Klokken: vijfde Vastenzondag (B 2009)

1,148 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 4de vastenzondag (B 2009) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html
Hierin werkten we rond het thema van de klokken: beeld van de profeten, van de sterke figuren in onze wereld die als klokken klinken.

Published in: Spiritual, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klokken: vijfde Vastenzondag (B 2009)

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3. Door Jou in deze kring geroepen,door warme dromen diep geraakt,om klank te zijn in deze wereld,Jouw woord dat naar de liefde smaakt.Jouw visioen van recht en vrede,als brandend vuur in de woestijn,dat galmt en ons nooit doet vergetendat ieder mens Jouw beeld kan zijn.<br />
 4. 4. In deze kring, rond deze tafel,klinken weer flarden van Jouw Woord,opdat we niet meer zouden slapen,niet door de dood worden bekoord.Want na zes dagen overlevendoor arbeid, werken voor het geld,is er Jouw dag, is er nog ‘ zeven ’en aandacht voor wat eig’nlijk telt.<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. Al. Vader in de hemel,zoals de klokkenluider en de klokken samen in beweging komen,zo willen wij ook klinken en in beweging komenals Jij ons roept en zendt in deze wereld.Wij bidden Jou opdat Je ons nooit zou loslaten,opdat Jij de klokkenluider in ons leven zou blijvenzodat we vrucht kunnen dragen voor de mensen met wie we dagelijks samenleven,en leven geven aan allen met wie we Jouw schepping delen.Vandaag en alle dagen van ons leven.<br />
 12. 12.
 13. 13. Gelukkig wie niet ziet en toch gelooft,die hoopt op leven uit de dood geboren,-hij die het houdt bij wat er is beloofd:&apos;uit stervend graan ontkiemt het nieuwe koren&apos;de minste mens, gemarteld, leeggeroofd,hij zal, bij God, nog ooit van zich doen horen!<br />148<br />
 14. 14.
 15. 15. Pr. Ik geloof in een God die zorg draagt voor mensen,<br />Al. die mensen in beweging brengt,die klinkt en galmt door alles heen,die ons ertoe aanspoort iets van ons leven te maken,voor mezelf en voor anderen.<br />
 16. 16. Pr. Ik geloof dat Jezus mensen voorging in geloven. <br />Al. Hij liet mensen opnieuw in zichzelf geloven,en daagde hen uit om hoger te grijpen,om Gods droom waar te makenen Zijn beeld in deze wereld te worden.<br />
 17. 17. Pr. Ik geloof in de Geest, de levensadem die ons bezielt, <br />Al. die ons open doet staan voor wat belangrijk is.<br />
 18. 18. Pr. Ik geloof in de mens en in zijn toekomst,<br />Al. in de kracht van onze geloofsgemeenschap,in de zorgzame liefde van mensen voor elkaar.Ik geloof in God als de dragende grond van mijn bestaan.<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. Pr. Met hart en ziel danken wij Jou, God,die door Jouw Geest onze geest voortdurend vernieuwtopdat wij de wereld mensvriendelijker zouden maken.<br />Al. Jouw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezusen Hem te belijden voor alle mensen als de Heer,als de hoop van de wereld.<br />
 25. 25. Pr. Wij zeggen Jou dank om Jezus, Je Zoon. In Hem ben Je ons het meest nabij gekomen. Hij was Jouw beeld, meer dan wie ook.Want Hij was de mensen nabij in alles wat het leven mee-brengt, verbonden met hun vreugde en hun pijn.<br />Al. Hij kende hun honger, hun dorst.Hij leed mee met de pijn van medemensen.Hij was begaan met de onmachten verlatenheid van velen.<br />
 26. 26. Pr. Hij was de verdediger van hen die stemloos en machteloos waren overgeleverd aan de zelfzucht van de machtigen.<br />Al. Hij was de kleinste tussen de mensen, de dienaar van allen.Maar Hij was groot in Jouw ogenomdat Hij de weg leerde gaan van het stervende graan.<br />[rechtstaan]<br />
 27. 27. Pr. God, leer ons in deze vastentijd de weg te gaan van Jezus,de weg van de graankorrel die bereid is om te sterven,zodat nieuw leven mogelijk wordt voor velen.<br />Al. Geef ons zijn Geest, die niet vasthield aan eigenbelang en aanzien,zijn Geest, die diepe menselijke verbondenheid belangrijker achtte dan materiële welvaart.Zijn Geest, die bekommerd wasde wil te volbrengen van zijn Vader.<br />
 28. 28. Pr. Dat deze Geest ons klaar maakt voor de weg die Jij ons wijst:<br />Al. de weg van genade en barmhartigheid,van vrede en gerechtigheid op aarde, in Jezus, Jouw Zoon.<br />
 29. 29. 286<br />
 30. 30.
 31. 31. Wonen overal nergens thuis,aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.Vallende sterren, de schim van de maan,mensen die opstaan en leven gaan,mensen veel geluk.<br />106<br />
 32. 32. Wonen overal even thuishandel en wandel en huis na huisloven en bieden op waarheid en waanwagen en winnen en verder gaanmensen veel geluk.<br />106<br />
 33. 33. Wonen overal bijna thuisaarde mijn hemel mijn vadershuisstijgende sterren de lach van de maanmensen die dromend een stem verstaanmensen veel geluk.<br />106<br />

×