Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)

500 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 14de zondag door het jaar (B) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profeet in eigen stad (14de zondag dhj B)

 1. 1. Een nieuwe wereld vol beloften,een goed wijd land ons voorgezegd,gespeld door psalmen en profeten,maar steeds in woorden uitgelegd.
 2. 2. Een nieuwe wereld vol beloften,een goed wijd land ons voorgezegd,gespeld door psalmen en profeten,maar steeds in woorden uitgelegd.
 3. 3. De dromers gaan de mensheid voor.Het morgenlicht breekt bij hen door en wat zij zien zal toekomst zijn:de smaak van honing, geur van wijn.
 4. 4. De dichters leven van het woordwat eens de schepping heeft gehoord, dat nu al is wat straks zal zijn:de smaak van honing, geur van wijn.
 5. 5. Zo raakt uw Geest ons mensen aan en wekt ons op op weg te gaan,naar wat uw toekomst eens zal zijn:de smaak van honing, geur van wijn.
 6. 6. Geloofsbelevenis
 7. 7. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
 8. 8. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en gelukzich weg heeft willen schenken.
 9. 9. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen.
 10. 10. Rond de tafel [Voorganger]God, om ons te raken en te beroeren, om Jouw woord in ons midden te laten klinken, hoorbaar als een fluisterwoord ben Jij als een mens verschenen in Jezus van Nazareth, kind van mensen, kind aan huis bij Jou.
 11. 11. [Allen] Om ons te raken en te beroeren heeft Hij ons leven gedeeld, de grootheid en de onmacht,de heerlijkheid en de gebrokenheid.
 12. 12. [Vg]Hij heeft de wereld bekeken met de ogen van een kind, Hij heeft vragen gesteldaan maatschappij en geloofals een jonge man kan doen.
 13. 13. [Al] Hij heeft gekozen om zijn weg te gaan zoals mensen doen. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij de wereld een nieuw aanschijn gegeven, werden beloften waardie Jij van oudsher in mensen had gelegd.
 14. 14. [Vg] Waar Hij het leven raakte en Gods glimlach over de schepping bracht kwamen mensen weer tot leven. Hij haalde de herders van hun verloren velden,de koningen uit hun bevroren paleizen, en blinden uit hun donker bestaan.
 15. 15. [Al] Hij gaf lammen kracht in de voeten, melaatsen de zuiverheid van hun huiden zondaars de hoop op een heldere toekomst. Hij maakte de belofte van zijn geboorte meer dan waar, (rechtstaan
 16. 16. [Vg] ook toen Hij de avond voor zijn lijden en dood God, wij willen Hem gedenken en in ons hart bewaren: niet alleen de belofte van zijn geboorte, maar ook zijn leven en lijden, en dat Hij voortleeft tot vandaag bij Jou en in onsals een hoop op een toekomst voor eeuwig.
 17. 17. [Al] En wij bidden om zijn geest: dat Zij ons heiligen mag, zoals herders en koningen, blinden, melaatsen en lammengeheiligd werden tot mensen van geloof; dat Zij ons vaardig mag vinden om zijn woorden van beloften verder te spreken, en zijn daden van liefde door te geven.
 18. 18. [Vg] Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar, met allen die de kring vormen waarin zijn belofte verder leeft, uw kerk , hier op deze plaats,en van zoveel mensen die ons dierbaar zijn.
 19. 19. [Al]Dat wij gemeenschap vormen met elkaar en Jou zo dank en hulde brengen met Jezus en in de kracht van zijn geest.
 20. 20. Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.
 21. 21. (Peter Biesbrouck)
 22. 22. Zeg nooit: "onze wereld is gebrokenen de mens tot weinig goeds in staat."Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen,alles gaat nu eenmaal als het gaat."
 23. 23. Zeg nooit dat het godvergeten lijdentoch het noodlot is van ons bestaan.Zeg nooit:"Stil maar, wacht op beetre tijden."Zeg nooit:"Niemand kan de dood weerstaan.".

×