Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Marraskuu 2017
16.11.2017 Teknologiateollisuus
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientisektorista
26.11.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
36.11.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
46.11.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• t...
Teknologiateollisuus
– Suomen suurin elinkeino
56.11.2017 Teknologiateollisuus
• 50 % Suomen koko viennistä.
• Alan yrityk...
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2016)
66.11.2017 Tekn...
76.11.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (20...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: mi...
96.11.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokes...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja os...
116.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kem...
Maailmantalouden näkymät
- Kasvu jatkuu suotuisana
126.11.2017 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
euroalueella, nyttemmin myös Suomessa
136.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrob...
Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina
myös viennin lisääntyminen
146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, ...
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
156.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde:...
166.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi 38
mil...
176.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
ja...
Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa,
mutta taso on matala
186.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista eniten
196.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä
tasolla
206.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
216.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kulutt...
226.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana,
myös Brasilia on palautumassa...
236.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teo...
246.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
...
256.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman...
266.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hiem...
276.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköin...
Teollisuustuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti
286.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Burea...
296.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa ...
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
306.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
326.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus A...
336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti
Brasiliassa
Venäjän...
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt hieman
346.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut runsaaseen 5 prosenttiin
356.11.2017 Teknologiateollisu...
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
366.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euron arvo on vahvistunut verrattuna vuoden alun
tilanteeseen
376.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
386.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 %
vuonna 2017, viime vu...
396.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
...
Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018
Suomen kasvu hidastuu
Bkt:n kehitys 2018 / 2017, %
406.11.2017 Teknologiateol...
Teknologiateollisuuden näkymät
Suomessa syksyllä 2017
416.11.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
hieman vuonna 2016 ollen 67,3 miljardia euroa
426.11.2017 Teknologiateo...
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa on kasvanut
436.11.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdist...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on
kasvanut kaikilla päätoimialoilla
446.11.2017 Teknologiateollisuus
Kausipuh...
Teknologiateollisuuden* uusien tilausten kasvu
Suomessa taittunut (myös ilman laivatilauksia)
456.11.2017 Teknologiateolli...
Teknologiateollisuuden* tilauskannan kasvu
Suomessa pysähtynyt
466.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuu...
Tarjouspyyntöjen* kasvu taittunut
- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi
476.11.2017 Teknologiateollis...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
486.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
496.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n...
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
506.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry...
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
516.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n t...
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
526.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:...
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
536.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n ti...
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta...
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatie...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi 8 000:lla tammi-syyskuussa
566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilas...
Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-syyskuussa
33 500 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500
576.11.2017 Teknologiateolli...
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta
Suomessa ja loppuvuoden 2017 näkymistä
586.11.2017 Teknologiateollisuus
• Li...
596.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
606.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
616.11.2017 Teknologiateollisuus
626.11.2017 Teknologiateollisuus
• Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa.
• Tuottavuusloikkaa...
636.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017
Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen tavara- ja palveluvi...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
646.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen palveluvienti ei ole korvannut
tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen
656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobo...
666.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2017
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavar...
676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, me...
Viennin suhde bkt:hen on kasvanut Suomessa,
mutta on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
686.11.2017 Teknologiateollisuu...
Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-
kapasiteetin pudotus 20 %:lla ja korkea käyttöaste
Investoinnit ovat eline...
Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-
kapasiteetin väheneminen 20 %:lla 2008 jälkeen
Investoinnit ovat elinehto ...
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
716.11.2017 Teknologiateollisuus *)...
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä
julkista sektoria
726.11.2017 Tek...
736.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla ...
746.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot,
julkinen velka ja ...
756.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristymin...
766.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaa...
776.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
786.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä,...
796.11.2017 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkil...
806.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaiht...
816.11.2017 Teknologiateollisuus
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden j...
Suomen vientiä tukevat myös
yksittäiset suurinvestoinnit
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvavan autontuota...
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen vientiin vuosina 20...
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen tavaravientiin vuos...
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
856.11.2017 Teknologiateollisuus
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin
Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmal...
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
876.11.2017 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoite...
886.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lä...
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 %
suurempi kuin palveluyrityksissä
896.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Ti...
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava
ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen
kehitys on riittämätön
906.11.2017 Tek...
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6
miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ...
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia
euroa alemmalla ta...
Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista
nykyisellä investointikehityksellä
936.11.2017 Teknologiateollisuus Lähd...
Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja
investoinnit
946.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantaloud...
Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman
verran kuin pääomia kuluu (poistot)
956.11.2017 Teknologiateollisuus Lähd...
966.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2017...
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
976.11.2017 Teknologiateollisuus L...
986.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
inves...
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
996.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
...
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa
1006.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
...
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa
ja Virossa
1016.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
95
145
195
245...
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
1026.11.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, k...
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
1036.11.2017 Teknolog...
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain
puolet Ruotsin tasosta
1046.11.2017 Teknologiateollisuus
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0....
1056.11.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta
rahoitustuottojen j...
Suomen talous ei ole vahvalla
pohjalla, ellei yritysten
investointeja saada
merkittävään kasvuun
- tuotanto, automaatio, d...
YRITYSVEROTUS,
INVESTOINNIT JA KASVU
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille
2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimu...
Yrityksillä on paljon
investointitarpeita, mutta
kyky toteuttaa niitä on
useasti heikko
1086.11.2017 Teknologiateollisuus ...
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin
investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden
aikana?
1096.11.2017 Tekno...
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön
ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
1106.11.2017 Teknologiateollisuus Lä...
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat
60 % koko elinkeinoelämän investoinneista
%-osuus yritysten kaikista ...
Pk-yrityksillä on ongelmia
saada pankki- tai muun
vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
1126.11.2017 Teknologiate...
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:
pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa
pankki- tai muun vier...
1146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuol...
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Teknologiateollisuus ry...
Selvityksen päätulos:
Suomen kilpailukyvyn palauttaminen
edellyttää myös yritysverotuksen
uudistamista, jotta investoinnit...
Veromallit - tausta
1176.11.2017 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyyd...
Veromallit I
1186.11.2017 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta t...
Veromallit II
1196.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteis...
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat
merkittävää yritysverotuksen uudistamista -
mieluisin yritysveromalli
1206.11.20...
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa
kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan...
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös
pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton
verotusta myöhentäviä malleja (3-...
Mieluisimpien veromallien
vaikutukset yritysten
investointeihin, työllisyyteen
ja verotuloihin
1236.11.2017 Teknologiateol...
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
kiinteisiin investointeihin Suom...
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
investointeihin henkilöstöön ja ...
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan
keskeinen tavoite lähivuosina?
1266.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustu...
Yritysten arvio veromallien
investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä
suuriksi koko elinkeinoelämässä
Investointivai...
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma
Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa)
1286.11.2017 Teknologiateollisu...
1296.11.2017 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja
työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, m...
Suomen jäykkä palkkamalli
ja työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
- Vientivetoinen työmarkkinamal...
1316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa ...
1326.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollis...
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
edelleen vuoden 2008 alapuolella
1336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Til...
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alenemassa
1346.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: M...
Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen
heikompi kuin kilpailijamaissa
1356.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pa...
1366.11.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimäär...
1376.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labou...
1386.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labou...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
1396.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, T...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
1406.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bu...
1416.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutunei...
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1426.11.2017 Teknologiateollisuus *...
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1436.11.2017 Teknologiateollisuus *) P...
1446.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
...
1456.11.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %.
Lähde: Eurostat
Suomal...
1466.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
L...
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja
tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000
koko henkilöstöstä Suo...
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
1486.11.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
1496.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkil...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
1506.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Tekno...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
1516.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: T...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1526.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1536.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
1546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologia...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuu...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknol...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1576.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1586.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Metallien jalostuksen henkilöstö
1596.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilö...
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1606.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1616.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus r...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1626.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1636.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöst...
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1646.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus r...
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen
1656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
1666.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: ...
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016
1676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojä...
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016
1686.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentiet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017

799 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina, marraskuu 2017. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Marraskuu 2017 16.11.2017 Teknologiateollisuus
 2. 2. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 26.11.2017 Teknologiateollisuus
 3. 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 36.11.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 4. 4. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 46.11.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2016): 13,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 38 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 9,0 mrd euroa • henkilöstö (2016): 15 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2016): 27,7 mrd euroa • henkilöstö (2016): 122 400 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2016): 11,5 mrd euroa • henkilöstö (2016): 60 400 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 5,8 mrd euroa • henkilöstö (2016): 49 800
 5. 5. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 56.11.2017 Teknologiateollisuus • 50 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,0 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
 6. 6. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2016) 66.11.2017 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
 7. 7. 76.11.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015). Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,7 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,8 mrd. € 3,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 15,0 % Afrikka 0,4 mrd. € 1,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 1,8 % Aasia 3,7 mrd. € 14,6 %
 8. 8. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2016* 86.11.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologiateollisu us, 37.7, 50% Metsäteollisuus; 11.7; 15% Kemianteollisuus; 11.2; 15% Muut toimialat; 15.1; 20%
 9. 9. 96.11.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016*) Koneet ja laitteet, 6.9 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5 Terästuotteet, 3.6 Pelit ja ohjelmistot, 3.7 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4 Värimetallit, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.4 Autot ja autonosat, 2.2 Koneteollisuuden palvelut, 2.0 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.2 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Metallimalmit, 0.2 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Sahatavara, 2.6 Massa, 1.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Dieselpolttoaineet, 3.8 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.1 Kumi- ja muovituotteet, 2.4 Kemianteollisuuden palvelut, 1.0 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 15.1
 10. 10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2016 106.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 25.4 mrd.€ 48% Metsäteollisuus 11.3 mrd.€ 22% Kemianteollisuus 10.2 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.8 mrd.€ 11%
 11. 11. 116.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016) Koneet ja laitteet, 6.9 Terästuotteet, 3.6 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4 Värimetallit, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.4 Autot ja autonosat, 2.2 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.2 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1 Metallimalmit, 0.2 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Sahatavara, 2.6 Massa, 1.8 Dieselpolttoaineet, 3.8 Kemikaalit ja kemialliset… Kumi- ja muovituotteet, 2.4 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.9
 12. 12. Maailmantalouden näkymät - Kasvu jatkuu suotuisana 126.11.2017 Teknologiateollisuus
 13. 13. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 136.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 14. 14. Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 15. 15. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 156.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 16. 16. 166.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2016 Saksan bkt-kasvulla 2009-2016 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2016 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 17. 17. 176.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017. Lähde: Markit Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 18. 18. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta taso on matala 186.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 19. 19. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 196.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 20. 20. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 206.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 21. 21. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 216.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 22. 22. 226.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautumassa kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 23. 23. 236.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 24. 24. 246.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 25. 25. 256.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 26. 26. 266.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 27. 27. 276.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 28. 28. Teollisuustuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti 286.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 29. 29. 296.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
 30. 30. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 306.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 31. 31. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 32. 32. 326.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 33. 33. 336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 34. 34. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt hieman 346.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 35. 35. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut runsaaseen 5 prosenttiin 356.11.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1-8) %
 36. 36. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 366.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 37. 37. Euron arvo on vahvistunut verrattuna vuoden alun tilanteeseen 376.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 38. 38. 386.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,2 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-EurooppaJapani Kiina Intia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,6 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Muu Aasia
 39. 39. 396.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,2 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
 40. 40. Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018 Suomen kasvu hidastuu Bkt:n kehitys 2018 / 2017, % 406.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2017 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2017. Pohjois-Amerikka: +2,4 % USA +2,4 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 % Brasilia +2,4 % Meksiko +2,3 % Argentiina +3,0 % Venezuela -4,6 % Kolumbia +2,5 % Chile +3,0 % Peru +3,7 % Länsi-Eurooppa: +1,8 % Saksa +1,9 % Iso-Britannia +1,4 % Ranska +1,7 % Italia +1,2 % Espanja +2,6 % Alankomaat +2,2 % Sveitsi +1,8 % Ruotsi +2,6 % Belgia +1,7 % Norja +2,1 % Itävalta +1,9 % Tanska +1,8 % Kreikka +1,9 % Suomi +1,8 % Portugali +1,9 % Irlanti +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,4 % Israel +3,2 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,4 % Japani +1,2 % Intia +7,5 % Australia +2,8 % Etelä-Korea +2,7 % Indonesia +5,3 % Taiwan +2,1 % Thaimaa +3,4 % Malesia +4,9 % Singapore +2,3 % Uusi Seelanti +3,1 % Filippiinit +6,3 % Vietnam +6,3 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,5 % Nigeria +2,4 % Egypti +4,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,9 % Venäjä +1,8 % Turkki +3,6 % Puola +3,5 % Tšekki +3,1 % Romania +3,9 % Ukraina +2,9 % Unkari +3,4 % Slovakia +3,6 % Slovenia +3,3 % Liettua +3,2 % Latvia +3,3 % Viro +2,9 %
 41. 41. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa syksyllä 2017 416.11.2017 Teknologiateollisuus
 42. 42. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2016 ollen 67,3 miljardia euroa 426.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
 43. 43. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut 436.11.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 44. 44. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla 446.11.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 45. 45. Teknologiateollisuuden* uusien tilausten kasvu Suomessa taittunut (myös ilman laivatilauksia) 456.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: +13 % -28 % Kotimaahan: +16 % 0 % Yhteensä: +14 % -22 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
 46. 46. Teknologiateollisuuden* tilauskannan kasvu Suomessa pysähtynyt 466.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017 Vientiin: +20 % -1 % Kotimaahan: +3 % 0 % Yhteensä: +15 % -1 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä
 47. 47. Tarjouspyyntöjen* kasvu taittunut - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi 476.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2017. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 48. 48. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 486.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: -3 % -11 % Kotimaahan: +50 % +22 % Yhteensä: +8 % -4 %
 49. 49. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 496.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017 Vientiin: -4 % -10 % Kotimaahan: +37 % +26 % Yhteensä: +4 % -3 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 50. 50. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 506.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: +29 % -36 % Kotimaahan: +3 % -11 % Yhteensä: +23 % -32 %
 51. 51. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 516.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017 Vientiin: +28 % +2 % Kotimaahan: -5 % -9 % Yhteensä: +23 % 0 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 52. 52. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 526.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: -80 % -8 % Kotimaahan: +9 % -17 % Yhteensä: -23 % -17 %
 53. 53. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 536.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017 Vientiin: +6 % -5 % Kotimaahan: +7 % +2 % Yhteensä: +7 % 0 % Yhteensä
 54. 54. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Yhteensä: -7 % -11 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
 55. 55. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2017 30.9.2017 / 30.6.2017 Yhteensä: -5 % -4 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
 56. 56. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi 8 000:lla tammi-syyskuussa 566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (30.9.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 57. 57. Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-syyskuussa 33 500 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500 576.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 58. 58. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja loppuvuoden 2017 näkymistä 586.11.2017 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67,3 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin puoli prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2017 liikevaihto oli 11 % suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 22 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 14 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. • Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin kesäkuun lopussa, mutta 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 kesäkuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa ja oli syyskuun lopussa noin 298 000. Henkilöstöä oli vajaat kolme prosenttia eli noin 8 000 enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016. • Alan yritykset rekrytoivat tammi-syyskuussa uutta henkilöstöä yhteensä 33 500. Vuoden 2016 aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 28 500. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.
 59. 59. 596.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 60. 60. 606.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut
 61. 61. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 616.11.2017 Teknologiateollisuus
 62. 62. 626.11.2017 Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
 63. 63. 636.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavara- ja palveluviennin arvo on kasvanut tänä vuonna
 64. 64. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 646.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 65. 65. Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen 656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 66. 66. 666.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2017 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo on kasvanut tänä vuonna 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 67. 67. 676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
 68. 68. Viennin suhde bkt:hen on kasvanut Suomessa, mutta on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 686.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 69. 69. Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto- kapasiteetin pudotus 20 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle 696.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-19 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -21 %
 70. 70. Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto- kapasiteetin väheneminen 20 %:lla 2008 jälkeen Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle 706.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä Teollisuuden tuotanto (2008=100)-19 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos 2017/2008 -21 %
 71. 71. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 716.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 72. 72. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 726.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
 73. 73. 736.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vähintään viiden henkilön yritykset
 74. 74. 746.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi
 75. 75. 756.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 76. 76. 766.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii vahvaa talouskasvua ja lisää menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 77. 77. 776.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 78. 78. 786.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 79. 79. 796.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 80. 80. 806.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 81. 81. 816.11.2017 Teknologiateollisuus • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus • Ohjelmistot ja pelit • Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 82. 82. Suomen vientiä tukevat myös yksittäiset suurinvestoinnit Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 826.11.2017 Teknologiateollisuus
 83. 83. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 836.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 60 65 70 75 80 85 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla, jos vienti muutoin 2016 tasolla
 84. 84. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019 846.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 40 45 50 55 60 65 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla, jos vienti muutoin 2016 tasolla
 85. 85. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 856.11.2017 Teknologiateollisuus
 86. 86. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 866.11.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 87. 87. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 876.11.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 88. 88. 886.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
 89. 89. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 % suurempi kuin palveluyrityksissä 896.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 90. 90. Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on riittämätön 906.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Yritysten investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi USA Alankomaat Sveitsi Saksa Suomi
 91. 91. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 916.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
 92. 92. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 926.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
 93. 93. Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 936.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Koneet ja laitteet, ohjelmistot ja tietoliikennelaitteet Investoinnit yhteensä Tuotannolliset ja muut liikerakennukset Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
 94. 94. Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja investoinnit 946.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palkat ja sivukulut Voitot verojen jälkeen Tuotannolliset ja t&k- investoinnit Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
 95. 95. Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman verran kuin pääomia kuluu (poistot) 956.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 96. 96. 966.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2017) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
 97. 97. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 976.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
 98. 98. 986.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
 99. 99. Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 996.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 100. 100. Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 1006.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 101. 101. Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 1016.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 95 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 102. 102. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1026.11.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 103. 103. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1036.11.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 104. 104. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta 1046.11.2017 Teknologiateollisuus 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2014 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 105. 105. 1056.11.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
 106. 106. Suomen talous ei ole vahvalla pohjalla, ellei yritysten investointeja saada merkittävään kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 1066.11.2017 Teknologiateollisuus
 107. 107. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 1076.11.2017 Teknologiateollisuus
 108. 108. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 1086.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 109. 109. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1096.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
 110. 110. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 1106.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
 111. 111. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 111 6.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
 112. 112. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1126.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 113. 113. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1136.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
 114. 114. 1146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
 115. 115. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 1156.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
 116. 116. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 1166.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 117. 117. Veromallit - tausta 1176.11.2017 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 118. 118. Veromallit I 1186.11.2017 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 119. 119. Veromallit II 1196.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
 120. 120. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 1206.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
 121. 121. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 1216.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 122. 122. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 1226.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 123. 123. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 1236.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 124. 124. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1246.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
 125. 125. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1256.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
 126. 126. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 1266.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
 127. 127. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 1276.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
 128. 128. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa) 1286.11.2017 Teknologiateollisuus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot, 28, 29% Pakolliset sosiaaliturvamaksut, 27.7, 29% Arvonlisäverot, 19.5, 21% Yhteisöverot, 4.8, 5% Energiaverot, 4.4, 5% Omaisuusverot, 3.1, 3% Muut verot, 7.4, 8% Lähde: Tilastokeskus
 129. 129. 1296.11.2017 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
 130. 130. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 1306.11.2017 Teknologiateollisuus
 131. 131. 1316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 132. 132. 1326.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet Suomessa 100 000:lla eli 25 prosentilla vuoden 2008 jälkeen 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi,2005=100
 133. 133. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat edelleen vuoden 2008 alapuolella 1336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuhatta työpaikkaa
 134. 134. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 1346.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 135. 135. Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen heikompi kuin kilpailijamaissa 1356.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1995 2000 2005 2010 2015 Suomi Kauppakumppanimaat Euroalue 12 Indeksi, 1999 = 100 *) Työkustannukset jaettuna vaihtosuhdekorjatulla työn tuottavuudella. Ennuste: Euroopan komissio. 34093 Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja SP:n laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset* Suomen valuutassa
 136. 136. 1366.11.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-toukokuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukykyä suhteessa euromaihin on parannettava koko kansantaloudessa Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
 137. 137. 1376.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukykyä on edelleen parannettava Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 138. 138. 1386.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Yksikkötyökustannusten ongelma koskee edelleen myös Suomen teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005,I=100
 139. 139. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 1396.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 140. 140. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 1406.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 141. 141. 1416.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä 13 %- yksikköä
 142. 142. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1426.11.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 143. 143. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1436.11.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 144. 144. 1446.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
 145. 145. 1456.11.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016* 36 37 38 39 40 41 42 Tuntia
 146. 146. 1466.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
 147. 147. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 1476.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
 148. 148. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 1486.11.2017 Teknologiateollisuus
 149. 149. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1496.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 3 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2017 (30.9)
 150. 150. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1506.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 151. 151. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1516.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 152. 152. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1526.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 153. 153. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1536.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 154. 154. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 1546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 40,747, 14% Intia, 31,592, 11% Yhdysvallat, 29,380, 10% Saksa, 18,587, 7% Ruotsi, 14,947, 5% Puola, 14,841, 5% Meksiko, 14,033, 5% Ranska, 9,584, 3% Brasilia, 8,103, 3% Iso-Britannia, 7,465, 3% Italia, 6,751, 2% Kanada, 5,161, 2% Venäjä, 5,063, 2% Muut maat, 78,690, 28% Tiedot vuodelta 2016
 155. 155. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 156. 156. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 157. 157. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1576.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 158. 158. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1586.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 159. 159. Metallien jalostuksen henkilöstö 1596.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 160. 160. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1606.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 161. 161. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1616.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 162. 162. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1626.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 163. 163. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1636.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 164. 164. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1646.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 165. 165. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 1656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 166. 166. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 1666.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 167. 167. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016 1676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 69,035 39% 29,787 17% 28,016 16% 50,683 28% 1,421 92 % 84 kpl 5 % 40 kpl 2 % 22 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 168. 168. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016 1686.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 481 kpl 34% 479 kpl 33 % 258 kpl 18% 203 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035 5,109 7% 15,290 22% 17,924 26% 30,712 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

×