Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eenheid (7de Paaszondag B)

106 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op de zevende Paaszondag (B – 2018) tijdens de viering op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eenheid (7de Paaszondag B)

 1. 1. naarHanHoekstra/PeterBiesbrouck
 2. 2. (Taizé)
 3. 3. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 4. 4. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis Huub /16
 5. 5. Tot eenheid heb Jij ons geroepen, te leven naar Jouw rijk dat komt; de weg van vrede ons gewezen, en stem te zijn voor wie verstomt; om recht te doen aan vriend en vreemde, te leven uit dezelfde bron; hier samen heb Jij ons genodigd, leven delen als dat eens kon.
 6. 6. Tot eenheid heb Jij ons geroepen, te leven naar Jouw rijk dat komt; de weg van vrede ons gewezen, en stem te zijn voor wie verstomt; om recht te doen aan vriend en vreemde, te leven uit dezelfde bron; hier samen heb Jij ons genodigd, leven delen als dat eens kon.
 7. 7. Nu wij veelstemmig samenkomen in dienst van Jou en van elkaar, klinkt hier ons lied om Jou te danken, aanvaard ons eensgezind gebaar. Saamhorig aan Jouw woord en teken, verenigd in Jouw naam vandaag, zijn wij gezegend in ontmoeting met Een die alle leven draagt. (T.:onbekend/mel.:‘liedaanhetlicht)
 8. 8. [Voorganger] Ik geloof in God, grond van alle bestaan, die ons het leven ten volle gunt. Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.
 9. 9. [Al] Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart. Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken. Voor armen en kleinen opende Hij toekomst. Tot op vandaag brengt Hij verlossing.
 10. 10. [Vg] Ik geloof in de heilige Geest, die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. Zij is het die ons de waarde van het anders-zijn van de ander helpt ontdekken.
 11. 11. [Al] Ik geloof in de Kerk, als een geloofsgemeenschap die Gods droom wil begrijpen en er probeert naar te leven om zo mee te bouwen aan een betere toekomst.
 12. 12. [Vg] Ik geloof dat de weg van Jezus een weg is die leidt naar het leven over de dood heen.
 13. 13. [Al] Ik geloof dat het leven meer is dan wat ons verstand ervan verstaat. En dat geloven daarom zinvol is. Amen.
 14. 14. (Zagers Marcel / Siemansma Johan) Gij die onze gedachten raadt, ons bidden woordeloos verstaat. Als Jij ons niet hoort, wie dan wel?
 15. 15. 1. Wij bidden om vrede ten Oosten, vlakbij: dat leed zij geleden, zoveel barbarij. Dat moslims en christen in vrede bestaan; dat alwie moest vluchten naar huis toe kan gaan. 2. Wij bidden om einde van oorlog en dood, Somalië: water, konvooien met brood. Dat wij niet vergeten de lijdende mens, met kracht ondersteunen de arts zonder grens. 3. Wij bidden om schaamte vanwege geweld door discriminatie, de vreemden gekweld. Dat wij ons verzetten alert en getrouw. dat niemand miskend wordt, geen mens in de kou. 4. Wij bidden om leven, menswaardig bestaan, het onrecht bestreden, de vrede gedaan. Dat wij niet ontvluchten de kans om te zijn de stem van wie zuchten in armoe en pijn. 5. Wij bidden om eenheid, om rechtvaardigheid, voor alwie gebrek lijdt de komende tijd. Dat wij niet verleren het levensgebaar van breken en delen, Gods toekomst voorwaar. 6. Wij bidden O Vader, laat komen jouw rijk. Breng vrede ons nader, doe recht tegelijk. Dat wij niet verliezen de smaak voor jouw Geest, dat wij zullen kiezen voor liefde het meest.
 16. 16. [Voorganger] God van alle mensen, dit is het uur waarop wij samenkomen om Jouw grote daden te gedenken, om te vieren – in Jezus’ naam – wat Jij, God, voor mensen betekent. Rond de tafel
 17. 17. [Allen] In Jezus van Nazareth ben Jij één van de onzen geworden. Hij gunde elke mens een waardig bestaan, deed verschrompelde mensen opstaan, bracht ze vanuit de hoek naar het midden en riep ze op om opnieuw de waardige plaats in te nemen die zij verdienen.
 18. 18. [Vg] Barmhartige Vader, wij danken Jou voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.
 19. 19. [Al] Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven, overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.
 20. 20. [Vg] Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen. Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. [rechtstaan]
 21. 21. [Vg] In de nacht waarin Hij werd overgeleverd…. … Trouw aan Jezus' woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken Jou voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze.
 22. 22. [Al] Gedenk in Jouw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.
 23. 23. [Vg] Laat Jouw Geest rusten op deze gaven. Dat deze tekenen van brood en wijn ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.
 24. 24. [Al] Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
 25. 25. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 26. 26. PINKSTEREN ZONDAG 20 MEI 12.00u tot 14.00u Ten Bos
 27. 27. 1. Zolangwijademhalen scheptGijinonsdekracht omzingendtevertalen waartoewijzijngedacht: elkaarzijnwijgegeven totkleurensamenklank. Delofzangomhetleven geeftstemaanonzedank. 2 Alismijnstemgebroken, mijnademzonderkracht, hetliedopand’relippen draagtmijdandoordenacht. Doorademnoodbevangen ofinverdrietverstild: hetliedvanuwverlangen heeftmijaan’tlichtgetild! 3 Hetdonkerkanverbleken doorpsalmenindenacht. Demurenkunnenvallen: zingdanuitallemacht! God,laathetnooitontbreken aanhemelhooggezang, waarvandewijsonstekent ditlievelevenlang 4 Onsliedwordtsteedsgedragen doorvleugelsvandehoop. Hetstijgtdeangstteboven omlevendatverloopt. Hetzingtvanvergezichten, hetademtvanuwGeest. Inonsgezangmaglichten hetkomendbruilofsfeest.
 28. 28. 1. Zolangwijademhalen scheptGijinonsdekracht omzingendtevertalen waartoewijzijngedacht: elkaarzijnwijgegeven totkleurensamenklank. Delofzangomhetleven geeftstemaanonzedank. 2 Alismijnstemgebroken, mijnademzonderkracht, hetliedopand’relippen draagtmijdandoordenacht. Doorademnoodbevangen ofinverdrietverstild: hetliedvanuwverlangen heeftmijaan’tlichtgetild! 3 Hetdonkerkanverbleken doorpsalmenindenacht. Demurenkunnenvallen: zingdanuitallemacht! God,laathetnooitontbreken aanhemelhooggezang, waarvandewijsonstekent ditlievelevenlang 4 Onsliedwordtsteedsgedragen doorvleugelsvandehoop. Hetstijgtdeangstteboven omlevendatverloopt. Hetzingtvanvergezichten, hetademtvanuwGeest. Inonsgezangmaglichten hetkomendbruilofsfeest.

×