Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De schat in de akker (17de zondag door het jaar A)

476 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens op de zeventiende zondag door het jaar (A): de schat in de akker (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

De schat in de akker (17de zondag door het jaar A)

 1. 1. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
 2. 2. Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.
 3. 3. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
 4. 4. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen: de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. (JongeriusHenk/vandeVeldeJan-Willem)
 5. 5. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons. (Taizé)
 6. 6. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José
 7. 7. (vanOpbergenJan/‘Liedaanhetlicht’Oomen)
 8. 8. [Voorganger] Ik geloof dat God de mens geschapen heeft als een zoeker naar vriendschap en liefde, naar vrede en waarheid, naar een nieuwe aarde.
 9. 9. [Allen] Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, ons op deze weg is voorgegaan, doorheen lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven.
 10. 10. [Vg] Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft en ons uitnodigt mee te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen: Gods rijk op aarde.
 11. 11. [Al] Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap, op weg zijn naar geluk en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt om te kunnen standhouden in goede en kwade dagen van het leven.
 12. 12. [Vg] Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen en ons leven zal voltooien. [Al] Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan van wat uit liefde geboren is. Amen
 13. 13. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 14. 14. Breng ons daar waar mensen leven, Wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, In Uw Geest zijn wij gedoopt. Laat uw Naam ons leven worden Rode draad in ons bestaan, Ankervast vandaag en morgen, Kracht en moed om door te gaan. Breng ons daar waar mensen wonen Geef hen bij elkaar een thuis, Waar ze liefde mogen tonen, Samen delen last en kruis. Breng ons waar de mens vergeten, Uitgesloten, zonder recht, Waar zijn kreet niet wordt geweten, Vrede niet wordt aangezegd. Breng ons daar waar in de stilte, Brood gebroken wordt,gedeeld, Waar uw Geest doorheen de kilte, Breekt en zalft en harten heelt
 15. 15. (DesoeteCarlos/Gotha,1715)
 16. 16. [Voorganger] Wees aanwezig in ons midden, God, en vervul ons hart met Jouw Geest. In Jouw naam zijn wij hier samen. Wij noemen Je, tastend en twijfelend: God en Vader, Waakvlam, Roepstem, Grond van Leven. Rond de tafel
 17. 17. [Allen] Niemand heeft Jou ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk hoe Je aanwezig bent daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, waar mensen de handen in elkaar slaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot Jouw wereld.
 18. 18. [Vg] Wij zien Jou aan het werk in de ontluikende liefde tussen mensen, aanstekelijk in de groeiende solidariteit en in blijvende verbondenheid tussen mensen, aanstekelijk in de kleine en de grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
 19. 19. [Al] Wij zien Jou aan het werk in Jezus, Je Zoon: de woorden die Hij sprak, waren Jouw woorden, en worden nu ook de onze. Zijn keuze voor de kleine mensen was Jouw keuze, en wordt nu ook de onze.
 20. 20. [Vg] In Hem hebt Jij Jouw lot aan ons verbonden, Jouw droom in ons gelegd: dat lammen niet lam blijven en doven niet doof. Dat er voor elke mens leven mogelijk is, leven in overvloed. Hem willen wij hier bij name noemen als inspiratie, wegwijzer voor ons leven, als oproep om te blijven doen wat Hij heeft gedaan.
 21. 21. [Al] Zo willen wij temidden van de ontmoediging de fantasie bewaren en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst die Jij ons in handen gegeven hebt. Dat onze hand niet slaat, dat onze mond niet verraadt, dat wij geen mens verloochenen.
 22. 22. [Vg] Daarom bidden wij Jou: beziel ons met zijn Geest en met geen andere. Dat wij vanuit zijn inspiratie weten wat recht en wat slecht is.
 23. 23. [Al] Beziel ons met Jouw Geest en met geen andere. Dat wij elkaar bewaren, verdragen en voortstuwen in de richting van menswaardigheid. Dat wij niet wijken voor macht of eigenbaat. Dat wij waakzaam zijn om de tekenen van hoop te zien. Dat wij zelf zo’n teken mogen worden.
 24. 24. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede, aan wie op U vertrouwt. Geef ons. Geef ons Uw vrede, geef vrede. Geef ons Uw vrede

×