Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Syyskuu 2019
16.9.2019 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee
pitkäkestoista yritysten
kasvua tukevaa talous- ja
veropolitiikkaa
26.9.2019 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
36.9.2019 Teknologiateollisuus
• Yritysten ...
Suomi voi tavoittaa muut euromaat vain aktiivisella
talous- ja veropolitiikalla
46.9.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n en...
Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilli...
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
66.9.2019 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (m...
76.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen...
86.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen...
96.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen...
106.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
11
6.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvon...
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Ener...
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
136.9.2019 Teknologiateollisuus
4...
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
146.9.2019 Teknologiateolli...
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
156.9.2019 Teknologiateollisuus
502,...
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
166.9.2019 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27...
Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välillis...
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
186.9.2019 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien...
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
196.9.2019 Teknologiateollisu...
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
206.9.2019 Teknologiateol...
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
216.9.2019 Teknologiateollisuus
295...
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
226.9.2019 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3,...
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientiteollisuudesta
236.9.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
246.9.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
256.9.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• t...
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
266.9.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työll...
276.9.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaih...
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
286.9.2019 Tekn...
296.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan no...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: mi...
316.9.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokesku...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus S...
336.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemi...
346.9.2019 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityis...
Kasvuennusteita on
heikennetty maailmalla
356.9.2019 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle
2019 on heikennetty
366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economi...
BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019
Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
376.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Foreca...
Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on nyt vajaa 5 %
386.9.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,
Suomella on paljon kirittävää
396.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrob...
406.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä
on heikkoa kasvua
Kiina...
416.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuosita...
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen noin 35 %
426.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrob...
Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime
aikoina vienti ja rakentaminen
436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobon...
446.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on aiempaa hitaampaa
Teo...
Teollisuustuotanto polkee nyt paikallaan
maailmanlaajuisesti
456.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Net...
Teollisuustuotanto on kasvanut Suomessa, mutta
takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen
466.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde...
Teollisuustuotanto on vähentynyt viimeaikoina
erityisesti Saksassa
476.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
486.9.2...
Teollisuuden tuotanto ja investoinnit vähenevät
maailmanlaajuisesti
496.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäk...
506.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee
Teol...
Euroalueen teollisuudessa uudet tilaukset
vähenevät edelleen
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edellisku...
526.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu
Teollisuuden ostopäällikköi...
536.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Te...
546.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuu...
556.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu
Teolli...
566.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teolli...
576.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa o...
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
596.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
606.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
616.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus Aa...
626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa ja
Venäjällä on lopahtanut
Ven...
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman
636.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
646.9.2019 Teknologiateollisuus *) Neuv...
Asuntomarkkinat USA:ssa ovat jäähtymässä
656.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
666.9.2019 Teknologiateollisuu...
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
676.9.2019 Teknologiateollisuu...
Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut
huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla
686.9.2019 Teknologiateollisu...
Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
696.9.2019 Teknologiateollisu...
706.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %
vuonna 2019
Bkt:n kasvu...
716.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
ka...
Teknologiateollisuus Suomessa
- epävarmuus heikentää
kasvunäkymiä, toistaiseksi
selvitty pienin vaurioin
726.9.2019 Teknol...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa
736.9.2019 Teknologiateolli...
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa
746.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisu...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien
jalostuksessa
756.9.20...
Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla on
katkennut
766.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuotta...
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
776.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauska...
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
786.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantat...
Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin
Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa
Tilauskannan arvon muutos 30....
Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
806.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisu...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
816.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus r...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
826.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n ...
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
836.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:...
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
846.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n ti...
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n...
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
866.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n til...
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
876.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantat...
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
886.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatied...
Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun
lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018
keskimäärin
896.9.2019 Teknologi...
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
906.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
syksyn 2019 näkymistä Suomessa
916.9.2019 Teknologiateollisuus
• Liikevai...
Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa on parantunut,
mutta ei ole yltänyt 2006-
2008 tasolle
926.9.2019 T...
936.9.2019 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeasu...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2017
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsi...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2017
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen s...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2017
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulo...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2017
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilin...
986.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palve...
996.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palve...
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
1006.9.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
1016.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilö...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
1026.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknol...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
1036.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Te...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1046.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1056.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
1066.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiat...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1076.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1086.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolo...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1096.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus r...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1106.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Metallien jalostuksen henkilöstö
1116.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilös...
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1126.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1136.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1146.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologia...
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1156.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstö...
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1166.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry...
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1176.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateoll...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1186.9.2019 Teknologiateollisuus...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
1196.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentieto...
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
1206.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsenti...
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
1216.9.2019 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle
1226.9.2019 Teknologiateolli...
Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
1236.9.2019 Teknologiateo...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
1246.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti
eri maissa
1256.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
1266.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
1276.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinäkuu 2019
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tav...
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
1286.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurost...
Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvaneen autontuotannon ja...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina ...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
...
Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
1326.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurost...
Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
1336.9.2019 Te...
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen
merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
1346.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: M...
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1356.9.2019 Teknologiateollisuus *)...
1366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla ...
1376.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on
pysähtynyt ja kokonai...
1386.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristymin...
1396.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
palaut...
1406.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
1416.9.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä,...
1426.9.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkil...
1436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaiht...
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
1446.9.2019 Teknologiateollisuus
1456.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen t...
1466.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teolli...
Tuottavuuskehitys* Suomessa
1476.9.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostus...
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
1486.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tila...
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
1496.9.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoite...
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
1506.9.2019 Teknologiateollisuus...
Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
1516.9.2019 Teknologiateollisuus ...
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
1526.9.2019 Teknologiateollisu...
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
1536.9.2019 Teknologiateollisu...
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
1546.9.2019 Teknologiat...
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
1556.9.2019 Teknologiateollisuu...
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
1566.9.2019 Teknologiateollisuus...
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
1576.9.2019 Teknologiateolli...
1586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 201...
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
1596.9.2019 Tek...
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Aineelliset ja aineettomat investo...
Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2
sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa
alemmalla tasoll...
Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
1626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilast...
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
...
1646.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomes...
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
1656.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, ko...
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
1666.9.2019 Teknologi...
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
1676.9.2019 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.15...
Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus ...
Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen...
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
1706.9.2019 Teknologiateollisuus
1716.9.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimäärä...
1726.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labo...
1736.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labo...
1746.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa o...
1756.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teolli...
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
1766.9.2019 Teknologiateollisuus So...
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana
1776.9.2019 Teknologiateollisu...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
1786.9.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: T...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
1796.9.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: ...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
1806.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bun...
1816.9.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI...
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1826.9.2019 Teknologiateollisuus *)...
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1836.9.2019 Teknologiateollisuus *) Pl...
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
1846.9.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Eurost...
1856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikat...
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2019

289 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2019

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Syyskuu 2019 16.9.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 26.9.2019 Teknologiateollisuus
 3. 3. Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 36.9.2019 Teknologiateollisuus • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot yritysten heikon investointiasteen nostamiseksi. • Aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa kerralla kokonaan tai vaihtoehtoisesti kahdessa vuodessa (50% + 50%). • Jos uudistus otetaan käyttöön määräaikaisena, tulisi sen keston olla vähintään 5 vuotta. • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava • Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. • Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. • Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. • Yritysten TKI-investoinneille tulisi antaa reilusti yli 100 %:n poistomahdollisuus ja selkeillä säännöillä. Malli tulisi valmistella yhdessä yritysten kanssa.
 4. 4. Suomi voi tavoittaa muut euromaat vain aktiivisella talous- ja veropolitiikalla 46.9.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 5. 5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 56.9.2019 Teknologiateollisuus
 6. 6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 66.9.2019 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 7. 7. 76.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 8. 8. 86.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 9. 9. 96.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 10. 10. 106.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 11. 11. 11 6.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
 12. 12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
 13. 13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 136.9.2019 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 14. 14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 146.9.2019 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 15. 15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 156.9.2019 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
 16. 16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 166.9.2019 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 17. 17. Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 176.9.2019 Teknologiateollisuus
 18. 18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 186.9.2019 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 19. 19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 196.9.2019 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 20. 20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 206.9.2019 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 21. 21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 216.9.2019 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 22. 22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 226.9.2019 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 23. 23. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 236.9.2019 Teknologiateollisuus
 24. 24. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 246.9.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 25. 25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 256.9.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa • henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa • henkilöstö (2018): 15 900 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 131 300 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa • henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 53 300
 26. 26. Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 266.9.2019 Teknologiateollisuus • Yli 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
 27. 27. 276.9.2019 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
 28. 28. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) 286.9.2019 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
 29. 29. 296.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. € 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. € 2,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. € 15,5 % Afrikka 0,48 mrd. € 1,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. € 1,5 % Aasia 5,04 mrd. € 15,5 %
 30. 30. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 306.9.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 31. 31. 316.9.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 32. 32. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 326.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 33. 33. 336.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 34. 34. 346.9.2019 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 35. 35. Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla 356.9.2019 Teknologiateollisuus
 36. 36. Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta
 37. 37. BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 376.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, August 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu elokuussa 2019 Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,3 % Kanada +1,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,7 % Brasilia +0,9 % Meksiko +0,5 % Argentiina -1,9 % Venezuela -26,2 % Kolumbia +3,0 % Chile +2,6 % Peru +3,0 % Länsi-Eurooppa: +1,2 % Saksa +0,6 % Iso-Britannia +1,2 % Ranska +1,3 % Italia +0,0 % Espanja +2,3 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,3 % Ruotsi +1,6 % Belgia +1,1 % Norja +2,2 % Itävalta +1,6 % Tanska +1,6 % Kreikka +1,6 % Suomi +1,4 % Portugali +1,7 % Irlanti +3,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +3,3 % Aasia: +4,4 % Kiina +6,2 % Japani +0,9 % Intia +6,8 % Australia +1,9 % Etelä-Korea +2,0 % Indonesia +5,0 % Taiwan +1,9 % Thaimaa +3,1 % Malesia +4,4 % Singapore +1,1 % Uusi Seelanti +2,5 % Filippiinit +5,8 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,5 % Nigeria +2,4 % Egypti +5,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,8 % Venäjä +1,1 % Turkki -1,4 % Puola +4,3 % Tšekki +2,6 % Romania +3,9 % Ukraina +2,8 % Unkari +4,4 % Slovakia +3,2 % Slovenia +3,3 % Liettua +3,3 % Latvia +3,0 % Viro +3,4 %
 38. 38. Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on nyt vajaa 5 % 386.9.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
 39. 39. BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomella on paljon kirittävää 396.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 40. 40. 406.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 41. 41. 416.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 42. 42. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 426.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 43. 43. Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina vienti ja rakentaminen 436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 44. 44. 446.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on aiempaa hitaampaa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 45. 45. Teollisuustuotanto polkee nyt paikallaan maailmanlaajuisesti 456.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 46. 46. Teollisuustuotanto on kasvanut Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen 466.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 47. 47. Teollisuustuotanto on vähentynyt viimeaikoina erityisesti Saksassa 476.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 48. 48. Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 486.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit
 49. 49. Teollisuuden tuotanto ja investoinnit vähenevät maailmanlaajuisesti 496.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019 Lähde: Markit
 50. 50. 506.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 51. 51. Euroalueen teollisuudessa uudet tilaukset vähenevät edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 516.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit
 52. 52. 526.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 53. 53. 536.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 54. 54. 546.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 55. 55. 556.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 56. 56. 566.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 57. 57. 576.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on laskusuunnassa Viennin määrän kehitys
 58. 58. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 59. 59. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 596.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 60. 60. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han 606.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 61. 61. 616.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 62. 62. 626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa ja Venäjällä on lopahtanut Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 63. 63. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 636.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 64. 64. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin 646.9.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1-6) %
 65. 65. Asuntomarkkinat USA:ssa ovat jäähtymässä 656.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
 66. 66. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 666.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 67. 67. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 676.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 68. 68. Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla 686.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 69. 69. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 696.9.2019 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55% Kiinan osuus USA:n tuonnista, % Tuontitullienpiirissäolevientuotteidenosuus Kokotuonnista,%
 70. 70. 706.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,2 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % Muu Aasia
 71. 71. 716.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,4 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
 72. 72. Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty pienin vaurioin 726.9.2019 Teknologiateollisuus
 73. 73. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa 736.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +4 % Metallien jalostus +10 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +7 %
 74. 74. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 746.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 75. 75. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa 756.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 76. 76. Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla on katkennut 766.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
 77. 77. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 776.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 78. 78. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 786.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 79. 79. Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.6.2019 / 30.6.2018, % 796.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Yhteensä +15%
 80. 80. Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 806.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2019. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 81. 81. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 816.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +21 % +1 % Kotimaahan: +9 % +4 % Yhteensä: +18 % +2 %
 82. 82. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 826.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +15 % +2 % Kotimaahan: +10 % +2 % Yhteensä: +14 % +2 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 83. 83. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 836.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: -4 % -12 % Kotimaahan: +39 % +1 % Yhteensä: +3 % -10 %
 84. 84. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 846.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % -1 % Kotimaahan: +14 % +4 % Yhteensä: +17 % 0 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 85. 85. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +49 % -16 % Kotimaahan: +49 % -10 % Yhteensä: +8 % -11 %
 86. 86. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 866.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: -15 % -9 % Kotimaahan: +9 % -7 % Yhteensä: +6 % -8 % Yhteensä
 87. 87. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 876.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Yhteensä: +26 % +5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 88. 88. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 886.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Yhteensä: +10 % +4 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 89. 89. Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 896.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 90. 90. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 906.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 91. 91. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa 916.9.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-toukokuussa 2019 kasvua oli 6 % viimevuotisesta. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 4 % vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. • Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samansuuruinen kuin maaliskuun lopussa, mutta 15 % suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa lähes 320 000 eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi alan yrityksillä oli kesätyöntekijöitä noin 17000. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla huhti-kesäkuussa. Rekrytointeja oli yhteensä vajaat 24 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 63 prosenttia.
 92. 92. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006- 2008 tasolle 926.9.2019 Teknologiateollisuus
 93. 93. 936.9.2019 Teknologiateollisuus Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2017: noin 26 000 yritystä, 300 000 työntekijää) Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
 94. 94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 946.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,8 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 95. 95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 956.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 3,9 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 96. 96. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 966.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 97. 97. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 976.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 98. 98. 986.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 99. 99. 996.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 100. 100. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 1006.9.2019 Teknologiateollisuus
 101. 101. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1016.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 1 300 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2019 30.6
 102. 102. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1026.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 103. 103. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1036.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 104. 104. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1046.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 105. 105. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1056.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 106. 106. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 1066.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 49,386, 17% Intia, 35,658, 13% Yhdysvallat, 28,939, 10% Saksa, 20,676, 7% Ruotsi, 15,124, 5% Puola, 14,906, 5% Ranska, 11,525, 4% Iso-Britannia, 7,565, 3% Brasilia, 6,750, 2% Venäjä, 6,425, 2% Italia, 5,956, 2% Kanada, 4,676, 2% Espanja, 4,372, 2% Muut maat, 75,513, 26% Tiedot vuodelta 2018
 107. 107. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1076.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 108. 108. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1086.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 109. 109. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1096.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 110. 110. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1106.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 111. 111. Metallien jalostuksen henkilöstö 1116.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 112. 112. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1126.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 113. 113. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1136.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 114. 114. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1146.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 115. 115. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1156.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 116. 116. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1166.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 117. 117. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1176.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 118. 118. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1186.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 119. 119. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 1196.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 70,029 39% 29,629 16% 26,793 15% 53,249 30% 1,440 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 120. 120. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 1206.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 477 kpl 33% 483 kpl 33 % 285 kpl 20% 196 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 5,101 7% 15,705 23% 19,763 28% 29,460 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
 121. 121. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 1216.9.2019 Teknologiateollisuus
 122. 122. Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle 1226.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 123. 123. Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 1236.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 124. 124. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 1246.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 125. 125. Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa 1256.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
 126. 126. Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 1266.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 127. 127. 1276.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinäkuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut myös tuottajahintojen nousu 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 128. 128. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 1286.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 129. 129. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 1296.9.2019 Teknologiateollisuus
 130. 130. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 1306.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 131. 131. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 1316.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 132. 132. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 1326.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
 133. 133. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 1336.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
 134. 134. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 1346.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 135. 135. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 1356.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 136. 136. 1366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vähintään viiden henkilön yritykset
 137. 137. 1376.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on pysähtynyt ja kokonaisveroaste laskenut
 138. 138. 1386.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 139. 139. 1396.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 140. 140. 1406.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 141. 141. 1416.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 142. 142. 1426.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 143. 143. 1436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 144. 144. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 1446.9.2019 Teknologiateollisuus
 145. 145. 1456.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 98 100 102 104 106 108 110 112 114 EU-maat Euromaat Suomi 2005=100
 146. 146. 1466.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Euromaat EU-maat Suomi 2005=100
 147. 147. Tuottavuuskehitys* Suomessa 1476.9.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 148. 148. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 1486.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 149. 149. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 1496.9.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 150. 150. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 1506.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 151. 151. Teollisuuden investointiaste aineellisissa investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 1516.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
 152. 152. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 1526.9.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 153. 153. Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 1536.9.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
 154. 154. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle 1546.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit Aineettomat investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 155. 155. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla 1556.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aineelliset ja aineettomat investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 156. 156. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 1566.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 Aineelliset investoinnit Aineellisen pääoman kuluminen* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 157. 157. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 1576.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin =6,5 mrd. €
 158. 158. 1586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
 159. 159. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1596.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 USA Ruotsi Sveitsi Belgia Saksa Suomi
 160. 160. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa 1606.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
 161. 161. Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2 sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1616.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineelliset investoinnit Suomessa Aineettomat investoinnit Suomessa Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
 162. 162. Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 1626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 163. 163. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017 1636.9.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) Alle 10 hlöä 5.52 mrd.€ 30% 10-49 hlöä 2.83 mrd.€ 15%50-249 hlöä 3.72 mrd.€ 20% 250-499 hlöä 1.65 mrd.€ 9% 500-999 hlöä 1.75 mrd.€ 9% Vähintään 1000 hlöä 3.25 mrd.€ 17% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
 164. 164. 1646.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
 165. 165. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1656.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 166. 166. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1666.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 167. 167. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 1676.9.2019 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 168. 168. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 1686.9.2019 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
 169. 169. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 1696.9.2019 Teknologiateollisuus
 170. 170. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 1706.9.2019 Teknologiateollisuus
 171. 171. 1716.9.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä noin 5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 172. 172. 1726.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 173. 173. 1736.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU- keskiarvoon on vielä jonkin verran Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (pl. valuuttakurssien muutokset) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Suomi suhteessa EU-keskiarvoon Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
 174. 174. 1746.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 175. 175. 1756.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, Suomessa ei juurikaan 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat EU-maat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 176. 176. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 1766.9.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 177. 177. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana 1776.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 178. 178. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 1786.9.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 179. 179. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Ruotsissa 1796.9.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Medlingsinstitutet 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 180. 180. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 1806.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 181. 181. 1816.9.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä 14 %- yksikköä
 182. 182. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1826.9.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 183. 183. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1836.9.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 184. 184. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 1846.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
 185. 185. 1856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
 186. 186. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 1866.9.2019 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia

×