Goede vrucht dragen (Tweede Adventszondag 2013 A)

658 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens tweede adventszondag (A) in 2013 rond het thema: “Goede vrucht dragen" nav welzijnszorg 2013 campagne) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to like this

Goede vrucht dragen (Tweede Adventszondag 2013 A)

 1. 1. Als groen dat in de wintertijd aan onze bomen hangen blijft, als zaad dat in de koude nacht moet wachten tot de lente komt: zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een kind dat klein en ademloos nog sluimert in de moederschoot, totdat het, uit zijn slaap verlost, als mens aan ons gegev en wordt: zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een stem die zonder groot geweld gerechtigheid en vrede meldt; de kleinen zullen het wel verstaan en samen nieuwe wegen gaan: zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een naam die ons wordt doorgezegd, Hij die herkend wordt onderweg, die komt en gaat en komen blijft tot in het einde van de tijd: zo is het Koninkrijk midden onder ons.
 2. 2. Als groen dat in de wintertijd aan onze bomen hangen blijft, Een als zaad dat in de koude nacht kind dat klein en moet wachten tot de lente komt: adem - loos nog zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een kind dat klein en ademloos nog sluimert in de moederschoot, totdat het, uit zijn slaap verlost, als mens aan ons gegev en wordt: sluimert in de moederschoot, totdat het, uit zijn zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een stem die zonder groot geweld gerechtigheid en vrede meldt; de kleinen zullen het wel verstaan en samen nieuwe wegen gaan: zo is het Koninkrijk midden onder ons. slaap verlost, als mens aan ons ge - geven wordt: Een naam die ons wordt doorgezegd, Hij die herkend wordt onderweg, die komt en gaat en komen blijft tot in het einde van de tijd: zo is het Koninkrijk midden onder ons.
 3. 3. Als groen dat in de wintertijd aan onze bomen hangen blijft, als zaad dat in de koude nacht Een stem die zonder moet wachten tot de lente komt: groot geweld ge- zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een kind dat klein en ademloos nog sluimert in de moederschoot, totdat het, uit zijn slaap verlost, als mens aan ons gegev en wordt: rechtigheid en vrede meldt; de zo is het Koninkrijk midden onder ons. kleinen zullen Een stem die zonder groot geweld gerechtigheid en vrede meldt; de kleinen zullen het wel verstaan en samen nieuwe wegen gaan: zo is het Koninkrijk midden onder ons. wel verstaan en samen nieuwe wegen gaan: Een naam die ons wordt doorgezegd, Hij die herkend wordt onderweg, die komt en gaat en komen blijft tot in het einde van de tijd: zo is het Koninkrijk midden onder ons.
 4. 4. Als groen dat in de wintertijd aan onze bomen hangen blijft, als zaad dat in de koude nacht Een naam die ons wordt moet wachten tot de lente komt: doorge - zegd, Hij zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een kind dat klein en ademloos nog sluimert in de moederschoot, totdat het, uit zijn slaap verlost, als mens aan ons gegev en wordt: die herkend wordt onderweg, die komt en gaat en zo is het Koninkrijk midden onder ons. Een stem die zonder groot geweld gerechtigheid en vrede meldt; en samen nieuwe wegen gaan: zo is het Koninkrijk midden onder ons. komen blijft tot in het einde Een naam die ons wordt doorgezegd, Hij die herkend wordt onderweg, die komt en gaat en komen blijft tot in het einde van de tijd: zo is het Koninkrijk midden onder ons. van de tijd (Pannekoek Kees / Grypdonck Frank) de kleinen zullen het wel verstaan
 5. 5. Het vuur in ijskoude nachten begint met een vonk uit een steen. Gods lichtspoor dat wij verwachten straalt dwars door iedereen. Als onze moed is verdwenen gezonken in kommer en klacht, dan zingen plots duizenden sterren als engelen vurig zacht. Zoals de nacht vlucht voor de morgen, zo sluipt de angst uit het zwart. Ontwaakt het licht, in Jou geborgen, geboren in je hart.
 6. 6. In de duisternis schijnt de luister van Uw licht de nacht is helder als de dag.
 7. 7. Er is een roos ontlo – ken uit barre zoals er door der profe – ten - mond was gesproken En Davids oud geslacht is in ‘t midden wintergrond van weer opnieuw gaan bloeien de nacht
 8. 8. Die bloem van Gods behagen heeft naar Je-sa-ja de winterkou verdra – gen als sprak al – ler – dorste tak O, roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in ‘t midden van de dood (Wit Jan vrij naar “Es ist ein Ros entsprungen”)
 9. 9. Geloofsbelevenis [Vg] Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten.”
 10. 10. [Al.] Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen en Zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven.
 11. 11. [Vg] Ik geloof in Jezus van Nazareth, het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
 12. 12. [Al] In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden. Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die vandaag zijn solidariteit met de uitgeslotenen belichamen.
 13. 13. [Vg] Ik geloof in Zijn Geest,
 14. 14. die ook vandaag mensen bezielt en aanzet om Zijn manier van leven tot de hunne te maken en de weg te gaan van breken en delen, van goedheid en gerechtigheid, van recht en vrede, altijd weer ten bate van de minsten. Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor u.” En ik weet: Hij is te doen... [Al]
 15. 15. (Taizé) Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel.
 16. 16. Tromp Geert / A. Oomen „Lied aan het licht‟) )
 17. 17. Rond de tafel [Vg] Jij, die de duisternis niet hebt laten heersen over de mensen maar het licht hebt geschapen waarin zij elkaar konden zien en liefhebben, wij danken Jou, God.
 18. 18. [Al.] Jij, die de duisternis niet hebt laten heersen over het leven maar het licht hebt geschapen waarin woorden of daden helder werden wij danken Jou, God.
 19. 19. [Vg] Jij, die de duisternis niet hebt laten heersen over ons bestaan
 20. 20. [Al] Jij bent in Jezus Christus Licht geworden voor de hele wereld. In Hem kregen de dingen hun ware betekenis en de mensen hun echte gestalte. [ RECHTSTAAN ]
 21. 21. [Vg.] Heel zijn leven was liefde, ook en vooral toen Hij de laatste avond van zijn leven …. Daarom nemen we hier dit brood en deze beker en gedenken dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis licht heeft gebracht over ons bestaan.
 22. 22. [Al] Wij gedenken dat Hij ons nabij blijft als een weldadig licht zodat we niet meer in duisternis dwalen.
 23. 23. [Vg] Wij bidden om zijn Geest: dat er licht mag komen over ons spreken en zwijgen, over ons doen en laten.
 24. 24. Dat er licht mag komen in onze wereld, licht van gerechtigheid en liefde zodat mensen en volken, verhoogd en verlaagd gelijkwaardig mogen worden in Jouw ogen. Dat er licht mag komen over Jouw Kerk, Jouw huis op aarde, zodat ze schijnen mag als een baken van hoop en belofte voor de wereld. [Al]
 25. 25. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou,
 26. 26. 1. Nu wij uiteen gaan, vragen wij God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God Vaya con Dios en à Dieu 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak:
 27. 27. 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
 28. 28. in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak (de Vries Sytze / Winter Christiaan) 3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds

×