Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Elokuu 2019
115.8.2019 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee
pitkäkestoista yritysten
kasvua tukevaa talous- ja
veropolitiikkaa
215.8.2019 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
315.8.2019 Teknologiateollisuus
• Professor...
Suomi voi tavoittaa muut euromaat vain aktiivisella
talous- ja veropolitiikalla
415.8.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n e...
Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilli...
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
615.8.2019 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (...
715.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
815.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
915.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
1015.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillis...
11
15.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvo...
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Ener...
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
1315.8.2019 Teknologiateollisuus
...
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
1415.8.2019 Teknologiateoll...
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
1515.8.2019 Teknologiateollisuus
502...
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
1615.8.2019 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 2...
Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välillis...
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
1815.8.2019 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallie...
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
1915.8.2019 Teknologiateollis...
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
2015.8.2019 Teknologiateo...
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
2115.8.2019 Teknologiateollisuus
29...
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
2215.8.2019 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3...
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientiteollisuudesta
2315.8.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
2415.8.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
AB...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
2515.8.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• ...
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
2615.8.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työl...
2715.8.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevai...
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
2815.8.2019 Tek...
2915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan n...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: mi...
3115.8.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokesk...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus S...
3315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kem...
3415.8.2019 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityi...
Kasvuennusteita on
heikennetty maailmalla
3515.8.2019 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle
2019 on heikennetty
3615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Econom...
BKT-ennusteet vuodelle 2019 ovat heikentyneet
Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
3715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consens...
Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on nyt vajaa 5 %
3815.8.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,
Suomella on paljon kirittävää
3915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macro...
4015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä
on heikkoa kasvua
Kiin...
4115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuosit...
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen noin 35 %
4215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macro...
Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime
aikoina vienti ja rakentaminen
4315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobo...
4415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on aiempaa hitaampaa
...
Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut
maailmanlaajuisesti
4515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Net...
Teollisuustuotanto on kasvanut Suomessa, mutta
takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen
4615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähd...
Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt jälkeen
useista kilpailijamaista
4715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuuden tuotanto ja investoinnit vähenevät
maailmanlaajuisesti
4815.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä...
4915.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee
T...
Euroalueen teollisuudessa uudet tilaukset
vähenevät edelleen
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edellisku...
5115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on
hidastunut nopeasti
Teoll...
5215.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto supistuu hiem...
5315.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teolli...
5415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto ei kasva
Teo...
5515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotannon kasvu on
...
5615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa ...
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
5715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
5815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
5915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
6015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus A...
6115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa ja
Venäjällä on lopahtanut
Ve...
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman
6215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
6315.8.2019 Teknologiateollisuus *) Neu...
Asuntomarkkinat USA:ssa ovat jäähtymässä
6415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
6515.8.2019 Teknologiateollisu...
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin
6615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on aiempaa
heikompi, mutta edelleen hyvällä tasolla
6715.8.2019 Teknologiateollisuus Lä...
6815.8.2019 Teknologiateollisuus
USA / EU
1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja
alumiinille (10 %) tulli...
Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
6915.8.2019 Teknologiateollis...
7015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2019)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,3 %
vuonna 2019
Bkt:n kas...
7115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2019), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
...
Teknologiateollisuus Suomessa
- epävarmuus heikentää
kasvunäkymiä, toistaiseksi
selvitty säikähdyksellä
7215.8.2019 Teknol...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa
7315.8.2019 Teknologiateoll...
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa
7415.8.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollis...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien
jalostuksessa
7515.8.2...
Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla
keskimäärin on katkennut
7615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastok...
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
7715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilausk...
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
7815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta...
Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin
Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa
Tilauskannan arvon muutos 30....
Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
8015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollis...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
8115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
8215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n...
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
8315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry...
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
8415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n t...
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
8515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:...
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
8615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n ti...
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
8715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta...
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
8815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatie...
Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun
lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018
keskimäärin
8915.8.2019 Teknolog...
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
9015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
syksyn 2019 näkymistä Suomessa
9115.8.2019 Teknologiateollisuus
• Liikeva...
Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa on parantunut,
mutta ei ole yltänyt 2006-
2008 tasolle
9215.8.2019 ...
9315.8.2019 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeas...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2017
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsi...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2017
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen s...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2017
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulo...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2017
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilin...
9815.8.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
9915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
10015.8.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
10115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkil...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
10215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Tekno...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
10315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: T...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
10415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
10515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
10615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologia...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
10715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuu...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
10815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknol...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
10915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
11015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Metallien jalostuksen henkilöstö
11115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilö...
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
11215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
11315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus r...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
11415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Tietotekniikka-alan henkilöstö
11515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöst...
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
11615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus r...
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
11715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateol...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
11815.8.2019 Teknologiateollisuu...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
11915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentiet...
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
12015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsent...
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
12115.8.2019 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipulle
12215.8.2019 Teknologiateollisuus...
Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
12315.8.2019 Teknologiate...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
12415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
12515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
12615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto kesäkuu 2019
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tav...
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
12715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvaneen autontuotannon ja...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina ...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
...
Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
13115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
13215.8.2019 T...
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen
merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
13315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: ...
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
13415.8.2019 Teknologiateollisuus *...
13515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla...
13615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on
pysähtynyt ja kokona...
13715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristymi...
13815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
palau...
13915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
14015.8.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä...
14115.8.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henki...
14215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaih...
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
14315.8.2019 Teknologiateollisuus
Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
14415.8.2019 Teknologiateollisuus
• Profe...
14515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Kansa...
14615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teoll...
Tuottavuuskehitys* Suomessa
14715.8.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostu...
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
14815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Til...
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
14915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoit...
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
15015.8.2019 Teknologiateollisuu...
Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
15115.8.2019 Teknologiateollisuus...
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
15215.8.2019 Teknologiateollis...
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
15315.8.2019 Teknologiateollis...
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
15415.8.2019 Teknologia...
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
15515.8.2019 Teknologiateollisu...
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
15615.8.2019 Teknologiateollisuu...
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
15715.8.2019 Teknologiateoll...
15815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 20...
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
15915.8.2019 Te...
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja k...
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia
euroa alemmalla ta...
Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
16215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastoke...
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
...
Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin
muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa
16415.8.2019 Teknologiateollisuus ...
16515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomess...
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
16615.8.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, k...
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
16715.8.2019 Teknolog...
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
16815.8.2019 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1...
Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus ...
Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen...
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
17115.8.2019 Teknologiateollisuus
17215.8.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimäär...
17315.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Lab...
17415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Lab...
17515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa ...
17615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teoll...
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
17715.8.2019 Teknologiateollisuus S...
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on pudonnut, mutta on edelleen korkealla tasolla
17815.8.2019 Teknologiateollisuu...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
17915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: ...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
18015.8.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde:...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
18115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bu...
18215.8.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WS...
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18315.8.2019 Teknologiateollisuus *...
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18415.8.2019 Teknologiateollisuus *) P...
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
18515.8.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
18615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaika...
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019

371 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Elokuu 2019 115.8.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 215.8.2019 Teknologiateollisuus
 3. 3. Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 315.8.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot yritysten heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 4. 4. Suomi voi tavoittaa muut euromaat vain aktiivisella talous- ja veropolitiikalla 415.8.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 5. 5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 515.8.2019 Teknologiateollisuus
 6. 6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 615.8.2019 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 7. 7. 715.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 8. 8. 815.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 9. 9. 915.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 10. 10. 1015.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 11. 11. 11 15.8.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
 12. 12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
 13. 13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 1315.8.2019 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 14. 14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 1415.8.2019 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 15. 15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 1515.8.2019 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
 16. 16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 1615.8.2019 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 17. 17. Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 1715.8.2019 Teknologiateollisuus
 18. 18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 1815.8.2019 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 19. 19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 1915.8.2019 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 20. 20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 2015.8.2019 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 21. 21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 2115.8.2019 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 22. 22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 2215.8.2019 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 23. 23. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 2315.8.2019 Teknologiateollisuus
 24. 24. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 2415.8.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 25. 25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 2515.8.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa • henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa • henkilöstö (2018): 15 900 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 131 300 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa • henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 53 300
 26. 26. Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 2615.8.2019 Teknologiateollisuus • Yli 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
 27. 27. 2715.8.2019 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
 28. 28. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) 2815.8.2019 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
 29. 29. 2915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. € 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. € 2,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. € 15,5 % Afrikka 0,48 mrd. € 1,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. € 1,5 % Aasia 5,04 mrd. € 15,5 %
 30. 30. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 3015.8.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 31. 31. 3115.8.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 32. 32. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 3215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 33. 33. 3315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 34. 34. 3415.8.2019 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 35. 35. Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla 3515.8.2019 Teknologiateollisuus
 36. 36. Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 3615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta
 37. 37. BKT-ennusteet vuodelle 2019 ovat heikentyneet Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 3715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, July 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2019 Pohjois-Amerikka: +2,4 % USA +2,5 % Kanada +1,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,3 % Brasilia +1,4 % Meksiko +1,4 % Argentiina -1,2 % Venezuela -21,5 % Kolumbia +3,1 % Chile +3,2 % Peru +3,7 % Länsi-Eurooppa: +1,2 % Saksa +0,7 % Iso-Britannia +1,3 % Ranska +1,3 % Italia +0,0 % Espanja +2,3 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,3 % Ruotsi +1,6 % Belgia +1,2 % Norja +2,2 % Itävalta +1,6 % Tanska +1,6 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,6 % Portugali +1,7 % Irlanti +3,3 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,5 % Israel +3,3 % Aasia: +4,4 % Kiina +6,2 % Japani +0,7 % Intia +6,9 % Australia +2,0 % Etelä-Korea +2,0 % Indonesia +5,0 % Taiwan +1,9 % Thaimaa +3,2 % Malesia +4,4 % Singapore +1,8 % Uusi Seelanti +2,5 % Filippiinit +5,9 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,6 % Nigeria +2,4 % Egypti +5,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,9 % Venäjä +1,1 % Turkki -1,5 % Puola +4,3 % Tšekki +2,5 % Romania +3,8 % Ukraina +2,7 % Unkari +4,2 % Slovakia +3,5 % Slovenia +3,3 % Liettua +3,2 % Latvia +3,1 % Viro +3,4 %
 38. 38. Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on nyt vajaa 5 % 3815.8.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
 39. 39. BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomella on paljon kirittävää 3915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 40. 40. 4015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 41. 41. 4115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 42. 42. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 4215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 43. 43. Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina vienti ja rakentaminen 4315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 44. 44. 4415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on aiempaa hitaampaa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 45. 45. Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti 4515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 46. 46. Teollisuustuotanto on kasvanut Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen 4615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 47. 47. Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijamaista 4715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 48. 48. Teollisuuden tuotanto ja investoinnit vähenevät maailmanlaajuisesti 4815.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019 Lähde: Markit
 49. 49. 4915.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 50. 50. Euroalueen teollisuudessa uudet tilaukset vähenevät edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 5015.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019 Lähde: Markit
 51. 51. 5115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on hidastunut nopeasti Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 52. 52. 5215.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto supistuu hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 53. 53. 5315.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 54. 54. 5415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto ei kasva Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 55. 55. 5515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotannon kasvu on lopahtanut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 56. 56. 5615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on laskusuunnassa Viennin määrän kehitys
 57. 57. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 5715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 58. 58. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 5815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 59. 59. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han 5915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 60. 60. 6015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 61. 61. 6115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa ja Venäjällä on lopahtanut Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 62. 62. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 6215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 63. 63. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin 6315.8.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1-5) %
 64. 64. Asuntomarkkinat USA:ssa ovat jäähtymässä 6415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
 65. 65. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 6515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 66. 66. Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin 6615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 67. 67. Euroalueella kuluttajien luottamus on aiempaa heikompi, mutta edelleen hyvällä tasolla 6715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 68. 68. 6815.8.2019 Teknologiateollisuus USA / EU 1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) tullit lähes kaikille maille. Ilmoituksen mukaan ne astuvat voimaan "ensi viikolla". EU saa kuitenkin toistaiseksi vapautuksen. 2.3.2018 Juncker ilmoittaa, että EU suunnittelee omia tullejaan Yhdysvaltoja vastaan. Tulli koskisi Harley- Davidsoneita, bourbon whiskyä sekä Leviksen farkkuja. EU:n komissio kertoo ilmoittavansa "tasoitustoimista" (rebalancing) muutaman päivän kuluessa. 8.3.2018 USA ilmoittaa alumiini- ja terästulleista, jotka tulevat voimaan 15 päivän määräajan jälkeen. 22.3.2018 USA päättää, että EU säästyy teräs- ja alumiinitulleilta huhtikuun loppuun saakka. 30.4.2018 USA jatkaa tullihelpotuksia Kanadan, Meksikon sekä EU:n osalta 30:llä päivällä. 23.5.2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista USA:han. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. Tiedotteessa ei suoraan puhuta maista, joita tullit koskisivat, mutta käytännössä myös EU:ta. 31.5.2018 USA lakkauttaa odotetusti vapauksia saaneiden maiden (ml. EU) teräs- ja alumiinitullihelpotukset. 22.6.2018 EU:n vastatullit USA:ta vastaan astuvat voimaan ja koskevat arvoltaan noin 2,8 miljardia euroa. 25.7.2018 Jean-Claude Juncker vierailee valkoisessa talossa. Kauppasodan uhka USA:n ja EU:n välillä hellittää. Juncker sanoo sopineensa Trumpin kanssa, että neuvotteluiden ollessa kesken, autotullia ei nosteta. Sama pätee muihinkin tuotekategorioihin. Lisäksi Trump lupasi, että teräs- ja alumiinitulleja harkitaan uudelleen EU:n kohdalla. Samalla EU valmistautuu poistamaan omat tullinsa (mm. bourbon ja appelsiinimehu) Yhdysvaltoja vastaan, mikäli USA päätyy poistamaan teräs- ja alumiinitullit. Neuvotteluissa puhuttiin myös EU:n halukkuudesta tuoda tulevaisuudessa nesteytettyä maakaasua (LNG) Yhdysvalloista. ”Kauppasodan” vaiheita 2018-2019 USA / Kiina 17.1.2018 USA:n tasoitustullit ruostumattoman teräksen tuonnille Kiinasta ja Intiasta 22.1.2018 USA:n suojatariffit pesukoneille ja aurinkopaneeleille 14.2.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta tuleville valurautaputkien liitoksille 27.2.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta tulevalle alumiinifoliolle 15.3.2018 USA:n tullit teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) lähes kaikille maille, ml. Kiina 20.3.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta ja Intiasta tulevalle ruostumattomalle teräkselle 22.3.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli kartonkien sulkemiseen tarkoitetuille "niiteille” 23.3.2018 USA:n 25 %:n tullit kaikille niille tuotteille, jotka kuuluvat sektorin 301 alle (mm. teknologiavaihto ja investoinnit) 2.4.2018 Kiinan 3 miljardin dollarin tullit USA:n tuotteille (tuoreet hedelmät, pähkinät, viinit, sianliha jne.) vastauksena teräs- ja alumiinitulleille 9.4.2018 USA poistaa kauppaoikeudet kiinalaiselta telecomyritykseltä, ZTE:ltä, estäen yhdysvaltalaisten yritysten tekemästä kauppaa sen kanssa tulevina seitsemänä vuotena 9.5.2918 ZTE keskeyttää pääasialliset operatiiviset toimintonsa USA:ssa, mutta pyrkii edelleen pääsemään sopuun Yhdysvaltojen hallinnon kanssa 13.5.2018 Trump ilmoittaa pelastavansa ZTE:n, sillä ”sen saamat rangaistukset tuhoavat liikaa kiinalaisten työpaikkoja” 23.5..2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista USA:han. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %:iin. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. Tiedotteessa ei suoraan puhuta maista, joita tullit koskisivat, mutta käytännössä myös Kiinaa 29.5.2018 USA lisää immateriaalioikeuksien nojalla tulleja 50 miljardilla dollarilla 15.6.2018 USA määrää uusia tulleja, jotka ovat arvoltaan 50 miljardia dollaria. Tullit kohdistuvat pääasiassa korkean teknologian tuotteisiin ja tulevat voimaan kahdessa eri vaiheessa. 3.7.2018 Kiinalainen tuomioistuin estää yhdysvaltalaisen mikrosiruyrityksen toiminnan Kiinassa. 6.7.2018 ZTE saa rajoitetun toimintaoikeuden Yhdysvaltoihin. 6.7.2018 USAn asettamat 34 miljardin dollarin tullit tulevat voimaan. 6.7.2018 Kiinan asettamat 34 miljardin dollarin tullit tulevat voimaan. 24.7.2018 USDA ilmoittaa avustavansa yhdysvaltalaisia maanviljelijöitä johtuen Kiinan "epäoikeutetusta vastaiskusta". 3.8.2018 USA asettaa voimaan 25 %:n tullit arvoltaan $16 mrd. kiinalaisille tuotteille (301-toimet, 301 Section) 23.8. 2018 Kiina asettaa voimaan 25 %:n tullit, jotka arvoltaan n. $16 mrd yhdysvaltalaisia tuotteita 24.9.2018 USA asettaa voimaan 10 %:n tullit yhteensä 200 miljardin dollarin Kiinan tuonnille 24.9.2018 Kiina asettaa voimaan yhteensä 60 miljardin dollarin tullit yhdysvaltaisille tuotteille. 7.3.2019 Huawei haastaa USA:n hallinnon oikeuteen. 10.5.2019 USA laajentaa 25 %:n tullit koskemaan myös 200 miljardin dollarin Kiinan tuontia. 13.5.2019 Kiina korottaa 5-25 %:iin aiempia tullejaan, jotka koskevat noin 60 miljardin dollarin tuontia USA:sta. USA / muut maat 1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) tullit lähes kaikille maille. Ilmoituksen mukaan ne astuvat voimaan "ensi viikolla". Muutamat maat (Kanada, Meksiko, EU, Etelä-Korea, Australia, Argentiina, Brasilia) rajautuvat vielä tässä vaiheessa tullien ulkopuolelle 30.4.2018 asti. 30.4.2018 USA on päässyt sopuun terästulleista Argentiinan, Australian, Brasilian sekä Etelä-Korean kanssa. USA jatkaa tullihelpotuksia Kanadan, Meksikon sekä EU:n osalta 30:llä päivällä. 23.5.2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista Yhdysvaltoihin. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. 31.5.2018 USA lakkauttaa odotetusti em. maiden tullihelpotukset. 5.6.2018 Meksiko ottaa käyttöönsä tuontitullit USA:ta vastaan. Tullit koskevat yhdysvaltalaisia tuotteita noin kolmen miljardin edestä. 14.6.2018 Intia ilmoittaa WTO:lle aloittavansa vastatoimet USA:ta vastaan. Alun perin tullien tuli tulla voimaan 8.8, mutta siirtyi lopulta alkamaan 18.9. 30.6.2018 Kanada ottaa käyttöön omat vastatullinsa USA:ta vastaan. Tullilistalta löytyvät esimerkiksi appelsiinimehu ja bourbonviski. 27.8.2018 USA ja Meksiko pääsevät sopuun vapaakauppasopimuksesta. Trump ilmoittaa, että uutta sopimusta ei kutsuta enää NAFTA:ksi vaan "United States-Mexico Trade Agreement". Lähde: Ulkoministeriö
 69. 69. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 6915.8.2019 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55%
 70. 70. 7015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2019) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,3 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,3 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % Muu Aasia
 71. 71. 7115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2019), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,5 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,5 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
 72. 72. Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä 7215.8.2019 Teknologiateollisuus
 73. 73. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa 7315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +4 % Metallien jalostus +10 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +7 %
 74. 74. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 7415.8.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 75. 75. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa 7515.8.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 76. 76. Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla keskimäärin on katkennut 7615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
 77. 77. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 7715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 78. 78. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 7815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 79. 79. Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.6.2019 / 30.6.2018, % 7915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Yhteensä +15%
 80. 80. Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 8015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2019. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 81. 81. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +21 % +1 % Kotimaahan: +9 % +4 % Yhteensä: +18 % +2 %
 82. 82. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +15 % +2 % Kotimaahan: +10 % +2 % Yhteensä: +14 % +2 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 83. 83. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: -4 % -12 % Kotimaahan: +39 % +1 % Yhteensä: +3 % -10 %
 84. 84. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 8415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % -1 % Kotimaahan: +14 % +4 % Yhteensä: +17 % 0 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 85. 85. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 8515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +49 % -16 % Kotimaahan: +49 % -10 % Yhteensä: +8 % -11 %
 86. 86. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 8615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: -15 % -9 % Kotimaahan: +9 % -7 % Yhteensä: +6 % -8 % Yhteensä
 87. 87. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 8715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Yhteensä: +26 % +5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 88. 88. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 8815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Yhteensä: +10 % +4 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 89. 89. Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 8915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 90. 90. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 9015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 91. 91. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa 9115.8.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-huhtikuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 4 % vähemmän kuin tammi-maaliskuussa, mutta 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. • Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samansuuruinen kuin maaliskuun lopussa, mutta 15 % suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa lähes 320 000 eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi alan yrityksillä oli kesätyöntekijöitä noin 17000. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla huhti-kesäkuussa. Rekrytointeja oli yhteensä vajaat 24 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 63 prosenttia.
 92. 92. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006- 2008 tasolle 9215.8.2019 Teknologiateollisuus
 93. 93. 9315.8.2019 Teknologiateollisuus Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2017: noin 26 000 yritystä, 300 000 työntekijää) Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
 94. 94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 9415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,8 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 95. 95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 9515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 3,9 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 96. 96. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 9615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 97. 97. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 9715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 98. 98. 9815.8.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 99. 99. 9915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 100. 100. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 10015.8.2019 Teknologiateollisuus
 101. 101. Teknologiateollisuuden henkilöstö 10115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 1 300 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2019 30.6
 102. 102. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 10215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 103. 103. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 10315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 104. 104. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 10415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 105. 105. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 10515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 106. 106. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 10615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 49,386, 17% Intia, 35,658, 13% Yhdysvallat, 28,939, 10% Saksa, 20,676, 7% Ruotsi, 15,124, 5% Puola, 14,906, 5% Ranska, 11,525, 4% Iso-Britannia, 7,565, 3% Brasilia, 6,750, 2% Venäjä, 6,425, 2% Italia, 5,956, 2% Kanada, 4,676, 2% Espanja, 4,372, 2% Muut maat, 75,513, 26% Tiedot vuodelta 2018
 107. 107. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 10715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 108. 108. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 10815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 109. 109. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 10915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 110. 110. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 111. 111. Metallien jalostuksen henkilöstö 11115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 112. 112. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 113. 113. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 11315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 114. 114. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 115. 115. Tietotekniikka-alan henkilöstö 11515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
 116. 116. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 117. 117. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 11715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 118. 118. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 11815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 119. 119. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 11915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 70,029 39% 29,629 16% 26,793 15% 53,249 30% 1,440 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 120. 120. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 12015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 477 kpl 33% 483 kpl 33 % 285 kpl 20% 196 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 5,101 7% 15,705 23% 19,763 28% 29,460 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
 121. 121. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 12115.8.2019 Teknologiateollisuus
 122. 122. Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipulle 12215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 123. 123. Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 12315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 124. 124. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 12415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 125. 125. Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 12515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 126. 126. 12615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto kesäkuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut myös tuottajahintojen nousu 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 127. 127. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 12715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 128. 128. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 12815.8.2019 Teknologiateollisuus
 129. 129. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 12915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 130. 130. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 13015.8.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 131. 131. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 13115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
 132. 132. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 13215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
 133. 133. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 13315.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 134. 134. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 13415.8.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 135. 135. 13515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vähintään viiden henkilön yritykset
 136. 136. 13615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on pysähtynyt ja kokonaisveroaste laskenut
 137. 137. 13715.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 138. 138. 13815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 139. 139. 13915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 140. 140. 14015.8.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 141. 141. 14115.8.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 142. 142. 14215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 143. 143. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 14315.8.2019 Teknologiateollisuus
 144. 144. Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 14415.8.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden heikko tuottavuuskehitys kertoo investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 145. 145. 14515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa verrattuna EU-maiden ja euromaiden keskiarvoon Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 98 100 102 104 106 108 110 112 114 EU-maat Euromaat Suomi 2005=100
 146. 146. 14615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa verrattuna EU-maiden ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Euromaat EU-maat Suomi 2005=100
 147. 147. Tuottavuuskehitys* Suomessa 14715.8.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 148. 148. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 14815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 149. 149. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 14915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 150. 150. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 15015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 151. 151. Teollisuuden investointiaste aineellisissa investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 15115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
 152. 152. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 15215.8.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
 153. 153. Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 15315.8.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
 154. 154. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle 15415.8.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit Aineettomat investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 155. 155. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla 15515.8.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aineelliset ja aineettomat investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 156. 156. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 15615.8.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 Aineelliset investoinnit Aineellisen pääoman kuluminen* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 157. 157. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 15715.8.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
 158. 158. 15815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
 159. 159. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 15915.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2018) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Sveitsi Ruotsi Belgia Saksa Suomi
 160. 160. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 16015.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 161. 161. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 16115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 162. 162. Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 16215.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 163. 163. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017 16315.8.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) Alle 10 hlöä 5.52 mrd.€ 30% 10-49 hlöä 2.83 mrd.€ 15%50-249 hlöä 3.72 mrd.€ 20% 250-499 hlöä 1.65 mrd.€ 9% 500-999 hlöä 1.75 mrd.€ 9% Vähintään 1000 hlöä 3.25 mrd.€ 17% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
 164. 164. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 16415.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi EU-maat Tanska Suomi
 165. 165. 16515.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
 166. 166. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 16615.8.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 167. 167. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 16715.8.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 168. 168. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 16815.8.2019 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 169. 169. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 16915.8.2019 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
 170. 170. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 17015.8.2019 Teknologiateollisuus
 171. 171. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 17115.8.2019 Teknologiateollisuus
 172. 172. 17215.8.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä noin 5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 173. 173. 17315.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 174. 174. 17415.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU- keskiarvoon on vielä jonkin verran Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (pl. valuuttakurssien muutokset) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Suomi suhteessa EU-keskiarvoon Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
 175. 175. 17515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 176. 176. 17615.8.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, Suomessa ei juurikaan 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat EU-maat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 177. 177. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 17715.8.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 178. 178. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on pudonnut, mutta on edelleen korkealla tasolla 17815.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 179. 179. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 17915.8.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 180. 180. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Ruotsissa 18015.8.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Medlingsinstitutet 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 181. 181. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 18115.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 182. 182. 18215.8.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä 14 %- yksikköä
 183. 183. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 18315.8.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 184. 184. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 18415.8.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 185. 185. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 18515.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
 186. 186. 18615.8.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
 187. 187. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 18715.8.2019 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia

×