Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimatoppmøte i skolen 2011

1,418 views

Published on

Introduksjonspresentasjon for undervisningsopplegget "Klimatoppmøte i skolen" 2011. Resten av opplegget finner du på www.klimamøte.no

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimatoppmøte i skolen 2011

 1. 1. Velkommen til KLIMATOPPMØTE Durban, Sør-Afrika 2011<br />Klarer DEREå løse verdens klimautfordringer?<br />
 2. 2. Verden står overfor historiens kanskje største utfordring:<br />GLOBAL OPPVARMING<br />
 3. 3. Ingen enighet <br />UTSLIPPENE FORTSETTER<br />
 4. 4. Det varmeste året<br />
 5. 5. Durban 2011<br />
 6. 6. nå er det opp til DERE å finne en løsning!<br />
 7. 7. Hvem deltar?<br />Klimatoppmøte i skolen<br />
 8. 8. INDUSTRILAND<br />God økonomi og høy levestandard<br />USA<br />Norge<br />
 9. 9. OVERGANGSLAND<br />Raskt voksende økonomi og økende utslipp<br />Kina<br />Brasil<br />
 10. 10. UTVIKLINGSLAND<br />Fattige land med lave utslipp<br />Maldivene<br />Mosambik<br />
 11. 11. ORGANISASJONER<br />Greenpeace<br />Oljeindustrien<br />
 12. 12. FNs generalsekretær<br />Møteleder<br />UN Photo/Paulo Filgueiras <br />Ban Ki-moon<br />Lærer<br />
 13. 13. Norge<br />USA<br />Kina<br />Maldivene<br />Brasil<br />Mosambik<br />
 14. 14. HVA ER EGENTLIG <br />GLOBAL OPPVARMING?<br />
 15. 15. Drivhuseffekten<br />Klimaklok – Storm Weather Center AS   Miljøverndepartementet <br />
 16. 16. Temperatur og CO2 i atmosfæren<br />Klimaklok – Storm Weather Center AS,   Miljøverndepartementet <br />
 17. 17. Utslippene fortsetter å øke<br />Klimaklok – Storm Weather Center AS,   Miljøverndepartementet <br />
 18. 18. Mennesker bidrar<br />CO2<br />Metan<br />Lystgass<br />Fluorholdige gasser<br />
 19. 19. Hva så om det blir litt varmere? <br />
 20. 20. 2°<br />Yr, Aftenposten<br />
 21. 21. 4°<br />VG, Aftenposten, Dagsavisen<br />
 22. 22. 6°<br />Istockphoto <br />
 23. 23. 2°-målet<br />Overkommelig å tilpasse seg til<br />Maks 450 ppm CO2e<br />25-40% reduksjon innen 2020<br />
 24. 24. Usikkerhet?<br />Usikkerhet om fremtidige klimaendringer<br />FNs klimapanel: <br />Det er meget sannsynlig (mer enn 90 % sikkert) at hoveddelen av oppvarmingen siden 1950 skyldes menneskeskapte drivhusgasser. <br />
 25. 25. CO2-utslipp per land<br />% av verdens CO2-utslipp<br />Kilde: United Nations Millennium Development Goals Indicators 2006<br />
 26. 26. CO2-utslipp per person<br /> Tonn CO2<br />Kilde: United Nations Millennium Development Goals Indicators 2006<br />
 27. 27. CO2-utslipp per person<br /> Tonn CO2<br />Kilde: United Nations Millennium Development Goals Indicators 2006<br />
 28. 28. CO2-utslipp per person<br /> Tonn CO2<br />Kilde: United Nations Millennium Development Goals Indicators 2006<br />
 29. 29. Kyoto-avtalen i 1997<br />184 land har skrevet under<br />Rike land kutter mest; <br />”felles, men differensiert ansvar”<br />
 30. 30. Sitat fra Kyoto<br /> “Maldivene er en av verdens minste stater. Vi har ikke mulighet til å endre verden. Men hva dere gjør eller ikke gjør her vil være avgjørende for skjebnen til mitt folk. Det kan også endre verdens fremtid.”<br />H.E. Maumoon Abdul Gayoom (Maldivene),<br />4. december 1997, Kyoto, Japan (COP 3)<br />
 31. 31.
 32. 32. København 2009<br />Enighet om å jobbe for ny avtale<br />Rik vs fattig<br />
 33. 33. Cancun 2010<br />2°-målet<br />Klimafond<br />Ingen enighet om hvem som kutter hva<br />Foto: UN COP 16<br />
 34. 34. Durban 2011<br /><ul><li>Hvor mye skal kuttes?
 35. 35. Hvem skal kutte hvor mye?
 36. 36. Hvem skal betale?</li></ul>Foto: UN COP 17<br />
 37. 37. Felles, men differensiert ansvar<br />HVEM skal kutte HVOR mye?<br />
 38. 38. Industriland<br />Kostnader<br />Utslippsvaner<br />Industrien flytter<br />
 39. 39. Overgangs- og utviklingsland<br />Hevder industriland har hovedansvaret<br />Har begrensede ressurser<br />
 40. 40. Energiproduksjon<br />25 %<br />
 41. 41. Utslipp fra bruk av energi<br />
 42. 42. Utslippene må ned<br />
 43. 43. Grønn teknologi<br />Fornybar energiproduksjon<br />Energieffektivisering<br />Renseteknologi<br />
 44. 44. Teknologioverføring?<br />
 45. 45. DU kan bidra til utslippskutt<br />
 46. 46. KLIMATOPPMØTE I SKOLEN<br /> Nå er det opp til DERE å finne en løsning på klimaproblemet!<br />
 47. 47. Hva nå?<br />Klimatoppmøtet steg for steg….<br />
 48. 48. Forberedelse<br />Velg navn på delegater<br />Finn ut hva dere mener om hvert spørsmål<br />Lag appell<br />- Sjekk lenker på www.klimamøte.no<br />
 49. 49. Bilaterale forhandlinger<br />Forhandle med en annen part<br />Nordisk partnerklasse?<br />
 50. 50. Forhandlinger<br />4 spørsmål<br />
 51. 51. Stemmegiving<br />Ett land, én stemme<br />Organisasjoner kan ikke stemme<br />
 52. 52. Hva mener DU?<br />
 53. 53. Lykke til!<br />www.klimamøte.no<br />Kilder: FNs klimapanel, Cicero, WWViews. Illustrasjoner: Istockphoto. Flagg og kart: wikimedia commons.<br />

×