Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INRI - Christus Koning (C)

647 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de christus koningviering (C) in 2013 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INRI - Christus Koning (C)

 1. 1. Wij mogen sprekend op God lijken. Hij brengt ons samen in een kring, waar wij elkaar de handen reiken: de laatste wordt steeds eersteling. De rollen zijn ons voorgeschreven: de koning komt als één die dient om machtigen de les te lezen, de armen delen in de winst.
 2. 2. Wij scholen samen rond de schriften: de weg wordt vóór ons uitgelegd. Woorden doorbreken onze driften; mens Gods, uit duister opgedregd. Vermenigvuldig dan de vreugde waarmee gij rijk gezegend zijt om in de wereld te getuigen van liefde en goedgunstigheid. (Abma Henk / Biesbrouck Peter)
 3. 3. Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam, en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest.
 4. 4. Stroux W. / 16de eeuw
 5. 5. (van Opbergen Jan / 'Zo vriendelijk en veilig als het licht‘) De vorsten dwingen ons tot volgzaamheid en noemen zich daarom weldoende mensen. Zij geven brood in ruil voor zwijgzaamheid, buigen de wereld naar hun eigen wensen. Zij gaan de weg van ongerechtigheid, hun zucht naar macht is altijd zonder grenzen.
 6. 6. Zo mag het onder ons niet langer zijn. Wij zullen al wat klein is, zoeken dienen. Wij die uit naam van God geroepen zijn steeds op te komen voor de ongezienen, voor alwie leeft in armoe en in pijn. Zo laat ons verder heersen door te dienen.
 7. 7. Geloofsbelevenis [Vg] Wij geloven in het evangelie van Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn trouw tegenover God en de mensen.
 8. 8. [Al.] Wij vertrouwen er op dat in Hem God-met-ons gesproken heeft, ons lief en leed van dichtbij delend, met ons meevoelend als weggenoot in goede en kwade dagen.
 9. 9. [Vg.] Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap, in zijn verhalen over Gods verbond met ons.
 10. 10. [Al.] Wij hebben vertrouwen in zijn idealen van liefde en gedeeld leven, van verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.
 11. 11. [Vg.] Hij bleef zijn idealen trouw ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen. Zijn trouw was sterker dan de dood waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.
 12. 12. [Al.] Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.
 13. 13. [Vg.] En dat Hij daarom leeft. Met Hem geloven wij ook dat wie zijn leven ter beschikking stelt, leven zal vinden.
 14. 14. [Al.] Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons toekomst zal zijn als wij doen wat Hij gedaan heeft. Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin Hij, die ons tot leven riep, voorgoed ons aller vrede wil zijn.
 15. 15. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante: só lo Dios basta. (Thersia van Avilla / Taizé)
 16. 16. Tekens van leven ons gegeven, mensen die houden van elkaar. Doornen tot bloedens toe vergeven, God zijt Gij hier of zijt Gij daar ? Woon toch voorgoed hier in ons midden en draag ons als de dood ons dreigt. Wees in de vroegte zelf ons bidden, Vader die naar ons roepen nijgt. 4. Brood ons gegeven, wijn geschonken, Woord dat naar eeuwig leven geurt. Water bewandeld, niet gezonken, wat niet gebeuren kan gebeurt. Kalende akkers vol van koren, en pijn die toch naar vreugde smaakt. Grijzende mensen nieuw geboren, een hand die onze dorheid raakt.
 17. 17. (Oomen Antoine)
 18. 18. Rond de tafel (Vg.) Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
 19. 19. (Al.) Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 20. 20. (Vg.) Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 21. 21. (Al.) Wij danken Jou, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
 22. 22. (Vg.) Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
 23. 23. (Al.) Wij danken Jou, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.
 24. 24. (Pr.) Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
 25. 25. (Pr.) Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar Jou.
 26. 26. (Al.) Ons zoeken naar Jou maakt ons tot een volk onderweg. Mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, Jouw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, Heer, roep ons dan weer op. [rechtstaan]
 27. 27. Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat … Wij bidden Jou, Heer God: stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme. (Vg)
 28. 28. (Al.) Doe onder ons profeten opstaan die het vuur van Jouw goedheid brandend houden, die Jouw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven. Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, die ons doet leven dank zij Jouw Geest, hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 29. 29. (Vg.) Moge Gods hartelijk koninkrijk zo onder ons groeien. Daarvoor mogen we bidden :
 30. 30. Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons, uw koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid en brood gerechtigheid is en genade -
 31. 31. waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.
 32. 32. Doof de hel in ons hoofd leg uw hand op ons hart breek het ijzer met handen breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst kome wat komt. (Oosterhuis Huub / Löwenthal Tom)
 33. 33. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Tom Löwent
 34. 34. Wat al eeuwen is verteld, waar wij ook van dromen, wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?
 35. 35. Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht, breekt het licht zich baan, vangt de Vrede aan? God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren?
 36. 36. Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide, liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde,
 37. 37. (Onbekend / 'Midden in de winternacht‘) spelen kind'ren met een slang, is geen mens en dier meer bang, wordt het leven waar voor en met elkaar? God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren?

×