Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Houd de lampen brandend (19de zondag door het jaar C)

331 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de negentiende zondag door het jaar (C) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Houd de lampen brandend (19de zondag door het jaar C)

 1. 1. Dag van staken om te waken bij het leven. Dag van godsvrucht tegen winzucht, dag van inkeer en van omkeer, van herleven, dag als deze, zevende, van God gegeven.
 2. 2. Dag van gratie, rekreatie, één op zeven. Dag van godstrouw tegen roofbouw, dag van inzicht en van uitzicht, van herleven. Dag als deze, zevende, van God gegeven.
 3. 3. Dag van leren nieuw beheren alle leven. Dag van godsspraak tegen afbraak, dag van heelheid en van eenheid, van herleven. Dag als deze, zevende, van God gegeven (JanvanOpebrgen/J.W.vandeVelde)
 4. 4. (Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)
 5. 5. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 6. 6. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis/16°eeuw)
 7. 7. Woord, dat zich richt op mijn hart, stem die mij aanspreekt tot leven, klank zo vertrouwd, maar zo nieuw – open mij Gods perspectief.
 8. 8. Verten, zo breed en zo diep, weg om zich langs te begeven, licht, dat de ogen ontsluit – leer mij uw waarheid te zien.
 9. 9. Naam, die ik fluisterend noem, raadsel, met mij zo verweven, God van zo ver ons nabij – spreek tot het hier en het nu.
 10. 10. Adem, die oplucht en draagt, geest, die bezielt en doet leven, kracht, die in zwakheid gelooft – wees onder ons, vuur ons aan. (BronswijkAlfredC./‘Nietalseenstorm’)
 11. 11. [Voorganger] Wij geloven in God, die onze Vader is, die de schepper is van elke dag waarin ik mag leven. Geloofsbelevenis
 12. 12. [Allen] Hij houdt Zijn hand boven ons hoofd en laat ons nooit in de steek. Hij roept ons, om ons eigen levensritme te ontdekken, om boven onszelf uit te stijgen als mensen naar Zijn beeld.
 13. 13. [Vg] Wij geloven in Jezus van Nazareth die zo helemaal anders was dan de mensen van zijn tijd.
 14. 14. [Al] Zijn hart klopte voor elke mens die Hem nodig had. Maar haat, jaloersheid en onverdraagzaamheid brachten Hem om het leven. We geloven dat Hij verrezen is, dat Hij nog steeds verder leeft, en dat Zijn vuur niet te doven is.
 15. 15. [Vg] Wij geloven dat Jezus’ Geest als een aanstekelijk ritme is blijven nazinderen.
 16. 16. [Al] Tot op vandaag klinkt die Geest als een bezielende kracht en inspiratie, als een melodie om met vreugde op te dansen. In ons eigen ritme mogen wij zo ‘beeld van God’ worden.
 17. 17. [Vg] Wij geloven dat we Gods weg samen kunnen gaan,
 18. 18. [Al] hier in deze geloofsgemeenschap, week na week, verbonden met alle christenen over heel de wereld die Gods droom willen waarmaken vandaag, morgen, elke dag weer.
 19. 19. (Taizé)
 20. 20. Vg. Gezegend ben Jij, God, begin en einde, bron van liefde en vreugde. Rond de tafel
 21. 21. Al. Wij danken Jou omdat Je altijd weer bij ons bent door de werken van Jouw handen. Je geeft ons brood om van te leven, bewogen mensen om ons heen, en een wereld waarin wij voor elkaar liefde en vreugde mogen zijn.
 22. 22. Vg. Jij geeft ons ook Jouw Zoon, Jezus Christus. Midden onder ons heeft Hij geleefd. Hij was mens voor anderen: ten volle een goddelijke mens.
 23. 23. Al. Hij nodigde ons uit om kritisch en aandachtig te kijken om naar mensen toe te gaan zoals Hij dat zelf heeft gedaan: door aan blinden te laten zien wat goed en hoopvol is, door aan stommen een woord van goedheid te spreken, en aan armen een rijker hart te geven.[rechtstaan]
 24. 24. Vg. De laatste avond van zijn leven was zijn verlangen om blijvend mens bij de mensen te zijn, zo sterk dat Hij brood in zijn handen genomen … … Vader, zo is Jouw Zoon nog steeds in ons midden aanwezig waar we eten van zijn brood en drinken uit zijn beker .
 25. 25. Al. Zijn Geest blijft onder ons wonen. Daarom bidden wij vandaag tot Jou: blijf bij ons, Jouw Kerk van bewogen mensen, onderweg in deze wereld. Draag zorg voor allen, en laat geen mens verloren gaan die Jou met een oprecht hart zoekt.
 26. 26. Vg. Denk ook aan hen die gestorven zijn . Ontvang hen met liefde in Jouw huis.
 27. 27. Al. Help ons Jouw Zoon voor elkaar aanwezig te stellen in het breken en delen van onze tijd en ons bezit, van onze aandacht en betrokkenheid rijkelijk en mild voor iedereen. Geef dat wij niemand uitsluiten en menswaardige levensruimte scheppen voor elke mens.
 28. 28. Pr. Dan zullen wij kunnen geloven en getuigen dat Jezus in ons midden leeft.
 29. 29. Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.
 30. 30. (JanvanOpebergen/PeterBiesbrouck)
 31. 31. (Taizé)
 32. 32. Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort, Geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord, Geen drogbeeld uit angsten, geen dromen verstoord. Een engel, een meisje, een stem in haar oor:
 33. 33. 'Maria, verheug je, er is geen gevaar, genade van God wordt in jou openbaar. De tijd om de wereld te redden begint. Wil jij moeder worden van Gods liefste kind?
 34. 34. Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland, geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend. Maria stemt in met wat niemand bevroed, en toch klinkt zij zeker: Zeg God, het is goed! (vertalinguithetengelsA.Govaart/‘Awayinamanger)

×