Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zijn er niet tien gereinigd? (28ste zondag door het jaar C)

513 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 28ste zondag door het jaar C op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zijn er niet tien gereinigd? (28ste zondag door het jaar C)

 1. 1. Dag van staken om te waken bij het leven. Dag van godsvrucht tegen winzucht, dag van inkeer en van omkeer, van herleven, dag als deze, zevende, van God gegeven.
 2. 2. Dag van gratie, rekreatie, één op zeven. Dag van godstrouw tegen roofbouw, dag van inzicht en van uitzicht, van herleven. Dag als deze, zevende, van God gegeven.
 3. 3. Dag van leren nieuw beheren alle leven. Dag van godsspraak tegen afbraak, dag van heelheid en van eenheid, van herleven. Dag als deze, zevende, van God gegeven(jan van opbergen / jan willem vande velde)
 4. 4. Jouw hand helpt mij op te staan Jouw voet helpt mij verder gaan En in Jou klopt het hart van mijn bestaan
 5. 5. Aanbidt en dankt de Vader
 6. 6. Aanbidt en dankt de Vader
 7. 7. Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam, en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest. (StrouxW./’16deeeuw)
 8. 8. Je lichaam werd een loden last, getekend was je leven. Zo - mensonterend aangetast - werd jij van huis verdreven. Onrein verklaard en dus gedoemd te leven als een dode werd jij alleen als plaag genoemd en naamloos uitgestoten.
 9. 9. Tot Jezus riep je: raak mij aan, jij kunt mijn leven helen, wees onderhuids met mij begaan, wil in mijn lijden treden. De mensenzoon trad op je toe om even aan te raken je diepste pijn en God weet hoe hij onrein rein kon maken.
 10. 10. Hij - zo verstrikt in ons bestaan - doorvoelde angst en lijden. Nog raakt de Eeuwige ons aan om zo ons te bevrijden. (van Loenen René / ‘vervul dit huis’ J.W. vande Velde)
 11. 11. Pr. Ik geloof in God, mijn ongeziene Vader, mijn ongekende Moeder.
 12. 12. Al. Voor alle mensen heeft Hij deze wereld geschapen. Daarom neem ik geen genoegen met verdeling van mensen in rijken en armen, in machthebbers en verdrukten.
 13. 13. Pr. Ik geloof in God, die niemand toestaat zijn kinderen te behandelen als knechten.
 14. 14. Ik geloof in Jezus Messias. Alle mensen zijn Zijn broers en zusters. Daarom neem ik geen genoegen met de verdeling van mensen in eersterangs en tweederangs burgers. Zijn dood heeft alle mensen dezelfde vrijheid gebracht. Zijn opdracht is: je vrijheid met anderen te delen.
 15. 15. Pr. Ik geloof in Jezus Messias, die ons is voorgegaan in het bevrijden van elkaar en zo te bouwen aan Gods komend rijk.
 16. 16. Al. Ik geloof in de heilige Geest. Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie. Daarom leg, ik mij niet neer bij wat in kerk en maatschappij ‘bestaande orde‘ heet.
 17. 17. Pr. Jezus’ Geest brengt vijanden ertoe elkaar te vergeven en vrede te sluiten. Zij geeft ons oog voor alwie zwak, verstoten en gebroken zijn.
 18. 18. Al. Ik geloof in de Heilige Geest die ons bijeen waait tot mensen voor mensen, tot op vandaag.
 19. 19. In the Lord I’ll be ever thankful, in the Lord, I will rejoice! Look to Him, do not be afraid in Him rejoicing: the Lord is near
 20. 20. Maaltijd van vreugde, licht overgoten. Stralend staat alles voor ons klaar, zegenend groeten wij elkaar, cirkel van mensen, tafelgenoten.
 21. 21. Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 22. 22. Maaltijd van delen, laten we geven, aandacht en warmte aan elkaar, tijd en geduld, een stil gebaar, woorden waarmee je voort kunt in 't leven. (Koijek-de Bruijne Marijke / Silcocks Eileen)
 23. 23. (Pr.) Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te geven, voor hen die hun huis gastvrij openstellen. Rond de tafel
 24. 24. (Al.) Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 25. 25. (Pr.) Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 26. 26. (Al.) Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening, die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
 27. 27. (Pr.) Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar Jou.
 28. 28. (Al.) Ons zoeken naar Jou maakt ons tot mensen onderweg. Mensen die worden toegesproken door Jezus, Jouw zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. [rechtstaan]
 29. 29. Pr. Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken: … En als wij straks eten van dit brood en drinken van deze beker, tonen wij, hoe ook wij voortaan willen leven: Hem achterna
 30. 30. (Al.) Wij bidden Jou, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, wegen van onderlinge vrede en gerechtigheid; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.
 31. 31. (Pr.) Dat wij mensen zijn die het vuur van Jouw goedheid brandend houden, en Jouw licht laten stralen ook in de donkere momenten van ons leven.
 32. 32. (Al.) En dat wij zo elkaar durven zegenen, op moeilijke en mooie momenten. Dat wij durven knielen, om het stof van elkaars voeten te wassen, als broers en zussen van elkaar, als kinderen van één en dezelfde vader…
 33. 33. (PeterBiesbrouck)
 34. 34. (Joods)
 35. 35. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, heeft Hij het licht aangeheven.
 36. 36. Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, en zo voortaan eren Gods heilige Naam en Hem in waarheid aanbidden. (Oosterhuis / Stralsünd)

×