Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

17,586 views

Published on

Tekes voi rahoittaa peliyritysten liiketoiminnan kehittämistä. Katso rahoituksen edellytykset.

Published in: Technology
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

 1. 1. Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen? Mari Isbom, 17.12.2015 DM #919131
 2. 2. Pelialan rahoitus – painotukset  Painotus rahoituksessa on peliliiketoiminnassa ja sen kehittämisessä: prosessit, tuotantomallit, liiketoimintastrategian kehittäminen (digitaalinen jakelu, markkinointi, brändäys, kv-selvitykset)  Kehittämisen kohteena voi olla sisältö ja teknologia siinä määrin kuin se on olennaista pelikonseptin kehittämisen kannalta  Kehittäminen voi kohdistua myös pelialan osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämiseen muilla aloilla (esim. pelillistäminen)  Huom! Rahoitusta ei saa pelkästään yksittäisen pelin kehittämiseen  Hankkeessa on oltava mukana parhaimmat toimijat – myös verkoston osaamista voi hyödyntää (ostopalvelut, advisory board)  Hankkeen on oltava fokusoitu sekä kooltaan ja riskeiltään realistisesti toteutettavissa oleva (projektisuunnitelma)  Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien sekä henkilö- ja osaamisresurssien on oltava uskottavaa kansainvälistä tasoa
 3. 3. Pelialan rahoitus – kohdistuminen  Projektien sisällössä painottuu kansainvälisten verkostojen ja tutkimusalihankinnan hyödyntäminen  Markkinoille etabloituminen konkreettisesti  Uusien luovan teollisuuden toimintatapojen ja innovaatiomallien omaksuminen  Eri vaiheissa oleville yrityksille rahoitusta eri tyyppisiin hankkeisiin liiketoimintaosaamisen kehittäminen tuotekehitys kasvu, kansainvälistyminen tutkimus (pääosin suurille yrityksille)  Pk-yritykset: nopeasti tuotteistettavat ja markkinalähtöiset hankkeet, prosessien ja menetelmien kehittäminen ja omaksuminen  Suuret: Haasteelliset kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhteistyössä tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa
 4. 4. TUOTTEISTUSLIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU R&D&I KANSAINVÄLISTYMINENKASVU Proof-of-concept, lts Tuotekehitysrahoitus NIY-rahoitus alle 5-v. yritykset Erilaista rahoitusta toiminnan eri vaiheissa NOPEA KASVU KKS, Kansainvälisen kasvun suunnittelu
 5. 5. Project funding – Identify your segment
 6. 6. Alkavat yritykset (Startups)  Ei vielä myytävää tuotetta markkinoilla  Tyypillisesti alkavan yrityksen ensimmäinen projekti kohdistuu liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekonseptin hiomiseen. Tuloksena syntyy esim. hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma tai ensimmäinen proto/demo/ MVP  Hanke voi sisältää  Kilpailijoiden ja vaihtoehtojen tunnistaminen ja oma asemointi  Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakasryhmien tunnistaminen  Pelidemon kehittäminen  Tekesin rahoitus on Proof-of-concept (de minimis) -rahoitusta  Rahoitus edellyttää uskottavaa suunnitelmaa ja resursointia Startup
 7. 7. Kasvuyritykset (Runnerups )  Usein jo tuote markkinoilla  Hankkeen tavoitteena saada yritys kasvu-uralle ja kv-tasolle  Haastavia uusien pelituotteiden ja -palvelujen kehitysprojekteja  Toimialakohtaisia uusia sovelluksia, joiden innovatiivisuus on usein käyttötavoissa ja vaikutuksissa toimialaan (esim. pelillistäminen)  Uskottavan kv-potentiaalin tuotteet, palvelut ja liiketoiminta  Tuotekehitysprojektiin sisällytettyjä markkinakartoituksia ym. selvityksiä kohdistuen esim. uusiin markkina-avauksiin  Kriteerit:  päämarkkinat Suomen ulkopuolella  kansainvälisen tason kilpailukyky  uskottava liiketoimintasuunnitelma ja kv-strategia  perusteltu partneristrategia (t&k, kaupallistaminen, jakelu, vienti jne) Runnerups
 8. 8. Core players  Toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, yksi tai useampi pelituote markkinoilla ja vuosittainen liikevaihto +1 MEUR  Suomessa muutama suuryritys-kategorian ydinyritys  Suurten yritysten pitemmän tähtäyksen tutkimushankkeita, joissa useampi tutkimuslaitos tai pk-yrityksiä mukana  Valittuihin potentiaalisimpiin maihin yhteistyöverkostojen syventäminen ja avaaminen (Kiina, Japani ja USA)  Yksittäisen pelin kehityksen sijaan toimintamallien, prosessien ja uusien liiketoimintojen kartoittamiseen tähtääviä hankkeita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa  Oman kehitysalustan tai jakelumallin tai kontaktien tarjoaminen muille yrityksille, yhteishankkeet Core
 9. 9. Arviointikriteereitä  Hankkeen on oltava tavoitteiltaan haastava ja innovatiivinen  Hankkeella on pysyvä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn  Projektilla pitää olla suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle  Minkä kokoista markkinaa tavoitellaan?  Mikä on arvolupaus asiakkaalle?  Mille markkinalle peliä kehitetään?  Miten yritys sijoittuu markkinoille ja mikä on kilpailustrategia?  Miten projekti toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa?  Hankkeesta syntyvä kilpailuetu ja uutuusarvo markkinoilla  Tiimin osaaminen ja tausta, taloudellinen tila  Selkeä ja realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 10. 10. Verkostoveturit, suuret yritykset, toimintansa vakiinnuttaneet tai markkinoita avaavat yritykset Yksittäiset haasteelliset ja isot t&k-projektit verkostovetureilta ja suurilta yrityksiltä Runsaasti uutta yhteistyötä pk- yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti Toimintaa uudistavat hankkeet Tutkimushankkeet Hankkeen kustannukset: yli 500 000 EUR Kasvuvaiheen yritykset Haasteelliset t&k&i-hankkeet Liiketoimintakonseptit, tuotantoalustat, jakelumallit Yrityksen liiketoimintaa uudistavat projektit Esiselvityspainotteiset t&k- hankkeet, demorahoitus Hankkeen kustannukset: 200 000–1 000 000 EUR Aloittavat yritykset Pienet liiketoiminnan edellytyksiä vahvistavat strategiset selvityshankkeet Kv-liiketoiminnan kehityshankkeet, kansainvälisen kasvun suunnittelu, KKS Hankkeen kustannukset: alle 60 000–200 000 EUR Rahoitus eri vaiheissa
 11. 11. Miten Tekesin rahoitus toimii?  Tekesin rahoitus on julkista rahoitusta  Tekesin rahoitus tulee valtion budjetista, vuosittain n. 500 miljoonaa euroa n. 2000 projektille  Tekes ei tule omistajaksi yhtiöön eikä rahoitus edellytä omistusosuutta yrityksestä  Asiointi Tekesin kanssa on luottamuksellista  Tekes rahoittaa innovatiivisia, riskiä sisältäviä hankkeita  Tekes on hankkeen osarahoittaja  Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti  Hakemuksen voi jättää verkossa www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu
 12. 12. Rahoitus  Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista, loput asiakkaan täytyy itse rahoittaa ja esittää keinot siihen. Ks. Rahoitustasot (pk-yritys)  Tekesin rahoitus kohdistuu aina projektiin  Asiakas määrittelee itse kokonaisbudjetin  henkilöt, työmäärät, palkat  matkat  ostettavat palvelut (alihankinnat)  laitehankinnat, lisenssit (projektille kuuluvat ja projektin aikaiset)  Rahoitus on avustusta tai lainaa (josta ennakko 30 prosenttia)  Rahoitus maksetaan lainaennakkoa lukuun ottamatta jälkikäteen, raporttia ja tilitystä vastaan

×