Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)

897 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens eucharistieviering van de zesde zondag na Pasen C.
De deze en andere vieringen zijn te vinden op onze website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wanneer iemand mij liefheeft. Liefde. (bij de zesde zondag na pasen C)

 1. 1.
 2. 2. Volk van de Heer, samengekomen<br />om hier elkaar tot steun te zijn. <br />Zingen van hoop , delen hun dromen,<br />vieren het feest van brood en wijn. <br />Omdat geen mens alleen hoeft te gaan,<br />schuif aan de tafel saam. <br />Wees welkom in Gods naam. <br />
 3. 3. Hoor naar het woord , hier uitgesproken,<br />hoop en belofte ons gedaan.<br />Gods hand is naar ons uitgestoken,<br />kracht voor een mens om recht te staan.<br />Kijk elkaar aan en zie dan het licht, <br />die vonk van liefdeskracht,<br />die God in mensen bracht.<br />(mel.: Zomaar een dak = Comnu met sang)<br />
 4. 4.
 5. 5. 178<br />223<br />(Oosterhuis / Huijbers)<br />
 6. 6. Eert God die onze Vader is;<br />weest allen welgemoed.<br />Looft Hem, gij zult in vrede zijn.<br />Aanbidt al wat Hij doet.<br />U, Heer, komt alle leven toe<br />en wie of waar Gij zijt,<br />U is de macht, U zingen wij<br />dank voor uw heerlijkheid.<br />232<br />
 7. 7. Lam Gods dat onze zonden draagt,<br />neem deze lofzang aan.<br />Gedenk ons in uw koninkrijk,<br />want Jezus is uw naam.<br />Gij die voor ons ten beste spreekt,<br />Messias, onze Heer.<br />O, ééngeboren Zoon van God,<br />kom haastig tot ons weer.<br />232<br />(Oosterhuis/ 16° eeuw)<br />
 8. 8.
 9. 9. Met niets van niets zijt Gij begonnen,<br />hebt sprakeloos het licht gezegd,<br />de tijd bepaald, het land gewonnen,<br />de zeeën op hun plaats gelegd.<br />223<br />
 10. 10. De ban der duistemis gebroken<br />en het werd morgen, dag na dag,<br />een wereld in het licht gesproken,<br />een mensheid die beginnen mag.<br />223<br />
 11. 11. Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.<br />Het langste deel nog niet gegaan.<br />Geen engel met ons mee gezonden<br />om nacht en ontij te verslaan.<br />223<br />
 12. 12. Met licht van licht hebt Gij geschreven<br />uw boek dat ons het leven redt<br />de woorden van uw trouw gegeven.<br />En van dit lied de toon gezet.<br />223<br />(Oosterhuis Huub / Oosterhuis Tjeerd)<br />
 13. 13.
 14. 14. Geloofsbelevenis<br />Pr. Ik geloof in God, mijn Schepper,die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;<br />
 15. 15. Al. die mij liefheeft als een vaderen voor mij zorgt als een moeder;die mij troost en vergeeften die mij altijd de mogelijkheid geeftopnieuw te beginnen.<br />
 16. 16. Pr. Ik geloof in Jezus Christus,die, door God gezonden, mens is geworden,<br />
 17. 17. Al. om ons nabij te zijn;die, helend en genezend,ons de liefde heeft voorgeleefd.<br />
 18. 18. Pr. Ik geloof in de heilige Geest,die bezielt en vreugde brengt,<br />
 19. 19. Al. die de mensen hoop geeft,die de bron is van mijn geloof.Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebbenom samen God te vinden,om de schepping voor iedereen leefbaar te makendoor samen te delen en in eenvoud te leven,en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen<br />
 20. 20.
 21. 21. (Taizé)<br />
 22. 22.
 23. 23. Hier wordt een huis voor God gebouwd<br />waar mensen samenkomen<br />en waar Hij zelf aanwezig is<br />om onder ons te wonen.<br />
 24. 24. Hier wordt een tafel aangericht<br />om Jezus te gedenken<br />die voor ons leven en geluk<br />zich weg heeft willen schenken.<br />
 25. 25. Hier delen wij het levensbrood<br />en worden nieuwe mensen:<br />de aarde wordt een vredeshuis,<br />vervuld van oude wensen.<br />(Jongerius Henk / Jan Willem van de Velde)<br />
 26. 26.
 27. 27. Rond de tafel<br />Pr. Goede God,wij danken Jou voor al wat leeft en ademhaalt.<br />
 28. 28. Al. De hemel en het land, de ruimte en de dagen,en ook wij mensen zijn er dank zij Jou,die ons hebt liefgehad van voor wij Jou konden noemen.<br />
 29. 29. Pr. Wij danken Jou, dat Je voor ons wilt zijn:hoop en toekomst, heil en zegen,onze vader en onze moeder;dat Je een naam bent die vertrouwen wektdoor Je Zoon Jezus Christus.<br />
 30. 30. Al. Hemel en aarde, stad en land,mensen en machten, levenden en doden:zij wachten op Jouw dag,waarop de hele wereld één stad van vrede is,een nieuw Jeruzalem,waar alle leed geleden is, en alle kwaad vergeten.<br />
 31. 31. Pr. Heilig en goed ben Jeen tegelijk zo diep met ons vertrouwd.Onze namen zijn geschreven in Jouw hand.Geen mens zul Jij verloren laten gaandank zij Jezus Christus,de Zoon van Jouw genade,die Je hebt voortgebracht en uitgezonden<br />
 32. 32. Al. om tranen te drogen van mensen die gebroken zijn;om brood te worden voor deze wereld.Wij danken Jou dat Hij ons ruimte geeften vrijheid om leven,dat Hij de weg geworden isvan alle leven ten einde toe.<br />[rechtstaan]<br />
 33. 33. Pr. Zoals op die avond voor zijn lijden en dood…Heer, onze God,zo gedenken wij Hem,die weet wat lijden isen die de dood heeft gezien.<br />
 34. 34. Al. Maar daarom ook heb Jij Hem opgewekten Hem een naam gegeven,hoog boven alle namen uit.Jouw zoon is Hij, en tot Hij komen zalverkondigen wij Hemdoor deze beker en dit levend brood. <br />
 35. 35. Pr. Wij bidden Jou:zend ons Jouw Geest,Jouw pleitbezorger die alles duidelijk maakt,die over deze aarde gaaten ons tot één volk maaktdat recht doet en gerechtigheid.<br />
 36. 36. Al. Breek het geweld in ons, en breng ons thuis.Geef ons toch handen, God,die woningen bouwen van vredeen brood voor oud en jong,uit kracht van Hem, Jouw zoon en onze broeder,hier in ons midden. <br />
 37. 37. Pr. Dan zal Jouw naam geheiligd zijn,Jouw koninkrijk op aarde.<br />
 38. 38. Al. door Hem en met Hem en in Hem,in de gemeenschap van de Geest,tot in eeuwigheid. Amen.<br />
 39. 39.
 40. 40. (Peter Biesbrouck)<br />
 41. 41.
 42. 42. Dona la paceSignore, a chiconfida in te,Dona, dona la paceSignore, dona la paceGeef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.<br />(Taizé)<br />
 43. 43.
 44. 44. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden<br />ook al zijn pijn er verdriet<br />door geen mens te vermijden.<br />Wees niet bevreesd,<br />ga en vertrouw op de Geest<br />die je van angst zal bevrijden.<br />247<br />
 45. 45. Ga dan op weg<br />en ontmoet op je reis medemensen,<br />geef aan eenieder<br />al wat jij jezelf toe zou wensen.<br />Dan, onder 't gaan<br />zul je de ander zien staan<br />en overschrijd je je grenzen.<br />247<br />
 46. 46. Ga dan op weg<br />en schud af al je twijfels en zorgen,<br />ga en ontdek<br />wat vandaag nog voor jou is verborgen.<br />Houd op het licht<br />altijd je ogen gericht<br />dat zal je kracht zijn voor morgen.<br />247<br />(mel: “Dit is de dag)<br />

×