Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

motivasi

899 views

Published on

 • Be the first to comment

motivasi

 1. 1. PGA 102- PERKEMBANGAN INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL REMAJA Tajuk : Motivasi Remaja Disediakan oleh Mohd Hazroy bin Saf Peri Tengku Azniza binti Raja Arif Nurul Hazwani binti Zolcapli
 2. 2.  Menurut (Mc. Donald,2003), Motivasi adalah perubahan tenaga dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbul nya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
 3. 3.  Motivasi adalah satu bentuk dorongan dalaman yang merangsang, menarik, dan mengekalkan minat seseorang untuk mencapai matlamat tersebut. Matlamat berkeperluan untuk fisiologi dan psikologi yang berkaitan dengan mengejar kejayaan, pangkat, kecantikan, mengubah sikap atau pun reputasi.
 4. 4.  Merujuk kepada golongan manusia yng berumur 12-21 tahun atau 13-25 tahun. Golongan ini sentiasa mempunyai rasa ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap ingin menjadi dewasa.
 5. 5. Golongan manusia yang berumur 12 hingga 25 tahun mendapat sesuatu bentukdorongan dalaman atau luaran untuk merangsang , menarik, dan mengekalkanminat mereka untuk mencapai sesuatu matlamat.
 6. 6. Berdasarkan (Atan Long, 1976), (Maslow,1954) telah menjelaskan bahawa keperluan manusia itu berperingkat-peringkat…..1. Keperluan Estetik2. Keperluan Mengetahui3. Penyempurnaan Diri4. Penghargaan Kendiri5. Kasih-sayang6. Keselamatan7. Fisiologi
 7. 7. ESTETIK MENGETAHUI PENYEMPURNAAN KENDIRIPENGHARGAAN KENDIRI KASIH-SAYANG KESELAMATAN FISIOLOGI
 8. 8. KEPERLUAN HURAIANKeperluan Fisiologi - Keperluan yang paling asas untuk manusia spt makanan dan tempat tinggal.Keperluan Keselamatan -Manusia lebih selesa dan senang hidup dalam keadaan tenang.Keperluan Kasih-sayang - Ini termasuk rasa ingin dipunyai dan mempunyai untuk mendapatkan kasih sayang.Keperluan Penghargaan -Manusia sangat suka dihargai, dihormati dan disanjungi oleh orang lain.
 9. 9. KEPERLUAN HURAIANKeperluan Kendiri - Merupakan kehendak yang paling kompleks iaitu manusia mencari identiti dengan mencari kepuasan hidup daripada pelbagai sudut.Keperluan Mengetahui - Perasaan ingin tahu sesuatu pekara. Ia berhubung dengan keperluan mencari, meyusun, serta menganalisis sesuatu maklumat.Keperluan Estetik - Untuk memiliki serta memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya
 10. 10. Dorongan Intrinsik dalamanMotivasi Dorongan Eksrinsik luaran
 11. 11. Motivasi yang lahir daripada rangsangan dalam diri seseorang. Dorongan ini lahir daripada cita-cita, minat, kemahuan, harapan, saingan, untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengharap atau meminta sebarang ganjaran.
 12. 12. Motivasi yang diwujudkan daripada rangsangan/dorongan luaran untuk menggerakkan seseorang melakukansesuatu aktiviti/perkara yang berfaedah kepadanya. Contohnya : mengharapkan pujian, insentif, hadiah, gred dan sbg nya.
 13. 13. Keperluan NilaiMinat FAKTOR-FAKTOR Sikap Aspirasi Insentif
 14. 14.  Menurut (Hurlock, 1993), menjelaskan bahawa minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan dan bebas memilih. Remaja akan menilai adakah sesuatu itu bermanfaat. Maka mereka akan menjadi berminat.
 15. 15.  Faktor ini telaj diterangkan oleh teori yang dikemukakan oleh Maslow iaitu Teori Motivasi Maslow. Keperluan adalah secara berperingkat- peringkat. Sesuatu peringkat yang lebih tinggi tidak akan dapat dicapai sekiranya peringkat yang paling bawah tidak dapat dipenuhi.
 16. 16.  Menurut (Clyde Kluckhon, 2006), nilai adalah satu standard yang agak berkekalan dari semasa ke semasa. sesuatu yang sangat dikehendaki melibatkan unsur penglibatan dan memilih.
 17. 17.  Keupayaan dari seseorang untuk memberi rekasi positif mahupun negatif terhadap sesuatu, seseorang, ataupun situasi, sesuai dengan pengalamannya. Menurut (Mar’ at, 1988), seseprang kan bereaksi apbila rangsangan yang diberikan oleh seseirang dapat diterima.
 18. 18.  Aspirasi unutk berusaha dan berjaya mencapai kejayaan. Iainya mempunyai kepelbagaian rupa bergantung kepada individu itu sendiri
 19. 19.  Menurut (Nitisemito, 1996), insentif adalah hasil penghasilan tambahan yang diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan pretasi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kebiasaan nya insentif diperlukan untuk memastikan para pelajar mangalami proses pemberlejaran.
 20. 20. 1) Mengikuti seminar motivasi yang dikawal oleh motivator yang berpengalaman.2) M’gunakan kata2 rangsangan yang boleh menimbulkan semangat dalam diri.3) Sentiasa berfikiran positif dalam apa jua perkara yang dilakukan.4) Perlu menetapkan sesuatu matlamat yang jelas dalam mencapai sesuatu.5) Menjalin hubungan yang simpatik dengan orang lain.
 21. 21. Remaja bermotivasi Remaja yang tidak bermotivasiMempunyai disiplin yang tinggi Tiada perancangan masa-selalu lewat tiba ke kelas @ kuliahSentiasa memperbaiki personaliti Sering menyalahkan orang lain ketika berlaku masalahBerusaha keras untuk mendapatkan sesuatu Cepat putus asa dan kecewa-berlaku kegagalan dan tidak mahu bangkit kembaliBerusaha meningkatkan ilmu pengetahuan Mengharapkan pensyarah semata-mataMenyiapkan sesuatu kerja dengan segera Suka tangguh kerja ,main2 dan ambil mudah- sambil lewa
 22. 22. 1) Cepat putus asa dan kecewa.2) Masalah sosial yang tidak sihat di kalangan remaja.3) Anda akan ketinggalan daripada orang lain.4) Cuba menjatuhkan orang yang bermotivasi.
 23. 23. Laman Web http://www.imotivasi.net http://books.googl.com/bookshid http://www.imotivasi.net/tag/dato-fadzilah-kamsah http://belajarpsikologi.com/motivasi-belajarBuku Atan Long(1976). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rohati Mohd Majzud (1992). Psikologi Perkembangan. Kuala lumpur. Dewan bahasa dan pustaka Sufean Hussain (1993). Pendidikan di Malaysia, sejarah, sistem dal falsafah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. HM Tuah Iskandar al-Haj(2003). Buat sampai jadi. Karya Bestari

×