Planul - proiect de dezvoltare a CNE

341 views

Published on

Platforma electorala.
Teodor Blidaru pentru CNE.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planul - proiect de dezvoltare a CNE

  1. 1. Teodor Cristian Blidaru pentru C.N.E.„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” – Mahatma Gandhi
  2. 2. FII VOCEA COLEGILOR TĂI! PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A CONSILIULUI NAŢIONAL AL ELEVILOR, ÎN CONTEXT EUROPEANPreambul1. Consolidarea Consiliului Naţional al Elevilor la nivel naţional, ca fiind ostructură unitar-reprezentativă şi consultativă a elevilor din România2. Consolidarea structurilor Consiliului Naţional al Elevilor, cu precădere aConsiliului Şcolar al Elevilor, în vederea asigurării unui impact sporit alactivităţilor în rândul elevilor.Grup tintă si beneficiari:I. Totalitatea reprezentanţilor CNE, CRE, CJE, CSE.II. Elevii din Romania.III. Structurile suport ale Consiliului Naţional al Elevilor (Seniorii CNE,Profesorii formatori CNE)IV. ParteneriDirecţii strategice de acţiune:I. Revizuirea cadrului legal de desfăşurare a activităţii Consiliului Naţionalal Elevilor  Amendarea articolelor ambigue din conţinutul Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare al Consiliului Naţional al Elevilor.  Finalizarea Statutului Consiliului Naţional al Elevilor.  Adoptarea şi introducerea Statutului Elevului în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preunversitar.  Revizuirea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a procesului electoral pentru alegerea membrilor Consiliului Elevilor.  Asigurarea ocupării tuturor funcţiilor şi respectarea termenelor stabilite preliminar. Teodor Cristian Blidaru – Candidatura pentru CNE
  3. 3. FII VOCEA COLEGILOR TĂI!II. Elaborarea şi implementarea unei strategii de creştere a calităţiiactivităţii Consiliului Naţional al Elevilor - Organizare internă  Popularizarea activităţii Consiliului Naţional al Elevilor în cadrul Consiliilor Şcolare ale Elevilor din mediu rural, cat si cel urban, în vederea activizării acestora.  Centralizarea activitătii Consiliilor Şcolare ale Elevilor şi valorificarea acesteia.  Încercarea de a activa structurile nefunctionale înainte de a le sanctiona.  Asigurarea unui mediu eficient de comunicare între toate structurile.  Informarea periodica a elevilor din scoli în legătură cu activitatea Consiliului National al Elevilor  Realizarea unui schimb continuu de proiecte, idei si experientă între Consiliile Judeţene ale Elevilor.  Prevenirea, combaterea şi rezolvarea situaţiilor de conflict în cadrul structurii.III. Creşterea gradului de implicare a Consiliului Naţional al Elevilor înprocesul decizional al Ministerului Educaţiei Naţionale  Organizarea întâlnirilor periodice de lucru cu Ministerul Educaţiei Naţionale  Participarea reprezentanţilor Consiliului Naţional al Elevilor la dezbaterile publice pe tema legislaţie naţionale în sectorul educaţional  Întărirea rolului de partener principal consultativ şi reprezentativ al Ministerului Educaţiei NaţionaleIV. Promovarea Consiliului Naţional al Elevilor. Dezvoltarea parteneriatelorlocale, naţionale, internaţionale.  Continuarea demersurilor pentru aderarea Consiliului Naţional al Elevilor la organizaţia europeană, reprezentantivă a elevilor la nivel european OBESSU (Organising Bureau of European School Students Unions).  Conturarea unei imagini solide a Consiliului Naţional al Elevilor în rândul societăţii civile, bazată pe încredere, transparenţă şi reciprocitate.  Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile centrale - continuarea colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Autoritatea Naţională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generala Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Teodor Cristian Blidaru – Candidatura pentru CNE
  4. 4. FII VOCEA COLEGILOR TĂI!  Atragerea partenerilor media naţionali.  Realizarea materialelor de promovare a Consiliului Naţional al Elevilor .  Informări publice, periodice, cu privire la activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional al Elevilor (newsletter).  Înfiinţarea birourilor de presă la nivel judeţean. Formarea membrilor biroului de presă la nivel naţional.  Diversificarea oportunitătilor de finantare şi dezvoltarea unui ONG suport (sau parteneriat cu un ONG suport), în vederea obţinerii de fonduri.  Dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu autorităţile locale/ centrale, precum şi aderarea la campanii naţionale destinate tinerilor din România.  Promovarea procesului de organizare si desfăşurare a procesului electoral democratic al Consiliului Elevilor.  Dezvoltarea triunghiului Părinte-Elev-ProfesorV. Creşterea gradului de implicare a elevilor în activităţilor ConsiliuluiNaţional al Elevilor  Derularea activităţilor de chestionare a elevilor în vederea elaborării unei strategii (care să satisfacă nevoile de moment ale acestora)  Atragerea elevilor spre Consiliul Naţional al Elevilor, prin dezvoltarea unei imagini stabile a acestuia, ca o structură cu şi despre elevi.  Conturarea principiilor Consiliului Elevilor, astfel încât acesta să fie considerat “o şcoală de lideri”, care poate forma si modela tineri.  Realizarea strategiei de resurse umane şi implicarea elevilor în activitatea Consiliului Elevilor, în vederea asigurarii continuităţii.  Crearea unei reţele de voluntari ai Consiliului Elevilor pentru fiecare judeţ/şcoală în parte, prin colaborarea cu asociatii destinate tineretului.  Formarea de coordonatori pentru fiecare reţea suport de voluntari în parte.  Elaborarea unui set complet de documente si diplome care să ateste şi să valorifice implicarea fiecărui membru sau voluntar al Consiliului Elevilor.VI. Conturarea rolului structurilor suport ale Consiliului Naţional al Elevilor  Dezvoltarea reţelei suport de formatori în toate judeţele.  Stabilirea şi promovarea unui program constant de formări de care sa beneficieze întregul colectiv al Consiliului Elevilor.  Continuarea şi dezvoltarea relaţiei de colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene  Reactivarea seniorilor şi valorificarea experienţei acestora prin proiecte comune. Teodor Cristian Blidaru – Candidatura pentru CNE
  5. 5. FII VOCEA COLEGILOR TĂI!Produse finale si rezultate asteptate:I. Elaborarea unei strategii de dezvoltare institutională la care să îsi aducăaportul toti factorii implicaţi în activitatea Consiliului Naţional al Elevilor(membri activi, seniori, formatori)II. Eficientizarea comunicării interne si creşterea calităţii activităţii ConsiliuluiNaţional al ElevilorIII. Fundamentarea unei strategii de promovare şi creştere a eficienţeiprocesului informativ în rândul elevilorIV. Aderarea Consiliului Naţional al Elevilor la structuri reprezentantive aleelevilor la nivel european (OBESSU)V. Derularea activităţilor Consiliului Naţional al Elevilor în vederea satisfaceriinevoilor elevilor români Caracterul inovator al strategiei-proiect de dezvoltare propusă constăîn asigurarea echilibrului între continuitatea iniţiativelor derulate înConsiliului Naţional al Elevilor şi identificarea, elaborarea şi implementareaunor măsuri noi, de creştere a calităţii activităţii în cadrul organizaţiei,bazate pe nevoile actuale ale elevilor din România. Teodor Cristian Blidaru – Candidatura pentru CNE

×