Teknologiateollisuuden
tilanne ja näkymät
Marraskuu 2013
Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
ABB, Ensto, Murata Electronics,
Nok...
Teknologiateollisuus – merkittävin
elinkeino Suomessa
• 55 % Suomen koko viennistä.
• 80 % Suomen koko
elinkeinoelämän
t&k...
Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, instrument...
Teknologiateollisuuden tavaravienti
Suomesta alueittain 2012
Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa*

Länsi-Eurooppa
12,0 m...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Mrd. euroa, käyvin hinnoin
M...
Euroopan elpymistä
joudutaan odottamaan
Euromaiden elpyminen on vaisua
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

Viimeisin tieto lokakuu 2013.
Lähde: Ma...
Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

Viimeisin tieto lokakuu...
Tuotanto Suomessa laahaa alamaissa
Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %,
mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun...
Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten
EU-maissa
125

2008=100

120

Puola
115

Viro
110

Belgia
105

Itävalta
10...
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia
Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
%
50
45
40

Aasia...
Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
320
Kiina

300
280

Etelä-Korea

260

Intia

240
Venäjä

220
200

Suomi

180

Brasi...
Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin
Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamis...
Teknologiateollisuuden
tilanne ja näkymät
Suomessa

25.11.2013

15
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden
liikevaihto Suomessa
Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, %

2005 = 100
150

140
Teollisu...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
200

Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, %

2005 = 100

190
Tietotekniikka-a...
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa
Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle
12000
11000
10000
9...
Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni
Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason
24000

Milj. euroa, käyvin...
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä
merkittävästi
200 %

Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomes...
Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa
Prosenttia yrityksistä

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
...
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
5000

Milj. euroa, käyvin hinnoin

4500
4000
3500

Yhteensä

30...
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3...
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin

320
300
280
260
240
220
200
180
160...
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
600

Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä

550
500
450
400

Vientiin...
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Milj. euroa...
Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
...
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja
kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen

Henkilöstöstä...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1998 1999 2000 20...
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen
Henkilöä / vuosi

9000
8000
7000
6000
5000

Toimihenkilöt

4000
...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
3500

Henkilöä / vuosi

3000
2500
2000
15...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
220 000
200 000
Länsi-Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka

180 000
...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain vuonna 2012
Kiina,
57 067, 19 %

Muut maat, 66 673,...
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö väl...
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuoma...
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan
näkymistä
• Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinäsyyskuussa pudonneet alkuv...
Suomen uusiutumiseen
on saatava vauhtia
- viennin kilpailukykyyn
- elinkeinoelämän
kustannuskehitykseen
- työehtosopimuksi...
Suomen viennin hartioita on levennettävä
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30
miljardia eu...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
230

Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin,...
Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä
Suomessa vuoden 2008 jälkeen
54

Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus brutto...
Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa
58

Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %
Merkitsee
Suomessa
1...
Viennin tasopudotuksen ja
julkisen sektorin kasvun seurauksena
valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti
95

Mrd. euroa, kuuk...
IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin
vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana
Suomen ja Saksan kehitys ovat peil...
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei
pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
650000

Työpaik...
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää
volyymituotantoa el...
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
200

2000 = 100
Metallien jalostus

190
180
170

Kone- ja
metallituoteteollisu...
Suomi ei houkuttele riittävästi yritysten investointeja
Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa
Indeksi, 2005=100
135

...
Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja
Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa
4 200

Miljoonaa euro...
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010
100 %

Osuus ...
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, ...
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden...
Yhteiskunnan on tuettava
yritys- ja
toimipaikkakohtaisen
sopimisen kulttuurin
vahvistumista

25.11.2013

54
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa...
Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea
Filippiinit
Bulgaria
Venäjä
Meksiko
Latvia
Liettua
Taiwan
Puola
Unkari
Viro
Bra...
Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky
on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin
Yksikkötyökustannukset (työvoimakust...
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen
kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi
Suomen suhteelliset yksikkötyökustannu...
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
Teknologiateollisuus ry:n ...
Teknologiateollisuus ry

25.11.2013

60
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2012
Yritysten lukumäärä / 1 629
74 kpl
5%

41 kpl
2%

Henkilöstön määrä / 190 491

...
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2012
Yritysten lukumäärä / 1 484

Henkilöstön määrä / 71 383
5 401
8%

219 kpl
15...
Ei päivää ilman teknologiaa

25.11.2013

63
Teknologiateollisuus on myös palvelua

25.11.2013

64
Teknologiateollisuus ry:n strategia 2014-2015
Vaikuttavin
suunnannäyttäjä
TeknologiaSuomi nousuun!

Kilpailukyky ja uudist...
Jäsenyritysten segmentointi
”Segmentointimalli” käytettäväksi palvelutarjooman kehittämiseen
Kansainväliset
Suomessa

Vahv...
Teknologiateollisuus edistää
yrittäjyyttä
• Yritysympäristö kilpailukykyiseksi
– kehittää PK-yritysten
toimintaedellytyksi...
Teknologiateollisuus lisää vetovoimaa
• Jakaa opettajille, vanhemmille
ja nuorille tietoa ammateista ja
koulutusmahdollisu...
Teknologiateollisuus palvelee
• Uudistaa työelämää ja tarjoaa
työmarkkinapalveluja
–
–
–
–
–

työsuhdeneuvonta
koulutus ja...
Hallituksen nimittämät työryhmät
• Energiatyöryhmä
Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen
Componenta Oyj

• Innovaatiotyöryhmä
He...
Toimialaryhmät
Alihankkijat

Polttokennot

Alumiinituotteet

Pumput

Armatuurit

Puuntyöstökoneet

Dieselmoottorit ja kaas...
Toimialayhdistykset
Autokoriteollisuus ry
Kaapeliteollisuusyhdistys ry
Kaivannaisteollisuus ry
LVI-talotekniikkateollisuus...
Aluetoiminta ja piiriyhdistysyhteistyö
• Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry
• Hämeen Teknologiateollisuus ry
•...
Päätoimialat

25.11.2013

74
Kone- ja metallituoteteollisuus
• Henkilöstöstä 55 %
työskentelee Suomessa.
• Myynnistä 70–80 % EU:n
sisämarkkinoille ja l...
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus
• Panostus tutkimukseen ja
tuotekehitykseen vahvaa
– useilla alueilla yli 10 %
liikevaih...
Metallien jalostus
• Maailmantalouden kasvualueet
pitävät metallien ja niihin
perustuvien ratkaisujen
kysynnän vahvana.
• ...
Tietotekniikka-ala
• Kehittyvien talouksien kasvu,
osaajien saatavuus ja alhaiset
työvoimakustannukset vetävät
koko alaa p...
Suunnittelu ja konsultointi
• Alan yritykset toimivat
asiantuntijoina ja suunnittelijoina
teollisuuden, rakentamisen ja
yh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologiateollisuuden tilanne_11_11_2013

569 views

Published on

Technology Industry of Finland, November 2013

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknologiateollisuuden tilanne_11_11_2013

 1. 1. Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Marraskuu 2013
 2. 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP… 25.11.2013 2
 3. 3. Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa • 55 % Suomen koko viennistä. • 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 25.11.2013 3
 4. 4. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet • liikevaihto (2012): 16,3 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 46 000 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2012): 10,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 16 000 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2012): 27,9 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 129 000 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2012): 7,5 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 54 000 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2012): 5,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 43 000 25.11.2013 4
 5. 5. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2012 Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa* Länsi-Eurooppa 12,0 mrd. € 45,2 % Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,3 mrd. € 20,2 % Lähi-itä 0,6 mrd. € 2,3 % Keski- ja Etelä-Amerikka 1,5 mrd. € 5,5 % Afrikka 0,8 mrd. € 3,0 % Aasia 4,1 mrd. € 15,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 25.11.2013 5
 6. 6. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi 2005 2006 2007 2008 Lähde: Tilastokeskus 2009 2010 2011 2012 25.11.2013 6
 7. 7. Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan
 8. 8. Euromaiden elpyminen on vaisua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit 25.11.2013 8
 9. 9. Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit 25.11.2013 9
 10. 10. Tuotanto Suomessa laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 110 2008=100 105 USA 100 95 EU28-maat 90 Japani 85 80 Suomi 75 70 65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013 tai 9/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 25.11.2013 10
 11. 11. Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten EU-maissa 125 2008=100 120 Puola 115 Viro 110 Belgia 105 Itävalta 100 Saksa 95 Ruotsi 90 Suomi 85 Italia 80 Espanja 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 2013 25.11.2013 11
 12. 12. Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 % 50 45 40 Aasia 35 30 Pohjois-Amerikka 25 20 15 Eurooppa 10 5 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 25.11.2013 12
 13. 13. Teollisuustuotannon kehitys vuosittain 320 Kiina 300 280 Etelä-Korea 260 Intia 240 Venäjä 220 200 Suomi 180 Brasilia 160 140 USA 2005=100 120 Euromaat 100 Japani 80 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Consensus Economics 2010 2011 2012 2013e 2014e 25.11.2013 13
 14. 14. Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamista ja vahvaa talouskasvua sekä julkisten menojen leikkaamista Julkinen velka* / bkt, % 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Kreikka Italia Irlanti Portugali USA Belgia Saksa Espanja Suomi Ruotsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e *) Julkinen sektori kattaa kaikki julkisen sektorin instituutiot. Lähde: OECD, May 2013 25.11.2013 14
 15. 15. Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Suomessa 25.11.2013 15
 16. 16. Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, % 2005 = 100 150 140 Teollisuus 130 -4 % 120 110 Teknologiateollisuus 100 -6 % 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Tilastokeskus 25.11.2013 16
 17. 17. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 200 Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, % 2005 = 100 190 Tietotekniikka-ala 180 +13 % 170 160 Suunnittelu ja konsultointi +4 % 150 140 130 Kone- ja metallituoteteollisuus 120 -7 % 110 Metallien jalostus 100 -7 % 90 Elektroniikka- ja sähköteollisuus -14 % 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Tilastokeskus 25.11.2013 17
 18. 18. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2008 2009 2010 2011 III,2013 / III,2012 -30 % +1 % -24 % 2012 2013 III,2013 / II,2013 -24 % -21 % -23 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 25.11.2013 18
 19. 19. Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason 24000 Milj. euroa, käyvin hinnoin 22000 20000 18000 Yhteensä 16000 Vientiin 14000 12000 10000 Kotimaahan 8000 6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: *) Pl. metallien jalostus. 2008 2009 2010 30.9.2013 / 30.9.2012 -12 % -3 % -10 % 2011 2012 2013 30.9.2013 / 30.6.2013 -10 % -2 % -8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25.11.2013 19
 20. 20. Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi 200 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Mediaani: 0 % 0% Keskiarvo: -10 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 25.11.2013 20
 21. 21. Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa Prosenttia yrityksistä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen” Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2013. 25.11.2013 21
 22. 22. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2007 2008 2009 2010 2011 III,2013 / III,2012 -51 % -10 % -48 % 2012 2013 III,2013 / II,2013 -42 % -11 % -39 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 25.11.2013 22
 23. 23. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2007 2008 2009 2010 30.9.2013 / 30.9.2012 -43 % -18 % -41 % 2011 2012 2013 30.9.2013 / 30.6.2013 -33 % -10 % -32 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25.11.2013 23
 24. 24. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5000 Milj. euroa, käyvin hinnoin 4500 4000 3500 Yhteensä 3000 Vientiin 2500 2000 Kotimaahan 1500 1000 500 0 2005 2006 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2007 2008 2009 2010 2011 III,2013 / III,2012 +4 % -8 % +1 % 2012 2013 III,2013 / II,2013 0% -26 % -7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 25.11.2013 24
 25. 25. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2006 2007 2008 2009 2010 30.9.2013 / 30.9.2012 +5 % -5 % +3 % 2011 2012 2013 30.9.2013 / 30.6.2013 +1 % +1 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25.11.2013 25
 26. 26. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2006 2007 2008 2009 2010 III,2013 / III,2012 -10 % +9 % +6 % 2011 2012 2013 III,2013 / II,2013 -23 % -4 % -7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 25.11.2013 26
 27. 27. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 600 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 550 500 450 400 Vientiin 350 300 250 Kotimaahan 200 150 100 50 0 2005 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 2006 2007 2008 2009 2010 30.9.2013 / 30.9.2012 -3 % +22 % +16 % 2011 2012 2013 30.9.2013 / 30.6.2013 -13 % -3 % -5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25.11.2013 27
 28. 28. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 Muutos: Yhteensä: 2007 2008 2009 2010 2011 III,2013 / III,2012 +29 % 2012 2013 III,2013 / II,2013 -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 25.11.2013 28
 29. 29. Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 Muutos: Yhteensä: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 -3 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25.11.2013 29
 30. 30. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2008 2009 Henkilöstö Suomessa 2010 2011 2012 2013 (30.9.) Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.11.2013 30
 31. 31. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.) Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.11.2013 31
 32. 32. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi 9000 8000 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 Työntekijät 1000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 25.11.2013 32
 33. 33. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 3500 Henkilöä / vuosi 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 25.11.2013 33
 34. 34. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 220 000 200 000 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 180 000 160 000 140 000 120 000 Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka 100 000 80 000 60 000 Afrikka ja Lähi-itä 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 23.4.2013 34
 35. 35. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012 Kiina, 57 067, 19 % Muut maat, 66 673, 22 % Alankomaat, 4 247, 1 % Italia, 6 047, 2 % Intia, 38 172, 13 % Ranska, 6 767, 2 % Venäjä, 7 151, 2 % Iso-Britannia, 7 315, 3 % Puola, 9 871, 3 % Saksa, 23 607, 8 % Meksiko, 15 823, 5 % Brasilia, 16 485, 6 % Ruotsi, 17 149, 6 % Yhdysvallat 23 529, 8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.11.2013 35
 36. 36. Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa 3,16 Terästuotteet, värimetallit, valut 2,42 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) 5,19 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot 8,85 (37 %) 5,38 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 1,48 (8 %) 1,11 Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 4,19 (66 %) 0,12 4,82 (lähes 100 %) 14,96 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 0,00 21,76 (34 %) 5,00 Tuodaan ulkomailta Suomeen 10,00 15,00 20,00 25,00 Tuotetaan Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 25.11.2013 36
 37. 37. Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 4844 (=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) Terästuotteet, värimetallit, valut 59230 (45 %) Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 5055 (9 %) Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot 33512 (67 %) Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 43380 (lähes 100 %) Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 146021 (49%) 0 50000 100000 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010 150000 200000 25.11.2013 37
 38. 38. Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä • Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinäsyyskuussa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle. • Alan liikevaihto Suomessa supistuu tänä vuonna jopa 10 prosenttia. • Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt tänä vuonna noin kolme prosenttia vuodesta 2012 ja kaikkiaan 10 prosenttia vuodesta 2008. • Markkinatilanne jatkuu vaikeana myös loppuvuonna. • Suomen viennille tärkeän Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan. 25.11.2013 38
 39. 39. Suomen uusiutumiseen on saatava vauhtia - viennin kilpailukykyyn - elinkeinoelämän kustannuskehitykseen - työehtosopimuksiin 25.11.2013 39
 40. 40. Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus 2011 2012 2013 25.11.2013 40
 41. 41. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 230 Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 220 210 Viro 200 Puola 190 Tšekki 180 Saksa 170 Alankomaat 160 Belgia Ruotsi 150 Suomi 140 130 120 110 100 2005,I = 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat 2012 2013 25.11.2013 41
 42. 42. Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen 54 Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % 52 50 48 46 44 42 40 38 36 2008 2009 2010 Suomi 2011 Ruotsi Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 2012 2013(1-6 kk) Saksa 25.11.2013 42
 43. 43. Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa 58 Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin 56 54 52 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 Suomi 2011 Ruotsi Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 2012 2013e 2014e Saksa 25.11.2013 43
 44. 44. Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti 95 Mrd. euroa, kuukausisaldo 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 2013 25.11.2013 44
 45. 45. IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % Alankomaat Ruotsi Saksa Italia Espanja Suomi Iso-Britannia 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013 2012 25.11.2013 45
 46. 46. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 650000 Työpaikkojen määrä Suomessa 600000 550000 500000 450000 400000 350000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Teollisuus Lähde: Tilastokeskus Julkinen sektori 25.11.2013 46
 47. 47. Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 140 2000 = 100 135 Koko kansantalous 130 125 120 Tehdasteollisuus 115 110 105 100 95 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 20002008. Teknologiateollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 25.11.2013 47
 48. 48. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa 200 2000 = 100 Metallien jalostus 190 180 170 Kone- ja metallituoteteollisuus 160 150 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 140 130 120 Tietotekniikka-ala 110 100 Suunnittelu ja konsultointi 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 25.11.2013 48
 49. 49. Suomi ei houkuttele riittävästi yritysten investointeja Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa Indeksi, 2005=100 135 Saksa 130 125 Alankomaat 120 Ruotsi 115 110 USA 105 Sveitsi 100 95 Suomi 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 2013e 2014e 25.11.2013 49
 50. 50. Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa 4 200 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 3 600 3 000 2 400 1 800 1 200 600 0 2005 2006 2007 2008 Kiinteät investoinnit 2009 2010 2011 2012 2013e Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013) 25.11.2013 50
 51. 51. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010 100 % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90 % 25 34 80 % 70 % 72 67 66 63 63 60 59 54 53 46 Henkilöstöä 60 % 31 50 % 40 % 16 30 % 20 % 10 % 0% 16 17 7 4 21 19 8 8 4 9 6 13 17 15 15 10 9 15 17 13 28 22 16 10 12 8 17 42 25050-249 10-49 0-9 15 18 19 19 7 15 Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso- Tanska Itävalta Italia Alanko- Viro Britannia maat *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics 25.11.2013 51
 52. 52. Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, % 100 90 80 70 Suuri yritys 60 Keskisuuri yritys 50 Pieni yritys 40 Mikroyritys 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 25.11.2013 52
 53. 53. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit • Lääketieteellinen teknologia ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 25.11.2013 53
 54. 54. Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista 25.11.2013 54
 55. 55. Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 135 2005 = 100 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2005 2006 2007 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) 2008 2009 2010 Teollisuuden tuottavuus 2011 2012 2013 Teollisuuden työn hinta Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 25.11.2013 55
 56. 56. Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea Filippiinit Bulgaria Venäjä Meksiko Latvia Liettua Taiwan Puola Unkari Viro Brasilia Slovakia Tšekin tasavalta Argentiina Portugali Malta Etelä-Korea Cypros Slovenia Singapore Israel Uusi Seelanti Kreikka Iso-Britannia Espanja Japani Italia USA Kanada Luxemburg Irlanti Australia Itävalta Alankomaat Suomi Ruotsi Saksa Ranska Tanska Belgia Sveitsi Norja 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti, vuonna 2010 Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 25.11.2013 56
 57. 57. Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit) 120 2005,I =100 115 Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee 110 105 Suomen kustannuskilpailukyky paranee 100 95 90 2005 2006 2007 Suhteessa Saksaan Suhteessa Italiaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suhteessa Espanjaan Suhteessa Alankomaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. 57 25.11.2013 Lähde: Euroopan keskuspankki
 58. 58. Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 Suomi 1,05 Suomi uusi Saksa 1,00 0,95 0,90 Lähde: EK 21.8.2013 58
 59. 59. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto 150 000 € 140 000 € 130 000 € 120 000 € 110 000 € 100 000 € Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 79 % 90 000 € 80 000 € 70 000 € 60 000 € 50 000 € 40 000 € 30 000 € 20 000 € 10 000 € 0€ Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 25.11.2013 59
 60. 60. Teknologiateollisuus ry 25.11.2013 60
 61. 61. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2012 Yritysten lukumäärä / 1 629 74 kpl 5% 41 kpl 2% Henkilöstön määrä / 190 491 25 kpl 2% 62 662 33 % 30 519 16 % 1 484 kpl 91 % 71 383 37 % 25 927 14 % 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 250–499 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 25.11.2013 61
 62. 62. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2012 Yritysten lukumäärä / 1 484 Henkilöstön määrä / 71 383 5 401 8% 219 kpl 15 % 536 kpl 36 % 257 kpl 17 % 32 975 46 % 14 993 21 % 18 014 25 % 472 kpl 32 % 1–19 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 25.11.2013 62
 63. 63. Ei päivää ilman teknologiaa 25.11.2013 63
 64. 64. Teknologiateollisuus on myös palvelua 25.11.2013 64
 65. 65. Teknologiateollisuus ry:n strategia 2014-2015 Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Kilpailukyky ja uudistuminen Työmarkkinoiden uudistaminen • • • • • Toimintaympäristö kilpailukykyiseksi Osaamisesta kasvua ja työllisyyttä Innovaatioista eväitä kansainväliseen liiketoimintaan Digitalisaatiolla tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa • • Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen vientisektorivetoisesti Yrityskohtaisuuden lisääminen Työrauha pitäväksi Kasvun ja menestyksen rakentaja
 66. 66. Jäsenyritysten segmentointi ”Segmentointimalli” käytettäväksi palvelutarjooman kehittämiseen Kansainväliset Suomessa Vahvat suomalaiset Kansainvälistyvät suomalaiset Pienet paikalliset Suomessa olevat yksiköt ovat osa kansainvälistä yritystä, jonka pääkonttori sijaitsee muualla kuin Suomessa, ulkomainen omistus > 50 % Yrityksen pääkonttori ja/tai ”juuret” Suomessa, mutta toiminta on hyvin kansainvälistä ja osaamisalue laaja Suomalainen yritys, jolla on kansainvälistä liiketoimintaa ja/ tai kyky ja resurssit kasvaa kansainvälisesti Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla. Toiminta on yleensä keskittynyttä tiettyyn osaamisalueeseen Osuu jäsenkunnasta 14 % (200 kpl), 17 % henkilöstöstä Osuus jäsenkunnasta 1 % (11 kpl), 30 % henkilöstöstä Osuus jäsenkunnasta 24 % (345 kpl), 35 % henkilöstöstä Osuus jäsenkunnasta 60 % (860 kpl), 17 % henkilöstöstä Tyypillinen yrityskoko 160 hlöä Tyypillinen yrityskoko 5 200 hlöä (kotim.) Tyypillinen yrityskoko 190 hlöä Tyypillinen yrityskoko 35 hlöä Esim. ABB, AGCO, Fujitsu, IBM, Logica, Microsoft, Norilsk Nickel, STX Esim. Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Rautaruukki, Tieto, W ärtsilä Esim. Basware, Ensto, F-Secure, Hollming, Polar, Ponsse, Suunto Esim. Hakaniemen Metalli, Hellmanin Konepaja 25.11.2013 66
 67. 67. Teknologiateollisuus edistää yrittäjyyttä • Yritysympäristö kilpailukykyiseksi – kehittää PK-yritysten toimintaedellytyksiä – tukee kansainvälistymistä – vaikuttaa tekniseen lainsäädäntöön – vaikuttaa kauppa- ja teollisuuspolitiikkaan – edistää kilpailukykyistä verotusjärjestelmää • Toimiala- ja asiantuntijaryhmät – hoitavat eri toimialojen erityiskysymyksiä 25.11.2013 67
 68. 68. Teknologiateollisuus lisää vetovoimaa • Jakaa opettajille, vanhemmille ja nuorille tietoa ammateista ja koulutusmahdollisuuksista. • Edistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. • Luo myönteistä mielikuvaa. 25.11.2013 68
 69. 69. Teknologiateollisuus palvelee • Uudistaa työelämää ja tarjoaa työmarkkinapalveluja – – – – – työsuhdeneuvonta koulutus ja valmennus työehtosopimustoiminta tuottavuuden parantaminen EU-vaikuttaminen. • Julkaisee ammattikirjallisuutta ja tilastoja talouden kehityksestä sekä järjestää seminaareja. • Tarjoaa liikejuridiikkapalveluja. 25.11.2013 69
 70. 70. Hallituksen nimittämät työryhmät • Energiatyöryhmä Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen Componenta Oyj • Innovaatiotyöryhmä Head of Research Lauri Oksanen Nokia Siemens Networks Oy • Kilpailukykytyöryhmä Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg Etteplan Oyj • Koulutus- ja työvoimatyöryhmä Henkilöstöjohtaja Päivi Castrén Wärtsilä Oyj Abp • Kuljetustyöryhmä Laivaus- ja asennuspäällikkö Veikko Neva Cargotec Finland Oy • Rahoitustyöryhmä Head of Corporate Finance Petri Castrén Nokia Siemens Networks Oy • Tietotekniikka ja tuottavuus -työryhmä Toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen, Fastems Oy Ab • Työnantajapoliittinen työryhmä Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj • Työturvallisuustyöryhmä Manager, Global Occupational Health & Safety Jukka Rikkinen, Metso Oyj • Uudistuva valmistus –työryhmä Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leinovalu Oy • Viestintätyöryhmä Vice President, Marketing & Communications Mira Iso-Markku, Tieto Finland Oy • Ympäristötyöryhmä Director, Sustainability in Operations Markus Terho, Nokia Oyj • Yrittäjävaliokunta Toimitusjohtaja Pertti Lemettinen, Levypyörä Oy 25.11.2013 70
 71. 71. Toimialaryhmät Alihankkijat Polttokennot Alumiinituotteet Pumput Armatuurit Puuntyöstökoneet Dieselmoottorit ja kaasuturbiinit Rakennuskonevalmistajat Jousenvalmistajat Kojeistovalmistajat Kulkuneuvot Lukot ja helat Lämpökäsittely ja takomot Sähköinen liikenne Teollisuusovet Teollisuusputkistot ja -asennukset Teräspalo-ovet Maatalouskoneet Tietotekniikka Metallintyöstökoneet Tuulivoima-alan toimittajat Nosto- ja siirtolaitteet Työvälineiden valmistajat Ohutlevytuotteet Valaisinvalmistajat Perävaunut ja päällirakenteet Voimansiirto Pintakäsittely Ydinenergia-alan toimittajat 25.11.2013 71
 72. 72. Toimialayhdistykset Autokoriteollisuus ry Kaapeliteollisuusyhdistys ry Kaivannaisteollisuus ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Meriteollisuus ry Metallinjalostajat ry Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry Terveysteknologian Liitto ry Valutuoteteollisuusyhdistys ry 25.11.2013 72
 73. 73. Aluetoiminta ja piiriyhdistysyhteistyö • Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry • Hämeen Teknologiateollisuus ry • Keski-Savon Teknologiateollisuus ry • Keski-Suomen Teknologiateollisuus ry • Mikkelin seudun Teknologiateollisuus ry  Oulu • Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry • Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry Seinäjoki   Kuopio  Tampere Turku   Helsinki • Pohjois-Karjalan Teknologiateollisuus ry • Pohjois-Savon Teknologiateollisuus ry • Pohjois-Suomen Teknologiateollisuus ry • Satakunnan Teknologiateollisuus ry • Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry 25.11.2013 73
 74. 74. Päätoimialat 25.11.2013 74
 75. 75. Kone- ja metallituoteteollisuus • Henkilöstöstä 55 % työskentelee Suomessa. • Myynnistä 70–80 % EU:n sisämarkkinoille ja lähialueille. • Nopeasti kehittyvien talouksien kasvu ja kaupungistuminen edelleen kasvun moottorina. • Yritysten läsnäolo näillä alueilla vahvistuu entisestään. • Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää t&k-investointien lisäämistä ja tuotannon automaatiotason nostoa. • Uusia osaajia tarvitaan kaikilla koulutustasoilla. Investointituotteita: koneita, metallituotteita, kulkuneuvoja 25.11.2013 75
 76. 76. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus • Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvaa – useilla alueilla yli 10 % liikevaihdosta. • Viennin osuus myynnistä yli 80 %. • Kuluttajatuotteiden markkinat kasvavat erityisesti nopeasti kehittyvissä talouksissa. • Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää – yliopistotason osaajien saatavuutta – suomalaisten yliopistojen tutkimuksen tason nostamista – tutkimuksen tehokasta hyödyntämistä liiketoiminnaksi. Tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja 25.11.2013 76
 77. 77. Metallien jalostus • Maailmantalouden kasvualueet pitävät metallien ja niihin perustuvien ratkaisujen kysynnän vahvana. • Viennin osuus myynnistä 80 %. • Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää – osaajien saatavuuden ja osaamisen tason varmistamista – huippututkimuksen ylläpitämistä – kohtuuhintaista energiaa – toimintaympäristön kilpailukykyä EU:ssa erityisesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa – toimintavarmaa ja kohtuuhintaista logistiikkaa. Terästuotteita, värimetalleja, metalleihin perustuvia ratkaisuja, valuja 25.11.2013 77
 78. 78. Tietotekniikka-ala • Kehittyvien talouksien kasvu, osaajien saatavuus ja alhaiset työvoimakustannukset vetävät koko alaa pois Suomesta. • 2000-luvun alun vastoinkäymiset ovat murentaneet alan vetovoimaa. • Suomalaisen tietotekniikka-alan asiakkaat ovat pääosin suomalaisia. • Alan kasvu Suomessa edellyttää – alan yrityksiltä uutta asiakaslähtöisyyttä – nykyisten asiakkaiden kouluttamista – uusia asiakkaita – alan yrityskoon kasvattamista – voimakasta kansainvälistymistä Ohjelmistoja ja tietotekniikan palveluita 25.11.2013 78
 79. 79. Suunnittelu ja konsultointi • Alan yritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa • Kilpailukyky Euroopassa on hyvä, globaalit markkinat edellyttävät uusia toimintamalleja • Suunnittelu- ja konsulttipalvelut ovat tärkeä osa teollisuuden yritysverkostoja • Yli 60 prosentilla alalla työskentelevistä on yliopisto- tai korkeakoulututkinto • Alan kilpailukykyinen toiminta edellyttää – asiantuntijaosaamisen ylläpitoa ja parantamista – kansainvälistä osaamista ja verkottumista – investointeja ja innovatiivisia ratkaisuja – hankinnoissa painotetaan osaamista ja laatua Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalveluja 25.11.2013 79

×