Jezus op het tweede gezicht (Tiende Zondag door het jaar B)

1,076 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de tiende zondag door het jaar (B)
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jezus op het tweede gezicht (Tiende Zondag door het jaar B)

 1. 1. Vol van verwachting zijn wij gekomen, om weer te weten waartoe wij bestaan. Verstillend van binnen, verlangend te horen het levende Woord dat opnieuw wordt geboren waar mensen in aandacht en liefde verstaan. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. Samen gekomen om te gaan vieren uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, dat warm en met liefde en licht is doorweven, ons helpt om ons leven gestalte te geven, Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest !
 2. 2. Tijd vloeit in -- een; ver -- -- le -- den wordt he - den, toe -komst wordt nu, maar al -- tijd Vol van verwachting zijn wij gekomen, om weer te weten waartoe wij bestaan. Verstillend van binnen, verlangend te horen het levende Woord dat opnieuw wordt geboren blijft het Woord: waar mensen in aandacht en liefde verstaan. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. Samen gekomen om te gaan vieren uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,her -- in - nerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, dat warm en met liefde en licht is doorweven, ons helpt om ons leven gestalte te geven, Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest !herscheppen de we - reld waar - mee wij vergroeid zijn, die opdracht aan al - les wat a - demt gaat voort.
 3. 3. Sa - men ge -- ko - men om te gaan vie- ren uur van ge - meenschap, van Vol van verwachting zijn wij gekomen, om weer te weten waartoe wij bestaan. Verstillend van binnen, verlangend te horen het levende Woord dat opnieuw wordt geboren Woord en van Geest, waar mensen in aandacht en liefde verstaan. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. Samen gekomen om te gaan vieren uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,dat warm en met liefde en licht is door - weven, dat warm en met liefde en licht is doorweven, ons helpt om ons leven gestalte te geven, Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest !ons helpt om ons le - ven ge - stal -- te te geven, Ver - wachtingsvol zijn wij ge - reed voor dit feest !
 4. 4. Oosterhuis / Huijbers
 5. 5. Taizé
 6. 6. 1.Open de Schriften van oudsher,die woorden vreemd en van zo ver,verminkt, ontstemd, verbogen.Geef ons een eerlijk nieuw gehoor,leg ons die woorden dan weer voor,zodat wij mogen horen:Zo spreekt de Levende tot u,dit wil Zij zeggen, toen en nu:Ik zoek naar dochters, zonen,die wegen van bevrijding gaan,die mij van verre al zien staan,daar waar de armsten wonen.2.Niemand ontkomt aan uw gezicht,geen mens verbergt zich voor uw licht,want, God, Gij leeft in mensen.Gij roept om aandacht, recht en brood.Gij zucht met ons in pijn en dooden kunt alleen maar wensendat wij U zien zoals Gij zijt:leven aan leven toegewijden niets mag dood verdwijnen.Zult Gij ons vinden mettertijd,want Gij besteed uw eeuwigheidom levend te verschijnen
 7. 7. [Voorganger] Ik geloof in God, mijn Schepper, [Al]die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; die mij liefheeft als een vader en voor mij zorgt als een moeder; die mij troost en vergeeft en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen.
 8. 8. [Vg] Ik geloof in Jezus Christus, [Al]die, door God gezonden, mens is geworden, om ons nabij te zijn; die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd.
 9. 9. [Vg] Ik geloof in de Heilige Geest, [Al] die bezielt en vreugde brengt, die de mensen hoop geeft, die de bron is van mijn geloof. Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben om samen God te dienen, om de schepping voor iedereen leefbaar te maken door samen te delen en in eenvoud te leven,en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen..
 10. 10. Eet van het brood, voedsel voor velen,al wie er breekt, doet mensen goed,gaat in Zijn spoor: delen is helen,een klein begin van overvloed;sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.Drink van de wijn, beker tot wetenwaartoe wij hier geroepen zijn:zegen en heil! Drinken en etenom er te zijn voor groot en klein.Sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.Beker en Brood, zijn om te weten:Hij wil voor altijd bij ons zijn.Telkens wanneer wij het vergetenhoren wij weer bij Brood en Wijn:sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.
 11. 11. Rond de tafel [Voorganger] God van alle mensen,dit is het uur waarop wij samenkomen om Jouw grote daden te gedenken, om te vieren – in Jezus’ naam – wat Jij, God, voor mensen betekent.
 12. 12. [Al] In Jezus van Nazareth ben Jij één van de onzen geworden.Hij gunde elke mens een waardig bestaan, deed verschrompelde mensen opstaan,bracht ze vanuit de hoek naar het midden en riep ze op om opnieuw de waardige plaats in te nemen die zij verdienen.
 13. 13. [Vg] Barmhartige Vader,wij danken Jou voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.
 14. 14. [Al] Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven,overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.
 15. 15. [Vg] Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meegingals zij met elkaar dezelfde weg gingen.
 16. 16. [Al]Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus liefdeonder elkaar levend te houden. [rechtstaan]
 17. 17. [Vg] In de nacht waarin Hij werd overgeleverd…. … Trouw aan Jezus woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken Jou voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefden maken zijn voorbeeld tot het onze.
 18. 18. [Al] Gedenk in Jouw goedheidallen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.
 19. 19. [Vg]Laat Jouw Geest rusten op deze gaven. Dat deze tekenen van brood en wijn ons mogen spreken van Jezus dood die tot leven wekt, dat wij mogen openstaanvoor alles wat Jezus ons geleerd heeft, dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus naam.
 20. 20. [Al] Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
 21. 21. 1.Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vredeZoek reisgenoten om samen die weg te betreden.En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.Liefde verlicht dan je schreden2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.Er zal genoeg zijn voor velen.3.Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioenliefde en warmte uitstralen.
 22. 22. Dinsdagavond 20 uur ► werkgroep liturgie Volgende week: gebedsviering Zondag 24 juni: vakantieviering

×