Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kruisweg van de stilte (Armand Demeulemeester) Goede Vrijdag viering Ten Bos 2011

2,392 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de Goede Vrijdag viering op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem). De kruisweg van de stilte (Armand Demeulemeester) was daarbij de leidraad.
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kruisweg van de stilte (Armand Demeulemeester) Goede Vrijdag viering Ten Bos 2011

 1. 1. de kruisweg van de stiltevan Armand Demeulemeester<br />
 2. 2. Onmisbaar deel van de keten,onmisbaar, jij, in de kring.Welkom wil ik je heten,menslief voor wie ik zing.Een cirkel vormen wij samen,een ring van licht in de nacht.Welkom heet ik je tranen,welkom heet ik je lach.<br />(Stufkens Hein / de Vries Fokke)<br />(Stufkens / De Vries)<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. (Jongerius Henk / ZJ 739)<br />
 7. 7.
 8. 8. Wees hier in onze wanhoop en keer ons naar Jou toe.Wij tasten in verblinding, dat zoeken maakt ons moe.Blijf daarom dicht bij ons, God en help ons weer te zien,dat achter pijn en lijden nieuw leven wacht misschien<br />(naar onbekend / “Geef vrede”)<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Kome over ons Uw Geest, <br />Uw kracht tot vrede.<br />Geef het kwaad geen macht, over ons.<br />(Taizé)<br />
 13. 13.
 14. 14. "Ik vind geen schuld in Hem" ...toen liet Pilatus Jezus geselen <br />(Mt- Mc - Lc – Joh)<br />(Taizé)<br />
 15. 15.
 16. 16. Gedenken wij de strijders, nu hier dan daar, altijd, verlossers en bevrijders uit mensonwaardigheid,die steeds opnieuw verraden, verbannen, weggehoond,de wereld willen dragen en dienen ongekroond<br />
 17. 17. Gedenken wij met name de mens uit Nazareth,die om zijn stellingnameterzijde werd gezeten door een vriend verraden, daar Hij te ver wou gaan,de minsten tot genade, de armsten op doen staan<br />(van Opbergen Jan / ‘O Hoofd vol bloed’’)<br />
 18. 18.
 19. 19. De vorsten dwingen ons tot volgzaamheiden noemen zich daarom weldoende mensen.Zij geven brood in ruil voor zwijgzaamheid,buigen de wereld naar hun eigen wensen.Zij gaan de weg van ongerechtigheid,hun zucht naar macht is altijd zonder grenzen.<br />(van Opbergen / ‘zo vriendelijk en veilig’)<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. Geloven begint in het opstaan van armen, <br />hopen begint in het diepst van de wanhoop<br />liefhebben waar je geen liefde meer hebt<br />(Herman Verbeek)<br />
 24. 24.
 25. 25. Laat ons maar van liefde zingen,<br />laat ons maar de dood weerstaan,<br />laat ons maar elkaar omringen <br />met de moed om door te gaan.<br />(Stufkens Hein / de Vries Fokke)<br />
 26. 26.
 27. 27. Tekens van leven ons gegeven,mensen die houden van elkaar.Doornen tot bloedens toe vergeven,God zijt Gij hier of zijt Gij daar ?Woon toch voorgoed hier in ons middenen draag ons als de dood ons dreigt.Wees in de vroegte zelf ons bidden,Vader die naar ons roepen nijgt.<br />(onbekend / Oomen A. ‘Lied aan het licht’)<br />
 28. 28.
 29. 29. X²<br />Geef alle ruimte aan de liefde,<br />in haar leeft God zich naar ons toe.<br />Vergeef het kwaad van wie jou griefde<br />de liefde wordt een mens niet moe.<br />Zij zal de dood nog overleven,<br />geen water blust haar vlammen uit,<br />zij blijft ons tot elkander keren,<br />tot alle angst is uitgeluid.<br />(Peter Biesbrouck)<br />
 30. 30.
 31. 31. Dood zijn is slapen<br />is slapen in een zoen<br />is sterk zijn als ‘n druppel,<br />en meegaan als de zon<br />is slapen, is slapen in een zoen.<br />Dood zijn is slapen<br />is slapen in een zoen<br />is sterk zijn als ‘n druppel,<br />en meegaan als de zon<br />is slapen, is slapen in een zoen.<br />Dood zijn is slapen<br />is slapen in een zoen<br />is sterk zijn als ‘n druppel,<br />en meegaan als de zon<br />is slapen, is slapen in een zoen.<br />
 32. 32. (Taizé)<br />Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen.<br />Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg<br />
 33. 33. [Pr] Vader, Jij vraagt ons om het leven te breken en te delenmet de woorden: “Dit is mijn lichaam voor U gegeven." <br />[Allen] Vandaag verstaan we deze woorden beter dan ooithet is het teken van Jouw liefde.Geef ons daarom door dit brood, de kracht en het doorzettingsvermogen van Jouw Zoon,Hij die ons gezegd heeft :"zalig ben je wanneer men jou beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht omwille van mij:verheug je en juich, want groot is je loon in de hemel.“<br />[Pr] Daarom ook zalig allen die genodigd zijn aan de tafel van de Heer<br />[Allen] Heer ik ben niet waardig .....<br />
 34. 34.
 35. 35. Breng ons de pijn te boven,Verlos ons van de nacht.Leer ons in licht geloven,Dat op de morgen wacht.Al leven wij ten dode,Gebonden aan de tijd,Wees ons het woord, de bode,De taal van eeuwigheid.<br />
 36. 36. Leer ons die taal te spreken,Als weerwoord op verdriet,Als leven af moet breken,Het oog slechts leegte ziet.Als wij vervuld van zwijgenHet pad van raadsels gaan,Wees dan de God van leven,Die ons te na wil staan.<br />(Bronswijk Alfred C. / ‘O Hoofd vol bloed’’)<br />

×