Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kestava yhdyskunta loppuraportti

2,294 views

Published on

2012 päättyneen Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman loppuraportti

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kestava yhdyskunta loppuraportti

 1. 1. Kestävä yhdyskuntaLoppuraportti
 2. 2. Kestävä yhdyskunta 2007–2012Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminenja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön.Rahoitettuja projekteja oli 214 kpl, projektien kokonaisbudjetti 94,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta49,5 miljoonaa euroa.Ohjelman rahoittamissa projekteissa on kehitetty Uusia toimintatapoja, kumppanuusmalleja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja maankäytönsuunnitteluun Aurinko-, bio- ja geoenergiaratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäpäästöisten ja energiaomavaraisten alueiden ja rakennusten toteutuksen Lähes energiaomavaraisia asuintaloja, toimitiloja, liikerakennuksia ja palvelurakennuksia Innovatiivisia hankinta- ja rakennuttamisprosesseja, joissa huomioidaan energia- ja ekotehokkuustavoitteet ja edistetään kestävää kehitystä Ohjelmassa on rahoitettu myös yhdyskuntatason jätteenkäsittelyratkaisuja, kutsujoukkoliikenteen teknologiaa, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystäTähän raporttiin on koottu linkkejä Kestävä yhdyskunta -ohjelman julkaisuihin, tapahtumiin ja muihin viestin-täaineistoihin. Suoraan eri sisältöihin pääset vasemmalla olevan sisällysluettelon kautta. Raportin sisällä pääsetliikkumaan vihreitä nuolia klikkailemalla. Osa linkeistä vie myös raportin ulkopuolelle nettijulkaisuihin.Lue uusimmista ilmiöistä ja tapahtumista sekä keskustele ajankohtaisista aiheistaTekesin Tori -kohtauspaikalla: tori.tekes.fi Kestävä yhdyskunta
 3. 3. HankkeetJulkaisut Olemme Tutkimus- hankkeita 4 tulosjulkaisua ERA17 rahoittaneet 214 65toimiala- ja Julkaisut hanketta Yritysten ja Hankkeiden Raportit kuntien hankkeita kokonaisbudjettimarkkinakatsaukset Videot Tiedotteet Tapahtumat 149 94 700 000 euroa Järjestetty 40 tapahtumaa Tekesin tori Videot Uutiskirjeet Sosiaalinen Ohjelman media keskeinen tiedotusfoorumi 34 Uutiskirjeitä julkaistu 49 videota kpl Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista Lehdistötiedotteet Lehdistö- tiedotteita julkaistu 32 kpl
 4. 4. Julkaisut Tulosjulkaisut Toimiala- ja markkinakatsaukset Kestävä maankäyttö The Finnish Solar Cluster (2011) – Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta-ohjelmien raportissa kuvataan suomalaista aurinkoenergia-alan toimijakenttää puutteineen ja vahvuuksineen sekä eri toimijoiden (2012) välisiä roolituksia. Julkaisussa pohditaan kestävien yhdyskuntien toteuttamisen haasteita ja esitellään viime vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneitä maankäytön suunnittelun uusia Ohjelman esite (2008) toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. Energiatehokkaat ratkaisut Englanninkielinen esite (2008) – Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012) Ohjelman esittelyaineisto (2011) Julkaisussa esitellään Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja –palveluita. Ohjelman puolivälikatsaus (2010) Kestävä yhdyskuntarakenne (2008) World-class sustainable solutions from Finland Miten yhteiskunnallinen ohjaus ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat (2011) yhdyskuntarakenteeseen? Kestävää kehitystä ja yhdyskuntarakenteen muutosta tarkastellaan yhdyskuntarakenteen seitsemän ulottuvuuden kautta. Aija Staffans, Tekesin, Sitran ja VTT:n julkaisemassa kirjasessa esitellään suomalaisen rakentamisen, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (toim.), TKK Arkkitehtuurin laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun energiatehokkuuden ja yhdyskuntasuunnittelun parhaita paloja. Kirjanen oli painettuna tutkimus- ja koulutuskeskus. jaossa Helsingissä syksyllä 2011 järjestetyssä Sustainable Building 2011 maailman konferenssissa. Kestävän yhdyskunnan kiinteistöt – nykytila ja trendit (2008) Экоэффективные решения мирового Katsauksen painopiste on ekologisesti kestävässä kehityksessä, jota tarkastellaan уровня из Финляндии (2012) kansainvälisten konferenssien ja tutkimusohjelmien esille tuomien hyvien käytäntöjen kautta. Lopuksi esitellään aihepiirin jatkotutkimussuosituksia. Sisältää lyhyen World-class sustainable solutions from Finland julkaisu venäjäksi. suomenkielisen tiivistelmän sekä englanninkielisen selvityksen tausta-aineiston keskeisistä teemoista. Pekka Huovila, Tarja Häkkinen, Mia Ala-Juusela, Heli Koukkari, Tommi Rissanen, Pekka Tuominen, VTT Kestävän yhdyskunnan energiajärjestelmät (2008) Katsauksessa esitellään talotekniikka- ja energiajärjestelmäratkaisuja ja ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi katsauksessa annetaan suosituksia jatko- kehitettävistä järjestelmistä, tekniikoista ja palveluista. Jarek Kurnitski, Olli Seppänen, Jukka Paatero, Juha Jokisalo, Kari Alanne, Arshe Said ja Pekka Heikkilä, TKK Energiatekniikan laitos Projektit julkaisevat lisäksi omia raporttejaan
 5. 5. Julkaisut – Maakohtaisia taustaselvityksiä Öljyntuottajavaltiot Arabian niemimaalla Pohjois-Amerikka (Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, Quatar, Oman) (Finpro, 2009) Sustainable Communties – USA Benchmarking Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut (Finpro, 10/2009, Final Report) suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti Vuoden 2009 kuluessa Finpro yhteistyössä Tekesin kanssa on kartoittanut esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- suomalaisyrityksille potentialisia vienti- ja etabloitumisalueita. Tämä raportti Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistö- esittelee Arabian niemimaan valtioiden Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Saudi- ja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset Arabian, Qatarin ja Omanin) tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kiinteistö- voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. ja rakennusalan yrityksille. Työn tavoitteena oli löytää aihioita, joita yritykset voisivat mahdollisimman nopealla aikataululla päästä hyödyntämään. Yhteenveto SCC Sustainable projects in America, Toimenpiteitä kuvaava yhteenveto Finpron yhteenveto (pdf) (Finpro, 2007) Projektiraportti Katsaus esittelee Pohjois-Amerikassa toteutettuja yritys- ja yhdyskuntatason kestävän kehityksen esimerkkitapauksia. Lisäksi esitellään LEED-arvioituja kohteita. Sustainability, Infrastructure and Communities, Arpad Horvath, University of California, Berkeley (ppt) Selvityksessä käsitellään kestävän kehityksen tutkimuksen nykytilaa, erityisesti UC Berkeleyssä. Lisäksi kiinnitetään huomiota alan toimijoihin, trendeihin ja mahdollisuuksiin.
 6. 6. Julkaisut – Maakohtaisia taustaselvityksiä Kiina EU Sustainable Communities and Green Buildings China (Global Sustainable Communities and Green Buildings in Germany Insight Group China, 2007) (Finpro, 2007) GIG:n yhteenveto (ppt) Finpron yhteenveto Saksasta (pdf) Selvityksessä käsitellään Kiinan kestävien yhdyskuntien sekä vihreän Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään rakentamisen markkinatilannetta. Yleiskuvauksen lisäksi esitellään aiheeseen trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. liittyvää lainsäädäntöä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän rakentamisen esimerkkitapauksia. Sustanable communities and Green buildings in The Netherlands (Finpro, 2007) Finpron yhteenveto Hollannista (pdf) Venäjä Yhteenveto kestävästä kehityksestä Saksassa. Yhteenvedossa käsitellään trendejä, tutkimusaiheita sekä esitellään kaksi esimerkki tapausta. Sustainable communities and Green Buildigns in Moscow (Finpro, 2007, Suomi Finpron yhteenveto (pdf) Selvitys esittelee Moskovan kestävän kehityksen markkinatilanteen lainsäädännön, esimerkkitapausten sekä käytettyjen teknologioiden kautta. ”Yhdyskunta”-teknologiaohjelman energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (Finpro, 2007) Priority National Project: Affordable and comfortable dwelling Energiaosuuden valmisteluun liittyvä esiselvitys (pdf) – to the Russian citizens (Rosstroy of Russia ?) Esiselvityksen loppuraportti käsittelee ohjelman lähtökohtia sekä näkemyksiä Case Project (pdf) energiaketjun toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksista. Esittelee edullista ja viihtyisää asumista käsittelevän ohjelman (2002-2010) sekä sen aliohjelmien tavoitteet ja tarkoitukset.
 7. 7. Julkaisut – ERA17 ERA17-toimintaohjelman EU-kaukolämpövertailu loppuraportti Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelma vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Tekes on vastannut taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset toimintaohjelman laatimisesta yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Sitran kanssa apunaan asuntoministeri J an vapaavuoren ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- johtama työryhmä, johon on kuulunut liiketoiminnan, tutkimuksen ja ja kustannusarviot julkishallinnon eturivin vaikuttajia. Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa Kiinteistöliiketoiminnanarvoverkostot, ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi (englanniksi)
 8. 8. Julkaisut – ERA17 ERA17-tiedotteet ERA17-videot ERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus Tuuli Kaskinen – Energiaviisaita ratkaisuja arkeen on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta Tuula Vartiainen – Aurinkosähköllä nollaenergiarakennuksia Energiaviisaan rakennetun ympäristön Timo P. Nieminen – Päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen aika lähempänä kuin koskaan Rakentamisen, kiinteistöjen käytön Pekka Seppälä – Rakennusvalvonnasta neuvova palveluorganisaatio ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet kartoitettu Mika Airaksela – Entistä rautaisempia ammattilaisia Kaisa Vuorio – Rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle Juha Olkinuora – Rakennuksille päästöluokitukset Juha Hetemäki – Rakentamismääräysten roadmap vuoteen 2020 Jan Vapaavuori – Tie energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön Harri Hiltunen – Energiaviisautta korjausrakentamiseen ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017
 9. 9. Tapahtumat Tulosseminaarit Älykäs kaupunki -tilaisuus 28.11.2012 26.3.2010 Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen työpajasarja Sustainable building 2010 -konferenssi 2011 22. - 24.9.2010 World Sustainable Building Conference Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat 18.–21.10.2011 15. - 16.9.2010 Solar Energy Forum Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus 8.12.2011 20.11.2009 Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut Kestävä yhdyskunta – avausseminaari 17.8.2010 11.3.2008 Mitä, missä, milloin – Kestävä yhdyskunta Kaikki tapahtumat
 10. 10. Sosiaalinen media Tekesin tori Hankegalleria Tori on Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen -aihealueen yhteisöpalvelu vuodesta Hankegalleria on vuorovaikutteinen, visuaalisesti hauska ja käyttäjäystävällinen 2009. Tori on tukenut Rakennettu Ympäristö, Tila sekä Kestävä Yhdyskunta -ohjelmien tapa esitellä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ja tuoda esille osaamista. viestintää ja asiakkaiden verkostoitumista. Hankegallerian tarkoituksena on nostaa yhteen näkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita. Tutkimustulosten hyödyntäjiä Tori toimii rakennus- ja kiinteistöalan uutiskanavana ja tietopankkina. Torille kootaan hankegalleria auttaa löytämään viimeisimpien tutkimus- ja kehityshankkeiden tietoa alan ajankohtaisista asioista. Torin rakennetun ympäristön tapahtumakalenteri tuloksia. Tutkijoille ja kehittäjille Hankegalleria on myös verkostoitumisfoorumi. on Suomen kattavin kokoelma kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumia. Torilla myös jaetaan aineistoja, kuten videoita, tiedotteita ja raportteja. Rekisteröityneet käyttäjät Hankegallerian sisällön tuottavat tutkimus- ja kehitystyötä tekevät henkilöt itse, voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Torilla. Lisäksi käyttäjät ovat saaneet mikä mahdollistaa ajantasaisen tulosten esittelyn ja verkottumisen muihin viikoittain uutiskirjeen, johon on koottu Torin uusimmat sisällöt. toimijoihin. Kukin organisaatio luo oman tunnuksensa, jonka alle voi lisätä useita hankkeita. Hankekortissa tuloksia voi esittää lähes missä muodossa hyvänsä: Vuoden 2012 lopussa Torilla oli jo 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tori jatkaa Älykäs raportteina, videoina, kuvina, esitysaineistoina. rakennettu ympäristö teeman yhteisöpalveluna 2013. Hankegalleria avautui maaliskuussa 2012 ja sen kehittämistyöstä vastasi pääosin Tekesin Kestävä yhdyskunta –ohjelma. Hankegallerian ohjelmistoalustan kehittäjä ja oikeuksien omistaja on suomalainen Videot Cognitive Maps Ltd Oy Ab, www.cognitivemaps.fi. Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Michael Grätzel in SB11 Hankegallerian esittelyvideo 2012 Hankegallerian opetusvideo 2012 Uutiskirjeet Kaikki videot Kestävä yhdyskunta -ohjelman kuukausittain lähetettyyn uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaisia uutisia kiinteistö- ja rakennusalan asioista, tietoa tulevia tapahtumista sekä kuulumisia ohjelman rahoittamista hankkeista. Ohjelman uutiskirjeet vuosilta 2010 - 2012 löytyvät ohjelman nettisivuilta: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Uutiskirje
 11. 11. Lehdistötiedotteet Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa teknologiaohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 28.9.2007 23.9.2010 Suomi putoamassa kestävän kehityksen vauhdista, Tekes edistää kestävän yhdyskunnan kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia maankäytön suunnittelua 14.8.2008 17.5.2011 Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia Uusista asuinalueista voidaan tehdä aurinko- ja tuulienergialle lähes päästöttömiä 24.2.2009 11.10.2011 Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, Aurinkoenergia ja energiankulutuksen rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön hallinta kiinnostavat kuluttajia 4.3.2009 1.10.2012 Kilpailu haastaa kunnat kestävän Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys kehityksen vetureiksi käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle 15.2.2010 28.11.2012 Kaikki lehdistötiedotteet
 12. 12. Hankkeet Tutkimushankkeet Yrityshankkeet Aurinkosähköön perustuva led-valaistus? Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmalli Energiatehokkaan ja kestävän valaistuksen hankintamalli Automaattinen yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmä Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen DigiEcoCity-kaupunkiformaatti – Tuotteistus- ja pilottiprojekti 2010-2012 Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: kestävä pohjoinen talvikaupunki Energiaa säästävät valaisinjärjestelmät Lähienergia Ilmastonmuutoksen torjunnan keinot toimitilapalveluissa Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa Kestävän kehityksen asiakaslähtöinen GEOENER rakentamisprosessi Low2No Kaikki tutkimushankkeet Kaikki yrityshankkeet
 13. 13. Tapahtumat Vuosi 2012 kaupunkikehityksestä kilpailukykyä 4) Kilpailukykyä käyttäjälähtöi- Ekotehokas loma-asuminen -seminaari, 21.6.2011 sillä ja elämyksellisillä tiloilla ja palveluilla. Koko päivän tilaisuuksiin Mäntyharjun loma-asuntomessujen teemana oli ekotehokkuus. Älykäs rakennettu ympäristö -tutkimushaku, 20.3.2012 osallistui yhteensä noin 300 henkilöä? Messujen lehdistöpäivänä järjestettiin ekologisuutta käsittelevä se- Tekes järjesti Älykäs rakennettu elinympäristö -tutkimushakuun liit- Aineistot: minaari, jossa esiteltiin myös laajasti kestävä yhdyskunta -ohjelman tyvän Kaupunkien kehitystarpeet –työpajan, jossa ideoitiin ja tun- Uudistumisen eväitä ja kilpailukykyä älykkääseen rakennettuun hankkeiden tuloksia. nistettiin tutkimushankkeiden aihioita kaupunkien lähtökohdista. ympäristöön Aineistot: Tilaisuuden perusteella tutkijat pystyivät kohdentamaan ja konkre- https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/kestavayhteiskuntajatila- Koonti tapahtumasta ja esityksistä tisoimaan ideoitaan tutkimushankkeiksi. paattajat http://tori.tekes.fi/networks/news/news.21372 Aineistot: Kestävä yhdyskunta ja Tila-ohjelmien tulosseminaari Tiedote: Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa Työpajan yhteenveto: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/tulosseminaari2811 http://tori.tekes.fi/networks/news/news.20953 http://tori.tekes.fi/networks/news/news.38433 http://www.slideshare.net/Tekesslide/kaupunkien-kehitystarpeet- Vuosi 2011 Kestävän maankäytön suunnittelu -tutkimushankkeen workshop-yhteenveto työpajasarja 2011 Tutkimushaun hakuilmoitus Kestävän yhdyskunnan skenaariot – esittely 11.1.2011 Tekes ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu selvittivät Tulevaisuuden kestavalle yhdyskunnalle haettiin malleja skenaario- kolmen asiantuntijoille suunnatun työpajasarjan avulla millaista Uusia aurinkoenergiakohteita Suomeen tutkimuksen kautta. Tutkimuksen tulokset esiteltiin hankkeen jul- uudistumista Tekesin rahoittamat maankäytön suunnitteluun liitty- – Ideointityöpaja, 20.6.2012 kistustilaisuudessa, jonka tutkijat valmistelivat yhdessa ohjelman vät hankkeet ovat saaneet aikaan kiinteistö- ja rakennusalalla ja mi- Groove ja Kestävä yhdyskunta –ohjelmat järjestivät yhteisen aurin- kanssa. hin pitäisi keskittyä jatkossa. Touko-kesäkuussa toteutetut työpajat koenergia-tilaisuuden ABB:n tiloissa. Tilaisuuteen kutsuttiin valikoi- Raportti : toimivat tiedonvaihtofoorumeina kunnallisille päättäjille, suunnit- tu joukko rakennusalan toimijoita sekä suomalaisia aurinkoener- http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994 telijoille, perustajaurakoitsijoille ja tutkijoille. Joulukuussa pidettiin giaratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Tilaisuuden tavoitteena oli keskus- _2095_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/pub- vtiin yhdessä näkemystä alan kehitystarpeista. tella rakennussektorin tarpeista ja kiinnostuksesta aurinkoenergi- lish/programmes/yhdyskunta/documents/ohjelman_tuloksia/ Lisätietoja aalto Sustainable Communities blogista: https://blogs. aan (lämpö+sähkö) liittyen ja informoida suomalaisten yritysten loppuraportti.pdf aalto.fi/sustainablecommunities/tag/kema-kestavan-yhdyskun- palvelutarjonnasta. Tilaisuudessa vierailtiin myös ABB:n katolla, jo- nan-maankayton-suunnittelu/ hon on asennettu 181 kW:n aurinkosähköjärjestelmä. Lehdistötilaisuus 4.3.2011: Miten rakennuskannan energian- Aineistot: tuhlaus ja päästöt pannaan kuriin? 10.5.2011 Työpaja 1: Kestävän yhdyskunnan mallit, työkalut http://tori.tekes.fi/networks/forum/thread.227835:1#posti Tutkimushankkeessa kehitetyn työkalun ja sen mahdollistaman ja mittarit ng_227835_771151 tarkastelun esittelyä varten järjestettiin lehdistön edustajille suun- Video työpajasta: http://www.mirule.org/m/413 http://www.tekes.fi/ohjelmat/Groove/Aineistot/Seminaariaineis- nattu lounastilaisuus. Tilaisuudessa keskusteltiin myös rakennus- tot kannan energiatehokkuuden parantamisesta. Tilaisuuteen osallis- 25.5.2011 Työpaja 2: Aluekehittämisen uudet toimintamallit tui noin 60 henkilöä. ja kaavoitus Tulosseminaarit, 28.11.2012 Aineistot Video työpajasta: http://www.mirule.org/m/438 Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat sekä toteuttivat yhteisen se- Lehdistötiedote: Rakennusten energiankulutus ja päästövaikutuk- minaaripäivän, joka viesti vahvasti Tekesin Älykäs rakennettu elin- set kuriin uudella laskentamallilla 9.6.2011 Työpaja 3: Energiatehokas yhdyskunta ja maankäy- ympäristö -painopistettä. Päivä jakautui kahteen osaan siten, että http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/Rakennu tön suunnittelu aamupäivän kutsuvierastilaisuus ” Uudistumisen eväitä ja kilpailu- sten+energiankulutus+ja+paastovaikutukset+kuriin+uudella+lask Video työpajasta: http://www.mirule.org/m/442 kykyä älykkääseen rakennettuun ympäristöön” oli suunnattu kiin- entamallilla?type=news teistö- ja rakennusalan päättäjille ja iltapäivällä keskityttiin ohjelmi- 13.12.2011 Yhteenvetotilaisuus en ja näiden hankkeiden tuloksiin. Iltapäivän tulosseminaarin sessi- Video työpajasta: http://www.mirule.org/video/503 ot olivat teemoiltaan 1) Energiatehokkaat tilat ja uudet tavat toimia Esitykset: https://blogs.aalto.fi/sustainablecommunities/files/ 2) tuottavuutta ja hyvinvointia älykkäistä palveluista 3) Kestävästä 2011/12/Tyopaja_tulossparraus.pdf
 14. 14. Tapahtumat World Sustainable Building Conference, 18.-21.10.2011 Tampere - vihreän ja älykkään liiketoiminnan alusta, Vuosi 2010 Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ja VTT järjestivät kansain- 1.12.2011 välisen ja kaikki maanosat kattavan kestävän rakentamisen konfe- Tila ja Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjestivät roadshow-tapahtu- Coresma 17.2. 2010 renssin Helsingissä, joka oli jatkoa vuoden 2010 tapahtumalle. Te- man Tampereella, joka linkittyi vahvasti Tampereella käynnissä ole- Kestävä yhdyskunta –ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. kes / Kestävä yhdyskunta -ohjelma julkaisi tapahtumassa yhdes- vaan ECO2-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. sä Sitran ja VTT:n kanssa laatimansa World-Class Sustainable Solu- Aineistot: Inframessut 11.3.2010 tions from Finland –julkaisun, joka esitteli parhaita suomalaisia kes- Tapahtuman ohjelma: http://tori.tekes.fi/networks/events/show_ Kestävä yhdyskunta –ohjelma oli esillä Tekesin ständillä. tävän esimerkkejä ja ratkaisuja. Julkaisu toimi suomalaisen osaami- event.50899 sen käyntikorttina tilaisuudessa ja sitä esiteltiin erillisellä ständillä. Tapahtuman esitykset: Viestintäkoulutus tutkijoille 3.3. ja 17.3.2010 Tekes tuki tapahtuman onnistumista myös viestinnällisesti. http://www.eco2.fi/news/126/19/ECO2-foorumi-Tampere---vih- Tekesin Kestävä yhdyskunta ja Tila -ohjelmat järjestivät kaksivaihei- Aineistot reaen-ja-aelykkaeaen-liiketoiminnan-alusta.html sen viestintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien hen- Tapahtuman kotisivut: www.sb11.org/ kilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Uutinen / lehdistötiedote: Kestävän rakentamisen kuudes maail- Viestintäkoulutus tutkijoille 2.11. ja 10.11.2011 Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tie- mankonferenssi SB11 alkaa Helsingissä Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen vies- dote. http://tori.tekes.fi/networks/news/news.27144 tintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuk- Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen ohjelmatoiminta eilen ja Älykäs rakennettu ympäristö -avaus 2.11.2011 sen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote. tänään – entä miltä tulevaisuus näyttää? 18.3.2010 Tekesin älykäs rakennettu elinympäristö -painopisteeseen liittyen Tekes / Kiinteistö- ja rakennustoimiala kutsui sidosryhmiään kut- järjestettiin päättäjille suunnattu kutsutilaisuus, jossa heitä haastet- Solar Energy Forum, 8.12.2011 suvierastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan menneiden Te- tiin jälleen uuden kehittämiseen ja ideointiin. Kestävä yhdyskunta ja Groove -ohjelmat toteuttivat aurinkoenergi- kes-ohjelmien tuloksista sekä hahmottamaan tulevaisuutta. Tilai- Aineistot: aan liittyvän suurtapahtuman tapahtuman. Aurinkoenergia oli no- suuden puhujia olivat mm. asuntoministeri Vapaavuori sekä filo- Tekesin yleinen ÄRE-painopistettä kuvaava video: http://www.you- peassa murrosvaiheessa ja markkinat tuplaantuivat vuosittain. Ti- sofi Himanen. tube.com/watch?v=4kOLxOcIpwc laisuuden tavoitteena oli koota yhteen energia-, rakennus- ja kun- Reijo Kankaan esitys: tapuolen avainhenkilöt kuulemaan alan markkina- ja kehitysnä- Älykäs kaupunki -tilaisuus, 26.3.2010 http://www.slideshare.net/Tekesslide/reijo-kangas-lyks-rakennet- kymistä sekä keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja Kestävä yhdyskunta, Tila-ohjelma ja Ubicom -ohjelma toteuttivat tu-elinymprist-ja-kaupungit osaamisista. Tilaisuuteen osallistui noin 130 osallistujaa. Älykäs kaupunki -aiheisen tilaisuuden, jonka tarkoitus oli yhdistää Aineistot ICT-sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmia. Erityisesti Smart Cities in China - mahdollisuudet suomalaisille, 29.11.2011 Tapahtumasivu Torilla: http://tori.tekes.fi/networks/events/show_ tietoteknisten ratkaisuiden hyödyntäminen osana muuttuvia työn- Tekesin tiloissa järjestettiin tilaisuus siitä, minkälaisia mahdollisuuk- event.50189 teon tapoja korostui. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. sia Kiinassa on tarjolla vihreän ja älykkään rakennetun ympäris- Seminaariaineistot Groove-ohjelman sivuilla: http://www.tekes.fi/ tön osaajille. Tekesin Pekingin toimiston päällikkö esitteli Kiinassa ohjelmat/Groove/Aineistot/Seminaariaineistot Ekologisesti kestävän aluerakentamisen työkalut, 17.8.2010 käynnissä olevia muutoksia ja näiden suomalaisille yrityksille tarjo- Tekes järjesti tiedonjako- ja keskustelutilaisuuden kaupunkien ja amia mahdollisuuksia. Alustuksen jälkeen keskusteltiin osallistumi- kuntien sekä tutkimuslaitosten edustajille ekologisesti kestävän sesta Pekingissä järjestettyyn AUTM-Asia International Technology aluerakentamisen aihepiiristä. Näkökulmana oli erityisesti nyt käyn- Transfer Conference 2012 -tapahtumaan 2-3.4.2012. Sittemmin riit- nissä olevat, mittaristojen ja kriteeristöjen kirjo sekä aluekehityksen tävää kiinnostusta tapahtumaan osallistumiseen ei löytynyt. uudet työkalut ja käytännöt. Tilaisuuden lopuksi käytiin keskuste- Aineistot: lua jatkotutkimustarpeista. Tilaisuuden jälkeen asian valmistelua Tilaisuuden kuvaus: jatkettiin tutkijoiden kanssa 3.9.2010. Tilaisuuteen osallistui noin 50 http://tori.tekes.fi/networks/news/news.29936 henkilöä. Kari Hiltusen esitys: http://www.slideshare.net/Tekesslide/tekes- smart-cities-oportunities
 15. 15. Tapahtumat Innovaatiokilpailu kunnille & Kuntamarkkinat, 15.-16.9.2010 Tekesin ohjelmat Oulussa, 7.12.2010 Roadshow, Kuopio, 14.5.2009 Kestävä yhdyskunta -ohjelma toteutti Kuntaliiton kanssa kunnille Tekesin monet ohjelmat esittäytyivät Oulussa laajahkossa yhteis- Tila- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien järjestämä roadshow-tilai- suunnatun innovaatiokilpailun ”Tulevaisuuden kestävä kunta” vuo- tilaisuudessa. Kestävä yhdyskunta –ohjelma järjesti tapahtumaan suus, jossa esiteltiin ohjelmien painotuksia ja mahdollisuuksia. Tilai- den 2010 aikana. Kunnat haastettiin ideoimaan ja toteuttamaan oman aihepiirinsä puheenvuoroja. suuden teemana oli tulevaisuuden kestävä asuminen. Tilaisuuteen kestävän kehityksen kannalta tarvittavia kehityshankkeita. Kilpai- osallistui n. 80 henkilöä. lun tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla 15.9.2010. Vuosi 2009 Kuntamarkkinoille Tekes osallistui ständillä sekä miniseminaareja Tutkimustarpeiden tunnistamistyöpaja, 19.5.2009 järjestämällä. Vuosiseminaari 4.3.2009 Kestävä yhdyskunta -ohjelman tutkimustarpeita ideoitiin ja kartoi- Aineistot: http://www.tekes.fi/info/kuntakilpailu Seminaari tarjosi näkemyksiä ja ratkaisuja yhdyskuntasuunnitte- tettiin työpajassa. Työpajan tavoitteena oli 1) tunnistaa ja priorisoi- luun ja alueellisiin energiaratkaisuihin, jotka olivat ohjelman tee- da tutkimusongelmia ja -kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tulisi Tee parannus –kiertueet 2010 mat vuonna 2009. Koko päivän mittaisessa tilaisuudessa kuultiin käynnistää tutkimushanke. 2) määrittää, kuvata ja tarkentaa nämä Tekes ja erityiseesti Rakennettu ympäristö -ohjelma oli yksi asuin- esityksiä niin tanskalaisen Lolland-yhteisön toiminnasta kuin suo- tutkimusongelmat siten, että ongelman kuvaus ja tutkimuksen ta- talojen edustajille suunnatun ja toteutetun Tee Parannus -kampan- malaisista parhaista käytännöistä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 voite on selkeä. 3) ideoida mahdollisia tutkimustahoja tai konsorti- jan toteuttajista. Kampanjaan liittyi myös paikkakuntakohtainen henkilöä. oita kyseisten tutkimusten parhaiksi toteuttajiksi. kiertue, johon niin ikään osallistuttiin. Sittemmin kampanja jatkaa Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. toimintaansa mm. osoitteessa http://www.teeparannus.fi/ Inframessut 5.3.2009 Tekes oli messuilla esillä Rakennettu ympäristö ja Kestävä yhdys- Roadshow, Polttokennot ja uusiutuva energia Sustainable building 2010 -konferenssi, 22.-24.9.2010 kunta-ohjelman voimin. Lappeenrannan alueella, 25.5.2009 Suomen Rakennusinsinööriliitto, VTT ja Tekesin Kestävä yhdyskun- Tilaisuuden järjestivät Tekesin Polttokennot, Kestävä yhdyskunta ta -ohjelma järjestivät kolmepäiväisen kansainvälisen alueellisen Intelligent Energy Management -seminaari, 22.4.2009 sekä valmisteilla olevan Uusiutuvat energiamuodot -ohjelmat. Ti- kestävän kehityksen konferenssiin Espoon Otaniemessä. Tapah- Seminaarissa käsiteltiin yritysesimerkein, miten energiatehokkuus laisuuden tavoitteena on tuoda esille polttokennoteknologian ja tuman nimi viesti sen teemoista: SB10 Finland: Sustainable Com- voidaan ottaa kiinteämmäksi osaksi yritysten strategioita. Kiinteis- uusiutuvien energialähteiden tarjoamia mahdollisuuksia alueen munity – buildingSMART. Erityistä huomiota kiinnitettiin liike-elä- töjä pitää myös johtaa entistä älykkäämmin energiatehokkuuden yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Tapahtumalla edistettiin män edustajien osallistumiseen. Tapahtuman yhteydessä toteutet- ylläpitämiseksi käytön aikana. ”You can’t manage what you don’t alueellisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän klusterin muodos- tiin myös Kestävä yhdyskunta -ohjelman vuosipäivä. Koko tapah- measure” on ollut ohjenuorana seminaarin järjestämisestä vastaa- tumista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. tumaan osallistui satoja ja ohjelman vuosipäiväänkin yli 200 asias- vassa BuildingEQ EU-projektissa. Lisätietoja www.buildingEQ.eu ta kiinnostunutta kuulijaa. Seminaari järjestettiin yhdessä TEKES:n Kestävä yhdyskunta -ohjel- Energiatehokkuus kestävän kehityksen veturina Aineistot man www.tekes.fi/yhdyskunta kanssa ja se oli tarkoitettu kiinteistö- – seminaari, Oulu, 21.5.2009 Tapahtumasivut jen omistajille ja niiden ylläpidosta vastaaville, arkkitehdeille, suun- Tilaisuudessa haastettiin kaupunkeja ja kuntia toteuttamaan se- http://www.ril.fi/en/international-conferences/sb10-finland.html nittelijoille ja muille kiinteistöjen energiatehokkuudesta kiinnostu- kä mahdollistamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Ta- Lehdistötiedote neille. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. pahtuma toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden Aineistot: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Aineistot/Se- osallistui noin 100 henkilöä. saavuttamisessa minaariaineistot Aineistot: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Aineistot/Se- http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/Kiinteis- minaariaineistot to-+ja+rakennusala+ratkaisijan+roolissa?type=news CIB:n yhteenveto tapahtumasta Viestintäkoulutus tutkijoille 21.10. ja 3.11.2009 http://heyblom.websites.xs4all.nl/website/newsletter/1010/sb10_ Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma järjesti kaksivaiheisen vies- espoo.pdf tintäkoulutuksen rahoittamiensa tutkimusprojektien henkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Koulutuk- sen yhtenä tavoitteena oli tehdä tutkimusprojektista tiedote.
 16. 16. Tapahtumat Kuntamarkkinat, 9-10.9.2009 Roadshow, Oulu: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Oulussa Roadshow, Lahti: Tekesin ohjelmat esittäytyvät Lahdessa - Kuntamarkkinoille osallistuttiin Tekesin ständillä yhdessä muiden – Kestävä yhdyskunta, Tila ja Vapaa-ajan palvelut, 30.5.2008. Kestävä yhdyskunta ja Tila, 11.11.2008 ohjelmien kanssa. Lisäksi tapahtumassa pidettiin tietoiskuja, jotka Tekesin ohjelmat esittäytyivät Oulussa ja välittivät tietoa rahoitus- Tekesin ohjelmat esittäytyivät Lahdessa ja välittivät tietoa rahoitus- käsittelivät Tekesin julkisiin hankintoihin liittyviä palveluita sekä oh- ja asiantuntijapalveluista Pohjois-Suomen yrityksille ja tutkimusor- ja asiantuntijapalveluista Päijät-Hämeen yrityksille ja tutkimusor- jelman painotuksia ja mahdollisuuksia. ganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa yhdyskuntarakenta- ganisaatioille. Seminaari esitteli muun muassa palveluliiketoimin- misen, vapaa-ajan palvelujen kehittämisen sekä innovatiivisten ti- nan, innovatiivisten tilaratkaisujen ja kiinteistöjen energiaratkaisu- Suomen paras asuinalue -julkistus & keskustelutilaisuus, laratkaisujen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 30 hen- jen uusimpia tuulia. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. 20.11.2009 kilöä. Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassakin pinnalle nousseisiin Green Workshop -keskustelutilaisuus 11/2008 kysymyksiin asuinalueiden toivotuista ominaisuuksista etsittiin vas- Kansainvälinen teemapäivä & keskustelutilaisuus Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa Aulangolla järjestettiin tauksia myös Suomen paras asuinalue 2009 -kilpailussa. Kilpailun – Kiina, 13.8.2008 n. 40 henkilön keskustelutilaisuus kestävän kehityksen näkökulmis- tulokset julkistettiin Tekesin tiloissa ja ohjelmapäällikkö oli mukana Tilaisuuden tarkoitus oli tarjota tietoa Kiinaa koskevista ajankoh- ta kiinteistö- ja rakennusalalla. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoro- kilpailun tuomaristossa. taisista asioista sekä keskustella siitä, millaisia tarpeita suomalaisilla ja eri tyyppisten organisaatioiden näkemyksistä. Tapahtuma toteu- yrityksillä on Kiinan markkinoilla ja millaista tukea yritykset toivovat tettiin yhdessä Kiinkon kanssa. Vuosi 2008 Tekesin kestävä yhdyskunta -ohjelmalta ja muilta toimijoilta. Tilai- suudessa esiin tuodut näkökulmat otetaan huomioon jatkossa se- Kestävä yhdyskunta –avausseminaari, 11.3.2008 kä ohjelman suuntaamisessa ja ohjelma-aktiviteettejä mietittäes- Mitä kestävä kehitys edellyttää yhdyskuntarakentamiselta? Miten sä että myös muiden organisaatioiden toimissa. Tilaisuuteen osal- energia- ja ympäristöratkaisuiltaan tehokas, mutta silti toimiva ja listui n. 60 henkilöä. viihtyisä yhdyskunta luodaan? Tilaisuus järjestettiin Helsingin mes- sukeskuksessa. Ohjelmassa oli ohjelman aihepiiriä koskevia pu- Mitä, missä, milloin – Kestävä yhdyskunta heenvuoroja ja ohjelman linjausten ja tulevan toiminnan esittely. Tänään, tässä ja nyt: uusimmat tutkimustulokset, 14.8.2008 Tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä. Ohjelman taustatutkimusten esittelypäivässä esiteltiin tulokset kol- mesta tutkimuksesta, joissa TKK:n ja VTT:n tutkijat olivat kartoitta- Kiinteistöreittaukset & Sustainable Building Alliance – kes- neet ohjelman aihealueita kolmella taustatutkimuksella. Tutkimuk- kustelutilaisuus 9.6.2008 set koskivat nykytilaa ja trendejä kestävän yhdyskunnan kiinteistö- Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua kolmesta asiasta: 1) jen, energiajärjestelmien ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista. Ti- Kuulla eri osapuolten kuulumisia ympäristöluokituksiin liittyen. 2) laisuuteen osallistui n. 110 henkilöä. Keskustella Sustainable Building Alliance –hankkeesta ja suoma- laisten intresseistä hankkeen osalta 3) Kuulla näkemyksiä aluetason reittauksista. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä.
 17. 17. Videot Kestävä yhdyskunta ohjelman yhteenveto 2012 Hiilivapaa kunta vaatii uudenlaista ajattelua 2010 Julkinen tilauskuljetus tulossa pääkaupunkiseudulle 2011 Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman saavutuksia summaavat Vir- Hiilipäästöjen alentaminen vaatii vain uutta ajattelua eivätkä ratkai- Pääkaupunkiseudulla aloitetaan julkisen tilausliikenteen kokeilu jo pi Mikkonen Tekesistä ja Ilari Aho Uponorista http://www.youtube. sut välttämättä ole yhtään sen kalliimpia kuin entisetkään, sanoo ensi vuoden lopulla, jos Helsingin seudun liikenteen hallitus suun- com/watch?v=4EYWEi6qUQc&feature=youtu.be projektipäällikkö Jyrki Tenhunen, Syke . Kuntien hiilipäästöjä alenta- nitelman hyväksyy. Hanke on osa liikennerevoluutio –ohjelmaa, maan pyrkivä Hinku –projekti onkin alkanut jo tuottaa tuloksia. Vii- jolla etistään aivan uusia, nykyajan tietoliikennettä hyödyntäviä Hankegallerian esittelyvideo 2012 dessä pilottikunnassa päästöjen vähentämisessä on päästy alkuun palvelumuotoja liikenteeseen. Johtaja Ville Lehmuskoski HSL:stä Tekesin hankegalleria.fi -sivun esittelyvideo ja pian testattuja malleja aletaan markkinoida myös muille kunnil- uskoo, että kysyntäohjattu joukkoliikennepalvelu on tulevaisuutta. http://www.youtube.com/watch?v=CGUuGqDOJ-8 le. - Projektissa haetaan yhdessä alan yritysten kanssa nimenomaan http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=58899 käytännön ratkaisuja, korostaa Tenhunen hankegallerian opetusvideo 2012 http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=33925 Joensuu ottaa lämmön talteen jätevesistä 2010 http://www.youtube.com/watch?v=WAl8mwhLzJs&feature=play Kestävä kunta -kilpailu: Joensuun kaupungin ehdotuksessa esitet- er_embedded Mäntyharjun lomamessuilla esitellään ekokylää 2010 tiin jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämistä Kolmivuotinen Ekolatu -projekti huipentuu juhannuksen jälkeen asuntojen lämmitykseen joko keskitettynä tai hajautettuna lämpö- Vuosiseminaari 2009 yleisölle avatuneilla Mäntyharjun loma-asuntomessuilla. Sinne on pumppuratkaisuna. Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma kysyi vuosiseminaarissaan rakennettu energiatehokkaita ja ympäristöä vähän kuormittavia http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=30463 4.3.2009 näkemyksiä tilaisuuteen osallistuneilta. Katso vastauksia loma-asuntoja kokonainen kylä. Tekesin tukemassa projektissa on siitä - Millainen on kestävä yhdyskunta? -Mitä kestävän yhdyskun- haettu käytännön työkaluja ekotehokkaampien loma-asuntojen Jyväskylän malli suunnittelee maankäyttöä 2010 nan toteuttaminen vaatii? -Miksi kestävän yhdyskunnan toteutta- suunnitteluun, kertoo projektipäällikkö Taina Jordan. Kestävä kunta -kilpailu: Jyväskylän ehdotuksessa kehitettiin edel- minen on välttämätöntä? http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=64880 leen maankäytön suunnittelutyökalua eli Kymppi®-ohjelmaa sekä http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.27886 sen soveltamiseen liittyviä toimintatapoja. Kyseessä on ainutlaatui- Loma-asunnot laitetaan ekoladulle Mäntyharjulla 2011 nen ratkaisumalli kuntien yleisimpään ongelmaan eli maankäytön, Millainen on tulevaisuuden kestävä yhdyskunta? 2011 Tämän kesän loma-asuntomessuilla Mäntyharjun Pyhäniemessä asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Millainen on tulevaisuuden yhdyskunnan rakenne ja toiminta, entä haetaan uusia malleja suomalaiseen kesämökkielämään. Kyse ei http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=30478 päätöksenteon tavat kunnissa ja yrityksissä? Miten ihmiset haluavat ole pikkuasiasta, sillä maassa on ainakin puoli miljoonaa – eri ta- viettää vapaa-aikaansa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittyiin soista – kesäasuntoa, jotka kuluttavat energiaa ja kuormittavat ym- Turku aikoo ottaa busseihin biokaasun jätteistä 2010 vastauksia tohtori Tarja Meristön tutkimusryhmässä, jonka tavoit- päristöä. Ekolatu –hanke etsii ratkaisuja niin yksittäisen loma-asun- Kestävä kunta -kilpailu:Turun kaupungin ehdotus koskee paikalli- teena oli hahmotella skenaarioita tulevaisuuden kestävän yhdys- non kuin lomakylän tai loma-asuntoalueen suunnitteluun sekä kei- sesti tuotetun biokaasun käyttöönottoa liikenteessä. Idean avul- kunnan malleiksi Tekesin toimeksiannosta. noja rakentamisen ohjaukseen. Arkkitehti Kimmo Lylykangas Lee- la voidaan pienentää liikenteen, jätteenkäsittelyn ja maatalouden http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=73555 na Pakkasen haastattelussa. päästöjä sekä parantaa alueellisten materiaalivirtojen hallintaa. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=62825 http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=30487 Kestävä kunta palkitsi Joensuun, Jyväskylän, Turun ja Itä-Uusimaan 2010 Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon 2011 Tekesin ja Kuntaliiton järjestämä Tulevaisuuden kestävä kunta -kil- Tämän kesän loma-asuntomessuille Mäntyharjulle pystytetty Eko- Itä-Uusimaa kehitti jätteiden lajittelujärjestelmän pientaloille pailun palkinnot jaettiin Kuntamarkkinoilla. Palkinnot menivät jä- talo tuottaa sähköä verkkoon. Luukku -talo oli valmistuessaan Suo- 2010 teveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille. Pal- men ensimmäinen plusenergiatalo ja nyt testataan käytännössä Kestävä kunta -kilpailu: Itä-Uusimaan palkitussa työssä suunnitel- kinnot jakanut hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli (kesk.) sanoi, tuottaako talo todella enemmän energiaa kuin kuluttaa. Arkkiteh- tiin jätteiden lajittelujärjestelmä, joka vähentää kuljetustarvetta ja että voittajaehdotuksissa näkyy käytännönläheinen innovatiivi- ti Kimmo Lylykangas esittelee taloa Leena Pakkasen haastattelussa. kannustaa lajittelemaan jätteet jo kotiovella. suus. - Hyvät ideat syntyvät usein käytännön työssä. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=62833 http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=30451 http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=30443
 18. 18. Videot Energiatehokas lähiöuudistus teollisin menetelmin, Kiinteis- SB11 tapahtuman haastattelut 2011 Integroivan suunnittelun avulla plusenergiakoulu tö Oy Jyrkkälänpolku, toimitusjohtaja Marjatta Roth 2011 Hohen Neuendorfiin Saksaan on hiljattain valmistunut koulu, joka http://www.youtube.com/watch?v=BFg7p9ghOhE Michael Grätzel in SB11, Helsinki tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa. Hankkeen suunnittelua Millennium-teknologiapalkinnon vuonna 2010 voittaneen profes- vetänyt professori Ingo Lütkemeyer korostaa huolellisen suunnit- Järvenpään Mestariasunnot ja kaksi energiatehokkuuspilot- sori Michael Grätzelin kehittämät fotosynteesiä jäljittelevät aurin- telun merkitystä. http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.52871 tia, Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja 2011 kokennot yleistyvät maailmalla hurjalla vauhdilla. http://www.youtube.com/watch?v=USZzLx_3fAY http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.48764 Kestävän rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kehitysmaissa Solar Energy Forum 2011 esitykset Ger Maasin haastattelu Kestävän rakentamisen haasteet ovat kaikkein suurimmat kehi- Tekesin Groove- ja Kestävä yhdyskunta -ohjelmien 8.12.2011 järjes- ENCORD on 20 johtavan eurooppalaiseen rakennusalan yhtiön tysmaissa, jotka ovat vasta opettelemassa kuluttamaan ja käyttä- tämä Aurinkoenergian suurtapahtuma Finlandiatalolla. muodostama verkosto, joka panostaa pitkäjänteiseen tutkimus- mään energiaa, toteaa maailmankuulu arkkitehti Cameron Sinclair. ja kehitystoimintaan. Sen jäseniä ovat esimerkiksi Consolis, NCC, http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.53206 Jari Marjo, Vacon Oy Skanska, Uponor ja YIT. http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49252 http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49605 Raymond Cole & Bill Bordass Kestävissä yhdyskunnissa korostuvat alueellinen näkökulma ja käyt- Mika Airaksela, Rakennusliike Reponen Oy Charles J. Gibert Yhdysvaltain nollaenergiarakennuksista täjälähtöisyys. http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.53582 http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49253 Myös Yhdysvalloissa pyritään määrätietoisesti kohti nollaenergia- rakennuksia. Valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2030 men- Maija Virta ja Ilari Aho Filippa Niku, Oilon Home Oy nessä kaikki uudet liikerakennukset ovat nollaenergiataloja ja että Kiinteistöjen luokitusjärjestelmien tueksi kehitetään uusia työkalu- http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49254 vuoteen 2050 mennessä koko liikerakennusten kanta täyttää nol- ja. laenergiataloille asetettavat vaatimukset. Esimerkiksi Kalifornias- http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.54031 Hele Savin, Aalto-yliopisto sa tavoitteet ovat vielä kunnianhimoisemmat, sillä kaikkien uusi- http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49255 en asuinrakennusten on määrä olla nollaenergiataloja jo vuoteen Björn Mattson 2020 mennessä, kertoi Floridan yliopiston professori Charles J. Ki- Rakennusten energiankulutuksen vähentämisellä isot kustannuk- Jouko Häyrinen, Suntrica Oy bert Sustainable Buildind 2011 –konferenssissa Helsingissä. set Ruotsissa. http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.54319 http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49256 http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.50095 Tee Parannus -videot Mikko Juntunen, NAPS Systems Oy Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta vaikuttavat http://www.teeparannus.fi/tvvideot/ http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49257 kiinteistöjen arvoihin Jürg Roland Bernetin ja Frank Hovorkan haastattelu SB11-tapahtu- Petra Lundström, Fortum Oyj man yhteydessä http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49258 http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.52239 Peter Lund, Aalto-yliopisto http://tori.tekes.fi/networks/videos/video.49259
 19. 19. Liite 1 LehdistötiedotteetSisällysluetteloValistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta 1Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan tehokkaasti kestävään kehitykseen 2Kestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- ja rakennusalalle 3Aurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavat kuluttajia 4Ekotehokkuutta laajemmista kokonaisuuksista 5Kiinteistöalalla tarvitaan lisää tietoa kehityshankkeista 6Uusi tapa esitellä tutkimustuloksia – Hankegalleria on avattu! 7Tilaajan eurot uudistamaan korjausrakentamista 8Tuote paranee, kun sitä kehitetään arkiympäristössä asiakkaan kanssa 9World-class sustainable solutions from Finland -julkaisu on ilmestynyt 10Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä 12Ekopassi auttaa ekotehokkaan loma-asunnon hankinnassa 13Tekes edistää kestävän yhdyskunnan maankäytön suunnittelua 14Nykyisissä asuinrakennuksissa jopa 70 prosentin energiansäästöpotentiaali 15Tehdään yhdessä maailman paras rakennettu ympäristö 16Tekesin Tori on uudistunut 17Kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 18Kestävä kunta -kilpailun palkinnot jäteveden, maankäytön, jätehuollon ja biokaasun innovaatioille 19Energiatehokkuus kiinnostaa rakentamista suunnittelevia 20Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailuun 20 ehdotusta 21Kilpailu haastaa kunnat kestävän kehityksen vetureiksi 22Sustainable Building 2010 -konferenssi Suomeen syksyllä 2010 23Energiatehokkaan rakennusprosessin tulee huomioida rakennuksen koko elinkaari 24Suomen ensimmäinen täysin hiilidioksidilla toimiva kylmäjärjestelmä otettiin käyttöön 25Kestävän yhdyskunnan luominen pakottaa kaavoittajat, rakennusyhtiöt ja käyttäjät yhteistyöhön 26Suomen kaupunkiympäristössä mahdollisuuksia aurinko- ja tuulienergialle 27Sisustusbuumi, asiakaslähtöisyys ja elämyksellisyys ovat huonekalualan menestystekijöitä 28Kestävän kehityksen ponnisteluille nopeasti lisävauhtia 29Tiedonsaanti lisää ekotehokasta rakentamista 30100 miljoonan euron mahdollisuus, Kestävä kehitys edellyttää uutta tehokkuuttayhdyskuntarakentamiseen 31Tekes käynnistää kestävän yhdyskunnan teknologiaohjelman 32
 20. 20. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 18.12.2012 10:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/Valistuneet+asiakkaat+vaativat+ekotehokkuutta?type=newsValistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuuttaRakennusten energiatehokkuus merkitsee muutakin kuin eristeiden lisäämistä. Kiinteistöjenomistajat ja käyttäjät voivat valinnoillaan vaikuttaa tilojensa energiatehokkuuteen. Samallaluodaan kysyntää kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille.Tekesin rakennetun ympäristön ohjelmien kehitysprojekteissa on keskitytty rakentamisen jakiinteistönhoidon energiatehokkuutta edistävien toimintamallien ja kokonaisratkaisujen kehittämiseensekä monitieteelliseen osaamiseen ja eri toimialojen väliseen yhteistyöhön.Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusiaenergiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja -palveluita esitellään Energiatehokkaat ratkaisut -julkaisussa.”Olemme halunneet vahvistaa valistuneen asiakkaan roolia, jotta laadukkaille ja kestävän kehityksenmukaisille toimintatavoille ja ratkaisuille syntyisi kysyntää. Paremmin hallitut hankinta- jarakentamisprosessit ovat avainasemassa energiatehokkuuden parantamisessa”, toteaa Kestäväyhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.Uudenlaisten hankintamallien lisäksi erityisesti käyttäjien tarpeet synnyttävät kestävän kehityksenmukaista liiketoimintaa. Esimerkiksi ISS palvelut Oy on kehittänyt uusia toimitilapalveluita, joillavoidaan vähentää tilojen aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkkikohteessa SuomenHewlett-Packardin pääkonttorissa on saatu hiilidioksidipäästöjä pudotettua 800 tonnilla vuonna 2010.Samalla päästiin merkittäviin sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säästöihin käymällä läpi toiminnotja ISS:n tuottamat palvelut.Suomen ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot”Rakentamisen energiatehokkuutta soveltavissa konsepteissa yhdistyvät rakenteelliset ja taloteknisetratkaisut sekä paikallinen energiantuotanto. Tekesin ohjelmissa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallitnäyttävät suuntaa, miten myös olemassa olevaa kiinteistökantaa tullaan jatkossa uudistamaan”, VirpiMikkonen jatkaa.Järvenpään Mestariasuntojen ja Kuopion opiskelija-asuntojen rakennuttamat asuintalot ovatensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Suomessa.”Matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista jakokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, rakentajilta kuin kiinteistön huoltajilta. Siksi ohjelmissaon korostettu monialaista osaamista ja yhteistyötä.”Tulevaisuuden energiaratkaisuissa painottuu paikallinen ja uusiutuviin perustuva energiantuotanto.Esimerkkejä innovatiivisista uusiutuvan energian tuotantotavoista ovat muun muassa Aurubiksenjulkisivuun integroidut aurinkokeräimet Porin uimahallissa, samoin kuin maalämmön hyödyntäminenisoissa teollisuuskohteissa.LisätietojaVirpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö, puh. 029 50 55930,virpi.mikkonen(at)tekes.fiKatso videot Kestävä yhdyskunta- ja Tila-ohjelmien tuloksista.Tutustu Tekesin ohjelmien tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fiTekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 21. 21. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 22. 22. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 4.12.2012 09:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/Maankayton+suunnittelulla+vaikutetaan+tehokkaasti+kestavaan+kehitykseen?type=newsMaankäytön suunnittelulla vaikutetaan tehokkaasti kestävään kehitykseenKestäviin yhdyskuntiin pääseminen edellyttää maankäytön suunnittelussa ratkaisuja, jotkatukevat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteita. Tekesin Kestäväyhdyskunta -ohjelmassa on rahoitettu hankkeita, jotka rohkaisevat uudistamaan jakyseenalaistamaan nykyisiä käytäntöjä.Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa 2008–2012 luotuja uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkalujaesitellään Kestävä maankäyttö -julkaisussa.”Maankäytön suunnittelun päätökset vaikuttavat elinympäristöömme jopa satoja vuosia ja suuretilmastohaasteet vaativat kokonaisvaltaista otetta suunnitteluun ja ohjaukseen. Nykyistä nopeampiedistyminen kohti kestävää kehitystä vaatii rohkeita päätöksiä kunnilta”, toteaa Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.Edelläkävijäkunnat ovat jo käynnistäneet kunnianhimoisia ohjelmia hiilineutraaliuden ja rakentamisennollaenergiatason saavuttamiseksi. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat HINKU-kunnat, jotka ovattoteuttaneet satoja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia, joiden taustalla on nykytekniikka taitoimintatapojen muutos. Nämä kunnat ovat myös osoittaneet, että hiilineutraalius luo uudenlaisiakasvunäkymiä elinkeinoelämälle.”HINKU-kunnat ovat myös hyvä esimerkki siitä, miten eri tavoin päästöjä voidaan vähentää. Vaikkatavoite on globaali, on ratkaisut aina räätälöitävä paikallisista lähtökohdista ja tutkittava, mitkä ovattehokkaimpia keinoja missäkin”, muistuttaa johtava tutkija Aija Staffans Aalto-yliopistosta.Edellytykset tulevaisuuden hyvinvoinnille”Teknologian kehittyminen mahdollistaa isojen askelien ottamisen, tarvitaan vain rohkeita päätöksiä.Maankäytön suunnittelussa tulee tehdä laaja-alaisia toimintamallien ja rakenteiden muutoksia,jämäkkyyttä tavoitteisiin ja niiden seurantaan sekä joustavuutta toteutustapaan. Meidän kannattaaluoda ympäristö, jossa uusia ratkaisuja voidaan testata ja kehittää. Tämä tarjoaa mahdollisuudenmyös alan yrityksille liiketoimintaan globaaleilla markkinoilla”, summaa Mikkonen.Kaavoitus on poliitikkojen, virkamiesten, asiantuntijoiden, ympäristön käyttäjien ja toteuttajienjoukkuepeliä, jossa pitäisi päästä lausuntojen antamisesta yhdessä tekemiseen ja parempaanvuorovaikutukseen. Esimerkkejä onnistuneista suunnitteluhankkeista, joissa yhteistyötä ja uusiakäytäntöjä on sovellettu, on lukuisia.Sipoon kunnan Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu, jossa avoimuus,vuorovaikutteisuus ja monialaisuus olivat keskeisiä periaatteita, on lisännyt myös Sipoon näkyvyyttäja uskottavuutta. Asukkaiden aktivoinnilla ja osallistumisella on tärkeä rooli myös Tampereen jaJyväskylän uusien asuinalueiden sekä Riihimäen Peltosaaren suunnittelussa.LisätietojaVirpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö, puh. 029 50 55930,virpi.mikkonen(at)tekes.fiKatso video Kestävä yhdyskunta -ohjelman tuloksista.Tutustu tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fiTekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 23. 23. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 24. 24. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 28.11.2012 13:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/tulosseminaari?type=newsKestävä kehitys ja käyttäjälähtöisyys käytännöiksi kiinteistö- jarakennusalalleTekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma ja Tila-ohjelma vauhdittivat suomalaista kiinteistö- jarakennusalan muutosta. Ohjelmissa luotiin edellytyksiä sille, että jatkossa niin kunnat,kiinteistönomistajat, rakennuttajat kuin käyttäjät luovat kysyntää kestäville jakäyttäjälähtöisille ratkaisuille.Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa näkökulma oli yhdyskuntien kehittämisessä, ei yksittäisissäteknologioissa tai rakennuksissa. Ohjelman tutkimus- ja kehitysprojektien pääteemoja olivatmaankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannonintegroiminen rakennettuun ympäristöön.Tila-ohjelma nosti tilat entistä strategisempaan rooliin yritysten ajattelussa: tilat ovat osa liiketoimintaaja johtamista. Tiloihin liittyvä ajattelu laajeni ohjelman myötä fyysisistä tiloista kattamaan myösvirtuaaliset ja sosiaaliset tilat.”Kunnat ja yritykset ovat kehittäneet uusia toimintatapoja maankäytönsuunnitteluun, jossa kestävänkehityksen tavoitteet sekä energiaratkaisut ovat nyt entistä paremmin mukana. Toimintatapojenuudistamisesta paras esimerkki on hankinta- ja rakennuttamisprosessien kehittäminenekotehokkuuden suuntaan”, toteaa toimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä.Maankäyttöön syntyi uutta liiketoimintaa ja uusi yrityksiäKestävä yhdyskunta -ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2007−2012 oli noin 95 miljoonaa euroa,josta Tekesin osuus oli noin 49 miljoonaa euroa. Ohjelmassa rahoitettiin 149 yritysten sekä kuntienprojektia ja 65 tutkimusprojektia.Maankäytön kestävään suunnitteluun liittyvissä projekteissa on monia onnistuneita esimerkkejä,kuten Sipoon kunnan Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu tai Tampereen uusienkaupunginosien vuorovaikutteinen suunnittelu. Asukkaiden aktivoinnilla ja osallistumisella on tärkeärooli myös Jyväskylän ja Riihimäen Peltosaaren suunnittelussa. Maankäyttöön on syntynyt myösuusia yrityksiä ja uudistunutta liiketoimintaa, kuten Oy Eero Paloheimo EcoCity Ltd. ja ErikssonArkkitehdit Oy. Yhdyskuntajätteen käsittelyyn on saatu uudenlaisia ratkaisuja, joista hyviäesimerkkejä ovat Marimatic Oy:n putkikeräysjärjestelmä ja ZenRobotics Oy:n lajittelujärjestelmä.Monet pk-yritykset, kuten Rakennusliike Reponen ja Maanrakennusliike Suutarinen kehittivätohjelmassa energiatehokasta rakentamista. Järvenpään Mestariasuntojen ja Kuopion Opiskelija-asuntojen rakennuttamat asuintalot ovat ensimmäiset nollaenergiakerrostalot Suomessa.Rakennettuun ympäristöön soveltuvista uusiutuvan energian ratkaisuista Porin uusi uimahalli onpuolestaan ensimmäinen kohde, jossa Aurubis Finland Oy:n kehittämät aurinkokeräimet on sijoitetturakennuksen kuparijulkisivuun. SOK:n logistiikkakeskus on lähes energiaomavarainen geo- jabioenergiaa hyödyntävän yhdistelmälämpölaitoksen ansiosta.Uusia tiloihin liittyviä palvelujaTila-ohjelman pääteemoja olivat työympäristöt, asuminen, julkiset ja kaupan tilat, tilojenelämyksellisyys sekä virtuaalitilat.Tila-ohjelmassa rahoitettiin vuosina 2008-2012 noin 100 yritysprojektia. Työympäristöihin liittyviätoteutuksia olivat muun muassa Rapal Oy:n vetämä projekti, jossa kehitettiin palvelukonsepti uusiatyönteon tapoja tukevaan toimitilajohtamiseen sekä Workspace Oy:n ratkaisupankki työympäristönTekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 25. 25. kehittämiseen. Elämyksellisten tilojen esimerkkejä ovat Pentagon Design Oy:n ideointialusta ja siihenliittyvät tilaratkaisut, joita yritykset voivat hyödyntää inspiraatiota tarvitsevassa kehitystyössään taiGraphic Concrete Oy:n graafiseen betoniin liittyvät ratkaisut, jotka soveltuvat esimerkiksi rakennustenjulkisivuihin. Basso Building Systems Oy on kehittänyt menetelmän sisustusrakentamisen prosessinparempaan hallintaan.Tutkimusprojekteja rahoitettiin noin 70 kappaletta. Esimerkiksi Aalto-korkeakoulusäätiö kehittityökaluja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden käyttäjälähtöisten toimistotilojen suunnittelussa.Spice – Spiritualising Space -projektissa kehitettiin tarinallisia menetelmiä elämyksellisten julkistentilojen suunnitteluun. Aalto-yliopiston Prowivo-projektissa on puolestaan etsitty keinojavirtuaalimaailmojen hyödyntämiseen työelämässä.Tila-ohjelman kokonaisrahoitus oli noin 77 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus oli noin 38 miljoonaaeuroa.Smart cities -markkinat kutsuvatPäättyvien ohjelmien tuloksia hyödynnetään ja kehitystyötä jatketaan Tekesin strategiaansisältyvässä älykäs rakennettu elinympäristö -painopisteessä. Sen mukaisesti Tekes on eritotenhaastamassa kaupungit ja yritykset yhteistyöhön, joilla luodaan edellytyksiä kaupunkien merkittäväänuudistamiseen. Tavoitteena on saada Suomi kisaamaan kansainvälisille smart cities -markkinoille.Teemaan liittyen Tekes valmistelee Fiksu kaupunki -ohjelmaa.LisätietojaReijo Kangas, toimialajohtaja, Tekes, puh. 029 50 55892, reijo.kangas(at)tekes.fiVirpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö, puh. 029 50 55930,virpi.mikkonen(at)tekes.fiJohanna Kosonen-Karvo, Tila-ohjelman päällikkö, puh. 029 50 55918,johanna.kosonen-karvo(at)tekes.fiKestävä yhdyskunta: http://www.tekes.fi/ohjelmat/yhdyskuntaKatso video Kestävä yhdyskunta -ohjelman tuloksista.Tila: http://www.tekes.fi/ohjelmat/tilaKatso video Tila-ohjelman tuloksista.Tutustu tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fiTekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 26. 26. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 1.10.2012 09:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/asuntomessut+ppatostiedote?type=newsAurinkoenergia ja energiankulutuksen hallinta kiinnostavatkuluttajiaTampereen asuntomessuilla Tekesin Smart House –teltassa oli esillä lähes viisikymmentätuotetta ja palvelua, jotka helpottavat asumisen ja liikkumisen arkea. Niiden avulla onmahdollista toimia fiksusti rahaa, aikaa ja ympäristöä säästäen.- Nostimme Tampereen asuntomessuilla suuren yleisön nähtäville monia erilaisia arjen innovaatioita,joiden kehittämistä olemme rahoittaneet. Samalla teimme Tekesin toimintaa tunnetuksi. Haaste olisaada melko erilaiset tuotteet yhtenäiseksi näyttelyksi. Onnistuimme siinä kohtuullisen hyvin, muttaSuomessa kaivattaisiin pysyvämpää näyttelytilaa edelläkävijätuotteiden esittelyyn, summaatoimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä.Tampereen Vuoreksessa järjestetyt asuntomessut keräsivät yli 145 500 messuvierasta.Asuntomessujen kävijätutkimuksen mukaan heistä 37 prosenttia vieraili Tekesin Smart House –teltassa eli yhteensä yli 50 000 henkilöä. Heitä kiinnostivat eniten energia-asiat.- Erityisesti omakotitaloja rakentavat pohtivat aurinkoenergian sopivuutta ja kannattavuuttakohteisiinsa. Myös kodin energiankulutuksen seuranta- ja hallintajärjestelmät herättivät mielenkiintoa.Kysymyksiä herätti lähinnä se, miten erilaisia järjestelmiä voidaan verrata ja yhdistellä, Reijo Kangaskertoo.Smart House –teltan kävijöiltä paikan päällä kerätyn palautteen mukaan kiinnostavin kokonaisuus oliTekesin rahoittamassa Waps-projektissa monen yrityksen yhteistyönä kehitetty digitaalinenpalvelujärjestelmä. Langatonta anturiverkkoa ja pilviteknologiaa hyödyntävän sovelluksen avullaasukkaat voivat seurata huoneistokohtaisessa näytössä, netissä tai kännykällä esimerkiksi kotinsasähkön ja veden kulutusta, huoneiden lämpötiloja, ilman kosteutta ja hiilidioksidin määrää.Palvelujärjestelmään kuuluu myös langaton paikallinen sääasema ja sisällöstään reaaliaikaisestiraportoiva älyvaatekaappi.Smart House –teltan kävijöitä kiinnostivat myös sormenjälkitunnistimet ja muut digitaalisetlukitusjärjestelmät, kodin paloturvallisuutta parantavat laitteet ja ratkaisut sekä arjen liikkumistasujuvoittava liikenne- ja palvelutieto. Lapsiperheitä koukutti Lappsetin testikäytössä ollut digitaalinenhyppelyryydukko.- Nämä sovellukset antavat viitteitä tulevaisuuden kodin palveluista, sanoo Kangas.Teltan sisustus kierrätetään, Globe Hope Oy tekee kankaista kasseja ja läppärisuojia.Lisätietoja: www.tekes.fi/asuntomessutReijo Kangas, toimialajohtaja, Tekesreijo.kangas(at)tekes.fi, puh. 050 557 7892Kuva: Suomen AsuntomessutTekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 27. 27. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 28. 28. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 28.5.2012 09:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/Ekotehokkuutta+laajemmista+kokonaisuuksista?type=newsEkotehokkuutta laajemmista kokonaisuuksistaRakentamisen ekotehokkuudessa parhaimpiin tuloksiin päästään, kun siirrytäänvaatimuksissa kohti laajempia kokonaisuuksia: ikkunoiden ja ovien sijaan tarkastellaan kokorakennusta ja yksittäisestä rakennuksesta suunnataan katseet yhdyskuntatasolle.”Tekes tukee ekotehokkuutta parantavien järjestelmien syntymistä ja kokonaisuuksien hallintaa.Tavoitteena on, että yritykset siirtyvät materiaali- ja osatoimittajista järjestelmätoimittajiksi.Näkemyksemme mukaan verkostoitumisella ja yhteistyöllä yritykset saavat kriittistä massaa, jokatarjoaa mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa”, sanoo johtava asiantuntija Olli-Pekka NordlundTekesistä.Energiatehokkuus synnyttää uutta liiketoimintaa”Meillä on 40 vuoden aikajänteellä edessä ilmastotavoitteista kumpuavia suuria muutoksia, joilla onvaikusta rakentamiseen ja yhdyskuntasuunnitteluun. Muutoksista selviämme, jos etenemmesuunnitelluin, järkevin askelin ja suomalaiset erityispiirteet huomioiden. Koska rakennusten käyttöikäylittää 40 vuotta, tarvitsee olemassa oleva rakennuskanta energiatehokkuuden vaatimaatasokorotusta ylöspäin jo ennen vuotta 2050. Tämä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaaarkkitehti Kimmo Lylykangas.Hänen mukaansa tämänhetkinen eurooppalainen liiketoiminta perustuunettonollaenergiarakentamiseen, minkä takia myös suomalaisten on oltava siinä kilpailukykyisiä,vaikka nettonollaenergiaratkaisut ovatkin vain välitavoite.Saksassa pidetään kiinni EU:n ilmastotavoitteistaSaksan päätös luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä lisää paineita täyttää EU:n haastavatilmastotavoitteet vuoteen 2050 mennessä.”Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin etenee kuitenkin vauhdilla ja syöttötariffeilla on tärkeä roolimuutoksessa, joka on luonut merkittävää uutta liiketoimintaa. Panostukset uusiutuvaan energiaanovat synnyttäneet jo vuonna 2010 Saksaan 340 000 uutta työpaikkaa. Saksalaiset maksavatsyöttötariffin sähkölaskussaan ja osaltaan siksi Saksassa sähkön hinta on korkea. Myös tämäkannustaa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön sekä etsimään uusia ratkaisuja. Esimerkiksisuurten rakennusten kattoja vuokrataan sijoittajille aurinkoenergian tuotantoa varten”, kertootoimitusjohtaja Pekka Stuckert, CPS Consulting.Hänen mukaansa InnovationCity Ruhr on hyvä esimerkki olemassa olevan kaupungin ja senrakennuskannan systemaattisesta energiatehokkaasta saneerauksesta ja uudelleen rakentamisesta.”Hanke on lähtenyt liikkeelle alueen NRW alueen yritysten aloitteesta ja se tarjoaa huomattavialiiketoimintamahdollisuuksia. Projekti kestää 10 vuotta.”Tekes järjesti tiistaina 22.5.2012 seminaarin, jonka teemana oli energiatehokkuudesta liiketoimintaa.Seminaariin osallistui noin 270 rakennusalan päättäjää ja asiantuntijaa.LisätietojaOlli-Pekka Nordlund, Tekes, puh. 010 605 5832Kimmo Lylykangas, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas, puh. 040 582 9439Pekka Stuckert, CPS Consulting, puh. +49 171 342 4444Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 29. 29. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 3.5.2012 10:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/kiinteistoalalle+lisaa+tietoa?type=newsKiinteistöalalla tarvitaan lisää tietoa kehityshankkeistaTekes selvitti, miten johtavassa asemassa olevat kiinteistöalan ammattilaiset suhtautuvatekologiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen, teolliseen korjausrakentamiseen japuurakentamiseen. Tietoa tutkimustuloksista ja esimerkkikohteista on huonosti, joten uudelletiedolle on tarvetta.Kiinteistöalan ammattilaiset tunsivat hämmästyttävän huonosti toteutettuja kohteita. Kansankielelläkuvattuja tarinoita ja oppeja tarvitaan, joten Tekes panostaa näihin jatkossa entistä enemmän. Yksikanava kehitysprojektien esittelemiseksi on Tekesin Hankegalleria-nettipalvelu.Energiatehokkuus kiinnostaa kaikkiaEnergiatehokkuuden parantaminen kiinnostaa poikkeuksetta kaikkia selvitykseen vastanneitaammattilaisia. Erityisesti siinä kiinnostaa uusiutuvan energian tuotanto, talotekniikan hyödyntäminen,kiinteistöjen käyttökustannusten alentaminen ja sähkönkulutuksen vähentäminen. Vanhanrakennuskannan osalta mielenkiintoa herättää energialuokkien nosto ja uudisrakennuksistavastaavasti niihin liittyvät energialuokkavaatimukset.Teollinen korjausrakentaminen on mielenkiinnon kohteena 84 prosentilla vastanneista. Enitenkiinnostusta kohdistuu asiakaslähtöisiin kokonaisratkaisuihin ja niihin liittyviin palveluihin sekäenergiatehokkuuteen.Puurakentaminen puolestaan kiinnosti vastanneista 64 prosenttia. Suurinta mielenkiintoa osoitettiinpuukerrostaloja ja ekotehokasta puurakentamista kohtaan.Esimerkkikohteet muistetaan huonostiSelvityksessä testattiin myös Suomen ekotehokkuushankkeiden spontaania tunnettuutta.Ylivoimaisesti tunnetuin hanke oli Järvenpään ja Kuopion 0-energitalot, jonka mainitsi 32 prosenttiavastanneista. Muita kohteita mainittiin hädin tuskin ollenkaan.Teollisen korjausrakentamisen hankkeista tunnetuimmaksi nousi Riihimäen Innova-hanke, joka sekinmuistui mieleen vain 6 prosentilla vastanneista. Puurakentamisen hankkeista eniten esiin nousivatHeinolan Puumera (15 prosenttia vastanneista) ja Helsingin Jätkäsaareen tulossa olevatpuukerrostalot (8).”Erityisesti teollinen korjaaminen tunnetaan huonosti ja sen sisältöä ei ymmärretä. Puurakentaminenkiinnostaa alan ammattilaisia, mutta sitä kohtaan on edelleen epäluuloja. Tiedon puutetta jaepäluuloja voimme hälventää pelkistävien casejen avulla. Suunnittelemme selvityksen pohjalta myösniin kotimaisiin kuin ulkomaisiin esimerkkikohteisiin suuntautuvia yhteisiä vierailuja”, toteaatoimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä.Valtakunnallisen selvityksen toteutti Tekesin tilaamana Global Research & Data Services.Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluina kiinteistöjen omistajatahoille maalis−huhtikuun vaihteessa2012. Vastaajia oli yhteensä 85 henkilöä.Lisätietoja:toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes, puh. 050 557 7892www.hankegalleria.fi19.6.2012. Suvi Häkämies:Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 30. 30. EEMontti - Lämmityskulut puoleen -hankkeessa on tarkoitus luoda selkeitä ja konkreettisiaesimerkkitapauksia pientalojen kokonaispalvelukonseptiin perustuvaan energiaremontointiin.Kolmeen kohdekiinteistöön, joissa ei ole vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää tehdäänlämmityskulut puolittava energiaremontti. Remontit dokumentoidaan mallitapauksiksi niin muillepientaloasukkaille, kuin myös alan palveluntarjoajille. Tällaisista kiinteistöä kokonaisuutenatarkastelevista energiaremonttipalveluista on selkeästi pulaa Suomessa! Hankkeen materiaaleihin voitutustua osoitteessa www.eemontti.fi.Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.
 31. 31. Verkkopäätoimittaja Eero Lukin, puh. 010 60 55715 Julkaistavissa 21.3.2012 13:00http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Ajankohtaista/hankegalleria+avattu?type=newsUusi tapa esitellä tutkimustuloksia – Hankegalleria on avattu!Tekes on avannut tänään Hankegallerian. Hankegallerian tarkoituksena on nostaa yhteennäkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita.Hankegalleria on vuorovaikutteinen, visuaalisesti hauska ja käyttäjäystävällinen tapa esitellä tutkimus-ja tuotekehityshankkeita ja tuoda esille osaamista. Tutkimustulosten hyödyntäjiä hankegalleria auttaalöytämään viimeisimpien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Tutkijoille ja kehittäjilleHankegalleria on myös verkostoitumisfoorumi.Hankegallerian sisällön tuottavat tutkimus- ja kehitystyötä tekevät henkilöt itse, mikä mahdollistaaajantasaisen tulosten esittelyn ja verkottumisen muihin toimijoihin. Kukin organisaatio luo omantunnuksensa, jonka alle voi lisätä useita hankkeita. Hankekortissa tuloksia voi esittää lähes missämuodossa hyvänsä: raportteina, videoina, kuvina, esitysaineistoina.Tervetuloa tutustumaan!Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus www.tekes.fiTekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija.

×