –       ...
Търсене в БД Общински съвети за актове наОбщинските съвети1                        2        ...
Уебсайт на Народното събрание наРепублика България    Полезна информация:    - Конституции на Република България – 1...
Регистър на административните структурии на актовете на органите на изпълнителната властВ Регистъра може да откриете актуа...
Регистър на административните структурии на актовете на органите на изпълнителната власт Структура на изпълнителнатавласт...
Европейско законодателство – EUR-Lex  Осигурява безплатен достъп до законодателството на  Европейския съюз и до други ...
EUR-Lex  EUR-Lex предлага:    онлайн издание на Oфициалния вестник на Европейския съюз (основен    източник на с...
Европейска съдебна мрежа за граждански итърговски въпроси  Теми:                    Временни мерки и ...
Уроци 5 – 8. Е-правителство в     БългарияТема 3. Източници за обществена електронна        информация
Е-правителство – същност и характеристика         1. Същност, основни принципи и           цели на е-пр...
Значение на ИКТ за работата наадминистрацията Променят се начините на действие на обществените институции и администраци...
Същност на електронното правителствоПонятието “електронно правителство” или “e-government” (electronicgovernment) много че...
Етапи при изграждане на е-правителство  1 етап – създават се интернет страници на различните  министерства, ведомства,...
Икономически ползи за държавнатаадминистрация от е-правителство  Индиректни:  - Спестено време на бизнеса и гражданите...
Видове услуги на е-правителствотоЕ-услуги за гражданите – 12Е-услуги за бизнеса – 8Степени на предоставяне на услугите: И...
Административни услуги за гражданите1. Подоходни данъци: декларации, уведомяване2. Услуги по търсене на работа при бюрат...
Административни услуги за бизнеса1.  Социални осигуровки за заетите2.  Корпоративни данъци: декларации, уведомяване3.  ...
Портал на е-правителството в България           Уроци 5 – 8. Слайд 44
Портал на е-правителството в БългарияОт реда под Главното меню потребителят има възможност: Да се регистрира като потреби...
Портал на е-правителството в България  Наличие на списък с услуги, подредени в каталози и  категории  Потребителят и...
Електронен подпис  Данни в електронен формат, удостоверяващи  самоличност/идентичност, свързани към други данни в  е...
Електронен подпис – удостоверение  Удостоверението за електронен подпис е документ,  удостоверяващ Вашата електронна с...
Електронен документ  Електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен  или друг носител, който дава възможност д...
Е-правителство в България  Закон за електронния документ и електронния  подпис (2001 г.)  Стратегия за електронно пр...
Е-услуги по общини (Е-общини)Примери: Е-община Бургас Е-община Велико Търново Е-община Мадан Столична община Община В...
Урок 9. Информация за Европейския съюз, проекти и програми на ЕС Тема 3. Източници за обществена електронна       ...
Обща информация за ЕСhttp://direct.europe.bg             Урок 9. Слайд 53
Портал Европа        Урок 9. Слайд 54
Портал на ЕС  1        2          Урок 9. Слайд 55
Национални и европейскипрограми и проекти  Портал Еврофинансиране  Структурни фондове на ЕС – Оперативни програми  Е...
Урок 10. Медии, културни  дейности и образованиеТема 3. Източници за обществена електронна        информация
Електронни медии – характеристика, аспекти  Характеристика на понятието електронни медии  Аспекти на електронните меди...
Български инфо сайтове и порталиActualno.com е новинарски сайт, който има за цел дапредставя актуална информация от Българ...
Държавни институции в сферата на културата  Основната държавна институция е Министерството на  културата. В структурат...
Електронни ресурси за културни дейности  WebMedia 42 – сайт, създаден с цел да отразява културния  живот в България ...
Държавни институции в сферата наобразованието и науката          Център за развитие на човешките         ...
Национален център за информация идокументация (НАЦИД)  Свободен достъп до електронни колекции с актуална  информация в...
Национален център за информация идокументация (НАЦИД)  Гайд индекс – Онлайн справочник на информационните  ресурси в Б...
Национален център за информация идокументация (НАЦИД)Безплатен онлайн достъп до собствени бази данни, съдържащи актуалнаин...
Образователни портали  Национален образователен портал  Национална мрежа от виртуални библиотеки  Е-образование  З...
Урок 11. Социални дейности и    здравеопазванеТема 3. Източници за обществена електронна        информация
Държавни институции в сферата насоциалните дейностиМинистерство на труда и социалната политикаАдминистративни услуги за гр...
Държавни институции в сферата насоциалните дейностиНационален осигурителен институт – предлага следнитеинформационни матер...
Държавни институции в сферата наздравеопазванетоМинистерство на здравеопазванетоНационална здравноосигурителна каса – пред...
Държавни институции в сферата наздравеопазванетоНационален център по опазване на общественото здраве –специализиран орган ...
Държавни институции в сферата наздравеопазванетоНационален център по здравна информация – основната му цел еда осигурява н...
Неправителствени организации в сферата наздравеопазванетоМеждународен институт по здравеопазване и здравноосигуряване – не...
Урок 12. Икономика и финанси.   Селско стопанство Тема 3. Източници за обществена електронна        информация
Държавни институции в сферата наикономиката и финанситеМинистерство на икономиката и енергетиката –промишленост и енергети...
Държавни институции в сферата наикономиката и финанситеСметна палата на Република България – контролна дейностна република...
Държавни комисии в сферата наикономиката и финанситеДържавната комисия по стокови борси и тържища –законодателство, стоков...
Икономически организацииБългарска стопанска камара – регионална, браншова ифирмена информацияБългарска търговско-промишлен...
Информационни портали в сферата наикономикатаhttp://pari.bg – в. Париhttp://ikonomika.start.bg/ – съдържа разнообразнаинфо...
Държавни институции в областта на селскотостопанство. Други институции  Министерство на земеделието и храните; всички  ...
Информационни сайтове в областта населското стопанствоБългарски информационен селскостопански сайт – първиятчастен селскос...
Интернет порталът забългарското селоwww.selo.bge Орган на Асоциацията набългарските села. Интернетпорталът е изцяло частна...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2modul 3tema

793 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2modul 3tema

 1. 1. Направление 3. Услуги в модерната библиотека Модул II. Справочно- информационна дейностТема 3. Източници за обществена електронна информация
 2. 2. Тематичен обхватВключва запознаване с нормативната уредба в РепубликаБългария и демонстриране на възможностите на различнитеинформационни ресурси, предлагащи достъп до национално,местно и европейско законодателство. Представя същностнатахарактеристика на електронното правителство и електроннитеуслуги (на местно и на национално ниво) и отделя внимание наспецифичните особености при работа с такъв вид услуги –електронен подпис, електронни формуляри и бланки. Показваразлични информационни източници с обществена информацияв областта на здравеопазването, образованието, икономиката ибизнеса, селското стопанство, културата, медиите, Европейскиясъюз. Слайд 2
 3. 3. Цели Усвояване на познания за същността на електронното правителство и ролята на библиотеките и библиотечно- информационните специалисти в него Придобиване на знания и умения за работа с различни източници за достъп до законодателни материали Придобиване на компетентности за ползване на различни административни услуги по електронен път Познаване и адекватно използване на ресурси, осигуряващи полезна информация за гражданите във всички сфери на обществения живот Слайд 3
 4. 4. Основни задачи Запознаване с нормативната уредба и основните източници за достъп до българското и европейското законодателство – БД Сиела, Онлайн издание на Държавен вестник, EUR-Lex, Lex.bg Разбиране същността и значението на е-правителството и работа с услугите на електронното правителство в България – на държавно и на местно ниво (Портал на българското електронно правителство, електронни общини) Запознаване с различни национални и европейски програми и проекти и възможностите, които те предлагат за финансиране на дейности в областта на културата, регионалното развитие и др. в България Запознаване с информационните портали на институции и неправителствени организации в здравната, социалната, културната, образователната, икономическата и финансовата дейност Слайд 4
 5. 5. Очаквани резултатиПридобиване на знания и умения от обучаемите за: работа с различни информационни ресурси, предлагащи достъп до национално, местно и европейско законодателство използване възможностите на Портала на българското електронното правителство, електронните услуги и електронните документи издирване на различни източници с обществена информация Слайд 5
 6. 6. Уроци1 – 4. Достъп до национално, местно и европейско законодателство5 – 8. Е-правителство в България 9. Информация за Европейския съюз, програми и проекти на ЕС 10. Медии, културни дейности и образование 11. Социални дейности и здравеопазване 12. Икономика и финанси. Селско стопанство Слайд 6
 7. 7. Определение за “обществена информация” Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е “всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”. В този курс под “обществена информация” се разбира информацията, която осигурява на гражданите новини и актуални сведения, свързани със здравеопазването, икономиката и финансовия сектор, образованието, културните събития, Европейския съюз и др. Слайд 7
 8. 8. Уроци 1 – 4. Достъп до национално,местно и европейско законодателство Тема 3. Източници за обществена електронна информация
 9. 9. Йерархия на източниците на българското право1. Конституция – основен източник на цялото българско право и Общностното право; върховен закон и другите закони не могат да к противоречат!2. Международни договори – двустранни и многостранни, ратифицирани и такива, по които страната се е обвързала по друг начин (когато според Конституцията не се нуждаят от ратификация)3. Други международни актове, в сила за Република България – актове на вторичното право на ЕС; решения на международни организации или на техни органи, които са задължителни по силата на международни договори на България; резолюции, декларации4. Кодекси и закони. В областта на международното частно право основен и най-важен общ вътрешен кодифициращ източник е Кодексът на международното частно право5. Подзаконови актове – правилници, наредби, постановления на Министерския съвет, на Общинските съвети и др.6. Други източници – съдебна практика, общи принципи на правото, обичаи, морал Уроци 1 – 4. Слайд 9
 10. 10. Органи, упълномощени да приемат законови актове Единственият законодателен орган в Република България е Народното събрание. Съгласно Конституцията Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите. dv.parliament.bg Министерският съвет издава постановления, когато приема правилници, наредби или инструкции. Общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно законите на Република България, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Уроци 1 – 4. Слайд 10
 11. 11. Достъп до национално, местно и европейско законодателство1. Национално законодателство  БД Сиела – http://ciela.net  Държавен вестник онлайн – http://dv.parliament.bg/  Българския правен портал – http://www.lex.bg/2. Местно законодателство  Национално сдружение на общините в България – http://www.namrb.org/3. Европейско законодателство  Достъп до правото на Европейския съюз – EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm  Европейска съдебна мрежа http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_bul_bg.htm#1.64. Друга полезна информация  Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт – http://www1.government.bg/ras/index.html  Уебсайт на Народното събрание на Република България http://www.parliament.bg/?page=history&lng=bg Уроци 1 – 4. Слайд 11
 12. 12. База данни СИЕЛА Уроци 1 – 4. Слайд 12
 13. 13. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Норми” Актове – действащи (Всички нормативни актове от действащото българско законодателство, разпределени по вид на нормативните документи) Актове – отменени (Отменени нормативни документи) Юрид. структура (Нормативни актове, разделени по съответния вид право – Конституционно право; Административно право; Финансово право; Гражданско право и процес; Вещно право и др.) Актове – по органи (Актове, разпределени по вид на държавните органи – Президент, Министерски съвет, Народно събрание, Министерства и т.н.) Статии и анотации (Коментари – пълнотекстови, статии – представени с кратки анотации) Библиография (библиография на различни документи, разпределена по вид на правото – Конституционно право, Вещно право и т.н.) Годишно съдържание на ДВ (Съдържание на ДВ по години 1960 – 2009 г.) Речници!!!! (Англо-български юридически речник; Римско право – речник на основните термини, преведени на бълг. ез.; Терминологичен юридически речник) Уроци 1 – 4. Слайд 13
 14. 14. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Практика” Решения Определения от проведени съдебни заседания Информация за съдебните органиРазпределението на отделните видове документи е посъдебен орган (Конституционен съд, Върховен касационенсъд, Върховен административен съд, Административнисъдилища, Апелативни съдилища, Съд на Европейския съюз,Европейски съд за правата на човека и др.) и с възможностза преглеждане на документите “по вид”, “по години” и в“общ списък”. Уроци 1 – 4. Слайд 14
 15. 15. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Процедури” Тематична систематизация (към всяка област – процедури, бланки) Систематизация по компетентен орган Систематизация по събития и факти от живота на гражданите, дейността на бизнеса и администрацията (общи процедури, процедури за граждани, процедури за бизнеса, вътрешни административни процедури) Систематизация по регулаторен режим (лицензионни режими, разрешителни режими, регистрационни режими, уведомителни режими, удостоверителни режими, други режими) Каталог на процедури по азбучен ред Каталог на бланки по азбучен ред Каталог на бланки по типове Нови процедури и бланки Справочник (министерства, агенции, комисии, институти, служби, дирекции, инспекции, други ведомства, области, общини, указател на държавните и общинските структури и обществените организации по области, съдилища, адвокатски колегии, нотариуси, търговски банки, търговски представителства, референти – адреси, телефони, уебсайтове) Архив Нови документи – май 2010 СИЕЛА Процедури – акценти в съдържанието Уроци 1 – 4. Слайд 15
 16. 16. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Счетоводство” Промени в съдържанието Нормативна уредба Законопроекти * Изчислителни модули Годишни финансови отчети 2009 г. Длъжностни характеристики Съдебна практика * Речници Базисна структура Класификатор по теми Класификатор по органи Класификатор по типове Секретар на счетоводителя Архив* За някои от подразделите се изисква допълнителен абонамент Уроци 1 – 4. Слайд 16
 17. 17. БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “ЕвроСчетоводител” Европейски съюз България в ЕС Евроинтеграция Право на ЕС Процедури Бланки Коментари Решения на съда на Европейските общности Европейска комисия и органи към или свързани с нея Съвет за Международни счетоводни стандарти (IASB) Комитет за разяснения на международните стандарти Международна федерация на счетоводителите (IFAC) и др.* За повечето подраздели се изисква допълнителен абонамент за достигане до пълен текст Уроци 1 – 4. Слайд 17
 18. 18. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Митница” Кодекси Закони Закони за ратификация Правилници Спогодби, споразумения, меморандуми Постановления Наредби Инструкции Заповеди Тарифи Митническа тарифа и др. документи, свързани с митниците Уроци 1 – 4. Слайд 18
 19. 19. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Строител” Кодекси Закони Постановления В областта на строителството, Правилници транспорта, имотния регистър и др. области, пряко или косвено Наредби свързани със строителната дейност Тарифи Инструкции Проекти – проектозакони Преводи – преводи на английски език на някои български нормативни документи Уроци 1 – 4. Слайд 19
 20. 20. БД СИЕЛА – Българско право – Раздел “Енергетика” Нормативна уредба Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Енергийни стратегии Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Комисия за защита на конкуренцията Агенция за ядрено регулиране Министерство на регионалното развитие и благоустройството Нормативни актове за проектиране и строителство в енергетиката Нормативни документи за разрешаване надзор и приемане на строителството Адреси на централни ведомства, преносни и разпределителни предприятия, фирми Процедури Нормативни актове в превод Информационна структура* За някои от подразделите се изисква допълнителен абонамент Уроци 1 – 4. Слайд 20
 21. 21. БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “Образование” Процедури и бланки Трудово право и синдикални права Практика на МТСП и НОИ Съдебна практика Министерство на образованието, младежта и науката Общински съвети Гражданска защита и здравословни и безопасни условия на труд Практики (за училища и детски градини) Полезна практическа информация: Организации, институции и програми •Аз кандидатствам за работа в училище (детска градина) ПРОГРАМИ – Европейски проекти и • Автобиография – европейски формат програми в областта на •Вербална и невербална комуникация •Как и защо да подготвим мотивационно образованието: •Интернет адреси на програми писмо? •Наръчник за писане на проекти в Централна и •Как се пише автобиография? Източна Европа и бившия Съветски съюз •Мотивационно писмо •Предприсъединителна икономическа програма •Мотивационно писмо с приложен въпросник за (2002 – 2005 г.) обратна връзка •Програма “Леонардо да Винчи” II (2000 – 2006) •Новаторско писмо за кандидатстване за •Център “Отворено образование” 2005 работа •Социалният профил на ефективната секретарка в училище (в детската градина) и др. Уроци 1 – 4. Слайд 21
 22. 22. БД СИЕЛА – Българско право –Раздел “Образование Финанси” Нормативна уредба Процедури и бланки Авторски коментари Писма и указания на министерства и ведомства Съдебна практика Практики учебни заведения Справочна информация Раздел “Разследване” * За повечето от подразделите се изисква допълнителен абонамент Раздел “Експертизи” * За повечето от подразделите се изисква допълнителен абонамент Уроци 1 – 4. Слайд 22
 23. 23. БД СИЕЛА – Инфо регистри Търговски регистър Регистър БУЛСТАТ НИС “Делфи” Справочник (Годишни финансови отчети; Регистър на лицата с данъчни или осигурителни задължения; Обществени поръчки – регистър на АОП; Сертифицирани фирми за качество и одитори; Справочник) Държавен вестник по години Съдържа пълните текстове на ДВ от 1961 г. до 2010 г. Уроци 1 – 4. Слайд 23
 24. 24. Държавен вестник – онлайн издание Съдържа пълните текстове на всички броеве на ДВ от 2004 г. насам, с възможност за търсене по раздели, ключови думи, преглед на отделни броеве и др. Уроци 1 – 4. Слайд 24
 25. 25. Български правен портал – Lex.bg • Съдържа информация за правни отрасли, организации, държавни институции, международни правни ресурси • Предлага свободен достъп до всички български закони, пълна база данни с всички адвокати, нотариуси, съдилища, арбитражи, прокуратури, правни клиники, факултети, организации, образци на договори, бланки и формуляри, внесени проекти в НС Уроци 1 – 4. Слайд 25
 26. 26. Национално сдружение на общините в БългарияЗакони, свързани с местнотосамоуправление Списък на всички общини в България с хипервръзки към техните уебсайтове Уроци 1 – 4. Слайд 26
 27. 27. Национално сдружение на общините –База данни Общински съвети  Актове – възможност за търсене на различни актове на Общинските съвети – наредби, правилници и др.  Общински съвети – информация за членовете на всички Общински съвети – имена, телефони, GSM, e-mail Уроци 1 – 4. Слайд 27
 28. 28. Търсене в БД Общински съвети за актове наОбщинските съвети1 2 Уроци 1 – 4. Слайд 28
 29. 29. Уебсайт на Народното събрание наРепублика България Полезна информация: - Конституции на Република България – 1879, 1947, 1971 - Герб на Република България - Знаме на Република България - Химн на Република България - Държавен печат и др. Уроци 1 – 4. Слайд 29
 30. 30. Регистър на административните структурии на актовете на органите на изпълнителната властВ Регистъра може да откриете актуална информация за всичкиадминистративни структури на изпълнителната власт, ръководните иморгани и техните правомощия; данни за контакт с администрациите(телефон, адрес, интернет страница и др., йерархия в отделнитеадминистративни структури). Полезна информация: Административни структури – Администрация на Министерския съвет;Министерства; Държавни агенции; Администрации на държавнитекомисии и др.; Областни администрации, Общински администрации,Общински администрации на райони Органи на изпълнителната власт – Министерски съвет, Министър-председател, Заместник министър-председатели, Министри;Председатели на държавните агенции, държавните комисии и др.;Областни управители, Кметове на общини, Кметове на райони – имена,адреси, телефони, правомощия, уебсайтове Уроци 1 – 4. Слайд 30
 31. 31. Регистър на административните структурии на актовете на органите на изпълнителната власт Структура на изпълнителнатавласт – Представената въввид на диаграма информация позволява да се проследийерархичната подчиненост на администрациите визпълнителната власт Конкурси за незаети длъжности! – Информация за:длъжността, за която се провежда конкурсът;администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;минималните и специфични изисквания за заемане насъответната длъжност; необходими документи закандидатстване, място и срок за подаването им; образци надокументи, които кандидатът трябва да попълниhttp://www1.government.bg/ras/konkursi/index.html Уроци 1 – 4. Слайд 31
 32. 32. Европейско законодателство – EUR-Lex Осигурява безплатен достъп до законодателството на Европейския съюз и до други достъпни за обществеността документи (голяма част от документите са активни и на български език, освен на основните европейски езици – английски, немски и френски ез.) Уебсайтът е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз Сайтът е създаден през 1951 г. и съдържа около 2 815 000 документа. Базата данни се актуализира ежедневно и всяка година се добавят около 12 000 документа Уроци 1 – 4. Слайд 32
 33. 33. EUR-Lex EUR-Lex предлага:  онлайн издание на Oфициалния вестник на Европейския съюз (основен източник на съдържанието на EUR-Lex, който се публикува всеки работен ден. Има две серии: L (законодателство) и C (информация и известия)  възможности за обикновено търсене, разширено търсене и навигация  възможност за показване и изтегляне на документи (PDF, HTML, DOC, TIFF)  аналитични метаданни за всеки документ Допълнителни възможности:  Можете да прочетете за правото на ЕС, законодателните процедури и институциите на ЕС  EUR-Lex предлага и връзки към бюджета на Европейския съюз, регистрите на институциите и друга документация и източници на информация Уроци 1 – 4. Слайд 33
 34. 34. Европейска съдебна мрежа за граждански итърговски въпроси Теми:  Временни мерки и предпазни Правен ред мерки Съдебна организация  Изпълнение на съдебни решения Юридически професии  Опростени и ускорени процедури Правна помощ  Развод Компетентност на съдилищата  Родителска отговорност Завеждане на дело  Определяне на издръжка Срокове на процедура  Фалит Приложимо законодателство  Алтернативно разрешаване Служба за документи на спорове Събиране на доказателства  Обезщетение на жертви на и доказателствени средства престъпления Уроци 1 – 4. Слайд 34
 35. 35. Уроци 5 – 8. Е-правителство в БългарияТема 3. Източници за обществена електронна информация
 36. 36. Е-правителство – същност и характеристика 1. Същност, основни принципи и цели на е-правителството 2. Фактори за изграждане на е- правителство 3. Етапи при изграждане на е- правителство Уроци 5 – 8. Слайд 36
 37. 37. Значение на ИКТ за работата наадминистрацията Променят се начините на действие на обществените институции и администрациите Подобрява се ефективността на събирането на информация Административната тежест за гражданите и бизнеса намалява; по-бързо предоставяне на информация от обществените организации Интернет – платформа, където гражданите и бизнесът могат лесно да намерят информация от обществения сектор По-интегрирана форма на предоставяне на информация и услуги (“услуга с едно отиване” или “обслужване на едно гише”) Антикорупционен ефект! Уроци 5 – 8. Слайд 37
 38. 38. Същност на електронното правителствоПонятието “електронно правителство” или “e-government” (electronicgovernment) много често се асоциира неправилно с: виртуалноправителство; електронен (онлайн) достъп до правителството;участие в дискусии с представители на правителството чрезинтернет и други, но всъщност най-близко се доближават термините е-управление, е-администрация и онлайн администрация. Етап от развитието на институциите, свързан с навлизането на новите ИКТ в процеса на осъществяване на държавното управление Предоставяне на информация и административни услуги за гражданите, търговската и обществената сфера чрез интернет Съвременен модел за административно управление, обслужване и организационна структура, базиран на приложението на ИКТ Електронното правителство е свързано с предоставянето на интегрирани обществени услуги чрез глобалната мрежа интернет, които са ориентирани към обслужването на клиента (гражданите и бизнеса), без оглед на време (24 часа/7 дни) и място Уроци 5 – 8. Слайд 38
 39. 39. Етапи при изграждане на е-правителство 1 етап – създават се интернет страници на различните министерства, ведомства, общини, съдържащи информация за дейността им 2 етап – добавяне на функции на интерактивност, които най-често се изразяват във възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори, изпращане на писма и заявки за услуги 3 етап – интернет страниците стават изцяло интерактивни, появяват се различни онлайн услуги (възможности за плащане на данъци, такси, глоби, регистрации и пр.) 4 етап – създават се интернет портали, предоставящи по електронен път целия комплекс от публични услуги на всички клиенти Уроци 5 – 8. Слайд 39
 40. 40. Икономически ползи за държавнатаадминистрация от е-правителство Индиректни: - Спестено време на бизнеса и гражданите => увеличена добавена стойност - Облекчени условия за МСП пазара и намалено време за навлизане на и излизане от пазара => по-висока конкурентоспособност - Привличане на чужди инвестиции чрез мултиезиково предоставяне на услуги => нарастване на инвестициите Директни: - Подобрен имидж - Намалени разходи за пътуване, печатане, поща - Намалени разходи за труд - Намалени разходи за външни услуги Уроци 5 – 8. Слайд 40
 41. 41. Видове услуги на е-правителствотоЕ-услуги за гражданите – 12Е-услуги за бизнеса – 8Степени на предоставяне на услугите: Информация Еднопосочно взаимодействие Двупосочно взаимодействие Транзакция Персонализация Уроци 5 – 8. Слайд 41
 42. 42. Административни услуги за гражданите1. Подоходни данъци: декларации, уведомяване2. Услуги по търсене на работа при бюрата на труда3. Социални осигуровки, помощи за безработни, добавки за деца, медицински разходи, стипендии4. Лични документи (паспорти, свидетелства за управление на МПС)5. Регистрации на МПС (нови, използвани, внесени МПС)6. Подаване на документи за строителни разрешения7. Декларации към полицията (напр. при кражба)8. Публични библиотеки (каталози, машини за търсене)9. Свидетелства (за раждане, брачни и др.)10. Дипломи за средно и висше образование11. Смяна на адресна регистрация12. Услуги, свързани със здравеопазването (интерактивни съвети относно наличността на определен тип услуги в различните болници; запазване на час за преглед) Уроци 5 – 8. Слайд 42
 43. 43. Административни услуги за бизнеса1. Социални осигуровки за заетите2. Корпоративни данъци: декларации, уведомяване3. Данък върху добавената стойност: декларации, уведомяване4. Регистрация на нова фирма5. Изпращане на данни до Националния статистически институт6. Митнически декларации7. Разрешения, свързани с екологични изисквания (включително докладване)8. Обществени поръчки Уроци 5 – 8. Слайд 43
 44. 44. Портал на е-правителството в България Уроци 5 – 8. Слайд 44
 45. 45. Портал на е-правителството в БългарияОт реда под Главното меню потребителят има възможност: Да се регистрира като потребител на портала (Регистрация) Да се обяви като потребител на портала (Вход) Да се обяви като потребител на портала (Вход с Универсален електронен подпис) Да осъществи търсене в съдържанието на портала (Търси, Разширено търсене) Уроци 5 – 8. Слайд 45
 46. 46. Портал на е-правителството в България Наличие на списък с услуги, подредени в каталози и категории Потребителят има възможност да се запознае с детайлната информация, съпътстваща услугата, чрез щракване върху наименованието к. Отваря се информационното съдържание на услугата, структурирано в следните точки:  Правно основание  Характеристика  Процедура по извършване на административната услуга Уроци 5 – 8. Слайд 46
 47. 47. Електронен подпис Данни в електронен формат, удостоверяващи самоличност/идентичност, свързани към други данни в електронен формат – електронния документ, който подписвате. Осигурява достоверност и неотменяемост на електронните документи, съхранявани върху магнитен, оптичен или друг носител и на обменяните в интернет. Състои се от два уникални ключа от букви и цифри с определена дължина, плюс информация за собственика. Единият ключ – така нареченият частен ключ (private key), който се пази единствено при собственика на подписа и не трябва да бъде споделян с никого. Другият ключ е публичен (public key) и е достъпен за всички. Уроци 5 – 8. Слайд 47
 48. 48. Електронен подпис – удостоверение Удостоверението за електронен подпис е документ, удостоверяващ Вашата електронна самоличност. Подобно на личната Ви карта, шофьорската книжка и други идентифициращи Ви документи – тази самоличност трябва да бъде потвърдена чрез издаване на документ – удостоверение – от легитимен орган – Доставчик на удостоверителни услуги. Удостоверението за електронен подпис прави възможно онлайн плащане на данъци и такси, подаване на митнически и данъчни декларации, достъп до граждански и търговски регистри, ползване на лична електронна поща (e-mail), провеждане на значими по размер на плащане онлайн търговски транзакции (електронна търговия) и др. Уроци 5 – 8. Слайд 48
 49. 49. Електронен документ Електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ. Съгласно българското законодателство електронният документ, подписан с валиден електронен подпис, е напълно равностоен на съответния хартиен носител. Получателят на електронния документ не е нужно да притежава цифров подпис. Всеки e-mail, word, excel документ и т.н. са електронни документи. Но издателят им се обвързва по закон със съдържанието им едва след като постави своя личен цифров подпис. Уроци 5 – 8. Слайд 49
 50. 50. Е-правителство в България Закон за електронния документ и електронния подпис (2001 г.) Стратегия за електронно правителство (2002 г.) 2007 г. стартира Интеграционна система на електронното правителство (ИСЕП) – новият портал на българското електронното правителство – www.egov.bg, който предоставя възможност за персонализиран достъп до информация и услуги в интерактивен режим или за автоматизирана интеграция с други системи Закон за електронното управление (2008 г.) Уроци 5 – 8. Слайд 50
 51. 51. Е-услуги по общини (Е-общини)Примери: Е-община Бургас Е-община Велико Търново Е-община Мадан Столична община Община Варна Уроци 5 – 8. Слайд 51
 52. 52. Урок 9. Информация за Европейския съюз, проекти и програми на ЕС Тема 3. Източници за обществена електронна информация
 53. 53. Обща информация за ЕСhttp://direct.europe.bg Урок 9. Слайд 53
 54. 54. Портал Европа Урок 9. Слайд 54
 55. 55. Портал на ЕС 1 2 Урок 9. Слайд 55
 56. 56. Национални и европейскипрограми и проекти Портал Еврофинансиране Структурни фондове на ЕС – Оперативни програми Европейски портал за малкия и среден бизнес Министерство на образованието, младежта и науката Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Информационен портал на неправителствените организации в България Асоциация на обществените асоциации в България Урок 9. Слайд 56
 57. 57. Урок 10. Медии, културни дейности и образованиеТема 3. Източници за обществена електронна информация
 58. 58. Електронни медии – характеристика, аспекти Характеристика на понятието електронни медии Аспекти на електронните медии:  Технологичен  Обществено-политически  Икономически  Общокултурен Урок 10. Слайд 58
 59. 59. Български инфо сайтове и порталиActualno.com е новинарски сайт, който има за цел дапредставя актуална информация от България и света.Новините са разделени в категории, за да облекчаттърсенето с оглед на предпочитанията на различнитепотребители. За улеснение при търсенето всяка новина еобозначена и с ключови думи. Actualno.com архивира всичкиматериали по тематика и рубрики.Moitenovini.com e сайт, който предоставя електроннаинформация от България и света по категории и по сайтове. 59 Урок 10. Слайд 59
 60. 60. Държавни институции в сферата на културата Основната държавна институция е Министерството на културата. В структурата му влизат дирекции, национални центрове, български културни центрове в чужбина и др. Национални културни институции (по смисъла на Закона за закрила за българската култура) Регионални културни институции www.letsplayculture.com/ Урок 10. Слайд 60
 61. 61. Електронни ресурси за културни дейности WebMedia 42 – сайт, създаден с цел да отразява културния живот в България Орфей – списание за изкуство, древни култури, туризъм и здраве http://izkustvoto.com/ А3 – бюлетин за изкуство Урок 10. Слайд 61
 62. 62. Държавни институции в сферата наобразованието и науката Център за развитие на човешките ресурси Урок 10. Слайд 62
 63. 63. Национален център за информация идокументация (НАЦИД) Свободен достъп до електронни колекции с актуална информация в областта на образованието и науката Структура на колекциите – по тип на предоставяната информация, по тематичен, институционален и по географски признак Е-колекциите допълват ефективно информационната среда в полза на националната академична, изследователска и иновационна общност Урок 10. Слайд 63
 64. 64. Национален център за информация идокументация (НАЦИД) Гайд индекс – Онлайн справочник на информационните ресурси в България с над 3 500 интернет адреса на обществено значими български институции и организации Виртуална библиотека – Уеб адреси на български и чуждестранни сайтове, предоставящи свободен достъп до пълнотекстови документи Библиотеките по света – Уеб адреси на световни библиотеки, асоциации и информационни ресурси Урок 10. Слайд 64
 65. 65. Национален център за информация идокументация (НАЦИД)Безплатен онлайн достъп до собствени бази данни, съдържащи актуалнаинформация за състоянието и развитието на българската наука и мястоток в Европейското образователно и научно пространство.Блок “Българска наука” БД “Сирена” БД “Депозирани ръкописи” БД “Публикации” БД “Кой кой е в българската наука” Регистър на научните степени и звания Къде да публикувамеБлок “Наука и индустрия” БД “Партньорство за иновации и развитие” БД “Знания за иновации и развитие” Урок 10. Слайд 65
 66. 66. Образователни портали Национален образователен портал Национална мрежа от виртуални библиотеки Е-образование Знам.bg – българският портал на знанието Teachеr.bg – мрежа на учителите новатори Словото – Виртулна библиотека, която публикува в интернет най-значимите произведения на българската литература LiterNet – Специализиран портал за литература, хуманитаристика и образование. Включва електронно издателство и електронни списания – LiterNet, както и електронната версия на сп. Български език и литература Урок 10. Слайд 66
 67. 67. Урок 11. Социални дейности и здравеопазванеТема 3. Източници за обществена електронна информация
 68. 68. Държавни институции в сферата насоциалните дейностиМинистерство на труда и социалната политикаАдминистративни услуги за гражданите: подпомагане на хора с увреждания социално подпомагане програми и проекти закрила на детето служебни бележки и удостоверенияЕ-услуги:Агенцията по заетостта – част от МТСП; една от структурите, предлагащие-услуги, които включват: Е-трудова борса Е-съветник Урок 11. Слайд 68
 69. 69. Държавни институции в сферата насоциалните дейностиНационален осигурителен институт – предлага следнитеинформационни материали: Бюлетин на НОИ Представителна брошура на НОИ Годишник на НОИ “Социалното осигуряване в България” Урок 11. Слайд 69
 70. 70. Държавни институции в сферата наздравеопазванетоМинистерство на здравеопазванетоНационална здравноосигурителна каса – предлагауслугата онлайн консултации с цел да информирагражданите по въпроси, свързани с осъществяванетона медицинската и денталната помощ, заплащана отНЗОК. Предлага и онлайн достъп до информационнияси бюлетин и неговия архив. Урок 11. Слайд 70
 71. 71. Държавни институции в сферата наздравеопазванетоНационален център по опазване на общественото здраве –специализиран орган на Министерство на здравеопазването попроблемите на общественото здраве в следните области: 1. научна дейност 2. експертна, нормотворческа, консултативна и методична дейност 3. база за следдипломно и продължаващо обучение (вкл. за образователна и научна степен доктор по акредитирани специалности)Предоставя свободен онлайн достъп до различни научни иинформационни издания, вкл. и Българско списание заобществено здраве. Урок 11. Слайд 71
 72. 72. Държавни институции в сферата наздравеопазванетоНационален център по здравна информация – основната му цел еда осигурява необходимата информация за здравеопазването,съобразно нормативната уредба в страната, съгласувано вметодологично отношение с Националния статистически институт.Центърът изпълнява функциите на специализиран орган наМинистерство на здравеопазването по отношение на: 1. информационните аспекти от дейността на здравните и лечебните заведения 2. реализиране на правителствени и неправителствени програми, включващи елементи на медицинската информатикаПредлага достъп до различни печатни и електронни издания всферата на здравеопазването. Урок 11. Слайд 72
 73. 73. Неправителствени организации в сферата наздравеопазванетоМеждународен институт по здравеопазване и здравноосигуряване – независима неправителственаорганизация, чиято мисия е подобряването науправлението и функционирането на здравната системав България чрез събиране, анализиране и обмен наинформация, знания и опит. Сайтът съдържа електроннабиблиотека, в която са включени множествоинформационни услуги и ресурси, както и достъп доелектронни книги и списания. Урок 11. Слайд 73
 74. 74. Урок 12. Икономика и финанси. Селско стопанство Тема 3. Източници за обществена електронна информация
 75. 75. Държавни институции в сферата наикономиката и финанситеМинистерство на икономиката и енергетиката –промишленост и енергетика, приватизация, статистика,програми, стратегииМинистерство на финансите – републикански бюджет,макроикономическа рамка и показатели, годишник заправителствена финансова статистика, нормативнидокументи Урок 12. Слайд 75
 76. 76. Държавни институции в сферата наикономиката и финанситеСметна палата на Република България – контролна дейностна републиканския бюджет и други публични средства,публичен регистър, нормативна уредбаНационална агенция за приходите – функционира от01.01.2006 г., обединявайки събирането и обслужването нарепубликанските данъци (данък върху доходите, патентниданъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителнитеосигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските запенсия, вноските за допълнително задължителнопенсионно осигуряване и др.) Урок 12. Слайд 76
 77. 77. Държавни комисии в сферата наикономиката и финанситеДържавната комисия по стокови борси и тържища –законодателство, стокови тържища, стоковиборси, регионална информация, цени, анализи, прогнозиКомисия за защита на конкуренцията – законова рамка,информационен бюлетин, конкурсиКомисия за финансов надзор – нормативна уредба,поднадзорни лица, публикации, деловодни справкиКомисия за защита на потребителите – администрация,закони, потребители, информация за опасни стоки Урок 12. Слайд 77
 78. 78. Икономически организацииБългарска стопанска камара – регионална, браншова ифирмена информацияБългарска търговско-промишлена палата – икономическиновини, информация, обзори, анализиИнститут по пазарна икономика – политика, бизнес среда,финанси и икономика, конкурентоспособност, регионалноразвитие, седмичник “Преглед на стопанската политика” Урок 12. Слайд 78
 79. 79. Информационни портали в сферата наикономикатаhttp://pari.bg – в. Париhttp://ikonomika.start.bg/ – съдържа разнообразнаинформация, касаеща бизнеса, валутната система,финансовите пазари, икономически медии и предавания ит.н.http://www.nbdn-bg.org/index.php – Национална мрежа забизнес развитие, обединява 42 бизнес центъра и инкубаторав цялата страна, създадени по проект JOBS, с подкрепата наМинистерството на труда и социалната политика (МТСП),Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и местните общини Урок 12. Слайд 79
 80. 80. Държавни институции в областта на селскотостопанство. Други институции Министерство на земеделието и храните; всички изпълнителни агенции, центрове, дирекции; фонд “Земеделие”, фонд “Тютюн” и др. Неправителствени организации – браншови организации (Национална млечна асоциация; Пчеларски съюз и др.) Урок 12. Слайд 80
 81. 81. Информационни сайтове в областта населското стопанствоБългарски информационен селскостопански сайт – първиятчастен селскостопански информационен портал за актуалниновини, анализи и коментари в областта на селскотостопанство. Създаден през 2003 г., той дава възможност нафермерите и агробизнеса да се регистрират безплатно вселскостопанския каталог и да публикуват обяви.Селскостопанска социална мрежа – насочена изключителнокъм потребителите с интереси в областта на селскотостопанство. Основната к цел е да обединява хората синтереси в областта на селското стопанство, да улесняваобщуването помежду им и да обогатява знанията им с най-актуалната информация по приятен и достъпен начин. Урок 12. Слайд 81
 82. 82. Интернет порталът забългарското селоwww.selo.bge Орган на Асоциацията набългарските села. Интернетпорталът е изцяло частнаинициатива и стартира през2004 г. Урок 12. Слайд 82

×