Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het vuur uit de kooi (Pinksteren 2014)

566 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de Pinksterviering 2014, (Sint Amanduskerk Erembodegem) met als thema: “Het vuur uit de kooi” (Pinksteren). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het vuur uit de kooi (Pinksteren 2014)

 1. 1. 1. Zij zit als een vogel, broedend op water, onder haar de chaos van de eerste dag; zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, wachtend op het Woord totdat zij baren mag. 2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, zoekend naar een plaats onder de hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op het wonder dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen los, taal en getuigenis, bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, vogel uit de hemel, witte vredesduif.
 2. 2. (DesoeteCarlos)
 3. 3. Kome over ons Uw Geest, Uw kracht tot vrede. Geef het kwaad geen macht, over ons. ( (DesoeteCarlos)
 4. 4. L a u d a t e D o m i n u m L a u d a t e D o m i n u m o m n e s g e n t e s . A l l e l u i a ! (Taizé)
 5. 5. ADONAI LI In Jouw handen, God, vertrouw ik mijn ziel, als ik slaap en als ik wakker ben. En met mijn ziel ook mijn lichaam. Jij bent bij mij. Ik hoef niets te vrezen.
 6. 6. [Voorganger] Wij geloven in God, die onze Vader is, die het wonder van de schepping heeft gemaakt. Geloofsbelevenis
 7. 7. [Allen] Hij houdt Zijn hand boven ons hoofd en laat ons nooit in de steek. Hij roept ons, om in beweging te komen, om boven onszelf uit te stijgen: mensen naar Zijn beeld en gelijkenis.
 8. 8. [Vg] Wij geloven in Zijn Zoon, Jezus van Nazareth die in opstand kwam tegen elke vorm van opgesloten-worden in dogma’s of vooroordelen.
 9. 9. [Al.] Door haat en onverdraagzaamheid werd Hij om het leven gebracht. Toch geloven wij dat Hij verrezen is, dat Jezus nog steeds verder leeft, en Zijn vuur niet te doven is.
 10. 10. [Vg] Wij geloven dat Jezus’ Geest ons aanspoort en in beweging zet.
 11. 11. [Al] Zijn Geest waait vandaag als bezieling en inspiratie in de zeilen van ons hart, Zo voelen wij dat Zijn enthousiasme ons richting geeft en ons roept om mensen te zijn, zo lief als God.
 12. 12. [Vg] Wij geloven en wensen dat we Gods weg samen verder zullen wagen,
 13. 13. [Al] hier in deze geloofsgemeenschap, week na week, verbonden met alle christenen over heel de wereld die Gods woorden willen waarmaken vandaag, morgen, elke dag weer.
 14. 14. Bewaar ons gebed, wij vertrouwen Jou, Jij toont ons de weg naar Leven Bij Jou is vreugde, hoop zonder einde. Peter Biesbrouck / Taizé)
 15. 15. 1. Kolom van vuur door god gegeven, vlammend symbool in de woestijn. Gids naar een lichterlaaiend leven waar vuur en water samenzijn. Gelouterd door te hete vuren verzengende geschiedenis. Die tot het zoete eind zal duren: Het volk van de verrijzenis. 2. Brandende vuurgloed rond hun hoofden, lekkende vlammen van de Geest. Tongen van vuur die niet meer doofden, het altijddurend pinksterfeest De Geest die ‟t mensenhart doet gloeien, zich als een lopend vuur verspreidt, doet geestdrift, liefde, hartstocht bloeien, vuurbakens van de nieuwe tijd 3. Het vuur door Jezus aangestoken, van hemelhoog in ons gedaald. Wij weten ons erdoor bewogen, de liefdesgloed die ons omstraalt Verblindend vuur om uit te dragen naar hen die samen met ons gaan. Alsof zij zelf de vlammen zagen, bevrijdend licht van het bestaan.
 16. 16. Het vuur door Jezus aangestoken, van hemelhoog in ons gedaald. Wij weten ons erdoor bewogen, de liefdesgloed die ons omstraalt Verblindend vuur om uit te dragen naar hen die samen met ons gaan. Alsof zij zelf de vlammen zagen, bevrijdend licht van het bestaan. PvanDijkhuizenJaapeterBiesbrouck)
 17. 17. (Taizé)
 18. 18. [Vg.] God en Vader, wij voelen ons vandaag dankbaar want we geloven dat Jij de bron van alle leven bent. Jij bent de Geest die ons leven geeft, die enthousiasme en geestdrift kan brengen in ons leven, nieuwe mogelijkheden in een moeilijke wereld. Zo zijn wij hier samen rond Jouw tafel als mensen die met elkaar begaan zijn, tochtgenoten, genietend van elkaars aanwezigheid, in liefde en vriendschap, met een warme zorg voor elkaar Rond de tafel
 19. 19. (Taizé)
 20. 20. [Vg] God, Jij bent een wonder van warme aandacht, een Vader, die van zijn kinderen houdt. Jouw woord nodigt ons uit om hetzelfde voor onze medemensen te doen: licht en warmte brengen in de wereld om ons heen. Maar Jouw geestkracht waait ook onrust. Zo open je onverwacht deuren naar een nieuwe toekomst en daag je ons uit om het met Jou te wagen.
 21. 21. (Taizé)
 22. 22. [Vg] Nooit was Je duidelijker te zien en te ervaren dan in die profeet uit Nazareth: Jezus de zoon van Jozef en Maria. Door-ademd van Jouw goedheid, werd hij later ook Jouw Zoon genoemd, een wonder van Jouw liefde. Zijn Geest geeft ons vaart en in Zijn woorden hebben we Jouw stem gehoord, de vlam van Jouw liefde… RECHTSTAAN
 23. 23. (Taizé)
 24. 24. [Vg] Uiteindelijk botsten Jezus’ woorden en daden op de meedogenloze machten van zijn tijd. En op die laatste avond voor zijn lijden en sterven… …[consecratie]…
 25. 25. (Taizé)
 26. 26. [Vg] In goede en kwade dagen, in lief en leed brengen wij het leven van Jezus ter sprake. Wij vieren zijn gedachtenis want wij geloven dat Jij, God en Vader, ten volle zichtbaar bent geworden, in Hem. Door-adem ons dan ook met Zijn kracht, doordring ons met Jouw geest en maak ons, tot een licht voor anderen.
 27. 27. (Taizé)
 28. 28. [Vg] Zoals Jezus zijn ook wij, geroepen en gezonden. Geef dan dat wij door Jouw Geest gedragen, nieuwe wegen durven gaan, dat wij onze gouden kooien durven openbreken, en Gods vrede bewerken, elkaar zijn toegewijd. Dan zal Jouw rijk verder groeien, midden onder ons. Beziel ons daarom met Jouw Geest, vandaag en hopelijk alle dagen van ons leven.
 29. 29. (Taizé)
 30. 30. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Löwenthal Tom)
 31. 31. Daar bouwen wij veilige buurten wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen. Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. Wij zullen niet voor de leegte zwoegen geen kinderen baren voor de verschrikking. De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

×