Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NäkökulmiamonitilatoimistoonValtteri Hongistovanhempi tutkija, rakennusakustiikan dosentti24.4.2012040 5851 888valtteri.ho...
TOTI tutkimushanke• 2009-2012.• Tutkimustyö 916 000 €  – Materiaalit +10 %  – Yritysten panos +20 %• Rahoittajat:  – Te...
TOTI hankkeen yrityksetRAKENNUSTUOTE       ARKKITEHTI             • Conbalance• Kalusteet  – Martela ...
TOTI toteuttajat• Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku  – Valtteri Hongisto, 0405851 888, valtteri.hongisto@...
TOTI työpaketit         TP2 KenttätutkimuksetTP1 Tutkimukset          • OP-Pohjola asiakaspalveluavotoim...
TOTI tulokset• OP-Pohjola Case: Hongisto V,    Julkaisut ladattavissa sivulta Haapakangas A, Keränen J, Oliva   • w...
24.4.2012 Helsinki  7
TAUSTA - akustiikka                 • TOTI laboratoriotutkimuksilla on                  o...
TAVOITE• Osoittaa, mitä hyötyjä voidaan • Tavoitteena oli samalla kehittää                  OP-Pohjolan k...
MENETELMÄTKohde ja aikataulut• 45 työpistettä, 45 työntekijää, pinta-ala 910 m2• Yrityksille ja yksityishenkilöille kohdis...
TUTKIMUSKOHDE              Saneerauksen tuomat muutoksetMuutoksen kuvaus                   ...
TUTKIMUSKOHDE – Ennen saneerausta • SISÄKATTO, KADUN PUOLI   • KALUSTUS, SISÄPIHA • KALUSTUS, KADUN PUOLI   • SISÄKA...
TUTKIMUSKOHDE – Saneerauksen jälkeen    • KALUSTUS      • PALAVERIHUONEET             • ERISTETTY KU...
TUTKIMUSKOHDEPeiteäänijärjestelmä • 18.1. Kaiutin sisäkaton yläpuolella                      Kaiutinp...
TUTKIMUSKOHDE               AbsorptiosuhdeHuonevaimennuksen lisääminen       1.0           ...
TUTKIMUSMENETELMÄT –Fysikaaliset mittaukset• ilmastointijärjestelmän kartoitus• sisäilmastomittauksia  – ilmanlaatu CO2...
TUTKIMUSMENETELMÄT - Kysely• Vaihe I: 19 vastaajaa      • muutosten tilastollista                  ...
Tulokset – fysikaaliset mittaukset• Ilmamäärät riittävät:            S1• Lämpöolot tyydyttävät:        ...
Tulokset Huoneakustiikka• Puheyksityisyys parani merkittävästi: ennen saneerausta puhe häiritsi 4-7 m päähän ja saneera...
Tulokset           Kuinka tyytyväinen olet Työympäristötyytyväisyys   työympäristöösi kokonaisuutena? Erittä...
Hyvät olosuhteetTulokset                               Tyydyttävät olosuhteetTyöympäristön h...
TuloksetEri äänilähteistä aiheutuva keskittymishaittaKuinka paljon seuraavat äänet ovathaitanneet keskittymistä työhösi vi...
TuloksetKysymys peiteääntä koskien, vaihe II Avotoimistossanne on käytössä peiteäänijärjestelmä, jolla tuotetaan ilmanva...
TULOKSETMuut tärkeät kyselytuloksetTilastollisesti merkitsevät     Ei parannusta:parannukset             ...
Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsi koskevista väittämistä? (1/2) (keskiarvot, asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5...
Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsikoskevista väittämistä? (2/2)(keskiarvot, asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 =...
POHDINTAA - Yleinen• Työympäristötyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi  – useat yhtäaikaiset   kehitystoimet! ...
POHDINTAA - Ilmanlaatu• Hiilidioksidipitoisuus ja ulkoilmavirrat eivät muuttuneet saneerauksen yhteydessä mutta silti ...
POHDINTAA – Puutteita• Ryhmien välinen asetelma epävarma  – ihanne: parivertailu (vrt. Hongiston Sonera Case klo 1030)• V...
JOHTOPÄÄTÖKSET• Tulokset antavat selviä merkkejä siitä, että avotoimistojenkin sisäympäristötyytyväisyyttä on mahdollis...
MONITILARATKAISUN ANALYYSIÄ• Ratkaisun tavoitteena on  – parantaa tilan toimivuutta erilaisia ja muuttuvia työtehtäviä ...
Kiitokset• Tutkimus oli osa TOTI hanketta 2009-2012.• Hanketta rahoittivat Tekes, 15 yritystä ja 4 hankkeen toteuttanut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Näkökulmia monitilatoimistoon hongisto ttl 24.4.2012

1,196 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Näkökulmia monitilatoimistoon hongisto ttl 24.4.2012

 1. 1. NäkökulmiamonitilatoimistoonValtteri Hongistovanhempi tutkija, rakennusakustiikan dosentti24.4.2012040 5851 888valtteri.hongisto@ttl.fi
 2. 2. TOTI tutkimushanke• 2009-2012.• Tutkimustyö 916 000 € – Materiaalit +10 % – Yritysten panos +20 %• Rahoittajat: – Tekes TILA-ohjelma 60 % – 15 yritystä 18 % – tutkimuslaitokset 22 %• 1.9.2009 - 36.6.2012• Loppuseminaari on tarkoitus pitää 6.9.2012 Allergiatalolla Helsingissä. 24.4.2012 Helsinki 2
 3. 3. TOTI hankkeen yrityksetRAKENNUSTUOTE ARKKITEHTI • Conbalance• Kalusteet – Martela KÄYTTÄJÄ – Isku Interior • Elisa• Äänenvaimennuslevyt • Wärtsilä Finland – Saint-Gobain • Telia Sonera Finland Rakennustuotteet, Ecophon alakatot • OP-Keskus – Mood Works• Ilmastointiratkaisut OMISTAJA – Fläkt Woods • Senaatti-kiinteistöt – Halton Group • Suomen• Puheenpeittoääni yliopistokiinteistöt – Audico Systems RAKENTAMINEN • NCC Rakennus 24.4.2012 Helsinki 3
 4. 4. TOTI toteuttajat• Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku – Valtteri Hongisto, 0405851 888, valtteri.hongisto@ttl.fi – tutkimuksen vastuullinen johtaja – 10 tutkijaa• Aalto-yliopisto, tilapalvelujen tutkimusryhmä, Espoo – Suvi Nenonen, 050 5985342, suvi.nenonen@aalto.fi – 3 tutkijaa• Satakunnan ammattikorkeakoulu, LVI tekniikka, Pori – Esa Sandberg, 044 7103259, esa.sandberg@samk.fi – 2 tutkijan ryhmä• Turun yliopisto, kognitiivisen psykologian laboratorio – Jukka Hyönä, 02 33351, jukka.hyona@utu.fi – 2 tutkijaa 24.4.2012 Helsinki 4
 5. 5. TOTI työpaketit TP2 KenttätutkimuksetTP1 Tutkimukset • OP-Pohjola asiakaspalveluavotoimistolaboratoriossa – saneeraus • Sonera asiakaspalveluOlosuhteiden vaikutus työsuori- – saneeraustukseen, kuormittumiseen ja • OP-Pohjola yhteyskeskus – muuttoviihtyvyyteen (koehenkilöt) • Wärtsilä Turku• Huoneakustinen suunnittelu – muutto&saneeraus• Ilmanvaihdon määrä • Elisan contact centerit• Lämpöolot – Hki, Tre, Tku, Joensuu• Sisustus ja sisäympäristö • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kokonaisuutena • ValtiokonttoriFysikaaliset tutkimukset TP3 Monitilatoimiston• Huoneakustiset ratkaisut suunnitteluohje• ISO-standardin kehitys • asiantuntijoiden ja• Ilmanjakoratkaisujen vertailu johtoryhmän yhteistyönä 24.4.2012 Helsinki 5
 6. 6. TOTI tulokset• OP-Pohjola Case: Hongisto V, Julkaisut ladattavissa sivulta Haapakangas A, Keränen J, Oliva • www.ttl.fi/toti D, Koskela H, Sandberg E, Veisterä S, Avotoimiston sisäympäristön parantamisen vaikutukset toimistotyytyväisyyteen, Sisäilmastoseminaari 14.3.2012, Sisäilmayhdistys raportti 30, 23- 28, Espoo, 2012.• Sonera Case: Hongisto V, Annu Haapakangas A, Helenius R, Keränen J, Oliva D, Avotoimiston sisäympäristön kehittämisen vaikutus työhyvinvointiin puhelinpalvelukeskuksessa, Sisäilmastoseminaari 14.3.2012, Sisäilmayhdistys raportti 30, 69- 74, Espoo, 2012. 24.4.2012 Helsinki 6
 7. 7. 24.4.2012 Helsinki 7
 8. 8. TAUSTA - akustiikka • TOTI laboratoriotutkimuksilla on osoitettu, että yksilötyön• TTL:n aiempien tutkimusten työsuoriutumista ja akustista mukaan toimistotyytyväisyys tyytyväisyyttä voidaan parantaa merkitsevästi suurempi omissa hyvällä akustiikalla huoneissa kuin avotoimistossa. – suuri absorptio – korkeat sermit• Melu ja yksityisyyden puute – sopiva peiteäänitaso suurimmat avotoimiston ongelmat • Uudet suunnitteluohjeet ja – keskittymisvaikeuksia, stressiä ja tavoitetasot korostavat näitä – tyytymättömyyttä – Sisäilmastoluokitus 2008 – RIL 243-3-2008 – SFS 5907:2004• Avotoimistojen ongelmana on huono akustinen suunnittelu – alhainen absorptio TUTKIMUSTIETOA PUUTTUU: – matalat sermit Työpaikkainterventiot, joilla osoitettu – hiljainen taustaäänitaso hyvän akustiikan ja monitilatoimiston hyödyt 24.4.2012 Helsinki 8
 9. 9. TAVOITE• Osoittaa, mitä hyötyjä voidaan • Tavoitteena oli samalla kehittää OP-Pohjolan konsernin saavuttaa toimistotyyty- pääkonttorin erästä Vallilan väisyyden ja työntekijän toimitilaa, joka oli hyvinvoinnin kannalta, jos korjausvuorossa 2009. saneerauksessa huomioidaan sisäympäristön kehittäminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti – layoutin parannus – monimuotoisuuden parantaminen – akustiikka – ilmastointi, jäähdytys – sisustus ja kalustus – tukitilat – siisteys – valaistus 24.4.2012 Helsinki 9
 10. 10. MENETELMÄTKohde ja aikataulut• 45 työpistettä, 45 työntekijää, pinta-ala 910 m2• Yrityksille ja yksityishenkilöille kohdistuva asiantuntija- asiakaspalvelu – puhelintyö, asiakkaiden aineistojen tutkiminen – vuoroin tiimityötä ja yksilötyötä – asiakasvapaa tila• Osasto muutti takaisin saneerauksen jälkeen• Muutostyö: rakennus 830 €/m2 ja kalusteet 180 €/m2 Muutto Paluumuutto väistötiloihin 6/2010 12/2009 2009 2010 2011 saneeraus kysely I mittaus 2 kysely 2 mittaus I 1/2011 3/2011 12/2009 24.4.2012 Helsinki 10
 11. 11. TUTKIMUSKOHDE Saneerauksen tuomat muutoksetMuutoksen kuvaus • JäähdytyspalkitEnnen saneerausta • Uudet yhtenäiset kalusteet • Yleisvalaistus uusiksi + työpistevalaisin• riittämätön jäähdytysteho • Monitilatoimiston komponentteja – Ääneneristetty taukotila• kalusteiden epäyhtenäisyys – 2 pienneuvotteluhuonetta – täydennelty 90-luvulta lähtien • Äänieristetty kulkureitti• epäsiisteys • Katon ja seinien lisä-äänenvaimennus• suuret tavaramäärät • Puheenpeittojärjestelmä 42±1 dB• epäselvät kulkureitit• taukotilojen puute• sokkeloisuus ja toimimattomuusVaihe 1 Vaihe 2 24.4.2012 Helsinki 11
 12. 12. TUTKIMUSKOHDE – Ennen saneerausta • SISÄKATTO, KADUN PUOLI • KALUSTUS, SISÄPIHA • KALUSTUS, KADUN PUOLI • SISÄKATTO, SISÄPIHA 24.4.2012 Helsinki 12
 13. 13. TUTKIMUSKOHDE – Saneerauksen jälkeen • KALUSTUS • PALAVERIHUONEET • ERISTETTY KULKUREITTI 24.4.2012 Helsinki 13
 14. 14. TUTKIMUSKOHDEPeiteäänijärjestelmä • 18.1. Kaiutin sisäkaton yläpuolella Kaiutinpaikat (1 per 10 m2)60 Lp [dB]555045403530252015 [Hz]10 50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000Taajuusjakaumat työpisteissä A-äänitasot työpisteissä (ka. 42 dB) 24.4.2012 Helsinki 14
 15. 15. TUTKIMUSKOHDE AbsorptiosuhdeHuonevaimennuksen lisääminen 1.0 0.9 0.8 peltiritiläkatto, reiitetyt kyljetKATTO 0.7 0.6• Äänenvaimennustehoa lisättiin 0.5 50-100 % 0.4 20 mm villa, 0.3 alaslaskettu 200• Ennen saneerausta: 0.2 mm – alaslaskettu villa tai reikäpelti 0.1 0.0 – katon peittoaste <60 % 125 250 500 1000 2000 4000• Saneerauksen jälkeen: Taajuus [Hz] – kaikkialla alaslaskettu villa – katon peittoaste > 70 %SEINÄT• pääty- ja väliseiniin absorptiokenttiä 6 paikkaanSERMIT• ei akustisia parannuksia 24.4.2012 Helsinki 15
 16. 16. TUTKIMUSMENETELMÄT –Fysikaaliset mittaukset• ilmastointijärjestelmän kartoitus• sisäilmastomittauksia – ilmanlaatu CO2 – lämpöolot• huoneakustiset mittaukset ISO 3382-3 24.4.2012 Helsinki 16
 17. 17. TUTKIMUSMENETELMÄT - Kysely• Vaihe I: 19 vastaajaa • muutosten tilastollista merkitsevyys tutkittiin – vastatessaan juuri muuttaneet väistötiloihin epäparametrisella testillä (Mann- Whitney U)• Vaihe II: 20 vastaajaa – vastaamishetkellä olleet • Muutoksen tilastollinen työtiloissa 9 kk merkitsevyys:• Kaikki avotoimistossa ei merkintää ei merkitsevä * p<.05 lähes merkitsevä• Tutkimusasetelmaksi valittiin ** p<.01 merkitsevä on ryhmien välinen *** p<.001 erittäin merkitsevä asetelma – Vaiheen 2 vastaajista 25 % Hyvät olosuhteet oli vastannut vaiheessa 1 Tyydyttävät olosuhteet Ongelmia Merkittäviä haittoja Poikkeuksellisen suuria haittoja 24.4.2012 Helsinki 17
 18. 18. Tulokset – fysikaaliset mittaukset• Ilmamäärät riittävät: S1• Lämpöolot tyydyttävät: S3• Huoneakustiikka hyvä mutta parani: S1(Sisäilmastoluokitus 2008) 24.4.2012 Helsinki 18
 19. 19. Tulokset Huoneakustiikka• Puheyksityisyys parani merkittävästi: ennen saneerausta puhe häiritsi 4-7 m päähän ja saneerauksen Vaihe I Häiritsevyysetäisyys rD [m] jälkeen enää 3-4 m päähän 15 Vaihe II• Suomeksi: puhe häiritsi yli 14 13 puolta pienempää aluetta ja yli 12 puolta pienempää 11 10 S2, S3 työtoverimäärää 9 parani parani parani 8 – 100 m2  40 m2 7 S1 – 12 hlö  4 hlö 6 5 4• Ohjearvot: Sisäilmastoluokitus 3 2 2008 luokka S1 1 0 Linja 1 Linja 2 Linja 3 Mittauslinja huoneessa 24.4.2012 Helsinki 19
 20. 20. Tulokset Kuinka tyytyväinen olet Työympäristötyytyväisyys työympäristöösi kokonaisuutena? Erittäin tyytyväinenPaksu viiva ilmaiseemediaanin.Enemmistö sijoittuioranssille alueelle.Viikset ilmaisevatkoko vaihteluvälin. ** p < .01 Erittäin tyytymätön 24.4.2012 Helsinki 20
 21. 21. Hyvät olosuhteetTulokset Tyydyttävät olosuhteetTyöympäristön haittatekijät Ongelmia Merkittäviä haittoja Poikkeuksellisen suuria haittojaKuinka paljon seuraavat työympäristöön liittyvät tekijätovat haitanneet sinua työpisteessäsi viime aikoina?(1 = ei lainkaan, 5 = erittäin paljon) Vaihe 1 Vaihe 2 N = 19 N = 20Veto 2,38 2,06Liian matala lämpötila 2,41 1,94Liian korkea lämpötila 3,05 2,75Huono ilmanlaatu 4,26 3,15 **Melu, ääniolosuhteet 3,79 2,55 **Puheyksityisyyden puute 2,95Liian voimakas / vähäinen valaistus 2,53 1,40 **Häikäisy, näyttöpääteheijastukset 2,05 1,80Pöly tai lika 3,47 3,15Epäjärjestys tilassa 2,95 1,85 **Tunne että tilassa on liikaa ihmisiä 2,58 1,85Liike näkökentässä, esim. ihmiset 1,90Työpisteen avonaisuus, näkösuojien puute 2,65 24.4.2012 Helsinki 21
 22. 22. TuloksetEri äänilähteistä aiheutuva keskittymishaittaKuinka paljon seuraavat äänet ovathaitanneet keskittymistä työhösi viime aikoina?(1 = ei lainkaan, 5 = erittäin paljon) Vaihe 1 Vaihe 2 N = 19 N = 20Ilmanvaihto, taustahumina 2.11 1.70Toimistolaitteiden ääni 2.37 2.26Puhelinten soiminen 3 2.45Puheäänet läheisistä työpisteistä 3.42 3.05Puheäänet yleisistä tiloista 2.74 1.95 *Kulkemisen äänet; askeleet, ovet 2.63 1.90 *Remontointi, rakennustyöt 3.37 1.25 ***Muiden työn äänet 2 1.95Siivouksen äänet 1.26 1.60 24.4.2012 Helsinki 22
 23. 23. TuloksetKysymys peiteääntä koskien, vaihe II Avotoimistossanne on käytössä peiteäänijärjestelmä, jolla tuotetaan ilmanvaihdon ääneltä kuulostavaa huminaa. Mitä mieltä olet tiloissa käytettävästä peiteäänestä? Vastaajien osuus [%] Ei vastausta 20 25 Ääni on ok, ei häiritse 10 Ei osaa sanoa 5 Muuta 40 Häiritsee 24.4.2012 Helsinki 23
 24. 24. TULOKSETMuut tärkeät kyselytuloksetTilastollisesti merkitsevät Ei parannusta:parannukset • Työrauha ja yksityisyys• tilojen sekasortoisuus väheni* • Yhteistyö• päivänvalon määrä kasvoi*• lisävalaistuksen tarve väheni*• tyytyväisyys valaistuksen säädettävyyteen parani**• tyytyväisyys kalusteiden säädettävyyteen parani**• neuvottelutilojen määrän riittäväksi kokeminen kasvoi*• ympäristön sopivuus tehtävien hoitamiseen ei merkintää ei merkitsevä parani* * p<.05 lähes merkitsevä ** p<.01 merkitsevä *** p<.001 erittäin merkitsevä 24.4.2012 Helsinki 24
 25. 25. Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsi koskevista väittämistä? (1/2) (keskiarvot, asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) Yleisarvio positiivinen Neutraali (ei samaa eikä eri mieltä) Yleisarvio kielteinenYksityisyys ja työrauha Vaihe 1 Vaihe 2 N = 19 N = 20 Täällä on paljon häiritseviä asioita. 3.00 2.84 Työn tekemiselle on riittävä rauha. 2.58 2.75 Jos en pysty keskittymään omassa työpisteessäni, voin siirtyä 1.63 1.60 helposti rauhallisempaan paikkaan työskentelemään. Täällä on helppo löytää paikka, jossa voin keskustella tai puhua 1.58 1.60 puhelimessa asioista, joita en halua toisten kuulevan. Työtilassa on riittävästi näköesteitä. 2.95 3.10 Toiset työpisteet ovat liian lähellä omaani. 2.89 3.00 Vaihe 1 Vaihe 2Yhteistyö N = 19 N = 20 Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa. 4.28 4.35 Täällä on välitön ja mukava tunnelma. 3.58 4.10 Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti. 3.83 3.95 24.4.2012 Helsinki 25
 26. 26. Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsikoskevista väittämistä? (2/2)(keskiarvot, asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaamieltä) Yleisarvio positiivinen Neutraali (ei samaa eikä eri mieltä) Yleisarvio kielteinenValaistus Vaihe 1 Vaihe 2 N = 19 N = 20 Työpisteeseen tulee riittävästi päivänvaloa. 2.26 3.40 * Tarvitsisin lisävalaistusta työpisteeseeni. 2.47 1.65 * Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini säätää 2.21 3.30 valaistusta työpisteessäni. **Tilojen toimivuus ja Vaihe 1 Vaihe 2 viihtyisyys N = 19 N = 20 Tunnen kuuluvani tänne. 3.44 3.80 Tämä ympäristö sopii työtehtävieni hoitamiseen. 2.79 3.45 * Olen tyytyväinen nykyisten kalusteiden ** 2.84 4.00 säätömahdollisuuksiin. Työpisteessäni on riittävästi työskentely- ja 3.42 3.65 säilytystilaa. Neuvottelutiloja on riittävästi. 2.11 2.95 * 24.4.2012 Helsinki 26
 27. 27. POHDINTAA - Yleinen• Työympäristötyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi – useat yhtäaikaiset kehitystoimet! – pelkkä akustiikkaparannus tuskin olisi tuottanut samaa• Ääniympäristötyytyväisyys parani merkitsevästi – useat yhtäaikaiset kehitystoimet – pelkkä peiteääni tai pelkkä käytäväeristys tuskin olisi tuottanut tätä tulosta• Lähtökohtaisesti huonommissa avotoimistoissa voitaisiin olettaa saavutettavan vieläkin suurempia suhteellisia parannuksia. 24.4.2012 Helsinki 27
 28. 28. POHDINTAA - Ilmanlaatu• Hiilidioksidipitoisuus ja ulkoilmavirrat eivät muuttuneet saneerauksen yhteydessä mutta silti ilmanlaadusta koettiin • Ilmanlaatu –sanan merkitsevästi vähemmän käyttöä kyselyissä haittaa saneerauksen jälkeen harkittava jatkossa,• Kokemus ilmanlaadun koska sana on paranemisesta johtunee mm. arkikielessä – kalusteiden ja määrittelemätön ja pintamateriaalien uusiminen monimerkityksinen. – paperin määrän • Parempia voisivat olla pieneneminen huoneilman – taukotilan keittiön tunkkaisuus tai eristäminen raikkaus sekä ei- – käytävän eristäminen ja toivottujen hajujen – siivouksen helpottuminen määrä. – korkeiden lämpötilojen poistuminen (jäähdytysteho) 24.4.2012 Helsinki 28
 29. 29. POHDINTAA – Puutteita• Ryhmien välinen asetelma epävarma – ihanne: parivertailu (vrt. Hongiston Sonera Case klo 1030)• Vastaajamäärä 20 pieni tilastotieteen kannalta – ihanne: vähintään 40 tällä asetelmalla• Vaiheen 1 vastaukset annettiin evakossa – ihanne: 3 kk ennen muuttoa evakkoon• "Pilvenreunalta" tapahtunut tutkimus – ihanne: vrt. Sonera case, jossa välituloksia hyödynnettiin muutosviestinnässä• Ilmastointi- ja ilmanlaatumittaukset kertamittauksina – ihanne: läpi vuoden – kallista!! 24.4.2012 Helsinki 29
 30. 30. JOHTOPÄÄTÖKSET• Tulokset antavat selviä merkkejä siitä, että avotoimistojenkin sisäympäristötyytyväisyyttä on mahdollista parantaa merkitsevästi kokonaisvaltaisella suunnittelulla.• Kokonaisvaltainen sisäympäristön parantaminen on kannattavaa työntekijän hyvinvoinnin kannalta.• Työterveyslaitos soveltaa jo palvelutoiminnassaan näitä TOTI- hankkeessa kehittyneitä moniammatillisia menetelmiä, koska tuloksilla saadaan hyödyllistä tietoa johdolle ja henkilöstölle, mikä auttaa sopeutumisessa uusiin tiloihin. – kyselyt, sisäympäristö- ja workplace-suunnittelu ja olosuhdemittaukset 24.4.2012 Helsinki 30
 31. 31. MONITILARATKAISUN ANALYYSIÄ• Ratkaisun tavoitteena on – parantaa tilan toimivuutta erilaisia ja muuttuvia työtehtäviä silmälläpitäen • hiljaiset, luottamukselliset, tiimityö, parityö, erilaiset neuvottelut – Poistaa avotoimiston meluhaittoja • puheäänten keskittymishaitta, puheyksityisyys • puhelinkopit, hiljaisen työn huoneet, vuorovaikuttavat ja hiljaiset avotyötilat • etiketti – olla käyttäjälähtöinen ja joustava muutoksissa• Monitilatoimisto on yrityskohtainen ideologia: vaatii työn analyysiä ja tehtävien profilointia, jotta lopputuloksen voi piirtää.• Hyvä toteutus vaatii asiantuntevaa suunnittelua, mitä ei ole vielä kovin hyvin saatavilla: liiketoimintaa tällä alueella voisi parantaa• Monet työtehtävät ovat sellaisia, että monitilatoimiston komponentteja ei voida tehokkaasti käyttää, koska työtehtävät ovat työpisteellä. Tällöin monitilatoimisto ei tuo työrauhaa. 24.4.2012 Helsinki 31
 32. 32. Kiitokset• Tutkimus oli osa TOTI hanketta 2009-2012.• Hanketta rahoittivat Tekes, 15 yritystä ja 4 hankkeen toteuttanutta tutkimuslaitosta.• Loppuseminaari on tarkoitus pitää 6.9.2012 Allergiatalolla Helsingissä. 24.4.2012 Helsinki 32

×