Zondag van de drieëenheid. Triniteit. Ten Bos 2010

1,095 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eucharistieviering op de zondag na Pinksteren: drieëenheid. Triniteit.
De deze en andere vieringen zijn te vinden op onze website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag van de drieëenheid. Triniteit. Ten Bos 2010

 1. 1. DRIE VULDIGHEID<br />
 2. 2. Wie is die God die eeuwig leeft<br />en al wat is geschapen heeft,<br />die oerbegin en einde is<br />de zin van de geschiedenis?<br />
 3. 3. De Vader die de wereld schiep,<br />de stem die ons tot leven riep:<br />dat is mijn God, ik roep Hem aan<br />en zeg Hem dank voor mijn bestaan.<br />
 4. 4. De Zoon die ons geboren is,<br />het licht in onze duisternis,<br />voor kleine mensen, diep in nood,<br />een hoopvol woord tot in de dood.<br />
 5. 5. De Geest die ons de ruimte geeft,<br />de levenskracht die ons beweegt,<br />de liefde krijgt de overhand<br />en aarde wordt tot vruchtbaar land.<br />(Henk Jongerius/ Peter Biesbrouck)<br />
 6. 6. zondag van de drie-eenheid<br />
 7. 7. 178<br />Nada te turbe, nada te espante: <br />quien a Diostiennenada te falta<br />Nada te turbe, nada te espante:<br />sóloDios basta.<br />223<br />Hofland: van de Velde J-W<br />
 8. 8. 232<br />Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;<br />Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.<br />Verkondigt hem en looft zijn naam,<br />bezingt zijn wondermacht;<br />dan zal op aarde vrede zijn<br />voor wie zijn hulp verwacht.<br />
 9. 9. Aanbidt en dankt de Koningszoon,<br />die in de wereld kwam,<br />en al de zonden van zijn volk<br />gehoorzaam op zich nam.<br />Nu nodigt Hij zijn broeders uit<br />op 't grote koningsfeest<br />En waar Hij leeft aan Vaders hand,<br />daar heerst een goede Geest.<br />Oosterhuis / 16de eeuw<br />
 10. 10. zondag van de drie-eenheid<br />
 11. 11.
 12. 12. zondag van de drie-eenheid<br />
 13. 13. Pr. Drie-ene God, ‘Vader’ noemen wij Jou, oorsprong van al wat leeft.Hemel en aarde komen uit Jouw hand.Jouw grootheid ervaren wij in heel de schepping.<br />Geloofsbelevenis<br />
 14. 14. Al. Wees Jouw mensen nabij. Vergezel ons op onze wegzoals Je eertijds meetrok met Jouw volk Israëlom het thuis te brengen in het land van belofte.<br />
 15. 15. Pr. Drie-ene God, ‘Zoon’ en ‘Broeder’ noemen wij Jou.Als mens van vlees en bloed ben Je ons tegemoet gekomenin Jezus van Nazareth.Op de weg die naar de Vader leidt,ben Jij onze gids en leidsman.In Jouw voetspoor mogen wij gaan.<br />
 16. 16. Al. Wees ons nabij.Laat ons zien hoe wij, mensen, kunnen leven met en voor elkaar,zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.<br />
 17. 17. Pr. Drie-ene God, ‘Heilige Geest’, ‘Levensadem’ noemen wij Jou,kracht van ons bestaan.Alles wat leeft doordringt Jij met warmte en licht.<br />
 18. 18. Al. Wees ons nabij zodat wij, mensen, durven levenin vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.Drie-ene God, wij danken Joudat Je er bent voor ons en met ons, vandaag en alle dagen. <br />
 19. 19. zondag van de drie-eenheid<br />
 20. 20. Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer<br />die de hemel en de aarde, die ook mij geschapen heeft<br />Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer<br />
 21. 21. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon,<br />die, verrezen uit de doden, ons bevrijdt uit alle dood.<br />Ik geloof in Jezus Christus: levend Woord en levend Brood.<br />
 22. 22. Ik geloof dat God door Jezus ons zijn Geest gezonden heeft, <br />die ons vreugde, licht en warmte, die ons kracht en liefde geeft.<br />Ik geloof in God de Helper: Geest die levend in mij leeft.<br />(Onbekend/ Gauntlett H.J.)<br />
 23. 23. zondag van de drie-eenheid<br />
 24. 24. Rond de tafel<br />Pr. God, mysterievol aanwezig rond deze tafel,wij willen Jou vandaag speciaal danken.omdat Je als Vader, Zoon en Geest, drievuldig in personen,en toch één in elke mens aanwezig bentmet Jouw genade.<br />
 25. 25. Al. Dank, want in de diepte van ons bestaan,waar zelfs ons starende blikken niet kunnen binnendringen,licht Jij op in de gemeenschap van mensenals een gelijkenis van eenheid, mysterievol nabij.<br />
 26. 26. Pr. Wij danken Jou om Jouw goddelijk leven en belijden zo dat Je God bent,eeuwig, waarachtig en getrouw in drie personen;dat Je ons draagt, goddelijk groot voor onsen één van hart.<br />
 27. 27. Al. God van mensen,Jij bent geen anderdan die gezegd heeft:ik-zal-er-zijnvoor-jou!<br />[rechtstaan]<br />
 28. 28. Pr. Gezegend ben Je, gekend en bemindomwille van Jezus, Jouw Zoon. In Hem heeft de volheid van Jouw liefde onder ons gewoond, want…<br /> …<br /> Om Hem nooit te vergetenzullen wij zijn teken van liefdeblijven herhalen.<br />
 29. 29. Al. God, wij vragen Je om zijn Geestdie ons samenbrengt,opdat Hij ons vindingrijk zou makenom elkaar zo,menselijk nabij te zijn.<br />
 30. 30. Pr. Laat onze gemeenschap verbonden zijn met de wereldkerk waar Jouw woord, Jouw Geestons in een stroming brengnaar wereldwijde vrede en gerechtigheid.<br />
 31. 31. Al. En daarom bidden wij Jou Goddat alle mensen die onrecht wordt aangedaan,die lijden en verdriet hebben,dat zij Jou mogen vindenin onze liefde en samenhorigheid.<br />
 32. 32. Pr. Zo willen wij ook verbonden zijn met al onze overledenen Jij weet beter dan wie ook hoezeer zij in Jou geloofd hebben. Voltooi hen in Je Licht en Liefde.<br /> En als onze weg ten einde loopt,neem dan ook ons op in de palm van Jouw hand.<br />
 33. 33. Al. Door Hem, met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, al goede Vader, in de eenheid van de H. Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.<br />
 34. 34.
 35. 35. (Peter Biesbrouck)<br />
 36. 36. zondag van de drie-eenheid<br />
 37. 37. Dona la paceSignore, a chiconfida in te,Dona, dona la paceSignore, dona la paceGeef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.<br />(Taizé)<br />
 38. 38. zondag van de drie-eenheid<br />
 39. 39. Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer;<br />Ik noem u thans geen dienaars meer,<br />want ‘k heb u alles toevertrouwd,<br />wat Mij de Vader heeft ontvouwd.<br />
 40. 40. Zoals de Vader Mij eens zond,<br />zo zend ik u de wereld rond.<br />Gaat heen en zaait Gods heilig woord,<br />dat elk de blijde boodschap hoort.<br />
 41. 41. De Geest heb ik u toevertrouwd,<br />de Sterke die u staande houdt,<br />die altijd in uw harten woont<br />en u de volle waarheid toont.<br />
 42. 42. O Herder, blijf uw volk nabij,<br />en vol van vreugde zingen wij:<br />"Geprezen zij in eeuwigheid<br />de heilige drievuldigheid."<br />(Noyens J. / Z.J. 760)<br />
 43. 43. DRIE VULDIGHEID<br />

×