Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DrieEenheid (B 2018)

26 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zondag van de Drieëenheid -triniteit (B – 2018) tijdens de viering op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DrieEenheid (B 2018)

 1. 1. W i e i s d i e G o d d i e e e u w i g l e e f t e n a l w a t i s g e s c h a p e n h e e f t , d i e o e r b e g i n e n e i n d e i s d e z i n v a n d e g e s c h i e d e n i s ?
 2. 2. D e V a d e r d i e d e w e r e l d s c h i e p , d e s t e m d i e o n s t o t l e v e n r i e p : d a t i s m i j n G o d , i k r o e p H e m a a n e n z e g H e m d a n k v o o r m i j n b e s t a a n .
 3. 3. D e Z o o n d i e o n s g e b o r e n i s , h e t l i c h t i n o n z e d u i s t e r n i s , v o o r k l e i n e m e n s e n , d i e p i n n o o d , e e n h o o p v o l w o o r d t o t i n d e d o o d .
 4. 4. D e G e e s t d i e o n s d e r u i m t e g e e f t , d e l e v e n s k r a c h t d i e o n s b e w e e g t , d e l i e f d e k r i j g t d e o v e r h a n d e n a a r d e w o r d t t o t v r u c h t b a a r l a n d . (HenkJongerius/PeterBiesbrouck)
 5. 5. • Gij hart, Gij bron van leven, • ontferm U over ons. • Gij adem, ziel in mensen, • ontferm U over ons. (Taizé)
 6. 6. A a n b i d t e n d a n k t u w V a d e r , G o d d i e l e e f t v a n e e u w i g h e i d ; A a n h e m b e h o o r t h e t k o n i n g s c h a p e n a l l e h e e r l i j k h e i d . V e r k o n d i g t h e m e n l o o f t z i j n n a a m , b e z i n g t z i j n w o n d e r m a c h t ; d a n z a l o p a a r d e v r e d e z i j n v o o r w i e z i j n h u l p v e r w a c h t .
 7. 7. A a n b i d t e n d a n k t u w V a d e r , G o d d i e l e e f t v a n e e u w i g h e i d ; A a n h e m b e h o o r t h e t k o n i n g s c h a p e n a l l e h e e r l i j k h e i d . V e r k o n d i g t h e m e n l o o f t z i j n n a a m , b e z i n g t z i j n w o n d e r m a c h t ; d a n z a l o p a a r d e v r e d e z i j n v o o r w i e z i j n h u l p v e r w a c h t .
 8. 8. A a n b i d t e n d a n k t d e K o n i n g s z o o n , d i e i n d e w e r e l d k w a m , e n a l d e z o n d e n v a n z i j n v o l k g e h o o r z a a m o p z i c h n a m . N u n o d i g t H i j z i j n b r o e d e r s u i t o p ' t g r o t e k o n i n g s f e e s t E n w a a r H i j l e e f t a a n V a d e r s h a n d , d a a r h e e r s t e e n g o e d e G e e s t .
 9. 9. A a n b i d t e n d a n k t d e K o n i n g s z o o n , d i e i n d e w e r e l d k w a m , e n a l d e z o n d e n v a n z i j n v o l k g e h o o r z a a m o p z i c h n a m . N u n o d i g t H i j z i j n b r o e d e r s u i t o p ' t g r o t e k o n i n g s f e e s t E n w a a r H i j l e e f t a a n V a d e r s h a n d , d a a r h e e r s t e e n g o e d e G e e s t . Oosterhuis/16deeeuw
 10. 10. Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg.
 11. 11. Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan.
 12. 12. Als gij naar mijn woorden luistert brengt de dood niet langer vrees, wordt gij tot Gods zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. (JongeriusHenk/uithet“Gesangbuch”vanDavidGregorCorner(1585-1648),1631
 13. 13. [Voorganger] Drie-ene God, ‘Vader’ noemen wij Jou, oorsprong van al wat leeft. Hemel en aarde komen uit Jouw hand. Jouw grootheid ervaren wij in heel de schepping. Geloofsbelevenis
 14. 14. [Allen] Wees Jouw mensen nabij. Vergezel ons op onze weg zoals Je eertijds meetrok met Jouw volk Israël om het thuis te brengen in het land van belofte.
 15. 15. [Vg] Drie-ene God, ‘Zoon’ en ‘Broeder’ noemen wij Jou. Als mens van vlees en bloed ben Je ons tegemoet gekomen in Jezus van Nazareth. Op de weg die naar de Vader leidt, ben Jij onze gids en leidsman. In Jouw voetspoor mogen wij gaan.
 16. 16. [Al] Wees ons nabij. Laat ons zien hoe wij, mensen, kunnen leven met en voor elkaar, zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.
 17. 17. [Vg] Drie-ene God, ‘Heilige Geest’, ‘Levensadem’ noemen wij Jou, kracht van ons bestaan. Alles wat leeft doordringt Jij met warmte en licht.
 18. 18. [Al] Wees ons nabij zodat wij, mensen, durven leven in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar. Drie-ene God, wij danken Jou dat Je er bent voor ons en met ons, vandaag en alle dagen.
 19. 19. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg Theresa van Avilla
 20. 20. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
 21. 21. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
 22. 22. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen: de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. (JongeriusHenk/vandeVeldeJan-Willem)
 23. 23. [Voorganger] God, mysterievol aanwezig rond deze tafel, dankbaar zijn wij hier bijeen. omdat Gij als Vader, Zoon en Geest, drievuldig in personen, en toch één, in elke mens aanwezig bent met Jouw genade. Rond de tafel
 24. 24. [Allen] Dank, want in de diepte van ons bestaan, waar zelfs ons starende blikken niet kunnen binnendringen, licht Jij op in de gemeenschap van mensen als een gelijkenis van eenheid, mysterievol nabij.
 25. 25. [Vg] Wij zijn dankbaar om Jouw goddelijk leven en belijden zo dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw in drie personen; dat Je ons draagt, goddelijk groot voor ons en één van hart.
 26. 26. [Al] God van mensen, Jij bent geen ander dan die gezegd heeft: ik-zal-er-zijn voor-jou!
 27. 27. Heilig, heilig, heilig, geheiligd zij de Heer. De hemel en de aarde, getuigen van zijn eer. Heilig, heilig, heilig, de Naam van onze Heer, U loven alle machten, hosanna voor de Heer [RECHTSTAAN]
 28. 28. [Vg] Gezegend zijt Gij, gekend en bemind omwille van Jezus, Zoon in eeuwigheid. In Hem heeft de volheid van Jouw liefde onder ons gewoond, want… … Om Hem nooit te vergeten zullen wij zijn teken van liefde blijven herhalen.
 29. 29. [Al] God, wij vragen Je om zijn Geest die ons samenbrengt, opdat Hij ons vindingrijk zou maken om elkaar zo, menselijk nabij te zijn.
 30. 30. [Vg] Laat onze gemeenschap verbonden zijn met de wereldkerk waar Jezus’ Geest ons in een stroming breng naar wereldwijde vrede en gerechtigheid.
 31. 31. [Vg] En daarom bidden wij Jou God dat alle mensen die onrecht wordt aangedaan, die lijden en verdriet hebben, dat zij Jou mogen vinden in onze liefde en samenhorigheid.
 32. 32. [Vg] Zo willen wij ook verbonden zijn met al onze overledenen Gij weet beter dan wie ook hoezeer zij geloofd hebben. Voltooi hen in Uw Licht en Liefde. En als onze weg ten einde loopt, neem dan ook ons op in de palm van Uw hand.
 33. 33. [Al] Door Hem, met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, al goede Vader, in de eenheid van de H. Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
 34. 34. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid .Amen.
 35. 35. (Israëlisch volkslied) Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, sjaloom, sjaloom, lehitraoth, lehitraoth, sjaloom, sjaloom.
 36. 36. Liefde gaf U duizend namen, groot en edel, schoon en zoet; Maar geen een die 't hart der Vlamen even hoog verblijden doet Als de naam, o Moeder Maagd, die Gij in ons landje draagt. Schoner klinkt hij dan al d'and'ren: onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren.
 37. 37. Waar men ga langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, Komt men U, Maria, tegen, staat Uw beeltenis te pronk; Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen. Moge 't nimmer hier verand'ren, o Gij, Lieve Vrouw van Vlaand'ren. (August Cuppens / De Voch

×