Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zoek op alle kruispunten! (28ste zondag A)

443 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens 28ste zondag door het jaar (A) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zoek op alle kruispunten! (28ste zondag A)

 1. 1. SAMEN: Er was eens een koning, die gaf een heel groot feest; zijn vrienden zouden komen, maar niemand is geweest,DAMES zij lieten allen weten: hoe zeer het ons ook spijt, om nu te komen eten hebben wij echt geen tijd.
 2. 2. SAMEN: De koning zond zijn boden toen weer uit het paleis: De rijken die ik noodde, stellen op t feest geen prijs,HEREN: ga daarom naar de wegen, haal blinden van de straat en stakkers uit de stegen, nog is het niet te laat.
 3. 3. SAMEN: geef hun de ereplaatsen, nu gaan de armen voor, de eersten worden laatsten, maar t feest, het feest gaat door! (Lam Hanna / ‘roept God een men
 4. 4. (Taizé
 5. 5. (Wyllin Jos
 6. 6. Het feest dat God wil maken van mensen met elkaar, dat zij de hebzucht staken,wie maakt dat met Hem waar? Er zijn er veel die zeggen: ‘Ik zou wel willen maar… ik moet nog overleggen. Het geld blijft hun bezwaar.
 7. 7. Er zijn er ook die denken: dat feest komt later wel.Ze zingen van de hemel en blijven in de hel.Dan zijn er nog die menen:dat feest het komt er nooit,wij kunnen lachen, wenen, maar blijven onvoltooid.
 8. 8. Wie rekent op diegenen die leven overal als weggegooide stenen, dat God hen vinden zal?Toch kunnen we het maken,het bruiloftsmaal staat klaar:God zelf doet ons ontwaken als mensen voor elkaar. (van Opbergen Jan / ‘’Gij zijt in glans
 9. 9. Geloofsbelevenis p. Ik geloof in God,die er voor ons wil zijn, die naar ons luistert, die ons nabij wil zijn.
 10. 10. a. Ik geloof in Jezus, die mens is geworden,die oog had voor kwetsbare mensen, die niemand in de kou liet staan.
 11. 11. p. Ik geloof in de Geestdie ons bezielt om Jezus na te volgen.
 12. 12. a.Ik geloof ook in de mensen om mij heen, dat zij zoeken naar geluk, en dat zij door God bemind worden.
 13. 13. p. Ik geloof ook in mijn eigen leven,en dat God mij bemoedigt en beschermt.
 14. 14. a.Ik geloof dat God ons allen een leven heeft gegeven,dat sterker is dan de dood. Amen.
 15. 15. (Taizé
 16. 16. (Jongerius Henk/ J.W. vande Velde)
 17. 17. Rond de tafelPr. God van alle mensen, dit is het uur waarop wij samenkomen om Jouw grote daden te gedenken, om te vieren – in Jezus’ naam – wat Jij, God, voor mensen betekent.
 18. 18. Al. In Jezus van Nazareth ben Jij één van de onzen geworden. Hij gunde elke mens een waardig bestaan, deed verschrompelde mensen opstaan, bracht ze vanuit de hoek naar het midden en riep ze op om opnieuw de waardige plaats in te nemen die zij verdienen.
 19. 19. Pr. Barmhartige Vader, wij danken Jou voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.
 20. 20. Al. Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven, overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.
 21. 21. Pr. Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
 22. 22. Al. Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus liefde onder elkaar levend te houden. [rechtstaan]
 23. 23. Pr. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd…. … Trouw aan Jezus woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken Jou voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze.
 24. 24. Al. Gedenk in Jouw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.
 25. 25. Pr. Laat Jouw Geest rusten op deze gaven. Dat deze tekenen van brood en wijn ons mogen spreken van Jezus dood die tot leven wekt, dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus naam.
 26. 26. Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
 27. 27. (Peter Biesbrouck)
 28. 28. Geef ons Uw vrede,geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 29. 29. (Steehouder Michaël / Bielen Jos)

×