Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Niet zien en toch geloven –
o God, als Jij mij helpt
dan zal ik Jou toch loven,
hoezeer ik, overstelpt
door allerhande pla...
Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend me...
( Oosterhuis Huub/ Huijbers Bernard )
Dan nog, dan nog klamp ik mij
klamp ik mij vast aan jou,
of je wil of niet,
op ongen...
Diep in ons hart weerklinkt er een stem
die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!'
Zoon van de mensen, door Uw groot lijde...
Gelukkig wie niet ziet en toch gelooft,
die hoopt op leven uit de dood geboren,-
hij die het houdt bij wat er is beloofd:
...
Maar ongelukkig hij die niet gelooft,
eer hij Gods toekomst
tastbaar ziet bewezen.
Al zag hij mensen,
ooit het licht ontro...
[Pr.]
Ik geloof in God
[allen]
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze ...
[Pr.]
Ik geloof in Jezus van Nazareth
[allen]
in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd e...
[Pr.]
Ik geloof in Gods Geest
[allen]
die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden he...
[Pr.]
Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te
zijn.
[allen]
Ik geloof in het leven
dat sterk...
Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
( onbekend / ‘roept Go...
[pr] Wij danken Jou, God,
voor een mens zoals Thomas
die, ondanks zijn traag geloof,
ook inzag dat de dood geen eindpunt i...
[allen]
Wij danken Jou, God,
voor de apostel Thomas,
die aarzelend en onbegrijpend
zijn weg zocht …
en vond.
[pr]
Wij danken Jou, God,
om de verrijzenis van Jezus, Jouw Zoon,
Hij leeft verder hier in ons midden,
in ieder van ons.
[allen]
Jezus was en blijft
voor ons een mens van geloof, hoop
en eindeloos vertrouwen,
een mens van totale inzet,
die zic...
[pr]
Tot het uiterste is Hij gegaan:
liefde,
alleen maar liefde
tot de dood erop volgde.
Hij bracht hoop
waar mensen het n...
Pr.
Zoals de apostelen
hebben wij Jou nooit gezien, God,
maar wij mogen Je wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
ge...
Al.
Zoals de apostelen
hebben wij Jou nooit mogen zien, God,
maar we kunnen Jou steeds weer horen,
in een medemens,
in een...
Pr.
De avond voor zijn lijden en dood…
……
Daarom zijn wij hier samen,
daarom vormen wij hier een gemeenschap
rond Jouw taf...
Al.
om Jouw diepste wens te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Pr.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen
in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laa...
Al.
Zend Jouw Geest uit over Jouw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
z...
Vader die in de hemel zijt,
verhaast in ons uw koninkrijk,
dat recht en vrede komen.
Maak ons vandaag nog bondgenoot
tot v...
(Peter Biesbrouck)
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, sjaloom, sjaloom,
lehitraoth, lehitraoth, sjaloom, sjaloom.
Wij gaan weer verder, vol van hoop
op ongebaande wegen
met onze droom op hinderloop
de meeste feiten tegen.
De onrust houd...
Zijn woord houdt aan in ons gemis
dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is
en onrecht om te keren
Hij doet on...
Sjaloom, geluk op deze reis.
Het duurt misschien nog eeuwen
maar twijfel niet meer aan de wijs:
'het lam huist bij de leeu...
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)

656 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eerste zondag na Pasen: Thomas (B)

 1. 1. Niet zien en toch geloven – o God, als Jij mij helpt dan zal ik Jou toch loven, hoezeer ik, overstelpt door allerhande plagen, door twijfel en verdriet, naar het waarom blijf vragen – toch zing ik Jou dit lied!
 2. 2. Niet zien en toch geloven: vertrouwend verdergaan, niet horend, als een dove, niet ziende, blind voortaan, niet reikend met mijn handen naar meer dan Jij mij geeft, maar wijs door scha en schande geloven dat Je leeft! ( Troost André / ‘Geef vrede’ )
 3. 3. ( Oosterhuis Huub/ Huijbers Bernard ) Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief.
 4. 4. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria!
 5. 5. Gelukkig wie niet ziet en toch gelooft, die hoopt op leven uit de dood geboren,- hij die het houdt bij wat er is beloofd: 'uit stervend graan ontkiemd het nieuwe koren'; de minste mens, gemarteld, leeggeroofd, hij zal, bij God, nog ooit van zich doen horen!
 6. 6. Maar ongelukkig hij die niet gelooft, eer hij Gods toekomst tastbaar ziet bewezen. Al zag hij mensen, ooit het licht ontroofd, bij duizendtallen uit de dood verrezen; al zag hij draak en duivelstuig onthoofd, hij zag zijn ongeloof nog niet genezen! (vanOpbergenJan/‘Zovriendelijkenveilig)
 7. 7. [Pr.] Ik geloof in God [allen] die leven geeft aan mensen, die ons koestert als zijn kinderen, en die er zal zijn al onze dagen
 8. 8. [Pr.] Ik geloof in Jezus van Nazareth [allen] in wie God zichtbaar is geworden: mens onder de mensen voor mensen geleefd en gestorven, maar opgestaan ten leven.
 9. 9. [Pr.] Ik geloof in Gods Geest [allen] die ons in beweging zet om te helen wat gebroken is, om te troosten wie te lijden heeft, om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. Hij brengt mensen samen in liefde.
 10. 10. [Pr.] Ik geloof in de kerkgemeenschap geroepen om deze wereld van dienst te zijn. [allen] Ik geloof in het leven dat sterker is dan de dood. Amen.
 11. 11. Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging, is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.
 12. 12. Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet. Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet.
 13. 13. Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring om ons het brood te breken van zijn verkondiging. ( onbekend / ‘roept God een mens’ )
 14. 14. [pr] Wij danken Jou, God, voor een mens zoals Thomas die, ondanks zijn traag geloof, ook inzag dat de dood geen eindpunt is maar een nieuw begin. Thomas, die ondanks alle ontgoochelingen en littekens, toch weer de moed vond om te getuigen.
 15. 15. [allen] Wij danken Jou, God, voor de apostel Thomas, die aarzelend en onbegrijpend zijn weg zocht … en vond.
 16. 16. [pr] Wij danken Jou, God, om de verrijzenis van Jezus, Jouw Zoon, Hij leeft verder hier in ons midden, in ieder van ons.
 17. 17. [allen] Jezus was en blijft voor ons een mens van geloof, hoop en eindeloos vertrouwen, een mens van totale inzet, die zich met hart en ziel gegeven heeft voor God en mens.
 18. 18. [pr] Tot het uiterste is Hij gegaan: liefde, alleen maar liefde tot de dood erop volgde. Hij bracht hoop waar mensen het niet meer zagen zitten. Zo blijft Hij ook ons de weg naar morgen wijzen.
 19. 19. Pr. Zoals de apostelen hebben wij Jou nooit gezien, God, maar wij mogen Je wel ontmoeten waar mensen van elkaar houden, genade zijn voor elkaar en Jouw schepping eerbiedigen.
 20. 20. Al. Zoals de apostelen hebben wij Jou nooit mogen zien, God, maar we kunnen Jou steeds weer horen, in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel of een zieke, in Jezus’ woorden van hoop en leven . [Rechtstaan]
 21. 21. Pr. De avond voor zijn lijden en dood… …… Daarom zijn wij hier samen, daarom vormen wij hier een gemeenschap rond Jouw tafel.
 22. 22. Al. om Jouw diepste wens te herdenken blijven wij het brood breken voor elkaar, zoals zo velen reeds voor ons deden.
 23. 23. Pr. Wij bidden voor de mensen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, ook voor hen die van ons zijn heengegaan. Laat Jouw mensen nooit verloren gaan, bewaar hen in Jouw liefde, schrijf hun namen in de palm van Jouw hand.
 24. 24. Al. Zend Jouw Geest uit over Jouw Kerk. Geef ons hoop, God. Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. Met Hem en in Hem zijn wij Jouw mensen, ben Jij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid.
 25. 25. Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad, van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.
 26. 26. (Peter Biesbrouck)
 27. 27. Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, sjaloom, sjaloom, lehitraoth, lehitraoth, sjaloom, sjaloom.
 28. 28. Wij gaan weer verder, vol van hoop op ongebaande wegen met onze droom op hinderloop de meeste feiten tegen. De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen, een stem die klinkt door alles heen een God niet weg te prijzen.
 29. 29. Zijn woord houdt aan in ons gemis dat alles kan verkeren, dat vrede hier bestaanbaar is en onrecht om te keren Hij doet ons kiezen voor de mens bedreigd, verarmd, vergeten. Hij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten.
 30. 30. Sjaloom, geluk op deze reis. Het duurt misschien nog eeuwen maar twijfel niet meer aan de wijs: 'het lam huist bij de leeuwen !' (vanOpbergenJan/JanWillemvandeVelde)

×