Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roeping van de eerste leerlingen (A03)

855 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de derde zondag door het jaar (A) 2017 (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roeping van de eerste leerlingen (A03)

 1. 1. Mensen van overal aangewaaid, vormen hier weer een kring tesamen. Vele gezichten, elk zijn verhaal, is dit maar dromen of horen wij bijeen? Woorden al eeuwenlang doorverteld, worden opnieuw met kracht geladen: spreken en luist'ren, stilte die valt. Voel je Gods adem, die door de kilte breekt? Vieren met flarden van oud en nieuw, zomaar het leven kansen geven, handen en plannen samengelegd, dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht.
 2. 2. Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. (Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)
 3. 3. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (JoséWyllin)
 4. 4. Ze volgden hem, zijn stem, zijn woorden, sinds hij verscheen in hun bestaan en zij hem zomaar zeggen hoorden de volle zee weer op te gaan. 2 Ze volgden hem, ondersteboven van wat ze daar toen zouden zien: een wondervangst niet te geloven, geweldiger dan ooit voordien.
 5. 5. Hij zegt: ze zullen mensen vangen, en God zal weten hoe dat moet en of dat is wat zij verlangen en dat gelukkig maakt voorgoed. Zij volgen hem, hij moet maar wijzen waarheen, en wat de reden is, uiteindelijk, van al hun reizen: hij zelf, de allergrootste vis.
 6. 6. [Vg] Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil, die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen, zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen. Geloofsbelevenis
 7. 7. [Al] Ik geloof in Jezus Christus, die ons bevrijdt van angst en vooroordelen, en die ons doet hopen, de dood voorbij.
 8. 8. [Vg] Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept, die ons verantwoordelijk maakt om, door inzet en inkeer, een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.
 9. 9. [Al] Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt. Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal voltooien in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen.
 10. 10. Bewaar ons gebed, wij vertrouwen Jou, Jij toont ons de weg naar Leven Bij Jou is vreugde, hoop zonder einde. (PeterBiesbrouck)
 11. 11. Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. Genade zaait Hij als zaad in hun hart, zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and’ren bedacht. Zieken omarmen, hun tranen verstaan, met hen de kruisweg ten einde toe gaan. Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. Licht in het duister zijn, laaiende vlam, mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, teken van vrede zijn, zo trouw als Hij.
 12. 12. WeemaesMarcel
 13. 13. [Vg] God, onze Vader, wij willen Jou danken voor al die mensen, die, door de eeuwen heen, Jouw oproep hebben gehoord en beantwoord. [Al] Wij danken Jou voor al die mannen en vrouwen die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, naar de realisatie van Jouw Rijk van vrede en gerechtigheid.
 14. 14. [Vg] Wij danken Jou voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, voor de moedigen, die het nooit opgeven.
 15. 15. [Al] Wij kijken met bewondering op naar Jezus, omdat Hij ons Jouw droom voorgeleefd heeft hoe wij met elkaar kunnen omgaan armen kunnen helpen, bedroefden kunnen troosten, voor zieken kunnen zorgen en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen. [RECHTSTAAN]
 16. 16. [Vg] God, onze Vader, die het vuur van Jouw liefde gelegd hebt in de harten van de mensen, hou dit in ons brandend. Zend ons Jouw Geest om te doen wat Jezus deed. Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen om het brood te delen met elkaar. Want op de laatste avond... God, wij danken Jou omdat Je Jezus niet in de steek gelaten hebt, maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
 17. 17. [Al] Jezus heeft ons geleerd dat niemand groter liefde heeft dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. Moge die Boodschap in ons verder groeien.
 18. 18. [Vg] Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan van vrede en vriendschap.
 19. 19. [Al] Door Jezus en met Hem en in Hem moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen, vandaag en alle dagen die komen tot in Jouw eeuwigheid. Amen.
 20. 20. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
 21. 21. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Tom Löwent

×