Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De deur en de schaapsstal (4de Paaszondag C)

511 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de vierde zondag na Pasen (C) 2014, (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De deur en de schaapsstal (4de Paaszondag C)

 1. 1. Maaltijd van vreugde, licht overgoten. Stralend staat alles voor ons klaar, zegenend groeten wij elkaar, cirkel van mensen, tafelgenoten.
 2. 2. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 3. 3. (Koijek-de Bruijne Marijke / Silcocks Eileen)
 4. 4. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons. (Taizé)
 5. 5. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 6. 6. Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.
 7. 7. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and’ren bedacht.
 8. 8. Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. (WeemaesMarcel)
 9. 9. [Voorganger] Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap die bekommerd zijn om elkaar, die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.
 10. 10. [Allen] Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is als wij de anderen recht doen, het positieve in elkaar zien, als wij niemand uitsluiten, maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.
 11. 11. [Vg.] Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, een stukje Rijk Gods.
 12. 12. [Al.] Ik geloof dat God van ons vraagt dat we ons samen zouden inzetten om anderen hoop en uitzicht te bieden.
 13. 13. [Vg.] Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn, die willen bouwen aan de toekomst.
 14. 14. [Al.] Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.
 15. 15. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
 16. 16. Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.
 17. 17. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
 18. 18. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen: de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. (JongeriusHenk/vandeVeldeJan-Willem)
 19. 19. [Voorganger] God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Jij met ons gaat. Je roept ons bij onze naam om medemens te zijn, om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan, om te groeien naar Jouw beeld en gelijkenis.
 20. 20. [Allen] Wij danken Jou voor allen die ons woorden van hoop en vrede toespreken, die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid, in uren van pijn en eenzaamheid, die met ons meegaan en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.
 21. 21. [Vg.] Jij die telkens weer de mens bezielt, Jij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf, bij rouwen en bij ' houden van ‘,
 22. 22. [Al.] Naar Jou wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht: Jezus Christus, die zich als brood voor de wereld heeft geschonken. RECHTSTAAN
 23. 23. [Vg.] Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, zijn stem niet meer gehoord mocht worden, op die laatste avond voor zijn lijden en dood ...consecratie... Zo bidden wij Jou geef dat wij ons zo bewust mogen worden dat breken en delen het geheim is van samenleven.
 24. 24. [Al.] Zo komen wij op het spoor van Jezus, die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming, en bouwen wij mee aan een wereld waar ruimte is voor iedereen, waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.
 25. 25. [Vg.] Wij bidden voor hen die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, voor hen die op ons rekenen, voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen; ook al zijn zij gestorven, zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.
 26. 26. [Al.] Beziel ons met Jouw Geest, boetseer ons tot mensen voor mensen, evenbeelden van Jouw zorg om alles en allen. Maak onze handen vrij en leer ons brood breken, wereldwijd; leer ons hoop schenken aan de mensen van nu en morgen.
 27. 27. [Vg.] Geef dat het zichtbaar is dat wij Jouw mensen zijn, levende wezens van tastbare liefde, van voelbare toekomst, van een levende God.
 28. 28. [Al.] Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
 29. 29. (Peter Biesbrouck)
 30. 30. Samen, nu nog samen; straks weer, om ons heen, eigen deur en ramen, ieder weer alleen. Eer we elkaar vergeten, mensen groot en klein, Christus, leer ons weten dat wij broeders zijn. Christus, leer ons weten dat wij broeders zijn.
 31. 31. Verder, waarheen verder ? Christus, geef ons raad; wees de goede Herder die ons nooit verlaat. Leid ons alle uren die wij samen gaan; breng ons tussen muren die de tijd weerstaan. breng ons tussen muren die de tijd weerstaan. (vanderPlasMichel/'Landofhopeandglory’)
 32. 32. Tobias Van Hecke

×