Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)

520 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zestiende zondag door het jaar C (Maria en Martha) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martha & Maria (16de zondag door het jaar C)

 1. 1. 1 . D a g m e n s e n o m m i j h e e n i n d e z e k r i n g v a n h o o p , g e r o e p e n é é n v o o r é é n t o t d i e n s t e n w e d e r d o o p . D a g l e v e n s b o e k , G o d s w o o r d d a t v u u r u i t s t e e n w i l s l a a n ; d a g l e v e n s b r o o d , G o d s w o o r d d a t v o e d t o m o p t e s t a a n . 2 . D a g s a b b a t , l i e v e b r u i d , o n m i s b a a r z o n d a g s k i n d d a t o n z e t o e k o m s t d u i d t e n v a n b e v r i j d i n g z i n g t . D a g l i e v e d a g v a n G o d d i e k o m t d o o r a l l e s h e e n , d i e k e e r t o n s s c h i j n b a a r l o t , o n s e e u w i g h a n d g e m e e n .
 2. 2. (vanOpbergenJan/Valerius)
 3. 3. Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet helpt mij verder gaan en in jou klopt het hart van mijn bestaan.
 4. 4. Taizé)
 5. 5. 1 Ik was in slavernij. Ik torste het bestaan. Geroepen, wie heeft mij, geroepen bij mijn naam? 'Martha, Martha', en ik, ik wist weer wie ik was. Een stem, een hand, een blik, die mij mijzelf hergaf. 2 Ik voel mij sterk en vrij sinds ik die roep verstond. Mijn zuster, zij aan zij, verwoordt het nieuw verbond de mens van Nazareth geleidt een levenlang wie luistert, en hij redt van angst en ondergang. 3 Zoals de dode broer geroepen uit het graf het licht opnieuw ervoer en liep het rotspad af, zo vinden wij de weg en gaan op eigen kracht aan dood en angst onthecht tot waar de tafel wacht.
 6. 6. (DeGrootMaria/VoorhoeveG)
 7. 7. [Voorganger] Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus heeft gezonden. Geloofsbelevenis
 8. 8. [allen] Ik geloof in Jezus van Nazareth die de dood overwon. In Hem herken ik de langverwachte Messias die ons roept om door dienstbaarheid geluk te zoeken - en te vinden. Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.
 9. 9. [Vg.] Ik geloof in de Geest die ons oproept tot verbondenheid. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving.
 10. 10. [al.] Hij roept ons samen in Zijn wereldwijde geloofsgemeenschap. Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
 11. 11. (Taizé) Oh Lord hear my prayer, Oh Lord hear my prayer when I call, answer me Oh Lord hear my prayer, Oh Lord hear my prayer come and listen to me
 12. 12. (naarJanvanOpbergen/‘zovriendelijkenveilig’)
 13. 13. [Voorganger] Heer onze God, schepper van hemel en aarde, wij danken Jou voor alles wat leeft en ademhaalt, voor het licht van deze dag, voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan; voor mensen die, zoals Jij, ons trouw blijven in dagen van lief en leed. Rond de tafel
 14. 14. [Allen] Wij zeggen Jou dank voor die ene mens, Jezus van Nazareth, Jouw Zoon. Hij is Jouw evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen. Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid.
 15. 15. [Vg] Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn zoals het Jouw wil is geweest op de dag dat Jij de mens geschapen hebt; dat wij worden zoals Je zelf bent: liefde die de wereld schept en draagt en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.
 16. 16. [Al.] Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid; doe ons luisteren en maak ons aandachtig voor het woord van Jezus Christus, die mens geworden is om te dienen, en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen.
 17. 17. [Vg.] Roep ons op door Jouw scheppend woord, tot kracht en sterkte, Vader, dat wij, zoals Jouw Zoon, een steun kunnen zijn voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, elkaar kunnen dragen in uren van nood, als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.
 18. 18. [Al.] Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van Jouw Zoon. RECHTSTAAN
 19. 19. [Vg] Roep ons tot gemeenschap met Hem in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken. … In dit heilig teken, herdenken wij Jezus, en roepen we Hem weer in ons midden
 20. 20. [Al.] Roepen wij tot Jou, God van liefde, dankbaar voor de gemeenschap met Jou, met elkaar: Met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; met allen die in geloof, hoop en liefde nu met ons meegaan; en met hen die ons blijven begeleiden vanuit Jouw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan.
 21. 21. [Vg] Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid van Jouw Zoon Jezus Christus, die de zieken bijstaat, de zonden vergeeft, de hongerigen ziet, de kleinen tot zich roept, en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;
 22. 22. [Al.] die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken naar vrede en geluk onder alle mensen waar ook ter wereld. Daarvoor blijven wij Jou danken en verheerlijken: met en door Christus de Heer, vandaag en alle dagen die Je ons geeft.
 23. 23. Vader van alle mensen onzichtbaar, toch dichtbij. Jouw naam is heel bijzonder: "Je bent er steeds voor mij" Doe Jouw dromen komen, Jouw hemels mooie plan. Die vrede wil ik brengen en helpen waar ik kan. Leer ons wat er nodig is, brood voor elke dag Leer ons te vergeven zodat Je weer lacht. Maak ons sterk en zeker en toon de juiste weg. Ik wil er echt voor gaan. Ik geloof wat ik nu zeg.
 24. 24. 'BiesbrouckPeter)
 25. 25. Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, shalom shalom aleichem.
 26. 26. Wat is dat voor een koning? Hij draagt geen gouden kroon, geen mantel of juwelen. Hij lijkt maar heel gewoon. Hij spreekt geen dure woorden vanaf een ver balkon, maar zit met al zijn vrienden te praten in de zon. Hij troont niet op een zetel, hij zit niet hoog te paard. Een kleine ezel brengt hem bij mensen in de straat. Hij heerst niet over landen, hij heeft geen generaals. In zijn rijk is er vrede en plaats voor allemaal. Wat is dat voor een koning? En kan zijn rijk bestaan? Geen mens zou het bedenken, maar God heeft het gedaan. Wat is dat voor een koning? Hij draagt geen gouden kroon, geen mantel of ju - welen. Hij lijkt maar heel ge - woon.
 27. 27. Hij spreekt geen dure woorden vanaf een ver balkon, maar zit met al zijn vrienden te praten in de zon.
 28. 28. Hij troont niet op een zetel, hij zit niet hoog te paard. Een kleine ezel brengt hem bij mensen in de straat.
 29. 29. Hij heerst niet over landen, hij heeft geen gene - raals. In zijn rijk is er vrede en plaats voor alle - maal.
 30. 30. Wat is dat voor een koning? En kan zijn rijk bestaan? Geen mens zou het be - denken, maar God heeft het ge - daan. ('BiesbrouckPeter)/GauntlettH.J.)
 31. 31. Kees De Kort

×