Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drieëenheidszondag 2012 (B)

1,118 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de drievuldigheidszondag (B)
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drieëenheidszondag 2012 (B)

 1. 1. DRIE eenHEID
 2. 2. ♫ dames & heren ♫Wie is die God die eeuwig leeft en al wat is geschapen heeft, die oerbegin en einde is de zin van de geschiedenis?
 3. 3. ♫ dames ♫ De Vader die de wereld schiep, de stem die ons tot leven riep: dat is mijn God, ik roep Hem aanen zeg Hem dank voor mijn bestaan.
 4. 4. ♫ heren ♫ Wie is dat ene mensenkind dat anderen zozeer bemintdat Hij zich aan een kruis liet slaan,ons nog doet vragen naar zijn naam?
 5. 5. ♫ dames ♫ De Zoon die ons geboren is, het licht in onze duisternis,voor kleine mensen, diep in nood,een hoopvol woord tot in de dood.
 6. 6. ♫ heren ♫ Wie zingt in ons dat ene Lied: het leven doet de dood teniet?Verlangen dat maar niet verslijt,een ademtocht van eeuwigheid?
 7. 7. ♫ dames & heren ♫De Geest die ons de ruimte geeft,de levenskracht die ons beweegt, de liefde krijgt de overhand en aarde wordt tot vruchtbaar land. (Jongerius Henk / Peter Biesbrouck)
 8. 8. zondag van de drie-eenheid
 9. 9.  Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons. Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons. (Taizé)
 10. 10. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: Eer aan God de Vader. Gloria! Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria!Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 11. 11. zondag van de drie-eenheid
 12. 12. Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg.
 13. 13. Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan.
 14. 14. (Jongerius Henk / uit het “Gesangbuch” van David Gregor Corner (1585-1648), 1631Als gij naar mijn woorden luistertbrengt de dood niet langer vrees,wordt gij tot Gods zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest.
 15. 15. zondag van de drie-eenheid
 16. 16. GeloofsbelevenisPr. Drie-Ene God, Vader noemen wij Jou, Oorsprong van al wat leeft. Hemel en aarde komen uit Jouw hand.Al. Jouw grootheid ervaren wij in heel de schepping. Wees ons mensen genadig nabij: vergezel ons op onze weg zoals Je eertijds meetrok met Jouw volk Israël, om het thuis te brengen in het land van belofte.
 17. 17. Pr. Drie-Ene God, Zoon en broeder noemen wij Jou.Al. Als mens van vlees en bloed bent Je naar ons toegekomen, Jezus van Nazareth. Op de weg die naar de Vader leidt, bent Jij onze gids en leidsman. In Jouw voetspoor mogen wij gaan. Wees ons nabij: laat ons zien hoe wij -mensen- kunnen leven met en voor elkaar, zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.
 18. 18. Pr. Drie-Ene God, Heilige Geest - levensadem noemen wij Jou, de kracht van ons bestaan.Al. Jij doordringt alles wat leeft met warmte en licht. Wees ons nabij zodat wij durven leven in een vreugdevolle en vredevolle gemeenschap met elkaar. Drie-Ene God, wij danken Jou dat Je er bent voor en met ons, vandaag en alle dagen.
 19. 19. zondag van de drie-eenheid
 20. 20. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
 21. 21. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en gelukzich weg heeft willen schenken.
 22. 22. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:de aarde wordt een vredeshuis, (Jongerius Henk / van de Velde Jan-Willem) vervuld van oude wensen.
 23. 23. zondag van de drie-eenheid
 24. 24. Pr. Vader, Zoon en Geest, Rond de Tafel wij danken Jou wij dat Jij God van mensen wilt zijn, en ons in Jouw liefde tot leven hebt geroepen.Al. Wij danken Jou dat het geluk van alle mensenkinderen Je blijvend ter harte gaat. Ooit heb Je Jouw volk bevrijd uit de slavernij, en het door de onmetelijke woestijn geleid naar het land van belofte. Tot op vandaag blijf Je ons roepen tot daden van bevrijding die leiden tot een rechtvaardige vrede.
 25. 25. Pr. In Jezus Christus heb Jij Je als nooit tevoren met mensen verbondenAl. in dienende liefde en trouw ten einde toe heeft Hij zich gegeven om met ons een nieuw begin van leven te maken. Tot op vandaag blijft Hij ons nabij, en wil Hij ons bezielen en leiden door de heilige Geest op onze tocht doorheen de tijd.
 26. 26. Pr. Vader, Je nodigt ons steeds weer uit om deze wereld om te bouwen tot een stad van vrede, waar alle mensen broers en zussen zullen zijn, thuis bij de Vader, de Zoon en de Geest.Al. daarom danken wij Jou om Jezus Christus. want toen Hij de dood was ingegaan, hebben zijn leerlingen erkend dat Zijn Geest blijft leven: overal waar liefde woont, overal waar mensen elkaar vergeving schenken en voor elkaar de toekomst openen. Zij hebben erkend dat Jezus met hen meeging, als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
 27. 27. Pr. Zij hebben Hem erkend bij het breken van het brood, toen zij samen maaltijd hielden om Jezus liefde onder elkaar levend te houden. Kom dan ook nu met uw Geestkracht over ons samenzijn en heilig dit brood en deze beker wijn: dat ze - naar Jezus woord - worden tot zijn Lichaam en Bloed. RECHTSTAAN
 28. 28. Pr. Want toen Hij die laatste avond … … Goede Vader, wek nu de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, doe in ons het vuur oplaaien van uw Pinkstergeest.Al. Maak ons, verbonden met alle christenen, tot het Lichaam van Christus in deze wereld, onder leiding van gewijden en alle andere herders die Jij geroepen hebt om Jouw gemeenschappen voor te gaan in geloof.
 29. 29. Pr. Omarm in Jouw liefde alle mensen die ons lief zijn, maar ook de velen die er alleen voorstaan in het leven, en allen die lijden door ziekte, zware tegenslagen of geweld.Al. Verzamel ons eens allemaal voor het feestmaal van de Liefde in Jouw rijk, met Maria, de moeder van Jezus, alle leerlingen en voorvechters van ons geloof, en met allen die ons al naar Jou zijn voorgegaan. Dan zullen wij voluit leven in Jouw liefde en vreugde met Jezus, de Verrezene, onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem ...
 30. 30. (Taizé)
 31. 31. zondag van de drie-eenheid
 32. 32. kindernevendienst
 33. 33. Wij gaan weer verder, vol van hoop op ongebaande wegen met onze droom op hinderloop de meeste feiten tegen. De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen,een stem die klinkt door alles heen een God niet weg te prijzen.
 34. 34. Zijn woord houdt aan in ons gemis dat alles kan verkeren, dat vrede hier bestaanbaar is en onrecht om te keren Hij doet ons kiezen voor de mens bedreigd, verarmd, vergeten.Hij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten.
 35. 35. S j a l o o m , g e l u k o p d e z e r e i s . H e t d u u r t m i s s c h i e n n o g e e u w e nm a a r t w i j f e l n i e t m e e r a a n d e w i j s : h e t l a m h u i s t b i j d e l e e u w e n ! (van Opbergen Jan / van de Velde Jan-Willem)
 36. 36. Vakantieviering op.zondag.24.juni

×