Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De melaatse (zesde zondag door het jaar B)

717 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 6de zondag door het
jaar (B) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De melaatse (zesde zondag door het jaar B)

 1. 1. Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht.
 2. 2. Woord zult Gij spreken,brood zult Gij delen,op dit uurzult Gij bij ons zijn:mensen bevrijden, mensen verblijden.Drink met ons samen de vreugdewijn.
 3. 3. Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht.
 4. 4. God in den hoge,licht voor onz ogen,feest voor ons hartdat nu sneller slaat.Gij hebt ons leven een zin gegeven.Gij zijt de Leidsman die met ons gaat.
 5. 5. Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht. (Schollaert Paul)
 6. 6. Draag mij, God in barmhartigheid.Til mij op uit al mijn kleinheid.Koester mij in barmhartigheid:Vader, Moeder, God met ons.Heer ontferm U over onsChristus ontferm U over ons.Heer ontferm U (Oosterhuis/Huijbers)
 7. 7. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed.Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 8. 8. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam.Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis Huub /16
 9. 9. Geloofsbelevenis
 10. 10. Bewaar ons gebed,wij vertrouwen Jou,Jij toont ons de weg naar LevenBij Jou is vreugde,hoop zonder einde.
 11. 11. 1De vossen hebben holen,de vogel vindt een nest,hij loopt maar rond te dolen,verlaten, weggepest.2De bloemen schieten wortel,geen boom is zonder grond,wat moet er van hem worden,die nooit een woonplaats vond?3De mensen hebben huizen,zij vormen een gezin,hij heeft niets om te schuilen,geen mens haalt hem er in.4Wie is hij, deze zwerver,het is de mensenzoon,hij noemt zich de herder,hij deelt zich uit als brood.5Hij doet wat wij niet deden,hij doet gerechtigheid,hij gaat de weg der vrede,de zoon van God is hij.
 12. 12.  Licht, zevenvoudig vuur van boven, warmte als bron van ons bestaan, waakvlam van liefde, niet te doven, vonken die dansend verdergaan. Vuur dat het onrecht wil verteren, als as wil strooien in de zee, dat ons wil voorgaan in dit leven, vrij van elk duivels waanidee.
 13. 13. (Oosterhuis en Weemaes?/ Oomen: ‘Lied aan het licht’)
 14. 14. Rond de tafel Pr.God, om ons te raken en te beroeren, om Jouw woord in ons midden te laten klinken, hoorbaar als een fluisterwoord ben Jij als een mens verschenen in Jezus van Nazareth, kind van mensen, kind aan huis bij Jou.
 15. 15. Al. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij ons leven gedeeld, de grootheid en de onmacht,de heerlijkheid en de gebrokenheid.
 16. 16. Pr.Hij heeft de wereld bekeken met de ogen van een kind, Hij heeft vragen gesteldaan maatschappij en geloofals een jonge man kan doen.
 17. 17. Al. Hij heeft gekozen om zijn weg te gaan zoals mensen doen. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij de wereld een nieuw aanschijn gegeven, werden beloften waardie Jij van oudsher in mensen had gelegd.
 18. 18. Pr. Waar Hij het leven raakte en Gods glimlach over de schepping bracht kwamen mensen weer tot leven. Hij haalde de herders van hun verloren velden,de koningen uit hun bevroren paleizen, en blinden uit hun donker bestaan.
 19. 19. Al. Hij gaf lammen kracht in de voeten, melaatsen de zuiverheid van hun huiden zondaars de hoop op een heldere toekomst. Hij maakte de belofte van zijn geboorte meer dan waar, (rechtstaan
 20. 20. [Pr] ook toen Hij de avond voor zijn lijden en dood God, wij willen Hem gedenken en in ons hart bewaren: niet alleen de belofte van zijn geboorte, maar ook zijn leven en lijden, en dat Hij voortleeft tot vandaag bij Jou en in onsals een hoop op een toekomst voor eeuwig.
 21. 21. Al. En wij bidden om zijn geest: dat Zij ons heiligen mag, zoals herders en koningen, blinden, melaatsen en lammengeheiligd werden tot mensen van geloof; dat Zij ons vaardig mag vinden om zijn woorden van beloften verder te spreken, en zijn daden van liefde door te geven.
 22. 22. Pr. Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar, met allen die de kring vormen waarin zijn belofte verder leeft, uw kerk , hier op deze plaats,en van zoveel mensen die ons dierbaar zijn.
 23. 23. Al.Dat wij gemeenschap vormen met elkaar en Jou zo dank en hulde brengen met Jezus en in de kracht van zijn geest.
 24. 24. (Paul Scholla
 25. 25. (Peter Biesbrouck)

×