Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heb je vijanden lief (A07)

712 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de zevende zondag door het jaar (A) 2017 (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Heb je vijanden lief (A07)

 1. 1. Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. (Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)
 2. 2. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 3. 3. . 1 Koor: Waarom leven de volken in oorlog met elkaar? Is dan het juk van vrede te moeilijk en te zwaar? 2 allen: Waarom reiken de mensen elkander niet de hand en houden zij de wetten van oog om oog in stand ?
 4. 4. Zal het er ooit van komen: geen honger en geen dorst of blijven wij elkander bestrijden, kost wat kost? 6 allen: Zal het er ooit van komen dat oorlog niet bestaat of zijn het stoute dromen en is het al te laat ? .
 5. 5. [Vg.] Wij geloven in het verhaal van God met de mensen: [Al.] dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. Geloofsbelevenis
 6. 6. [Vg.] Wij geloven in een wereld zonder grenzen, in mensen die samen op weg willen gaan.
 7. 7. [Vg.] Wij geloven in open handen van mensen die elkaar groeten met woorden van vrede, die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
 8. 8. [Vg.] Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd die elkaar bevestigen en bemoedigen. [Al.] Wij geloven in de goedheid van mensen die in liefde elkaar alle ruimte bieden om vrije en gelukkige mensen te worden.
 9. 9. [Vg.] Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat vrijspreekt, in de liefde die in mensen is neergelegd, opdat wij elkaars bondgenoten worden op weg naar morgen.
 10. 10. [Al.] Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat en die met ons meegaat in Jezus, de Messias. [Vg.] Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is: wij, godsvolk wereldwijd, en Hij, God met ons voorgoed.
 11. 11. [Al.] Wij geloven in Gods toekomst die ons wordt toegezegd: "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, tranen gedroogd, waar de dood niet meer zal zijn. En waar God alles nieuw maakt". Amen.
 12. 12. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 13. 13. Maaltijd van vreugde, licht overgoten. Stralend staat alles voor ons klaar, zegenend groeten wij elkaar, cirkel van mensen, tafelgenoten.
 14. 14. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 15. 15. (JongeriusHenk/vandeVeldeJan-Willem) Maaltijd van delen, laten we geven, aandacht en warmte aan elkaar, tijd en geduld, een stil gebaar, woorden waarmee je voortkunt in 't leven. (Koijek-deBruijneMarijke/SilcocksEileen)
 16. 16. [Vg.] God, onze Vader, wij zijn Jou dankbaar omdat Jij ons neemt zoals wij zijn. In geloof houden wij vast aan Jou: wij weten dat Je ons niet los zult laten.
 17. 17. [Al.] Wij danken Jou, God, omdat Je ons een toekomst aanzegt in Jezus, Jouw Zoon en onze Broeder. Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave. Hij ging om met mensen die soms bang en kleinmoedig waren.
 18. 18. [Vg.] Hij heeft hun waardigheid geschonken. Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt, Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld. Hij werd hun vriend, omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.
 19. 19. [Al.] Wij zijn Jou dankbaar, God, voor alle mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth, Hij, die Jouw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde dat Hij Jou zijn Vader durfde noemen. [RECHTSTAAN]
 20. 20. [Vg.] In zijn Geest bidden wij Jou, God, dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan, ook ons mag doorstromen. [Al.] Doe ons opstaan,Vader, in de kracht van Jouw goede Geest. Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven en doe ons uitzien naar Jouw Rijk.
 21. 21. [Vg.] Zoals het was in de dagen dat Jezus onder ons woonde, mens tussen de mensen, en Hij van Jou mocht ervaren: ‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’ Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Jij ons geeft: kinderen van God.
 22. 22. [Al.] Door Hem en met Hem en in Hem zal dan Jouw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, vandaag en alle dagen tot in Jouw heerlijkheid. Amen.
 23. 23. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou,
 24. 24. 1. Nu wij uiteen gaan, vragen wij God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God Vaya con Dios en à Dieu 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak:
 25. 25. 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
 26. 26. 3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak (deVriesSytze/WinterChristiaan)

×