Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja teknologia-alojen koulutus

103 views

Published on

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja teknologia-alojen koulutus

 1. 1. Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 226.9.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät suoraan 311 000 ja välillisesti 660 000 henkilöä Teknologiayritykset työllistävät suoraan 285 000 ja välillisesti noin 700 000 henkilöä – 30 % Suomen koko työvoimasta Teknologiayritykset työllistävät suoraan 285 000 ja välillisesti noin 700 000 henkilöä – 30 % Suomen koko työvoimasta 326.9.2019 Teknologiateollisuus Päivitys: 18.3.2019 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi Metallien jalostus
 3. 3. Osaava henkilöstö on yritysten voimavara Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot 2007-2016 426.9.2019 Teknologiateollisuus 20.1 17.1 15.4 14.9 14.7 14.2 36.7 35.3 35.1 32.9 32.4 32.3 12.6 11.6 10.4 10.1 9.6 9.1 17.3 19.9 21.8 23.1 23.8 24.3 12.7 15.4 16.5 18.1 18.6 19.0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2010 2013 2014 2015 2016 Ei ammatillista tutkintoa Ammatillinen toinen aste Alin korkea-aste (esim. teknikko) Alempi korkea-aste (AMK), esim. ins. Ylempi korkea-aste, esim. DI Jatkotutkinto Päivitys 18.3.2019 Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot
 4. 4. Osaava henkilöstö on yritysten voimavara Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot päätoimialoilla 2007-2016 526.9.2019 Teknologiateollisuus 12.1 14.6 14.1 18.1 9.6 59.9 50.7 30 11 17.6 7.7 7.6 8.9 10.2 10.9 11.7 16.7 23 29.6 37 8.1 10 22.1 29.7 23.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Met. jal. Kone- & met. Elektr.- & sähköt. Tietotekn. Suunn. & kons. Ei ammatillista tutkintoa Ammatillinen toinen aste Alin korkea-aste (esim. teknikko) Alempi korkea-aste (AMK), esim. ins. Ylempi korkea-aste, esim. DI Jatkotutkinto Päivitys 18.3.2019 Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot
 5. 5. Naisia tarvitaan lisää teknologiayrityksiin Naisten osuus työllisistä teknologiateollisuudessa ja muilla toimialoilla 2016 626.9.2019 Teknologiateollisuus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Yhteensä Johtajat Erityis- asiantunt. Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalv.- työntek Palvelu- ja myynti- työntek. Rak.- , korj.- ja valmistus- työntekijät Prosessi- ja kuljetus- työntekijät Teknologiateollisuus Muut toimialat Päivitys 29.4.2019 Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot
 6. 6. Naisopiskelijat ammatillisessa koulutuksessa 2017, eräät teknologiateollisuudelle keskeiset alat 726.9.2019 Teknologiateollisuus 19 5 6 4 5 81 95 94 96 95 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tekniikan ja liikenteen ala yhteensä Kone- ja metallialan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Naiset Miehet Lähde: Vipunen 1.11.2018
 7. 7. Naisopiskelijat ammattikorkeakoulussa 2017, eräät teknologiateollisuudelle keskeiset alat 826.9.2019 Teknologiateollisuus 15 11 6 5 5 16 85 89 94 95 95 84 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tekniikan ja liikenteen ala yhteensä Tietotekniikka (Insinööri) Konetekniikka (Insinööri) Sähkötekniikka (Insinööri) Tietoliikennetekniikka (Insinööri) Rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka (Insinööri) Naiset Miehet Lähde: Vipunen 1.11.2018
 8. 8. Naisopiskelijat yliopistossa 2017 (dipl.ins.), eräät teknologiateollisuudelle keskeiset alat 926.9.2019 Teknologiateollisuus 26 17 9 12 7 11 23 74 83 91 88 93 89 77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tekniikka yhteensä Tietotekniikka Konetekniikka Sähkötekniikka Automaatiotekniikka Tietoliikennetekniikka Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Naiset Miehet Lähde: Vipunen, 1.11.2018
 9. 9. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 1026.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 10. 10. 1126.8.2019 Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusasteittain 2017 eräillä teknologiateollisuudelle keskeisillä aloilla Teknologiateollisuus Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnot Yhteensä Naisia, % Yhteensä Naisia, % Yhteensä Naisia, % Ammatillinen koulutus yhteensä (perustutkinnot) 80 238 52 196 452 50 53 112 52 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 049 16 5 259 13 1 341 12 Tekniikan ja liikenteen ala yhteensä 30 255 20 74 706 19 19 593 18 Kone- metalli- ja energiatekniikka 2 436 7 6 564 6 1 572 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 3 825 5 10 677 4 3 132 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 1 470 6 3 846 5 975 4 Ammattikorkeakoulututkinto yhteensä 32 610 54 127 386 52 23 166 62 Tietojenkäsittely 1 386 28 5 547 23 783 23 Tekniikka ja liikenteen ala yhteensä 9 231 16 38 109 15 5 148 16 Kone-, metalli- ja energiatekniikka 1 728 11 6 759 8 939 9 Sähkö- ja automaatiotekniikka 1 245 6 5 226 5 693 5 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 1 755 12 7 392 11 717 10 Arkkitehtuuri ja rakentaminen (pl. Rakennusmestarit) 1 812 20 7 539 19 1 113 16 Yliopisto (kandi / maisteri) 15 060/ 5 211 56 / 52 77 781/ 55 998 57 / 56 13 893/ 14 934 60 / 58 Tietojenkäsittely 696 / 261 19 / 32 4 773/ 2 643 18 / 25 477 / 432 23 / 29 Tekniikka yhteensä 2 646/ 1 197 27 / 26 14 145/ 10 215 21 / 26 1 989/ 3 078 27 / 27 Kone- ja energiatekniikka 501 / 231 9/11 2 343/ 1 443 9 / 11 360 / 456 13 / 9 Sähkö- ja automaatiotekniikka 630 / 201 15/13 3 198/ 1 797 10/15 384 / 456 13 / 16 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 399 / 261 20 / 26 2 805/ 2 130 12/17 294 / 546 15 / 18 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 189 / 114 32 / 21 846/ 1 083 24/ 28 165/ 438 24 / 30 Päivitetty 26.8.2019 Lähde: Vipunen
 11. 11. Teknologiateollisuuden henkilöstörekrytoinnit Suomessa vuosineljänneksittäin 1226.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 12. 12. Teknologia-alojen tutkintoja vuosina 2012-2016 suorittaneiden sijoittuminen 2016 1310.3.2017 Lähde: Tilastokeskus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tietojen käs. Kone- ja met. Sähkö Tieto- ja tietol. Tietojen käs. Kone-, met.- ja energ. Sähkö ja autom Tieto ja tietol. Rak. ja maanmitt. Tietojen käs. Kone-, met.- ja energ. Sähkö ja autom. Tieto ja tietol. Rak. ja maanmitt. Työssä teknologia- teollisuudessa Työssä muualla Opiskelija Muu* Toinen aste, perustutkinnot AMK-tutkinto, insinööri tradenomi Yliopistotutkinto: DI, FM Teknologiateollisuus Päivitetty 19.3.2019 *Muu: esim. armeija, työttömät, eläkeläiset, muut
 13. 13. Ammatillisen koulutuksen vetovoima hiipumassa Koulutuksen laadusta ja relevanssista huolehdittava Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 2010 – 2019, % 1426.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OPH, Vipunen Päivitetty 21.3.2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9.-luokkalaiset yhteisvalinnassa Ammatilliseen hakeneet Lukioon hakeneet
 14. 14. Yhteishaun ensisijaishakijat / 100 yhteishaussa valittua eri koulutusasteilla 2019 1526.9.2019 Teknologiateollisuus Päivitys: 20.8.2019 Lähde: OPH/ Vipunen 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Toinen aste AMK Yliopisto Kone-,metalli- ja energiatekn. Sähkö- ja automaatiotekn. Tieto- ja tietoliikennetekn. Tietojenkäsittely Arkkitehtuuri ja rakentaminen peruskoulupohjaiset linjat Mukana (AMK ja YO) myös monimuotototeutus, verkkototeutus ja muuntokoulutus.
 15. 15. Kone- ja tuotantotekniikan vetovoima haasteellinen Kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen yhteishaun ensisijaishakijat ja aloituspaikat 1990 – 2019* Peruskoulupohjaiset linjat 1626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OPH, Vipunen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kaikki ensisijaishakijat 9.-lk ensisijaishakijat Aloituspaikat * Valintaperusteet muuttuneet 2014Päivitetty 21.3.2019
 16. 16. Kone- ja tuotantotekniikan vetovoima vaihtelee maakunnissa Peruskoulupohjaisen toisen asteen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon ensisijaishakijat 2019 ja 2018 1726.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OPH, Vipunen 133 74 58 51 118 37 30 50 16 79 57 60 76 73 29 133 19 47 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Uusimaa (298) Varsinais-Suomi (152) Satakunta (110) Kanta-Häme (76) Pirkanmaa (281) Päijät-Häme (58) Kymenlaakso (38) Etelä-Karjala (55) Etelä-Savo (35) Pohjois-Savo (130) Pohjois-Karjala (120) Keski-Suomi (78) Etelä-Pohjanmaa (150) Pohjanmaa (128) Keski-Pohjanmaa (36) Pohjois-Pohjanmaa (154) Kainuu (40) Lappi (85) 2019 2018 Maakunta (aloituspaikka) Päivitys 21.3.2019 Koko maa yhteensä 2018 = 1158 2019 = 1196
 17. 17. Työelämäyhteistyötä tarvitaan vauhdittamaan opintoja Toisen asteen lukiokoulutuksen 2013 tai ammatillisen peruskoulutuksen 2013 aloittaneiden tilanne 4 vuoden kuluttua (2017). 1826.9.2019 Teknologiateollisuus Päivitys: 22.7.2019 Lähde: Tilastokeskus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lukiokoulutus (max. 3,5 v) Ammatilliset yht. Tietojenkäsittely Kone-, metalli- ja energiat. Sähkö- ja autom.tekn. Tieto- ja tietoliikennet. Opinnot keskeytyneet * Opiskelee edelleen, tutkinto puuttuu Suorittanut tutkinnon * Opintonsa keskeyttäneet työlliset, työttömät sekä muut
 18. 18. Työelämäyhteistyötä tarvitaan vauhdittamaan opintoja Ammattikorkeakouluopinnot 2012 aloittaneiden tilanne 5 vuoden kuluttua (2017). 1926.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki koulutusalat Tietojenkäsittely Kone-, metalli- ja energiat. Sähkö- ja autom.tekn. Tieto- ja tietoliikennet. Arkkitehtuuri ja rakentaminen Opinnot keskeytyneet * Opiskelee edelleen, tutkinto puuttuu Suorittanut tutkinnon (sis. myös rakennusmestarit) Päivitys: 22.7.2019 * Opintonsa keskeyttäneet työlliset, työttömät sekä muut
 19. 19. Työelämäyhteistyötä tarvitaan vauhdittamaan opintoja Yliopisto-opinnot vuonna 2010 aloittaneiden tilanne 7 vuoden kuluttua (2017). 2026.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki koulutusalat Tietojenkäsittely Kone-, metalli- ja energiat. Sähkö- ja autom.tekn. Tieto- ja tietoliikennet. Arkkitehtuuri ja rakentaminen Opinnot keskeytyneet * Opiskelee edelleen, tutkinto puuttuu Suorittanut tutkinnon ** *) Opintonsa keskeyttäneet työlliset, työttömät sekä muut **) Tutkinnot: sekä alemmat että ylemmät yliopistotutkinnot Päivitys: 22.7.2019

×