Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019

842 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ★★★ http://tinyurl.com/yy9yh8fu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ●●● http://ishbv.com/tedsplans/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Helmikuu 2019 15.2.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 25.2.2019 Teknologiateollisuus
 3. 3. Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 35.2.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot yritysten heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 4. 4. Aktiivisen talouspolitiikan tarvetta korostaa se, että euroalueen BKT-kasvun etumatkan kiinnikurominen edellyttää 3 %:n bkt-kasvua Suomessa 2018-2023 45.2.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 5. 5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 55.2.2019 Teknologiateollisuus
 6. 6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 65.2.2019 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 7. 7. 75.2.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 8. 8. 85.2.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 9. 9. 95.2.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 10. 10. 105.2.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 11. 11. 11 5.2.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
 12. 12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
 13. 13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 135.2.2019 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 14. 14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 145.2.2019 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 15. 15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 155.2.2019 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
 16. 16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 165.2.2019 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 17. 17. Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 175.2.2019 Teknologiateollisuus
 18. 18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 185.2.2019 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 19. 19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 195.2.2019 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 20. 20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 205.2.2019 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 21. 21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 215.2.2019 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 22. 22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 225.2.2019 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 23. 23. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 235.2.2019 Teknologiateollisuus
 24. 24. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 245.2.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 25. 25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 255.2.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 38 600 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 10,8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 16 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31,7 mrd euroa • henkilöstö (2018): 133 000 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13,0 mrd euroa • henkilöstö (2018): 68 900 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 54 300
 26. 26. Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 265.2.2019 Teknologiateollisuus • Yli 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan 311 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 660 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
 27. 27. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2017) 275.2.2019 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
 28. 28. 285.2.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2017 Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,79 mrd. € 9,1 % Länsi-Eurooppa 16,44 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,84 mrd. € 2,8 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,11 mrd. € 16,6 % Afrikka 0,43 mrd. € 1,4 % Lähi- ja Keski-Itä 0,51 mrd. € 1,7 % Aasia 4,51 mrd. € 14,7 %
 29. 29. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 295.2.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 30. 30. 305.2.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 31. 31. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 315.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 32. 32. 325.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 33. 33. 335.2.2019 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 34. 34. Kasvuennusteita heikennetään maailmalla 345.2.2019 Teknologiateollisuus
 35. 35. Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina 355.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 2018, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2019, tammi BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Ruotsi Euroalue Ranska Saksa Venäjä Italia
 36. 36. BKT-ennusteet vuodelle 2019 ovat heikentyneet Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 365.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, January 2019 / December 2018 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2019 / joulukuussa 2018. Pohjois-Amerikka: +2,5 % USA +2,5 % Kanada +1,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,9 % Brasilia +2,4 % Meksiko +1,9 % Argentiina -1,1 % Venezuela -12,8 % Kolumbia +3,1 % Chile +3,4 % Peru +3,8 % Länsi-Eurooppa: +1,5 % Saksa +1,5 % Iso-Britannia +1,5 % Ranska +1,5 % Italia +0,5 % Espanja +2,2 % Alankomaat +1,9 % Sveitsi +1,5 % Ruotsi +1,7 % Belgia +1,4 % Norja +2,2 % Itävalta +2,0 % Tanska +1,7 % Kreikka +2,0 % Suomi +1,9 % Portugali +1,8 % Irlanti +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,0 % Israel +3,2 % Aasia: +4,6 % Kiina +6,2 % Japani +1,0 % Intia +7,3 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +2,4 % Indonesia +5,1 % Taiwan +2,1 % Thaimaa +3,7 % Malesia +4,5 % Singapore +2,6 % Uusi Seelanti +2,7 % Filippiinit +6,2 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,7 % Nigeria +2,5 % Egypti +5,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,1 % Venäjä +1,5 % Turkki -0,2 % Puola +3,7 % Tšekki +2,9 % Romania +3,5 % Ukraina +2,8 % Unkari +3,5 % Slovakia +4,0 % Slovenia +3,4 % Liettua +2,9 % Latvia +3,3 % Viro +3,2 %
 37. 37. Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on 8 % 375.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 38. 38. Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018 aikana, takamatkaa euromaihin on 40 % 385.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 39. 39. Suomen viennin ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat taittuneet 395.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 40. 40. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 405.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 41. 41. 415.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 42. 42. 425.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 43. 43. Teollisuuden uudet tilaukset euromaissa vähenevät jo, palvelut tulevat perässä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 435.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019 Lähde: Markit
 44. 44. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, vaikka takamatkaa EU-keskiarvoon on yli 15 % 445.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 45. 45. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa 455.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 46. 46. Euroalueella kuluttajien luottamus heikkenee 465.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 47. 47. Suomessa kuluttajien luottamus heikkenee 475.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 48. 48. 485.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 49. 49. 495.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa kasvu on nopeasti hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 50. 50. 505.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 51. 51. 515.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 52. 52. 525.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2019. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 53. 53. 535.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 54. 54. Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti 545.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 55. 55. 555.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin Viennin määrän kehitys
 56. 56. Kiinan tuonnin kasvu on hidastunut nopeasti 565.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 57. 57. Kiinan tuonti Yhdysvalloista on jo vähentynyt 575.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 58. 58. 585.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 59. 59. 595.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 60. 60. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 605.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 61. 61. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 615.2.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1-11) %
 62. 62. Uusien asuntojen myynti USA:ssa on hiljentynyt 625.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
 63. 63. Talouspakotteet ja tullit horjuttavat maailman talousjärjestystä – epävarmuus on lisääntynyt 635.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 64. 64. Talouspakotteet ja tullit horjuttavat maailman talousjärjestystä – epävarmuus on lisääntynyt 645.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 65. 65. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 655.2.2019 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55%
 66. 66. 665.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,7 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,7 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, % Muu Aasia
 67. 67. 675.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,7 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,7 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
 68. 68. Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä 685.2.2019 Teknologiateollisuus
 69. 69. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2019 näkymistä Suomessa 695.2.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 77 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 6 prosenttia. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 9 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Väheneminen johtui vertailuajanjaksolle ajoittuneista laivatilauksista. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2019 suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 4 prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 311 000 eli runsaat 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit kääntyivät laskuun loka-joulukuussa. Vuoden aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 50 000, kun edellisvuonna niitä oli 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 67 prosenttia.
 70. 70. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa 705.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +6 % Metallien jalostus +7 % Suunnittelu- ja konsultointi +5 % Tietotekniikka +6 %
 71. 71. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 715.2.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 72. 72. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla 725.2.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 73. 73. Tuottajahintojen nousu on ollut ripeää, hinnat selittävät pääosan liikevaihdon kasvusta Kauppasota on nostanut entisestään välituotteiden hintoja 735.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
 74. 74. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla 745.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: -13 % +9 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 75. 75. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen 755.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +7 % +1 % Yhteensä: +10 % +3 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 76. 76. Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 765.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 77. 77. Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä 775.2.2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 50 60 70 80 90 100 110 120 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Uudet tilaukset (ilman laivoja)*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 78. 78. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 785.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: +16 % +12 % Kotimaahan: -13 % 0 % Yhteensä: +9 % +10 %
 79. 79. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 795.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +9 % +6 % Kotimaahan: -12 % 0 % Yhteensä: +5 % +5 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 80. 80. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 805.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -27 % +5 % Kotimaahan: -32 % +14 % Yhteensä: -28 % +6 %
 81. 81. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 815.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +12 % +3 % Kotimaahan: +12 % +2 % Yhteensä: +12 % +3 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 82. 82. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 825.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: +90 % +7 % Kotimaahan: +31 % +32 % Yhteensä: +37 % +28 %
 83. 83. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 835.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: -15 % -13 % Kotimaahan: +30 % -3 % Yhteensä: +21 % -5 % Yhteensä
 84. 84. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 845.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Yhteensä: +20 % +25 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 85. 85. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 855.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Yhteensä: +6 % +3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 86. 86. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018 865.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 87. 87. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna 875.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 88. 88. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2019 näkymistä Suomessa 885.2.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 77 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 6 prosenttia. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 9 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Väheneminen johtui vertailuajanjaksolle ajoittuneista laivatilauksista. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2019 suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 4 prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 311 000 eli runsaat 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit kääntyivät laskuun loka-joulukuussa. Vuoden aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 50 000, kun edellisvuonna niitä oli 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 67 prosenttia.
 89. 89. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa ei ole juurikaan parantunut noususuhdanteessa 895.2.2019 Teknologiateollisuus
 90. 90. Yritysverotus Suomessa heikentää entisestään teknologiateollisuuden yritysten kykyä investoida 905.2.2019 Teknologiateollisuus Yritysten lkm Suomessa Liiketulos-%*) ennen veroja Mediaani Nettotulos-%*) verojen jälkeen Mediaani 2012 24 888 3,9 1,5 2013 25 705 2,2 0,1 2014 25 495 2,1 0,3 2015 25 674 1,6 0,2 2016 25 574 3,8 1,9 2017 26 068 5,1 3,1 *) Liiketulos ja nettotulos suhteessa liikevaihtoon. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto
 91. 91. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 915.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,8 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 92. 92. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 925.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 3,9 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 93. 93. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 935.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 94. 94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 945.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 95. 95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus, mediaani 955.2.2019 Teknologiateollisuus Yritysten lkm*) Liiketulos-% Nettotulos-% 2012 1 568 4,2 3,2 2013 1 585 3,2 2,4 2014 1 572 3,9 3,0 2015 1 549 3,7 2,9 2016 1 552 4,1 3,2 2017 1 579 4,8 3,9 Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
 96. 96. Kannattavuus (mediaani)Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä ja ei-jäsenyrityksissä Suomessa 965.2.2019 Teknologiateollisuus Jäsenyritykset Ei-jäsenritykset Yritysten lkm*) Henkilöstöä Liiketulos-% Yritysten lkm Henkilöstöä Liiketulos-% 2012 1 568 189 492 4,2 23 882 106 808 3,9 2013 1 585 184 485 3,2 24 115 105 615 2,0 2014 1 572 183 772 3,9 24 187 103 628 1,9 2015 1 549 182 099 3,7 24 383 106 801 1,3 2016 1 552 177 521 4,1 24 276 113 379 3,7 2017 1 578 175 974 4,8 24 740 123 626 5,2 Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
 97. 97. 975.2.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 98. 98. 985.2.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 99. 99. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 995.2.2019 Teknologiateollisuus
 100. 100. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1005.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 3 200 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2018
 101. 101. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1015.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 102. 102. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1025.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 103. 103. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1035.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 104. 104. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1045.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 105. 105. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 1055.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 50,629, 18% Intia, 34,390, 12% Yhdysvallat, 29,770, 10% Saksa, 20,614, 7% Ruotsi, 14,593, 5% Puola, 13,481, 5% Ranska, 11,382, 4% Iso-Britannia, 7,589, 3% Brasilia, 6,753, 2% Italia, 6,182, 2% Venäjä, 5,950, 2% Kanada, 4,795, 2% Espanja, 4,307, 2% Muut maat, 73,162, 26% Tiedot vuodelta 2017
 106. 106. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1065.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
 107. 107. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1075.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 108. 108. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1085.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 109. 109. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1095.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 110. 110. Metallien jalostuksen henkilöstö 1105.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 111. 111. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1115.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 112. 112. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1125.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 113. 113. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1135.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 114. 114. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1145.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 115. 115. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1155.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 116. 116. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1165.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 117. 117. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1175.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 118. 118. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2017 1185.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 68,763 39% 30,910 18% 26,576 15% 49,725 28% 1,439 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 587 Henkilöstön määrä / 175 974 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 119. 119. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2017 1195.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 485 kpl 34% 483 kpl 33 % 277 kpl 19% 194 kpl 13% Yritysten lukumäärä / 1 439 Henkilöstön määrä / 68 763 5,150 8% 15,456 22% 19,075 28% 29,082 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
 120. 120. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 1205.2.2019 Teknologiateollisuus
 121. 121. Suomen vienti on kääntynyt laskusuuntaan vuoden 2018 aikana 1215.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 122. 122. Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 1225.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 123. 123. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 1235.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 124. 124. Yli 70 % Suomen viennistä on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 1245.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 125. 125. 1255.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2018 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut erityisesti tuottajahintojen nousu 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 126. 126. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 1265.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 127. 127. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 1275.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
 128. 128. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 1285.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
 129. 129. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 1295.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 130. 130. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 1305.2.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 131. 131. 1315.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vähintään viiden henkilön yritykset
 132. 132. 1325.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi
 133. 133. 1335.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 134. 134. 1345.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Suomi Tanska Ruotsi Euromaat Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 135. 135. 1355.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 136. 136. 1365.2.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 137. 137. 1375.2.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 138. 138. 1385.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 139. 139. Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa talouskasvua *) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017) Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna 2008, 82 kpl vuonna 2016). 1395.2.2019 Teknologiateollisuus
 140. 140. Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä 1405.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-17 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -18 %
 141. 141. Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm: ABB Outokumpu Andritz Patria Bayer Planmeca Boliden Ponsse Cargotec SSAB GE Healthcare Sandvik Mining and Construction Huhtamäki Stora Enso Kemira Tikkurila Kone UPM Konecranes Vacon Metso Vaisala Metsä Group Wallac Meyer Turku Valmet Automation Neste Valmet Nokia Valtra Oras Wärtsilä Orion Yara Suomi 1415.2.2019 Teknologiateollisuus
 142. 142. Vaikutus liikevaihtoon ja työpaikkoihin 1425.2.2019 Teknologiateollisuus
 143. 143. 1435.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -22 mrd. € -29 mrd. € -24 mrd. €
 144. 144. 1445.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100 -22 % -30 % -19 %
 145. 145. 1455.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -92 550 -51 660 -93 350
 146. 146. 1465.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -24 % -42 % -24 %
 147. 147. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin 1475.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 46 48 50 52 54 56 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %
 148. 148. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin 25 prosenttiin 1485.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 22 24 26 28 30 32 34 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %
 149. 149. 1495.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Teollisuuden tavaravienti yhteensä Teollisuuden suuryritysten tavaravienti Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -14 mrd. € -10 mrd. € -11 mrd. € -7 mrd. €
 150. 150. Teollisuuden suuryritysten* osuus koko teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä 1505.2.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Osuus tavaraviennistä, % Teollisuuden suuryritysten osuus koko teollisuuden tavaraviennistä Teollisuuden suuryritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä
 151. 151. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 1515.2.2019 Teknologiateollisuus
 152. 152. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 1525.2.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 153. 153. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 1535.2.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 154. 154. Paradoksin johtopäätös - Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk-yritysten toimintaedellytykset. - Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa. - Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin. 1545.2.2019 Teknologiateollisuus
 155. 155. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 1555.2.2019 Teknologiateollisuus
 156. 156. Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 1565.2.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden heikko tuottavuuskehitys kertoo investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 157. 157. 1575.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 20 % verrattuna EU-keskiarvoon ja noin 15 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 158. 158. 1585.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa noin 7 % verrattuna EU-keskiarvoon ja noin 5 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 159. 159. Tuottavuuskehitys* Suomessa 1595.2.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 160. 160. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 1605.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 161. 161. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 1615.2.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 162. 162. 1625.2.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
 163. 163. Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 1635.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
 164. 164. Teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 1645.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
 165. 165. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 1655.2.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
 166. 166. Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 1665.2.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
 167. 167. Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle 1675.2.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit* T&K-investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 168. 168. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät kuin pääomien kuluminen 1685.2.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tuotannolliset ja T&K - investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 169. 169. Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset 1695.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Tuotannolliset investoinnit Tuotannollisen pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 170. 170. Teollisuuden tuotannollista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 1705.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannollisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti Tuotannolliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 171. 171. 1715.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2018) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
 172. 172. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1725.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Ruotsi Sveitsi Alankomaat Saksa Suomi
 173. 173. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 1735.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 174. 174. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1745.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 175. 175. Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 1755.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 176. 176. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 1765.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi EU-maat Tanska Suomi Tarkoittaa 8 mrd.€, kun nyt Suomessa 25 mrd. €
 177. 177. 1775.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin muissa pienissä EU-maissa 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Tanska Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
 178. 178. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1785.2.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 179. 179. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1795.2.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 180. 180. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 1805.2.2019 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 181. 181. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 1815.2.2019 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
 182. 182. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 1825.2.2019 Teknologiateollisuus
 183. 183. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 1835.2.2019 Teknologiateollisuus
 184. 184. 1845.2.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, vaikka on edelleen 5-6 % jäljessä muita euromaita Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 185. 185. 1855.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 186. 186. 1865.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU- keskiarvoon on edelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (kiintein hinnoin) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Suomi suhteessa EU-keskiarvoon Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
 187. 187. 1875.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 188. 188. 1885.2.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 189. 189. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 1895.2.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 190. 190. 1905.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut vuoden 2008 tason
 191. 191. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alentunut 1915.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 192. 192. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 1925.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 193. 193. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 1935.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 194. 194. Suomen jäykkä palkkamalli on antanut vähän tilaa paikalliselle sopimiselle TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa 1945.2.2019 Teknologiateollisuus -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suomi Saksa Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2017, %-yksikköä 14 %- yksikköä
 195. 195. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1955.2.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 196. 196. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1965.2.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 197. 197. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 1975.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
 198. 198. 1985.2.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
 199. 199. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 1995.2.2019 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia
 200. 200. 2005.2.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %

×