Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga elementong nakakaimpluwensya sa pakikinig

17,342 views

Published on

Mga Elementong nakakaimpluwensya sa pakikinig

Published in: Education
  • Be the first to comment

Mga elementong nakakaimpluwensya sa pakikinig

  1. 1. Ang mga tagapakinig ay mauuri sa kanilang gulang, sa pinag-aralan, sa hanapbuhay at sa kalagayang sosyal. Bukod sa mga ito, ang oras, lugar at tsanel ay may epekto rin sa pakikinig
  2. 2. Ayon sa anyo, tatlo ang uri ng balangkas.

×