Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wie van jullie die een toren wil bouwen (23ste zondag door het jaar C)

716 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 23ste zondag door het jaar C
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wie van jullie die een toren wil bouwen (23ste zondag door het jaar C)

 1. 1. Dit huis waar op de eerste dag de week met Jou beginnen mag, waar woord en brood weer binnen treedt, wij komen hier in lief en leed.
 2. 2. Met hoop en met herinnering wordt hier in deze vriendenkring geloof gewekt, geloof gevoed – en liefde die ons leven doet. (MichelvanderPlas/‘Dewinterosvergangen’)
 3. 3. Op hoop van zegen bidden wij dat Jezus in ons midden zij, zijn woord weer onze zielen raakt zijn Geest ontvlamt, in ons ontwaakt. (HoekstraHan/PeterBiesbrouck)
 4. 4. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 5. 5. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis/ 16° eeuw)
 6. 6. Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.
 7. 7. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
 8. 8. Hier delen wij het levenswoord en worden nieuwe mensen: de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. (Jongerius Henk / J.W. Vande Velde)
 9. 9. Pr. Wij geloven in God, die onze Vader is, die de schepper is van elke dag waarin ik mag leven. Geloofsbelevenis
 10. 10. Al. Hij houdt Zijn hand boven ons hoofd en laat ons nooit in de steek. Hij roept ons, om ons eigen levensritme te ontdekken, om boven onszelf uit te stijgen als mensen naar Zijn beeld.
 11. 11. Pr. Wij geloven in Jezus van Nazareth die zo helemaal anders was dan de mensen van zijn tijd.
 12. 12. Al. Zijn hart klopte voor elke mens die Hem nodig had. Maar haat, jaloersheid en onverdraagzaamheid brachten Hem om het leven. We geloven dat Hij verrezen is, dat Hij nog steeds verder leeft, en dat Zijn vuur niet te doven is.
 13. 13. Pr. Wij geloven dat Jezus’ Geest als een aanstekelijk ritme is blijven nazinderen.
 14. 14. Al. Tot op vandaag klinkt die Geest als een bezielende kracht en inspiratie, als een melodie om met vreugde op te dansen. Op dat ritme mogen wij onze eigen levensmelodie schrijven, en zo worden wij ‘beeld van God’.
 15. 15. Pr. Wij geloven dat we Gods weg samen kunnen gaan,
 16. 16. Al. hier in deze geloofsgemeenschap, week na week, verbonden met alle christenen over heel de wereld die Gods droom willen waarmaken vandaag, morgen, elke dag weer.
 17. 17. . (MichelvanderPlas/‘Dewinterosvergangen’)
 18. 18. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht gaf mij een levend hart en nieuwe ogen, zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. (MichelvanderPlas/‘Dewinterosvergangen’)
 19. 19. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. (MichelvanderPlas/‘Dewinterosvergangen’)
 20. 20. (Koijek-de Bruijne Marijke / Silcocks Eilee)
 21. 21. Pr. Met hart en ziel danken wij Jou, God, die door Jouw Geest onze geest voortdurend vernieuwt opdat wij de wereld mensvriendelijker zouden maken. Rond de tafel
 22. 22. Al. Jouw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus om Hem niet dood te zwijgen, om zijn woorden en daden tot leven te brengen in ons eigen leven Zo worden wij kleine heiligen en blijft Jezus de hoop van deze wereld.
 23. 23. Pr. Daarom loven en danken wij Jou samen met alle heiligen, en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan met de woorden die Jouw Geest ons heeft ingegeven:
 24. 24. (Taizé)
 25. 25. Pr. Wij willen nooit vergeten, barmhartige Vader, dat Jezus Jouw grote voorbeeld is, dat Hij terecht: God-met-ons genoemd werd.
 26. 26. Al. Wij willen nooit vergeten dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen, dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend, dat Hij ontgoocheling en succes heeft kunnen meemaken: dat Hij ons dagelijks brood gegeten heeft.
 27. 27. Pr. Wij willen nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is - mens onder de mensen - die meer dan wie ook geloofd heeft in de mens, meer heeft gehoopt en bemind dan wij ooit kunnen.
 28. 28. Al. Wij willen nooit vergeten dat ons geloof, dwars door alle leed, dat onze hoop over de dood heen, dat onze liefde tegen alle machten in, ons doen gelijken op Hem die Gods gelijke genoemd mocht worden.
 29. 29. Pr. Wij willen nooit vergeten dat ook Hij weerloos heeft moeten buigen voor het geweld en de macht..
 30. 30. Al. Wij willen nooit vergeten dat de machtigen Hem geslagen hebben tot de dood toe - omdat Hij leerde dat Jij zijn liefdevolle vader bent, dat wij gered worden door ons geloof in Jou, dat Jouw liefde geen grenzen kent en dat vooral de armen en de kleinen door die boodschap gered kunnen worden. [RECHTSTAAN]
 31. 31. Pr. Laten wij nooit vergeten dat Hij op de vooravond van dat lijden en die dood … Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.
 32. 32. Al. Wij zijn hier bijeen in zijn naam, omdat wij mensen willen worden zoals Hij, mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op Jou, die hopen dat Jij Jouw belofte van een gelukkig leven zonder einde, waar zult maken aan ieder van ons.
 33. 33. Pr. En we buigen vandaag ons hoofd voor zoveel mensen die ons op die weg zijn voorgegaan. We noemen ze ‘heiligen’ omwille van hun onbaatzuchtige daden. Hun voorbeeld spoort ons aan om ook Jouw weg te volgen.
 34. 34. Al. Zo willen wij Jouw brood breken en wij zullen het eten, om de herinnering aan Jezus en zovele grote en kleine heiligen levend te houden
 35. 35. Pr. en om niet te vergeten dat Hij de armen, de treurenden, de zachtmoedigen, de hongerigen, de barmhartigen, de zuiveren, de vredelievenden, de vervolgden en al wie hulp nodig heeft, gelukkig heeft genoemd.
 36. 36. Al. In die Geest willen wij vanaf vandaag verder leven, met oog voor wie schijnbaar niet meetelt in deze wereld: Jouw allerliefste mensen. Zo worden wij echt broers en zussen van elkaar en kunnen we oprecht bidden: Onze Vader.
 37. 37. (vanderVeldenMar/Joods-poolsemelodie)

×