Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wie zegt Gij dat ik ben (21ste zondag A)

755 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens 21ste zondag door het jaar (A) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wie zegt Gij dat ik ben (21ste zondag A)

 1. 1.
 2. 2. Alles begon met God,<br />het water en het licht<br />en de mens en het vuur en de liefde.<br />Het begon met God.<br />
 3. 3. En de mens met zijn ogen<br />om de zon te zien<br />en te wand'len in het licht,<br />in dat licht de and're mens te zien<br />die met hem gaat.<br />En de mens met zijn ogen om de zon te<br />zien en te wand'len in het licht, in dat licht de<br />and'remens te zien die met hem gaat.<br />
 4. 4. Alles begon met God,<br />het water en het licht<br />en de mens en het vuur en de liefde.<br />Het begon met God.<br />
 5. 5. En de mens met zijn ogen<br />om de zon te zien<br />en te wand'len in het licht,<br />in dat licht de and're mens te zien<br />die met hem gaat.<br />En de vlam en het vuur dat ons verlicht en<br />en warmt en het vuur dat brandt en het kruid dat<br /> in de as opschiet, be - gon met God. <br />
 6. 6. Alles begon met God,<br />het water en het licht<br />en de mens en het vuur en de liefde.<br />Het begon met God.<br />(Boone A. en Ducatteeuw Mia / DucatteeuwMia)<br />
 7. 7.
 8. 8. Jouw hand helpt mij op te staan,<br />jouw voet helpt mij verder gaan<br />en in jou klopt<br />het hart van mijn bestaan.<br />(Hofland Jan / van de Velde Jan-Willem)<br />
 9. 9. Diep in ons hart weerklinkt er een stem<br /> die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!'<br />Zoon van de mensen, door Uw groot lijden<br /> zijn wij dichter bij U. Gloria!<br />Geest van hoop en liefde, Geest van licht <br />en leven, <br /> Geest van echte vrede. Gloria!<br />(Wyllin José)<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Jij, Si - monBarjo - na, zo zegt de Heer,<br /> jij man van vlees en bloed,<br /> bent za - lig, want, zo zegt de Heer,<br /> je woord is wijs en goed.<br /> Mijn Va - der heeft je dat ge - leerd,<br /> de Le - - - - - ven - de.<br />
 14. 14.
 15. 15. Ik zeg het je, dat je een rots zult zijn:<br /> een ste - vigfun – da – ment.<br /> Hoe ko - nink-lijk een mens kan zijn<br /> heb jij in Mij her - kend.<br /> Zo o – pen je de poort naar God<br /> de Le - - - - - ven - de.<br />
 16. 16. (Ribbers Joke / Vogel Willem)<br />
 17. 17.
 18. 18. 238<br />Geloofsbelevenis<br />[Pr]<br />Wij geloven in het evangelie van Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn trouw jegens God en de mensen. <br />
 19. 19. 238<br />[Al]<br />Wij vertrouwen erop dat in Hem, God-met-ons gesproken heeft, ons lief en leed van dichtbij delend, met ons meevoelend als tochtgenoot in goede en kwade dagen. <br />
 20. 20. 238<br />[Pr]<br />Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap-zijn, in zijn spreken over Gods verbond met ons. <br />
 21. 21. 238<br />[Al] Wij vertrouwen in zijn idealen van liefde en gedeeld leven, van verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde. <br />
 22. 22. 238<br />[Pr]<br />Hij bleef zijn idealen trouw ook toen zelfgenoegzamenzijn oproep tot gemeenschap afwezen. Zijn trouw was sterker dan de dood waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. <br />
 23. 23. 238<br />[Al] Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken. <br />
 24. 24. 238<br />[Pr]<br />En dat Hij daarom leeft. Met Hem geloven ook wij dat wie zijn leven ter beschikking stelt, leven zal vinden. <br />
 25. 25. 238<br />[Al] Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons toekomst zal zijn als wij doen wat Hij gedaan heeft. Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Hij, die ons tot leven riep, voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen. <br />
 26. 26.
 27. 27. Luister Heer, <br />verhoor ons bidden.<br />Plant uw vrede in ons hart.<br />
 28. 28.
 29. 29. Eet van het brood, voedsel voor velen, <br />al wie er breekt, doet mensen goed, <br />gaat in Zijn spoor: delen is helen, <br />een klein begin van overvloed; <br />sterven is leven, dood het begin <br />van opstaan, verdergaan, <br />nog enkel in Zijn Naam. <br />
 30. 30. Drink van de wijn, beker tot weten <br />waartoe wij hier geroepen zijn: <br />zegen en heil! Drinken en eten <br />om er te zijn voor groot en klein. <br />Sterven is leven, dood het begin <br />van opstaan, verdergaan, <br />nog enkel in Zijn Naam. <br />
 31. 31. Beker en Brood, zijn om te weten: <br />Hij wil voor altijd bij ons zijn. <br />Telkens wanneer wij het vergeten <br />horen wij weer bij Brood en Wijn: <br />sterven is leven, dood het begin <br />van opstaan, verdergaan, <br />nog enkel in Zijn Naam.<br />
 32. 32.
 33. 33. 238<br />[pr]<br />God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Jij met ons gaat. Je roept ons bij onze naam om medemens te zijn, om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan, om te groeien naar Jouw beeld en gelijkenis.<br />
 34. 34. 238<br />[allen]Wij danken Jou voor allen die ons woorden van hoop en vrede toespreken, die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid, in uren van pijn en eenzaamheid, die met ons meegaan en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht. <br />
 35. 35. [pr] Jij die telkens weer de mens bezielt, Jij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf, bij rouwen en bij ' houden van ', <br />
 36. 36. 238<br />[Al]<br />Naar Jou wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht: Jezus Christus, die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.<br />[rechtstaan] <br />
 37. 37. 238<br />[Pr]Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, zijn stem niet meer gehoord mocht worden, zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, heeft Hij als afscheid brood genomen,…<br />…<br />Zijn kracht was die avond zo sterkdat die geest ons zoekt tot op vandaag <br />
 38. 38. 238<br />[allen]<br />Daarom gedenken wij zijn dood , belijden wij zijn opstanding , verwachten wij zijn toekomst. <br />
 39. 39. 238<br />[pr]<br />Wij bidden: open ons hart voor de vragende aanwezigheid van mensen, open onze ogen, opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, open onze oren, opdat wij hun diepste lied zouden horen. Geef dat wij ons zo bewust mogen worden dat breken en delen het geheim is van samen-leven. <br />
 40. 40. 238<br />[allen]Zo komen wij op het spoor van Jezus, die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming, en bouwen wij mee aan een wereld waar ruimte is voor iedereen, waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.<br />
 41. 41. 238<br />[pr]<br />Wij bidden voor hen die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, voor hen die op ons rekenen, voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen; ook al zijn zij gestorven, zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.<br />
 42. 42. 238<br />[allen]Beziel ons met Jouw Geest, boetseer ons tot mensen voor mensen, evenbeelden van Jouw zorg om alles en allen. Maak onze handen vrij en leer ons brood breken, wereldwijd; leer ons hoop schenken aan de mensen van nu en morgen.<br />
 43. 43. 238<br />[pr]<br />Geef dat het zichtbaar is dat wij Jouw mensen zijn, levende wezens van tastbare liefde, van voelbare toekomst, van een levende God.<br />
 44. 44. 238<br />[allen]Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, onze Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.<br />
 45. 45. Vader die in de hemel zijt, <br />verhaast in ons uw koninkrijk,<br />dat recht en vrede komen.<br />Maak ons vandaag nog bondgenoot<br />tot vriend van hen die zijn in nood,<br />wie alles is ontnomen.<br />Verlos ons heden van het kwaad,<br />van waanzin die voor brood doorgaat,<br />dat wij ons voor U schamen,<br />en nieuwe wegen leren gaan<br />die leiden tot een nieuw bestaan<br />van recht en vrede. Amen.<br />
 46. 46. (Peter Biesbrouck)<br />
 47. 47.
 48. 48. Geef ons de vrede<br />Dona la paceSignore, a chi confida in te,<br />Dona, dona la paceSignore, dona la pace<br />Geef ons Uw vrede, geef vrede, <br />aan wie op U vertrouwt. Geef ons. <br />Geef ons Uw vrede, geef vrede. <br />Geef ons Uw vrede<br />(Taizé)<br />
 49. 49.
 50. 50. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />
 51. 51. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />
 52. 52. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />
 53. 53. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />
 54. 54. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />
 55. 55. Zolang wij ademhalen<br />schept Gij in ons de kracht<br />om zingend te vertalen<br />waartoe wij zijn gedacht:<br />elkaar zijn wij gegeven<br />tot kleur en samenklank.<br />De lofzang om het leven<br />geeft stem aan onze dank.<br />

×