Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

nnmmrk.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Belge (2).docx
Belge (2).docx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Advertisement

nnmmrk.pptx

 1. 1. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Fakültə:TİF Kafedra:İnformasiya texnologiyaları və sistemləri İxtisas:İqtisadiyyat Qrup:772a3 Fənn:İKT SƏRBƏST İŞ Müəllim: Solmaz Kəlbiyeva Tələbə: Oruclu Elmar
 2. 2. PLAN 3.1. Python ilə proqramlaşdırma. Sadə proqramın hazırlanması 3.2. Müasir informasiya proseslərinin həyata keçirilməsində iqtisadi proseslərin ayrılmaz tərkib hissəsi olan yeni informasiya və internet texnologiyaları üzrə müasir biliklər. 3.3. Şəbəkələr. İnformasiya mühafizəsi
 3. 3. Python —masaüstü kompüterlər üçün nəzərdə tutulan bütün əməliyyat sistemlərində işləyən proqramlaşdırma dilidir. Python proqramlaşdırma dili 20 ildən artıqdır ki, yaradılıb və hələ də daim təkmilləşdirilir. Python dilinin yaradılması ideyası 1980-cı illərdə yaranıb və 1989- cu ilin dekabr ayında Hollandiya (Niderland) riyaziyyat və informatika mərkəzinin işçisi Qvido van Rossum (Guido van Rossum) tərəfindən yaradılmağa başlanıb
 4. 4. Python ən çox harada istifadə olunur? •Hacking Network Sistemləri •Elm və texnologiya sənayesi •Beynəlxalq alanda •Hərbi müdafiə •Unitar hesablamalar •Game Development •System Administratorluğu
 5. 5. Bu gün dünyada Python dili gündən günə populyarlaşır və inkişaf edir. Hazırda pulsuz yayılan Python dili nəinki peşəkar proqramçılar tərəfindən istifadə olunur, eləcə də həvəskarlar, məktəblilər də bu dilin imkanlarından geniş surətdə faydalanırlar. Orta məktəblərdə bu dilin tədrisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu dilin sintaksisi o qədər sadədir ki, onu çox rahat şəkildə öyrənmək və tətbiq etmək olur.
 6. 6. Python istifadə edən bəzi tanınmış şirkətlər: •Dijango •Zope •YouTube •BitTorrent •NASA •CERN •Google
 7. 7. MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI • İstifadəçilərin idarə edilməsi; • İnkişafın idarə edilməsi; • Operativ idarəetmə; • Keyfiyyətin idarə edilməsi; • Maliyyənin idarə edilməsi; • Təhlükəsizliyin idarə edilməsi. Hal-hazırda təsərrüfat qərarlarının hazırlanması və qəbulunda informasiya sistemləri daim istifadə olunur. Bunlardan: ümumi təyinatlı Reuters, Bloomberg sistemlərini, axtarış təyinatlı Yahoo!, Alta Vista, Google, Pambler və Яndex sistemlərini misal göstərmək olar.
 8. 8. Bütün elektron hesablama şəbəkələri miqyaslarına görə üç növə bölünürlər: Lokal hesablama şəbəkəsi– LAN(Local Area Network) aralarına coğrafi məsafəsi az olan kompüterlər arasında yaradıla bilir. Bu şəbəkə növü adətən hər hansı bina daxilində və ya bir neçə bina arasında qurulur. Belə ki, kompüterlər arasında məsafə 10-15 km-dən çox olmamalıdır. Regional hesablama şəbəkəsi– bu şəbəkə aralarındakı məsafə 10-100 km olan kompüterlər arasında qurula bilir. Bunlara rayon və şəhər şəbəkələrini aid etmək olar. Qlobal hesablama şəbəkəsi-WAN(Wide Area Network) geniş coğrafi əraziləri əhatə edən, özündə çoxlu sayda lokal şəbəkələri və telekomunikasiya qurğularını birləşdirən şəbəkə növüdür. Daha çox tanınmışlarına Internet, Fido, Sprint, Relcom göstərmək Kompüter şəbəkələri
 9. 9. Lokal hesablama şəbəkəsi: Bu şəbəkə imkan verir ki, şəbəkəyə qoşulmuş kompüter resurslarından birgə istifadə olunsun. Bu cürə resurslara aiddirprinterlər, plotterlər. disklər, modemlər və digər periferiya qurğuları. Lokal şəbəkənin aşağıdakı üç əsas topologiyası mövcuddur: •Şin topologiyası •Ulduz topologiyası •Halqa
 10. 10. Qlobal kompüter şəbəkəsi maksimum geniç əraziləri əhatə edir və bu ərazilərdə informasiyanın yayılmasını təmin edir. Belə ki, bu şəbəkə növü bütün ölkəni, qitəni və hətta bütün yer kürəsini əhatə edə bilir. Qlobal şəbəkə çoxlu sayda kompüterləri telefon xətti və ya peyk vasitəsi ilə bir-biriylə birləşdirir. Bu şəbəkə növünə qoşulmaq üçün daha sərfəli radio dalğalar vasitəsi ilədir. Çünki naqilli bağlantılar sərfəli deyildir və istifadəçi daim yerini dəyişə
 11. 11. İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə informasiyanın və informasiya mühitinin təsadüfi və ya düşünülmüş təbii və ya süni xarakterə malik təsirlərdən müdafiə vəziyyəti başa düşülür. Belə təsirlər informasiyaya və ya informasiya obyektlərinə, həmçinin informasiya istifadəçisinə və sahibinə yolverilməz ziyanlar vura bilir
 12. 12. İnformasiyanın mühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlərdir. Bu baxımdan dərsliyin mahiyyəti nisbətən cavan, amma dinamik inkişaf edən informasiya texnologiyaları sahələrində istifadə olunan informasiyanın müdafiə olunma modelinin və üsullarının, həmçinin bu məqsədlə istifadə edilən vasitələrinin öyrənilməsi və tədqiq edilməsidir. İndiki zamanda informasiyanın təhlükəsizliyi informasiyanın ən çox yayılmış üç əsas xüsusiyyətinə əsaslanır: konfidensiallıq, tamlıq və əlçatanlıq.
 13. 13. İnformasiyanın konfidensiallığı- həddindən artıq məhdud dairədə olan insanlar ilə tanış olmağın mümkünlüyünü ifadə edir. Bu insanlar informasiya sahibləridirlər. Əgər informasiyanı bu şəxslərdən başqa icazəsi olmayan digər şəxslərdə istifadə edə bilirlərsə, onda informasiyanın konfidensiallığı itmiş olur.
 14. 14. Ədəbiyyat Siyahısı 1)Python proqlamlaşdırma dili A.Qəhramanov , İ.Cəfərova 2)İnformasiyanın mühafizəsi kitabı(mühazirələr) 3)Kompuyter şəbəkələri M. İ. MƏMMƏDOV,M.Ü.ORUCOVA, N.M.BAYRAMOVA 4)Wikipedia

×