Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019

139 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Marraskuu 2019 18.11.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 28.11.2019 Teknologiateollisuus
 3. 3. Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 38.11.2019 Teknologiateollisuus • Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille. • Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. • Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023. • Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan. • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava • Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. • Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. • Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. • Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.
 4. 4. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 48.11.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 5. 5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 58.11.2019 Teknologiateollisuus
 6. 6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 68.11.2019 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 7. 7. 78.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 8. 8. 88.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 9. 9. 98.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 10. 10. 108.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 11. 11. 11 8.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
 12. 12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
 13. 13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 138.11.2019 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 14. 14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 148.11.2019 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 15. 15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 158.11.2019 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
 16. 16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 168.11.2019 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 17. 17. Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 178.11.2019 Teknologiateollisuus
 18. 18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 188.11.2019 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 19. 19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 198.11.2019 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 20. 20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 208.11.2019 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 21. 21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 218.11.2019 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 22. 22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 228.11.2019 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 23. 23. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 238.11.2019 Teknologiateollisuus
 24. 24. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 248.11.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 25. 25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 258.11.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa • henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa • henkilöstö (2018): 15 900 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 131 300 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa • henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 53 300
 26. 26. Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 268.11.2019 Teknologiateollisuus • Yli 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan runsaat 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
 27. 27. 278.11.2019 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
 28. 28. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) 288.11.2019 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
 29. 29. 298.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. € 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. € 2,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. € 15,5 % Afrikka 0,48 mrd. € 1,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. € 1,5 % Aasia 5,04 mrd. € 15,5 %
 30. 30. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 308.11.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 31. 31. 318.11.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 32. 32. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 328.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 33. 33. 338.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 34. 34. 348.11.2019 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 35. 35. Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla 358.11.2019 Teknologiateollisuus
 36. 36. BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty tuntuvasti 368.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta
 37. 37. BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 378.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2019 Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,3 % Kanada +1,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 % Brasilia +0,9 % Meksiko +0,4 % Argentiina -2,7 % Venezuela -27,5 % Kolumbia +3,2 % Chile +2,5 % Peru +2,5 % Länsi-Eurooppa: +1,1 % Saksa +0,5 % Iso-Britannia +1,2 % Ranska +1,3 % Italia +0,1 % Espanja +2,1 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +0,8 % Ruotsi +1,4 % Belgia +1,1 % Norja +2,4 % Itävalta +1,6 % Tanska +1,9 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,2 % Portugali +1,8 % Irlanti +4,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,9 % Israel +3,2 % Aasia: +4,2 % Kiina +6,2 % Japani +1,0 % Intia +6,0 % Australia +1,9 % Etelä-Korea +1,9 % Indonesia +5,0 % Taiwan +2,1 % Thaimaa +2,8 % Malesia +4,5 % Singapore +0,6 % Uusi Seelanti +2,4 % Filippiinit +5,7 % Vietnam +6,8 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,6 % Nigeria +2,2 % Egypti +5,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 % Venäjä +1,0 % Turkki -0,3 % Puola +4,3 % Tšekki +2,6 % Romania +4,1 % Ukraina +3,1 % Unkari +4,6 % Slovakia +2,8 % Slovenia +2,9 % Liettua +3,6 % Latvia +2,8 % Viro +3,5 %
 38. 38. BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla 388.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 2019, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta
 39. 39. Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on noin 5 % 398.11.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
 40. 40. BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomella on paljon kirittävää 408.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 41. 41. 418.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 42. 42. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 428.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 43. 43. Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen 438.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 44. 44. 448.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on hyvin heikkoa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 45. 45. Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee paikallaan, Suomi on sinnitellyt vastavirtaan 458.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 46. 46. Teollisuustuotannon takamatka Suomessa verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen 468.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 47. 47. Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt pisimpään Saksassa 478.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 48. 48. Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla, pahin on jo takanapäin? Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 488.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019
 49. 49. Investointihyödykkeiden tuotannossa käänne maailmassa? 498.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019
 50. 50. Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin? Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 508.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019 Lähde: markit
 51. 51. Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 518.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019 Lähde: Markit
 52. 52. 528.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 53. 53. 538.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 54. 54. 548.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa enää hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 55. 55. 558.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 56. 56. 568.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 57. 57. Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen tärkeimmissä vientimaissa 578.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019 Lähde: Markit
 58. 58. 588.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys
 59. 59. Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime kuukausina 598.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 60. 60. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han 608.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 61. 61. 618.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 62. 62. 628.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä kasvavat hieman Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 63. 63. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman vuoden 2015 jälkeen 638.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 64. 64. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin 648.11.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1-6) %
 65. 65. Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvällä tasolla 658.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
 66. 66. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 668.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 67. 67. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 678.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 68. 68. Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla 688.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 69. 69. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 698.11.2019 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55% Kiinan osuus USA:n tuonnista, % Tuontitullienpiirissäolevientuotteidenosuus Kokotuonnista,%
 70. 70. 708.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,2 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % Muu Aasia
 71. 71. 718.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,4 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
 72. 72. Teknologiateollisuus Suomessa - Liikevaihto ja tilausten kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan 728.11.2019 Teknologiateollisuus
 73. 73. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa 738.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +4 % Metallien jalostus +10 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +7 %
 74. 74. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 748.11.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 75. 75. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa 758.11.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 76. 76. Tuottajahintojen nousu teollisuudessa keskimäärin on katkennut 768.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
 77. 77. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 778.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +11 % +10 % Kotimaahan: +39 % +5 % Yhteensä: +16 % +8 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 78. 78. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 788.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. -1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +8 % 0 % Kotimaahan: +19 % +7 % Yhteensä: +10 % +1 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 79. 79. Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.9.2019 / 30.9.2018, % 798.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Yhteensä +10%
 80. 80. Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 808.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 81. 81. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 818.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +46 % +25 % Kotimaahan: -3 % -7 % Yhteensä: +36 % +19 %
 82. 82. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 828.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +33 % +20 % Kotimaahan: +2 % -4 % Yhteensä: +27 % +15 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 83. 83. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 838.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -19 % -7 % Kotimaahan: +128 % +50 % Yhteensä: +1 % +5 %
 84. 84. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 848.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +1 % -6 % Kotimaahan: +45 % +23 % Yhteensä: +6 % -2 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 85. 85. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 858.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 0 50 100 150 200 250 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -32 % -22 % Kotimaahan: +9 % -10 % Yhteensä: +3 % -11 %
 86. 86. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 868.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: -40 % -17 % Kotimaahan: -7 % -1 % Yhteensä: -11 % -3 % Yhteensä
 87. 87. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 878.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Yhteensä: 0 % -37 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 88. 88. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 888.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Yhteensä: +9 % -3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 89. 89. Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä syyskuussa 11 600 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 898.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 90. 90. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 908.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 91. 91. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa 918.11.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. • Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat 320 000 eli 11 600 enemmän kuin viime vuonna. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut 33 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa.
 92. 92. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006- 2008 tasolle 928.11.2019 Teknologiateollisuus
 93. 93. 938.11.2019 Teknologiateollisuus Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2018: noin 26 000 yritystä, 310 000 työntekijää) Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
 94. 94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 948.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 5,0 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (21 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 95. 95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 958.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,0 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 96. 96. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 968.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,7 %) Hyvä (44 %) Tyydyttävä (12 %) Välttävä (26 %) Heikko (18 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 97. 97. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 978.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,8 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 98. 98. 988.11.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 99. 99. 998.11.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 100. 100. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 1008.11.2019 Teknologiateollisuus
 101. 101. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1018.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 2 900 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2019 30.9
 102. 102. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 1028.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 103. 103. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1038.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 104. 104. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1048.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 105. 105. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1058.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 106. 106. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1068.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 107. 107. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 1078.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 49,386, 17% Intia, 35,658, 13% Yhdysvallat, 28,939, 10% Saksa, 20,676, 7% Ruotsi, 15,124, 5% Puola, 14,906, 5% Ranska, 11,525, 4% Iso-Britannia, 7,565, 3% Brasilia, 6,750, 2% Venäjä, 6,425, 2% Italia, 5,956, 2% Kanada, 4,676, 2% Espanja, 4,372, 2% Muut maat, 75,513, 26% Tiedot vuodelta 2018
 108. 108. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1088.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.9
 109. 109. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1098.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 110. 110. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1108.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.9
 111. 111. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1118.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 112. 112. Metallien jalostuksen henkilöstö 1128.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.9
 113. 113. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1138.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 114. 114. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1148.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.9
 115. 115. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1158.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 116. 116. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1168.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.9
 117. 117. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1178.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 118. 118. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1188.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 119. 119. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1198.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 120. 120. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 1208.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 70,029 39% 29,629 16% 26,793 15% 53,249 30% 1,440 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 121. 121. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 1218.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 477 kpl 33% 483 kpl 33 % 285 kpl 20% 196 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 5,101 7% 15,705 23% 19,763 28% 29,460 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
 122. 122. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 1228.11.2019 Teknologiateollisuus
 123. 123. Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle 1238.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 124. 124. Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 1248.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 125. 125. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 1258.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 126. 126. Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa 1268.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
 127. 127. Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 1278.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 128. 128. 1288.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kasvoi 2,6 % tammi-syyskuussa 2019 vuodesta 2018 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 129. 129. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 1298.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 130. 130. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 1308.11.2019 Teknologiateollisuus
 131. 131. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 1318.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 132. 132. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 1328.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 133. 133. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 1338.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 134. 134. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 1348.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 135. 135. 1358.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vähintään viiden henkilön yritykset
 136. 136. 1368.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla
 137. 137. 1378.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 138. 138. 1388.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 139. 139. 1398.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 140. 140. 1408.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 141. 141. 1418.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 142. 142. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 1428.11.2019 Teknologiateollisuus
 143. 143. 1438.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 98 100 102 104 106 108 110 112 114 EU-maat Euromaat Suomi 2005=100
 144. 144. 1448.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Euromaat EU-maat Suomi 2005=100
 145. 145. Tuottavuuskehitys* Suomessa 1458.11.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 146. 146. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 1468.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 147. 147. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 1478.11.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 148. 148. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 1488.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 149. 149. Teollisuuden investointiaste aineellisissa investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 1498.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
 150. 150. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 1508.11.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 151. 151. Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 1518.11.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
 152. 152. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle 1528.11.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit Aineettomat investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 153. 153. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla 1538.11.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aineelliset ja aineettomat investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 154. 154. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 1548.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 Aineelliset investoinnit Aineellisen pääoman kuluminen* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 155. 155. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 1558.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin =6,5 mrd. €
 156. 156. 1568.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
 157. 157. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1578.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 USA Ruotsi Sveitsi Belgia Saksa Suomi
 158. 158. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa 1588.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
 159. 159. Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2 sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1598.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineelliset investoinnit Suomessa Aineettomat investoinnit Suomessa Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
 160. 160. Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 1608.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 161. 161. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017 1618.11.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) Alle 10 hlöä 5.52 mrd.€ 30% 10-49 hlöä 2.83 mrd.€ 15%50-249 hlöä 3.72 mrd.€ 20% 250-499 hlöä 1.65 mrd.€ 9% 500-999 hlöä 1.75 mrd.€ 9% Vähintään 1000 hlöä 3.25 mrd.€ 17% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
 162. 162. 1628.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
 163. 163. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 1638.11.2019 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 164. 164. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 1648.11.2019 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
 165. 165. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 1658.11.2019 Teknologiateollisuus
 166. 166. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 1668.11.2019 Teknologiateollisuus
 167. 167. 1678.11.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä 4-5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 168. 168. 1688.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 169. 169. 1698.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 170. 170. 1708.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, Suomessakin hieman 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat EU-maat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 171. 171. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 1718.11.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 172. 172. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana 1728.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 173. 173. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 1738.11.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 174. 174. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Ruotsissa 1748.11.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Medlingsinstitutet 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 175. 175. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 1758.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 176. 176. 1768.11.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä 14 %- yksikköä
 177. 177. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1778.11.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 178. 178. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1788.11.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 179. 179. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 1798.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
 180. 180. 1808.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
 181. 181. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 1818.11.2019 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia

×